Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2017 Male 193 ngày 11 giờ
2National Team Selection Tournament 2017 Girls 193 ngày 11 giờ
3Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 193 ngày 21 giờ
4Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 193 ngày 21 giờ
5Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 193 ngày 22 giờ
6Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 193 ngày 22 giờ
7Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 193 ngày 22 giờ
8Interschool Chess Championship 2017 U10 278 ngày 17 giờ
93rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 417 ngày 13 giờ
103rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 417 ngày 13 giờ
111st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 423 ngày 20 giờ
121st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 423 ngày 20 giờ
131st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 423 ngày 20 giờ
141st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 423 ngày 20 giờ
151st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 423 ngày 20 giờ
161st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 423 ngày 20 giờ
171st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 423 ngày 20 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 423 ngày 20 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 423 ngày 20 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 423 ngày 20 giờ
211st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 466 ngày 17 giờ
22Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1077 ngày 23 giờ
23Maldives National Individual Chess Championship 2015 1081 ngày 19 giờ
24Inaugural National Chess Championship of Maldives 2375 ngày 22 giờ