Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Rundu Open 10 ngày 21 giờ
2Junior Chess League 2017 11 ngày 23 giờ
3First Division Chess League 2017 11 ngày 23 giờ
4KARIBIB CHESS PEN 2017 22 ngày 19 giờ
5Royal Schools Chess Challenge Under 16 27 ngày 14 giờ
6Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 27 ngày 15 giờ
7Royal Chess Minds Academy u/12 27 ngày 16 giờ
8Royal Chess Minds Academy u10 27 ngày 16 giờ
9Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 27 ngày 18 giờ
10RCM Tourney 27 ngày 19 giờ
112017 Clubs Cup 42 ngày 23 giờ
12Premier Chess League 2017 49 ngày 12 giờ
13Namibia Women's Chess Challenge - Open 51 ngày 17 giờ
14Namibia Women's Chess Challenge - Youth 51 ngày 17 giờ
15Namibia Women's Challenge - Cadet 51 ngày 17 giờ
16GOBABIS OPEN 2017 63 ngày
17Otjiwarongo Open 2017 63 ngày 2 giờ
182017 Chess Grand Prix 5 77 ngày 18 giờ
192017 Okahandja Open 82 ngày 19 giờ
20Grootfontein 2017 open 82 ngày 19 giờ
21Karasburg Open 2017 85 ngày 2 giờ
222017 Namibia Junior Champ of Champs Boys 99 ngày 15 giờ
23Junior Chess League 2017 99 ngày 20 giờ
242017 Namibia Junior Champ of Champs Girls 100 ngày 17 giờ
25Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 112 ngày 7 giờ
26Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 112 ngày 7 giờ
27Hardap Open Chess Championhips 115 ngày 23 giờ
28Hardap Open Chess Championhips 116 ngày
292017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 120 ngày 20 giờ
302017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 120 ngày 20 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 120 ngày 20 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 120 ngày 20 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 120 ngày 20 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 120 ngày 20 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 120 ngày 20 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 120 ngày 20 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 120 ngày 20 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 120 ngày 20 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 120 ngày 20 giờ
402017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 120 ngày 20 giờ
412017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 120 ngày 20 giờ
422017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 120 ngày 20 giờ
43Outjo Open 125 ngày 23 giờ
442017 NAJOCC Boys U20 126 ngày 1 giờ
452017 NAJOCC Boys U 18 126 ngày 1 giờ
46NJOCC 2017 Girls U8 132 ngày 16 giờ
472017 NAJOCC Girls Under 10 132 ngày 16 giờ
482017 NAJOCC Girls Under 12 132 ngày 16 giờ
492017 NAJOCC Girls Under 14 132 ngày 16 giờ
502017 NAJOCC Girls Under 16 132 ngày 16 giờ
Advertisement