Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Cupa Mobias Banca 2018, juniori 8 ngày 10 giờ
2Turneu de calificare "Florile Dalbe", cat II, juniori 8 ngày 11 giờ
3Finala Turneului National de sah “Turnul alb” 2018 9 ngày 8 giờ
4Turneu de calificare "Florile Dalbe", cat II, juniori 12 ngày 8 giờ
5Memorialul Lazar Susterman, Bliz 21 ngày 8 giờ
6Memorialul Lazar Susterman,Grand-Prix 2018 22 ngày 8 giờ
7Memorialul Lazar Susterman 2018 Copii 22 ngày 10 giờ
8Campionatul Republicii Moldova la şah blitz, tineret pînă la 16, 18, 20 ani 28 ngày 9 giờ
9Campionatul RM la sah blitz, junioare pina la 16,18,20 ani 28 ngày 9 giờ
10Campionatul Republicii Moldova la şah rapid, tineret pînă la 16, 18, 20 ani 29 ngày 8 giờ
11Campionatul Republicii Moldova la şah rapid, junioare pînă la 16, 18, 20 ani 29 ngày 8 giờ
12Turneul National " Turnul Alb " 2018 mun. Chisinau 34 ngày 10 giờ
13Turneul National la Sah "Turnul Alb" etapa a II, Zona de Nord, Balti 35 ngày 10 giờ
14Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B14 42 ngày 9 giờ
15Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B16 42 ngày 9 giờ
16Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F14 42 ngày 9 giờ
17Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F16 42 ngày 9 giờ
18Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B 12 42 ngày 9 giờ
19Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 10 42 ngày 9 giờ
20Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 12 42 ngày 9 giờ
21Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B-18 42 ngày 10 giờ
22Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B10 42 ngày 10 giờ
23Campionatul Republicii Moldova la sah Clasic, B 8 42 ngày 11 giờ
24Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 8 42 ngày 11 giờ
25Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F-18 44 ngày 9 giờ
26 Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, baieti 10 ani 50 ngày 8 giờ
27Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, baieti 8 ani 50 ngày 8 giờ
28Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, fete 8 ani 50 ngày 8 giờ
29Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, fete 10 ani 50 ngày 8 giờ
30Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, baieti 12 ani 50 ngày 8 giờ
31Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F12 53 ngày 3 giờ
32Campionatul RM la sah rapid 2018 intre femei 56 ngày 10 giờ
33Campionatul RM la sah rapid 56 ngày 10 giờ
34Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F12 63 ngày 10 giờ
35Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B8 63 ngày 11 giờ
36Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B12 64 ngày 10 giờ
37Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F10 64 ngày 10 giờ
38Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B-10 64 ngày 11 giờ
39Turneu de califucare catre Campionatul R.Moldova Balti B14 69 ngày 3 giờ
40Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, feminin 73 ngày 7 giờ
41Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, masculin 73 ngày 9 giờ
42Campionatul mun.Chisinau, copii sub 12 ani 75 ngày 5 giờ
43Campionatul mun.Chisinau, fete sub 10 ani 75 ngày 5 giờ
44Campionatul mun.Chisinau, baieti sub 10 ani 75 ngày 6 giờ
45Campionatul mun.Chisinau, fete sub 12 ani 75 ngày 6 giờ
46Campionaul mun.Chisinau, copii sub 8 ani 75 ngày 7 giờ
47Campionatul RM la sah blitz 2018, final 84 ngày 8 giờ
48Campionatul RM la sah blitz 2018, feminin 84 ngày 8 giờ
49Campionatul RM la sah blitz 2018, semifinal 85 ngày 8 giờ
50Campionatul RM la sah 2018 pentru veterani categorie de virsta 65 ani 91 ngày 8 giờ