Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Blitz Juillet 2018 54 ngày 16 giờ
2Open Mai Blitz NDB 2018 81 ngày 9 giờ
3Open Blitz Avril 2018 159 ngày 15 giờ
4Open Avril 2018 NDB 172 ngày 16 giờ
5Open Blitz Mars NDB 2018 187 ngày 16 giờ
6Open Fevrier Nouadhibou 2018 203 ngày 12 giờ
7Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 220 ngày 21 giờ
8Open Nouadhibou Janvier 2018 235 ngày 20 giờ
9Open January 2018 249 ngày 19 giờ
10Championnat National 2017 263 ngày 18 giờ
11Championnat Regional Nouakchott 2017 284 ngày 17 giờ
12Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 296 ngày 17 giờ
13Open November 2017 313 ngày 16 giờ
14Championnat Regionale NDB 2017 338 ngày 15 giờ
15La Coupe du Wali de Inchiri 2017 437 ngày 15 giờ
16Open Avril 2017 515 ngày 17 giờ
17OPEN FEVRIER 2017 585 ngày 17 giờ
18Open Janvier Blitz 2017 601 ngày 20 giờ
19Championnat National 2016 620 ngày 17 giờ
20Open December 2016 649 ngày 5 giờ
21Open Novembre 2016 657 ngày 19 giờ
22Open Blitz 28 November 2016 657 ngày 19 giờ
23Open October Blitz 2016 695 ngày 17 giờ
24Open October 2016 696 ngày 17 giờ
25Open Blitz Juillet 2016-2 782 ngày 17 giờ
26Open A Juillet 2016 794 ngày 16 giờ
27Open Blitz Juillet 800 ngày 20 giờ
28Open B Juillet 2016 801 ngày 16 giờ
29Open Blitz Mai 2016 858 ngày 16 giờ
30Open A Mai 2016 864 ngày 16 giờ
31Open B Mai 2016 864 ngày 17 giờ
32Open Blitz Avril 2016 879 ngày 16 giờ
33Open Avril 2016 899 ngày 16 giờ
34Open Blitz Mars 2016 914 ngày 17 giờ
35Open Mars 2016 921 ngày 1 giờ
36Open Fevrier 2016 939 ngày 13 giờ
37Open de Blitz Fevrier 2016 943 ngày 18 giờ
381er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 965 ngày 5 giờ
39Championnat National 2015 997 ngày 5 giờ
40Champoinnat National Blitz 2015 997 ngày 5 giờ
41Tournoi qualificatif au championnat national 1024 ngày 17 giờ
42Open Nouakchott Blitz 1193 ngày 22 giờ
43Open Nouakchoutt 1194 ngày 20 giờ
442 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1199 ngày 15 giờ
45Open National de Blitz Nouadhibou 1214 ngày 17 giờ
46Open de Blitz NDB 1296 ngày 2 giờ
47Open de Blitz NDB 1307 ngày 2 giờ
48blitz fevrier 1314 ngày 17 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1356 ngày 18 giờ
50CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1359 ngày 5 giờ