Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 8 ngày 1 giờ
2Open Nouadhibou Janvier 2018 23 ngày
3Open January 2018 36 ngày 23 giờ
4Open January 2018 43 ngày 6 giờ
5Championnat National 2017 50 ngày 21 giờ
6Championnat Regional Nouakchott 2017 71 ngày 21 giờ
7Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 83 ngày 21 giờ
8Open November 2017 100 ngày 19 giờ
9Championnat Regionale NDB 2017 125 ngày 18 giờ
10La Coupe du Wali de Inchiri 2017 224 ngày 18 giờ
11Open Avril 2017 302 ngày 21 giờ
12OPEN FEVRIER 2017 372 ngày 21 giờ
13Open Janvier Blitz 2017 388 ngày 23 giờ
14Championnat National 2016 407 ngày 20 giờ
15Open December 2016 436 ngày 8 giờ
16Open Novembre 2016 444 ngày 22 giờ
17Open Blitz 28 November 2016 444 ngày 22 giờ
18Open October Blitz 2016 482 ngày 20 giờ
19Open October 2016 483 ngày 21 giờ
20Open Blitz Juillet 2016-2 569 ngày 20 giờ
21Open A Juillet 2016 581 ngày 20 giờ
22Open Blitz Juillet 587 ngày 23 giờ
23Open B Juillet 2016 588 ngày 20 giờ
24Open Blitz Mai 2016 645 ngày 19 giờ
25Open A Mai 2016 651 ngày 19 giờ
26Open B Mai 2016 651 ngày 20 giờ
27Open Blitz Avril 2016 666 ngày 20 giờ
28Open Avril 2016 686 ngày 19 giờ
29Open Blitz Mars 2016 701 ngày 20 giờ
30Open Mars 2016 708 ngày 4 giờ
31Open Fevrier 2016 726 ngày 17 giờ
32Open de Blitz Fevrier 2016 730 ngày 21 giờ
331er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 752 ngày 9 giờ
34Championnat National 2015 784 ngày 9 giờ
35Champoinnat National Blitz 2015 784 ngày 9 giờ
36Tournoi qualificatif au championnat national 811 ngày 21 giờ
37Open Nouakchott Blitz 981 ngày 2 giờ
38Open Nouakchoutt 981 ngày 23 giờ
392 eme Open d'echecs de Nouadhibou 986 ngày 19 giờ
40Open National de Blitz Nouadhibou 1001 ngày 20 giờ
41Open de Blitz NDB 1083 ngày 6 giờ
42Open de Blitz NDB 1094 ngày 6 giờ
43blitz fevrier 1101 ngày 21 giờ
44CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1143 ngày 21 giờ
45CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1146 ngày 8 giờ
46Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1175 ngày 22 giờ
47Championnat Militaire _Etape Finale 1181 ngày 22 giờ
48Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1214 ngày 21 giờ
491er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1248 ngày 20 giờ
503eme Open Blitz de Nouadhibou 1249 ngày 3 giờ