Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2017 Male 106 ngày 3 giờ
2National Team Selection Tournament 2017 Girls 106 ngày 3 giờ
3Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 106 ngày 14 giờ
4Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 106 ngày 14 giờ
5Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 106 ngày 15 giờ
6Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 106 ngày 15 giờ
7Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 106 ngày 15 giờ
8Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 15 BOYS 107 ngày 4 giờ
9Interschool Chess Championship 2017 U10 191 ngày 9 giờ
103rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 330 ngày 6 giờ
113rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 330 ngày 6 giờ
121st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 336 ngày 12 giờ
131st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 336 ngày 12 giờ
141st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 336 ngày 12 giờ
151st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 336 ngày 12 giờ
161st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 336 ngày 12 giờ
171st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 336 ngày 12 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 336 ngày 12 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 336 ngày 12 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 336 ngày 12 giờ
211st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 336 ngày 12 giờ
221st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 379 ngày 10 giờ
23Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 990 ngày 16 giờ
24Maldives National Individual Chess Championship 2015 994 ngày 12 giờ
25Inaugural National Chess Championship of Maldives 2288 ngày 15 giờ
Advertisement