Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Macau (MAC)

Flag MAC
SốGiảiCập nhật
1ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 20 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
2ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 18 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
3ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 16 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
4ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 12 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
5ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 14 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
6ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 12 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
7ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 10 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
8ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 20 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
9ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 18 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
10ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 16 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
11ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 14 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
12ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 10 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
13ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 08 STANDARD CHESS 1413 ngày 14 giờ
14ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 16 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
15ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 14 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
16ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 14 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
17ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 18 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
18ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 16 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
19ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 08 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
20ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 10 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
21ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 12 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
22ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 12 BLITZ CHESS 1413 ngày 17 giờ
23ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 10 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
24ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 08 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
25ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 20 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
26ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 20 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
27ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 18 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
28ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - SENIORS 50 & 65 BLITZ CHESS 1413 ngày 18 giờ
29ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 08 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
30ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 10 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
31ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 16 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
32ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 14 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
33ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - SENIORS 50 & 65 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
34ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 20 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
35ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 12 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
36ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 08 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
37ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 10 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
38ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 14 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
39ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 12 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
40ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 18 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
41ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 18 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
42ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - OPEN 16 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
43ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 20 RAPID CHESS 1414 ngày 11 giờ
44ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - SENIORS 50 & 65 STANDARD CHESS 1415 ngày 6 giờ
45ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - GIRLS 08 STANDARD CHESS 1415 ngày 17 giờ