Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
12018 Premier Chess League 3 ngày 9 giờ
22018 First Division Chess League 3 ngày 9 giờ
32018 Junior Chess League 3 ngày 10 giờ
42018 Namibian Open 18 ngày 13 giờ
52018 Namibian Open 19 ngày 13 giờ
62018 Namibian Open 20 ngày 18 giờ
7Sport Fees Laerskool WB 24 ngày 18 giờ
8Laerskool WB Skaak 4-7 24 ngày 18 giờ
9North Schools Individual Chess Tournament 2018 (Lower Primary) 26 ngày 11 giờ
10North Schools Individual Chess Tournament 2018 (Upper Primary) 26 ngày 11 giờ
11Northern Schools Individual Chess Tournament 26 ngày 11 giờ
12Northern Schools Individual Chess Tournament 2018 (Junior Secondary) 26 ngày 11 giờ
13Northern Schools Individual Chess Tournament 2018 (Senior Secondary) 26 ngày 16 giờ
142018 Windhoek Gymnasium Sports Festival 33 ngày 18 giờ
152018 Namibian Junior Closed Chess Championships U18 Boys 46 ngày 18 giờ
162018 Namibian Junior Closed Chess Championships U16 Girls 46 ngày 19 giờ
172018 Namibian Junior Closed Chess Championships U14 Girls 46 ngày 19 giờ
182018 Namibian Junior Closed Chess Championships U10 Girls 46 ngày 19 giờ
192018 Namibian Junior Closed Chess Championships U12 Girls 46 ngày 19 giờ
202018 Namibian Junior Closed Chess Championships U14 Boys 46 ngày 19 giờ
212018 Namibian Junior Closed Chess Championships U10 Boys 46 ngày 19 giờ
222018 Namibian Junior Closed Chess Championships U12 Boys 46 ngày 19 giờ
232018 Namibian Junior Closed Chess Championships U8 Boys 46 ngày 19 giờ
242018 Namibian Junior Closed Chess Championships U20 Boys 46 ngày 19 giờ
252018 Namibian Junior Closed Chess Championships U16 Boys 46 ngày 19 giờ
262018 Namibian Junior Closed Chess Championships U18 Girls 46 ngày 19 giờ
272018 Namibian Junior Closed Chess Championships U8 Girls 46 ngày 20 giờ
282018 Namibian Junior Closed Chess Championships U20 Girls 47 ngày 13 giờ
292018 First Division Chess League 59 ngày 10 giờ
30Outjo Open 61 ngày 13 giờ
312018 Namibian Junior Open Chess Championships U20 68 ngày 12 giờ
322018 Namibian Junior Open Chess Championships U18 Boys 68 ngày 12 giờ
332018 Namibian Junior Open Chess Championships U18 Girls 68 ngày 12 giờ
342018 Namibian Junior Open Chess Championships U16 Boys 68 ngày 12 giờ
352018 Namibian Junior Open Chess Championships U16 Girls 68 ngày 12 giờ
362018 Namibian Junior Open Chess Championships U14 Boys 68 ngày 12 giờ
372018 Namibian Junior Open Chess Championships U14 Girls 68 ngày 12 giờ
382018 Namibian Junior Open Chess Championships U12 Boys 68 ngày 13 giờ
392018 Namibian Junior Open Chess Championships U12 Girls 68 ngày 13 giờ
402018 Namibian Junior Open Chess Championships U10 Boys 68 ngày 13 giờ
412018 Namibian Junior Open Chess Championships U10 Girls 68 ngày 13 giờ
422018 Namibian Junior Open Chess Championships U8 Boys 68 ngày 13 giờ
432018 Namibian Junior Open Chess Championships U8 Girls 68 ngày 13 giờ
442018 Namibian Junior Open Chess Championships U8 Boys 69 ngày 9 giờ
45Junior Primary Schools 77 ngày 11 giờ
462018 Namibian Schools Individual Chess Championships U7_9_11 Boys. 78 ngày 10 giờ
47Private Schools High School - 2018 78 ngày 16 giờ
48Senior Primary Schols -2018 78 ngày 16 giờ
49Gobabis Open Chess Tournment 2018 80 ngày 12 giờ
502018 Swakopmund Community Open 87 ngày 17 giờ