Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
12017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 173 ngày 4 giờ
2Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 212 ngày 16 giờ
39th Beirut International Open 2017 256 ngày 6 giờ
49th Beirut International Open 2017 260 ngày 5 giờ
5Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 272 ngày 7 giờ
6Lebanese Chess clubs 1st Division 280 ngày 4 giờ
7Lebanese Chess clubs 1st Division 295 ngày 3 giờ
8 Lebanese Teams Rapid chess Championship 295 ngày 7 giờ
9InterClubs Blitz Chess Championship 2017 319 ngày 5 giờ
1043rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 323 ngày 21 giờ
11Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 460 ngày 5 giờ
122016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 537 ngày 6 giờ
1342nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 563 ngày 6 giờ
142016 Qualification Lebanese Chess Championship 625 ngày 7 giờ
152016 Qualification Lebanese Chess Championship 627 ngày 13 giờ
16Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 690 ngày 6 giờ
17Lebanese Blitz Chess Championship 2016 711 ngày 5 giờ
18Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 800 ngày 6 giờ
19"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 905 ngày 2 giờ
20Amicale Christmas Tournament 2015 905 ngày 11 giờ
2141st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 926 ngày 6 giờ
2210th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 970 ngày 12 giờ
2310th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 977 ngày 7 giờ
248th Beirut International Open 2015 998 ngày 13 giờ
25Ehden Chess Festival 2015 1006 ngày 18 giờ
26Ehden Chess Festival 2015 - U14 1011 ngày 6 giờ
27Ehden Chess Festival 2015 1011 ngày 6 giờ
28Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 1017 ngày 8 giờ
29International Chess Day Championship 2015 1032 ngày 5 giờ
30International Chess Day 2015 - U14 1032 ngày 5 giờ
31Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1034 ngày 11 giờ
32Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1034 ngày 15 giờ
33Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 1128 ngày 8 giờ
34Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1147 ngày 17 giờ
35Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1186 ngày 19 giờ
36Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1186 ngày 19 giờ
37Emmanul Lasker - Group B 1236 ngày 5 giờ
38Emmanul Lasker - Group A 1236 ngày 5 giờ
3985th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1270 ngày 22 giờ
40Lebanese Clubs Blitz Championsip 1298 ngày 7 giờ
41Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1300 ngày 18 giờ
4220th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1325 ngày 16 giờ
4340th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1454 ngày 19 giờ
4440th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1455 ngày 21 giờ
452 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1473 ngày 6 giờ
462 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1475 ngày 3 giờ
477th Beirut International Open 2014 1498 ngày 20 giờ
48Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1565 ngày 4 giờ
492013 Lebanese Blitz Chess Championship 2013 Lebanese Blitz Chess Championship 1659 ngày 6 giờ
50Lebanese Individual Chess Championship 2013 1715 ngày 5 giờ