Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Open Roosendaals Snelschaakkampioen 2018 1 ngày 13 giờ
2De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 3 ngày 20 giờ
3B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 8 ngày 1 giờ
4B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 8 ngày 1 giờ
5A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 8 ngày 12 giờ
6Schaakweek Apeldoorn GM tournament 2018 8 ngày 21 giờ
7De Pion Jeugd - A - snelschaakkampioenschap 2018 11 ngày 17 giờ
8De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 15 ngày 15 giờ
9De Pion Jeugd - C - snelschaakkampioenschap 2018 15 ngày 17 giờ
10De Pion Jeugd - D en E - snelschaakkampioenschap 2018 15 ngày 17 giờ
11De Pion Jeugd - B - snelschaakkampioenschap 2018 15 ngày 17 giờ
12LBV NK Lightning Chess 2018 Final A 16 ngày 14 giờ
13Zwitsers Ad (SuperAd) 19 ngày 16 giờ
14Familieschaak SV De Pion Jeugd 20 ngày 21 giờ
15Sjors Sportief 2018 25 ngày 17 giờ
16De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 29 ngày 13 giờ
17De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 29 ngày 13 giờ
18Groninger Combinatie/NOSBO 2018 40 ngày 18 giờ
19NK Snelschaken clubteams B - 2018 61 ngày 20 giờ
20De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 64 ngày 14 giờ
21NK Snelschaken Clubteams A - 2018 67 ngày 2 giờ
22Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 68 ngày 16 giờ
23Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 68 ngày 16 giờ
24Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 68 ngày 16 giờ
25Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 68 ngày 16 giờ
26Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 68 ngày 16 giờ
27Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie AB 68 ngày 16 giờ
28Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie C 68 ngày 17 giờ
29D NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 71 ngày 14 giờ
30C NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 71 ngày 14 giờ
31AB NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 71 ngày 14 giờ
32Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 85 ngày 12 giờ
33Districts Cup 4 Stap 4-5 2017-2018 104 ngày 20 giờ
34Districts Cup 4 Stap 1 2017-2018 104 ngày 20 giờ
3510th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 111 ngày 20 giờ
3610th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 120 ngày 22 giờ
37C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 155 ngày 12 giờ
38B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 155 ngày 12 giờ
39A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 155 ngày 12 giờ
40De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 162 ngày 16 giờ
41De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 169 ngày 13 giờ
42Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 7 175 ngày 10 giờ
43Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 6 175 ngày 10 giờ
44Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 5 175 ngày 10 giờ
45Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 4 175 ngày 11 giờ
46Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 3 175 ngày 11 giờ
47Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 2 175 ngày 11 giờ
48Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 1 175 ngày 11 giờ
49Chessfestival Groningen 2017 Compact group D 175 ngày 11 giờ
50Chessfestival Groningen 2017 Compact C 175 ngày 11 giờ