Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
12017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 51 ngày 3 giờ
22017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 52 ngày 2 giờ
32017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 53 ngày 18 giờ
42017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 54 ngày 9 giờ
52017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 55 ngày 15 giờ
6Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 90 ngày 15 giờ
79th Beirut International Open 2017 134 ngày 5 giờ
89th Beirut International Open 2017 138 ngày 4 giờ
9Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 150 ngày 7 giờ
10Lebanese Chess clubs 1st Division 158 ngày 3 giờ
11Lebanese Chess clubs 1st Division 173 ngày 2 giờ
12 Lebanese Teams Rapid chess Championship 173 ngày 6 giờ
13InterClubs Blitz Chess Championship 2017 197 ngày 4 giờ
1443rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 201 ngày 20 giờ
15Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 338 ngày 4 giờ
162016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 415 ngày 5 giờ
1742nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 441 ngày 5 giờ
182016 Qualification Lebanese Chess Championship 503 ngày 7 giờ
192016 Qualification Lebanese Chess Championship 505 ngày 12 giờ
20Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 568 ngày 6 giờ
21Lebanese Blitz Chess Championship 2016 589 ngày 4 giờ
22Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 678 ngày 5 giờ
23"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 783 ngày 1 giờ
24Amicale Christmas Tournament 2015 783 ngày 10 giờ
2541st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 804 ngày 5 giờ
2610th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 848 ngày 11 giờ
2710th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 855 ngày 6 giờ
288th Beirut International Open 2015 876 ngày 12 giờ
29Ehden Chess Festival 2015 884 ngày 18 giờ
30Ehden Chess Festival 2015 - U14 889 ngày 5 giờ
31Ehden Chess Festival 2015 889 ngày 5 giờ
32Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 895 ngày 7 giờ
33International Chess Day Championship 2015 910 ngày 5 giờ
34International Chess Day 2015 - U14 910 ngày 5 giờ
35Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 912 ngày 10 giờ
36Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 912 ngày 14 giờ
37Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 1006 ngày 7 giờ
38Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1025 ngày 17 giờ
39Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1064 ngày 19 giờ
40Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1064 ngày 19 giờ
41Emmanul Lasker - Group B 1114 ngày 4 giờ
42Emmanul Lasker - Group A 1114 ngày 4 giờ
4385th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1148 ngày 21 giờ
44Lebanese Clubs Blitz Championsip 1176 ngày 6 giờ
45Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1178 ngày 17 giờ
4620th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1203 ngày 15 giờ
4740th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1332 ngày 18 giờ
4840th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1333 ngày 20 giờ
492 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1351 ngày 5 giờ
502 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1353 ngày 3 giờ