Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 21 ngày 18 giờ
29th Beirut International Open 2017 65 ngày 8 giờ
39th Beirut International Open 2017 69 ngày 7 giờ
49th Beirut International Open 2017 72 ngày 5 giờ
5Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 81 ngày 10 giờ
6Lebanese Chess clubs 1st Division 89 ngày 6 giờ
7Lebanese Chess clubs 1st Division 104 ngày 6 giờ
8 Lebanese Teams Rapid chess Championship 104 ngày 9 giờ
9InterClubs Blitz Chess Championship 2017 128 ngày 8 giờ
1043rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 133 ngày
11Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 269 ngày 8 giờ
122016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 346 ngày 9 giờ
1342nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 372 ngày 8 giờ
142016 Qualification Lebanese Chess Championship 434 ngày 10 giờ
152016 Qualification Lebanese Chess Championship 436 ngày 16 giờ
16Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 499 ngày 9 giờ
17Lebanese Blitz Chess Championship 2016 520 ngày 7 giờ
18Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 609 ngày 8 giờ
19"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 714 ngày 4 giờ
20Amicale Christmas Tournament 2015 714 ngày 13 giờ
2141st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 735 ngày 8 giờ
2210th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 779 ngày 14 giờ
2310th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 786 ngày 9 giờ
248th Beirut International Open 2015 807 ngày 16 giờ
25Ehden Chess Festival 2015 815 ngày 21 giờ
26Ehden Chess Festival 2015 - U14 820 ngày 8 giờ
27Ehden Chess Festival 2015 820 ngày 8 giờ
28Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 826 ngày 10 giờ
29International Chess Day Championship 2015 841 ngày 8 giờ
30International Chess Day 2015 - U14 841 ngày 8 giờ
31Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 843 ngày 13 giờ
32Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 843 ngày 17 giờ
33Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 937 ngày 11 giờ
34Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 956 ngày 20 giờ
35Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 995 ngày 22 giờ
36Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 995 ngày 22 giờ
37Emmanul Lasker - Group B 1045 ngày 7 giờ
38Emmanul Lasker - Group A 1045 ngày 7 giờ
3985th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1080 ngày
40Lebanese Clubs Blitz Championsip 1107 ngày 9 giờ
41Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1109 ngày 20 giờ
4220th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1134 ngày 19 giờ
4340th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1263 ngày 21 giờ
4440th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1264 ngày 23 giờ
452 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1282 ngày 9 giờ
462 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1284 ngày 6 giờ
477th Beirut International Open 2014 1307 ngày 22 giờ
48Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1374 ngày 6 giờ
492013 Lebanese Blitz Chess Championship 2013 Lebanese Blitz Chess Championship 1468 ngày 8 giờ
50Lebanese Individual Chess Championship 2013 1524 ngày 8 giờ
Advertisement