Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Championnat Regionale NDB 2017 1 ngày 3 giờ
2La Coupe du Wali de Inchiri 2017 100 ngày 3 giờ
3Open Avril 2017 178 ngày 6 giờ
4Open Fac 2017 192 ngày 6 giờ
5OPEN FEVRIER 2017 248 ngày 6 giờ
6Open Janvier Blitz 2017 264 ngày 8 giờ
7Championnat National 2016 283 ngày 5 giờ
8Open December 2016 311 ngày 17 giờ
9Open Novembre 2016 320 ngày 7 giờ
10Open Blitz 28 November 2016 320 ngày 7 giờ
11Open October Blitz 2016 358 ngày 5 giờ
12Open October 2016 359 ngày 5 giờ
13Open Blitz Juillet 2016-2 445 ngày 5 giờ
14Open A Juillet 2016 457 ngày 5 giờ
15Open Blitz Juillet 463 ngày 8 giờ
16Open B Juillet 2016 464 ngày 5 giờ
17Open Blitz Mai 2016 521 ngày 4 giờ
18Open A Mai 2016 527 ngày 4 giờ
19Open B Mai 2016 527 ngày 5 giờ
20Open Blitz Avril 2016 542 ngày 5 giờ
21Open Avril 2016 562 ngày 4 giờ
22Open Blitz Mars 2016 577 ngày 5 giờ
23Open Mars 2016 583 ngày 13 giờ
24Open Fevrier 2016 602 ngày 2 giờ
25Open de Blitz Fevrier 2016 606 ngày 6 giờ
261er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 627 ngày 18 giờ
27Championnat National 2015 659 ngày 18 giờ
28Champoinnat National Blitz 2015 659 ngày 18 giờ
29Tournoi qualificatif au championnat national 687 ngày 6 giờ
30Open Nouakchott Blitz 856 ngày 11 giờ
31Open Nouakchoutt 857 ngày 8 giờ
322 eme Open d'echecs de Nouadhibou 862 ngày 4 giờ
33Open National de Blitz Nouadhibou 877 ngày 5 giờ
34Open de Blitz NDB 958 ngày 15 giờ
35Open de Blitz NDB 969 ngày 15 giờ
36blitz fevrier 977 ngày 6 giờ
37CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1019 ngày 6 giờ
38CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1021 ngày 17 giờ
39Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1051 ngày 7 giờ
40Championnat Militaire _Etape Finale 1057 ngày 7 giờ
41Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1090 ngày 6 giờ
421er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1124 ngày 5 giờ
433eme Open Blitz de Nouadhibou 1124 ngày 12 giờ
44Tournoi-blitz-NDB-2014 1188 ngày 1 giờ
45Championnat militaire _Etape1_Nouakchott 1259 ngày 10 giờ
46TOURNOI DE SELECTION NATIONALE 2014 1303 ngày 7 giờ
471er Tournoi de blitz de Nouadhibou2014 1314 ngày 10 giờ
48CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL (OPEN) 2013 1380 ngày 5 giờ
49Championnat National Individuel (Blitz) 2013 1389 ngày 15 giờ
501er Open International de Nouadhibou (- 2200 elo) 1566 ngày 15 giờ
Advertisement