Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Interne Competitie SV De Pion - A Groep - Najaar 2018 10 giờ 1 phút
2Interne Competitie SV De Pion - B1 Groep 10 giờ 55 phút
3Interne Competie SV De Pion - B2-groep - Najaar 2018 10 giờ 59 phút
4De Pion Jeugd Najaar 2018 - C 12 giờ 12 phút
5De Pion Jeugd Najaar 2018 - A 12 giờ 20 phút
6De Pion Jeugd Najaar 2018 - E 12 giờ 22 phút
7De Pion Jeugd Najaar 2018 - B 13 giờ 46 phút
8De Pion Jeugd Najaar 2018 - D 5 ngày 18 giờ
910-Stedentoernooi 2018 / 10-Städte-Turnier 2018 / Tournoi des 10 villes 2018 19 ngày 17 giờ
10Open Roosendaals Snelschaakkampioen 2018 91 ngày 9 giờ
11De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 93 ngày 16 giờ
12B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 97 ngày 21 giờ
13B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 97 ngày 21 giờ
14A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 98 ngày 8 giờ
15Schaakweek Apeldoorn GM tournament 2018 98 ngày 17 giờ
16De Pion Jeugd - A - snelschaakkampioenschap 2018 101 ngày 13 giờ
17De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 105 ngày 11 giờ
18De Pion Jeugd - C - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 13 giờ
19De Pion Jeugd - D en E - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 13 giờ
20De Pion Jeugd - B - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 13 giờ
21LBV NK Lightning Chess 2018 Final A 106 ngày 10 giờ
22Zwitsers Ad (SuperAd) 109 ngày 12 giờ
23Familieschaak SV De Pion Jeugd 110 ngày 17 giờ
24Sjors Sportief 2018 115 ngày 13 giờ
25De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 119 ngày 9 giờ
26De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 119 ngày 9 giờ
27Groninger Combinatie/NOSBO 2018 130 ngày 14 giờ
28NK Snelschaken clubteams B - 2018 151 ngày 16 giờ
29De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 154 ngày 10 giờ
30NK Snelschaken Clubteams A - 2018 156 ngày 22 giờ
31Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 158 ngày 12 giờ
32Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 158 ngày 12 giờ
33Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 158 ngày 12 giờ
34Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 158 ngày 12 giờ
35Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 158 ngày 12 giờ
36Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie AB 158 ngày 12 giờ
37Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie C 158 ngày 13 giờ
38D NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 10 giờ
39C NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 10 giờ
40AB NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 10 giờ
41Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 175 ngày 8 giờ
42Districts Cup 4 Stap 4-5 2017-2018 194 ngày 16 giờ
43Districts Cup 4 Stap 1 2017-2018 194 ngày 16 giờ
4410th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 201 ngày 16 giờ
4510th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 210 ngày 18 giờ
46C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 8 giờ
47B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 8 giờ
48A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 8 giờ
49De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 252 ngày 12 giờ
50De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 259 ngày 9 giờ