Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Mai Blitz NDB 2018 38 ngày 22 giờ
2Open Mai Nouakchott 2018 51 ngày 8 giờ
3Open Blitz Avril 2018 67 ngày 22 giờ
4Open Avril 2018 NDB 80 ngày 23 giờ
5Open Blitz Mars NDB 2018 95 ngày 23 giờ
6Open Fevrier Nouadhibou 2018 111 ngày 19 giờ
7Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 129 ngày 4 giờ
8Open Nouadhibou Janvier 2018 144 ngày 3 giờ
9Open January 2018 158 ngày 2 giờ
10Championnat National 2017 172 ngày 1 giờ
11Championnat Regional Nouakchott 2017 193 ngày
12Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 205 ngày
13Open November 2017 221 ngày 22 giờ
14Championnat Regionale NDB 2017 246 ngày 22 giờ
15La Coupe du Wali de Inchiri 2017 345 ngày 22 giờ
16Open Avril 2017 424 ngày
17OPEN FEVRIER 2017 494 ngày
18Open Janvier Blitz 2017 510 ngày 3 giờ
19Championnat National 2016 528 ngày 23 giờ
20Open December 2016 557 ngày 11 giờ
21Open Novembre 2016 566 ngày 2 giờ
22Open Blitz 28 November 2016 566 ngày 2 giờ
23Open October Blitz 2016 604 ngày
24Open October 2016 605 ngày
25Open Blitz Juillet 2016-2 691 ngày
26Open A Juillet 2016 702 ngày 23 giờ
27Open Blitz Juillet 709 ngày 3 giờ
28Open B Juillet 2016 709 ngày 23 giờ
29Open Blitz Mai 2016 766 ngày 23 giờ
30Open A Mai 2016 772 ngày 23 giờ
31Open B Mai 2016 773 ngày
32Open Blitz Avril 2016 787 ngày 23 giờ
33Open Avril 2016 807 ngày 23 giờ
34Open Blitz Mars 2016 823 ngày
35Open Mars 2016 829 ngày 7 giờ
36Open Fevrier 2016 847 ngày 20 giờ
37Open de Blitz Fevrier 2016 852 ngày 1 giờ
381er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 873 ngày 12 giờ
39Championnat National 2015 905 ngày 12 giờ
40Champoinnat National Blitz 2015 905 ngày 12 giờ
41Tournoi qualificatif au championnat national 933 ngày
42Open Nouakchott Blitz 1102 ngày 5 giờ
43Open Nouakchoutt 1103 ngày 3 giờ
442 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1107 ngày 22 giờ
45Open National de Blitz Nouadhibou 1123 ngày
46Open de Blitz NDB 1204 ngày 9 giờ
47Open de Blitz NDB 1215 ngày 9 giờ
48blitz fevrier 1223 ngày
49CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1265 ngày
50CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1267 ngày 11 giờ