Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Naum Naumovski Borche U08 13 giờ 1 phút
2Youth chess tournament-Naum Naumovski Borche 2018 2 ngày 2 giờ
3Karpos Open 2018 2 ngày 22 giờ
4Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - Open 5 ngày 11 giờ
5ALKALOID Rapid Open 2018 15 ngày 18 giờ
6GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 98 ngày 21 giờ
7GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 98 ngày 21 giờ
8Open Championship of Skopje 2017 119 ngày 22 giờ
9Blitz Gazi Baba 2017 121 ngày 16 giờ
10Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 143 ngày 23 giờ
11Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 144 ngày
12Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 144 ngày
13Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 147 ngày 3 giờ
14Open Championship of Macedonia 2017 210 ngày 3 giờ
15XXVI Team Championship of Macedonia 233 ngày 20 giờ
1615th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 264 ngày 3 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U18 277 ngày 4 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-U12 277 ngày 5 giờ
19Macedonia Youth Championships 2017-U10 277 ngày 5 giờ
20Macedonia Youth Championships 2017-U16 277 ngày 5 giờ
21Macedonia Youth Championships 2017-G10 277 ngày 6 giờ
22Macedonia Youth Championships 2017-U08 277 ngày 6 giờ
23Macedonia Youth Championships 2017-G14 277 ngày 7 giờ
24Macedonia Youth Championships 2017-U14 277 ngày 19 giờ
25Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 306 ngày 20 giờ
26Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 306 ngày 21 giờ
27Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 307 ngày
28Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 309 ngày 20 giờ
29Karpos Open 2017 345 ngày 2 giờ
30Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 358 ngày 4 giờ
31Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 358 ngày 4 giờ
32Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 358 ngày 4 giờ
33ALKALOID Rapid Open 2017 393 ngày 21 giờ
34Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 427 ngày 23 giờ
35Open Championship of Skopje 2016 455 ngày 23 giờ
36Blitz Gazi Baba 2016 501 ngày 19 giờ
37Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 507 ngày 11 giờ
38Mladinski rejting turnir LASKER 2016 524 ngày 4 giờ
39XXV Team Championship of Macedonia 583 ngày 21 giờ
40Open Championship of Macedonia 2016 603 ngày 2 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U12 636 ngày 4 giờ
42Macedonia Youth Championships 2016-U16 636 ngày 4 giờ
43Macedonia Youth Championships 2016-U14 636 ngày 5 giờ
44Macedonia Youth Championships 2016-U10 636 ngày 6 giờ
45Macedonia Youth Championships 2016-U08 636 ngày 6 giờ
46Macedonia Youth Championships 2016-U18 636 ngày 22 giờ
47Macedonia Youth Championships 2016-G10 636 ngày 23 giờ
48Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 649 ngày 19 giờ
49Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 649 ngày 22 giờ
50Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 650 ngày 22 giờ
Advertisement
Advertisement