Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Kehat Beukes Memorial Chess Tournament 2017 34 ngày 12 giờ
2TWCA 10 YEARS RAPID CHESS TOURNAMENT 57 ngày 8 giờ
3Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 4-7 58 ngày 1 giờ
4Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 1-3 58 ngày 1 giờ
5Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Open Section 58 ngày 1 giờ
6Namibian Open 85 ngày 2 giờ
7Rundu Open 101 ngày 6 giờ
8Junior Chess League 2017 102 ngày 8 giờ
9First Division Chess League 2017 102 ngày 9 giờ
10KARIBIB CHESS PEN 2017 113 ngày 5 giờ
11Royal Schools Chess Challenge Under 16 118 ngày
12Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 118 ngày 1 giờ
13Royal Chess Minds Academy u/12 118 ngày 1 giờ
14Royal Chess Minds Academy u10 118 ngày 1 giờ
15Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 118 ngày 3 giờ
16RCM Tourney 118 ngày 4 giờ
172017 Clubs Cup 133 ngày 9 giờ
18Premier Chess League 2017 139 ngày 22 giờ
19Namibia Women's Chess Challenge - Youth 142 ngày 2 giờ
20Namibia Women's Challenge - Cadet 142 ngày 2 giờ
21GOBABIS OPEN 2017 153 ngày 9 giờ
22Otjiwarongo Open 2017 153 ngày 11 giờ
232017 Chess Grand Prix 5 168 ngày 4 giờ
242017 Okahandja Open 173 ngày 4 giờ
25Grootfontein 2017 open 173 ngày 4 giờ
26Junior Chess League 2017 190 ngày 6 giờ
27Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 202 ngày 17 giờ
28Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 202 ngày 17 giờ
29Hardap Open Chess Championhips 206 ngày 8 giờ
30Hardap Open Chess Championhips 206 ngày 9 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 211 ngày 6 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 211 ngày 6 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 211 ngày 6 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 211 ngày 6 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 211 ngày 6 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 211 ngày 6 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 211 ngày 6 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 211 ngày 6 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 211 ngày 6 giờ
402017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 211 ngày 6 giờ
412017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 211 ngày 6 giờ
422017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 211 ngày 6 giờ
432017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 211 ngày 6 giờ
442017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 211 ngày 6 giờ
45Outjo Open 216 ngày 9 giờ
462017 NAJOCC Boys U20 216 ngày 11 giờ
472017 NAJOCC Boys U 18 216 ngày 11 giờ
482017 NAJOCC Girls Under 12 223 ngày 2 giờ
492017 NAJOCC Girls Under 14 223 ngày 2 giờ
502017 NAJOCC Boys U 8 223 ngày 2 giờ