Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2017 Male 252 ngày 17 giờ
2National Team Selection Tournament 2017 Girls 252 ngày 17 giờ
3Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 253 ngày 3 giờ
4Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 253 ngày 3 giờ
5Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 253 ngày 4 giờ
6Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 253 ngày 4 giờ
7Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 253 ngày 4 giờ
8Interschool Chess Championship 2017 U10 337 ngày 23 giờ
93rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 476 ngày 19 giờ
103rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 476 ngày 19 giờ
111st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 483 ngày 2 giờ
121st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 483 ngày 2 giờ
131st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 483 ngày 2 giờ
141st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 483 ngày 2 giờ
151st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 483 ngày 2 giờ
161st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 483 ngày 2 giờ
171st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 483 ngày 2 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 483 ngày 2 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 483 ngày 2 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 483 ngày 2 giờ
211st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 525 ngày 23 giờ
22Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1137 ngày 5 giờ
23Maldives National Individual Chess Championship 2015 1141 ngày 1 giờ
24Inaugural National Chess Championship of Maldives 2435 ngày 4 giờ
Advertisement
Advertisement