Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 10 giờ 55 phút
2Open Championship of Macedonia 2017 56 ngày 19 giờ
3XXVI Team Championship of Macedonia 80 ngày 12 giờ
415th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 110 ngày 19 giờ
5Macedonia Youth Championships 2017-U18 123 ngày 20 giờ
6Macedonia Youth Championships 2017-U12 123 ngày 21 giờ
7Macedonia Youth Championships 2017-U10 123 ngày 21 giờ
8Macedonia Youth Championships 2017-U16 123 ngày 21 giờ
9Macedonia Youth Championships 2017-G10 123 ngày 22 giờ
10Macedonia Youth Championships 2017-U08 123 ngày 23 giờ
11Macedonia Youth Championships 2017-G14 124 ngày
12Macedonia Youth Championships 2017-U14 124 ngày 11 giờ
13Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 153 ngày 12 giờ
14Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 153 ngày 14 giờ
15Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 153 ngày 16 giờ
16Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 156 ngày 12 giờ
17Karpos Open 2017 191 ngày 18 giờ
18Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 204 ngày 20 giờ
19Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 204 ngày 20 giờ
20Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 204 ngày 20 giờ
21ALKALOID Rapid Open 2017 240 ngày 14 giờ
22Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 274 ngày 15 giờ
23Open Championship of Skopje 2016 302 ngày 15 giờ
24Blitz Gazi Baba 2016 348 ngày 12 giờ
25Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 354 ngày 4 giờ
26Mladinski rejting turnir LASKER 2016 370 ngày 21 giờ
27XXV Team Championship of Macedonia 430 ngày 13 giờ
28Open Championship of Macedonia 2016 449 ngày 18 giờ
29Macedonia Youth Championships 2016-U12 482 ngày 20 giờ
30Macedonia Youth Championships 2016-U16 482 ngày 20 giờ
31Macedonia Youth Championships 2016-U14 482 ngày 21 giờ
32Macedonia Youth Championships 2016-U10 482 ngày 22 giờ
33Macedonia Youth Championships 2016-U08 482 ngày 23 giờ
34Macedonia Youth Championships 2016-U18 483 ngày 14 giờ
35Macedonia Youth Championships 2016-G10 483 ngày 15 giờ
36Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 496 ngày 12 giờ
37Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 496 ngày 14 giờ
38Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 497 ngày 14 giờ
39Karpos Open 2016 557 ngày 18 giờ
40ALKALOID Blitz Open 2016 574 ngày 1 giờ
41Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 639 ngày 14 giờ
42Open Championship of Skopje 2015 673 ngày 14 giờ
43ALKALOID Rapid Open 2015 680 ngày 13 giờ
44Memorial "Todor Mitrov-Tikata" 2015 708 ngày 13 giờ
45Blitz Gazi Baba 716 ngày 19 giờ
46European Club Cup 2015 - Women 722 ngày 22 giờ
47European Club Cup 2015 - Open 723 ngày 12 giờ
48Open Championship of Macedonia 2015 778 ngày 17 giờ
49XXIV Team Championship of Macedonia 813 ngày 17 giờ
50Macedonia Youth Championships 2015-U12 847 ngày 20 giờ
Advertisement