Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 5 ngày 21 giờ
2GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 5 ngày 21 giờ
3Open Championship of Skopje 2017 26 ngày 23 giờ
4Blitz Gazi Baba 2017 28 ngày 17 giờ
5Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 51 ngày
6Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 51 ngày
7Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 51 ngày
8Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 54 ngày 4 giờ
9Open Championship of Macedonia 2017 117 ngày 3 giờ
10XXVI Team Championship of Macedonia 140 ngày 20 giờ
1115th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 171 ngày 3 giờ
12Macedonia Youth Championships 2017-U18 184 ngày 4 giờ
13Macedonia Youth Championships 2017-U12 184 ngày 5 giờ
14Macedonia Youth Championships 2017-U10 184 ngày 5 giờ
15Macedonia Youth Championships 2017-U16 184 ngày 5 giờ
16Macedonia Youth Championships 2017-G10 184 ngày 6 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U08 184 ngày 7 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-G14 184 ngày 8 giờ
19Macedonia Youth Championships 2017-U14 184 ngày 19 giờ
20Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 213 ngày 21 giờ
21Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 213 ngày 22 giờ
22Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 214 ngày
23Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 216 ngày 20 giờ
24Karpos Open 2017 252 ngày 2 giờ
25Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 265 ngày 4 giờ
26Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 265 ngày 4 giờ
27Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 265 ngày 4 giờ
28ALKALOID Rapid Open 2017 300 ngày 22 giờ
29Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 334 ngày 23 giờ
30Open Championship of Skopje 2016 362 ngày 23 giờ
31Blitz Gazi Baba 2016 408 ngày 20 giờ
32Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 414 ngày 12 giờ
33Mladinski rejting turnir LASKER 2016 431 ngày 5 giờ
34XXV Team Championship of Macedonia 490 ngày 21 giờ
35Open Championship of Macedonia 2016 510 ngày 2 giờ
36Macedonia Youth Championships 2016-U12 543 ngày 4 giờ
37Macedonia Youth Championships 2016-U16 543 ngày 4 giờ
38Macedonia Youth Championships 2016-U14 543 ngày 5 giờ
39Macedonia Youth Championships 2016-U10 543 ngày 6 giờ
40Macedonia Youth Championships 2016-U08 543 ngày 7 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U18 543 ngày 22 giờ
42Macedonia Youth Championships 2016-G10 543 ngày 23 giờ
43Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 556 ngày 20 giờ
44Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 556 ngày 22 giờ
45Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 557 ngày 22 giờ
46Karpos Open 2016 618 ngày 2 giờ
47ALKALOID Blitz Open 2016 634 ngày 9 giờ
48Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 699 ngày 22 giờ
49Open Championship of Skopje 2015 733 ngày 22 giờ
50ALKALOID Rapid Open 2015 740 ngày 21 giờ
Advertisement