Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
19th Beirut International Open 2017 10 ngày 17 giờ
29th Beirut International Open 2017 12 ngày 15 giờ
39th Beirut International Open 2017 13 ngày 15 giờ
49th Beirut International Open 2017 14 ngày 16 giờ
59th Beirut International Open 2017 15 ngày 15 giờ
69th Beirut International Open 2017 16 ngày 14 giờ
79th Beirut International Open 2017 17 ngày 13 giờ
89th Beirut International Open 2017 18 ngày 16 giờ
9Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 26 ngày 18 giờ
10Lebanese Chess clubs 1st Division 34 ngày 15 giờ
11Lebanese Chess clubs 1st Division 49 ngày 14 giờ
12 Lebanese Teams Rapid chess Championship 49 ngày 18 giờ
13Lebanese Teams Rapid chess Championship 70 ngày 6 giờ
14InterClubs Blitz Chess Championship 2017 73 ngày 16 giờ
15InterClubs Blitz Chess Championship 2017 75 ngày 23 giờ
1643rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 78 ngày 8 giờ
17Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 214 ngày 16 giờ
182016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 291 ngày 17 giờ
1942nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 317 ngày 17 giờ
202016 Qualification Lebanese Chess Championship 379 ngày 18 giờ
212016 Qualification Lebanese Chess Championship 382 ngày
22Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 444 ngày 17 giờ
23Lebanese Blitz Chess Championship 2016 465 ngày 16 giờ
24Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 554 ngày 17 giờ
25"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 659 ngày 13 giờ
26Amicale Christmas Tournament 2015 659 ngày 22 giờ
2741st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 680 ngày 17 giờ
2810th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 724 ngày 23 giờ
2910th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 731 ngày 18 giờ
308th Beirut International Open 2015 753 ngày
31Ehden Chess Festival 2015 761 ngày 5 giờ
32Ehden Chess Festival 2015 - U14 765 ngày 17 giờ
33Ehden Chess Festival 2015 765 ngày 17 giờ
34Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 771 ngày 19 giờ
35International Chess Day Championship 2015 786 ngày 16 giờ
36International Chess Day 2015 - U14 786 ngày 16 giờ
37Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 788 ngày 22 giờ
38Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 789 ngày 2 giờ
39Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 882 ngày 19 giờ
40Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 902 ngày 4 giờ
41Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 941 ngày 6 giờ
42Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 941 ngày 6 giờ
43Emmanul Lasker - Group B 990 ngày 16 giờ
44Emmanul Lasker - Group A 990 ngày 16 giờ
4585th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1025 ngày 9 giờ
46Lebanese Clubs Blitz Championsip 1052 ngày 18 giờ
47Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1055 ngày 5 giờ
4820th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1080 ngày 3 giờ
4940th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1209 ngày 6 giờ
5040th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1210 ngày 8 giờ
Advertisement