Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 6 ngày 2 giờ
2Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 18 ngày 22 giờ
3Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 20 ngày 18 giờ
4Ahli Saida Rapid Chess Tournament 74 ngày 20 giờ
5Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 76 ngày 21 giờ
6Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 76 ngày 23 giờ
7Kafaat Rapid Chess Tournament 87 ngày 15 giờ
82017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 264 ngày 15 giờ
9Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 304 ngày 3 giờ
109th Beirut International Open 2017 347 ngày 17 giờ
119th Beirut International Open 2017 351 ngày 16 giờ
12Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 363 ngày 19 giờ
13Lebanese Chess clubs 1st Division 371 ngày 15 giờ
14Lebanese Chess clubs 1st Division 386 ngày 15 giờ
15 Lebanese Teams Rapid chess Championship 386 ngày 18 giờ
16InterClubs Blitz Chess Championship 2017 410 ngày 17 giờ
1743rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 415 ngày 9 giờ
18Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 551 ngày 17 giờ
192016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 628 ngày 18 giờ
2042nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 654 ngày 17 giờ
212016 Qualification Lebanese Chess Championship 716 ngày 19 giờ
222016 Qualification Lebanese Chess Championship 719 ngày 1 giờ
23Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 781 ngày 18 giờ
24Lebanese Blitz Chess Championship 2016 802 ngày 16 giờ
25Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 891 ngày 17 giờ
26"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 996 ngày 13 giờ
27Amicale Christmas Tournament 2015 996 ngày 22 giờ
2841st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 1017 ngày 17 giờ
2910th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 1061 ngày 23 giờ
3010th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 1068 ngày 18 giờ
318th Beirut International Open 2015 1090 ngày 1 giờ
32Ehden Chess Festival 2015 1098 ngày 6 giờ
33Ehden Chess Festival 2015 - U14 1102 ngày 17 giờ
34Ehden Chess Festival 2015 1102 ngày 17 giờ
35Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 1108 ngày 19 giờ
36International Chess Day Championship 2015 1123 ngày 17 giờ
37International Chess Day 2015 - U14 1123 ngày 17 giờ
38Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1125 ngày 22 giờ
39Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1126 ngày 2 giờ
40Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 1219 ngày 20 giờ
41Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1239 ngày 5 giờ
42Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1278 ngày 7 giờ
43Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1278 ngày 7 giờ
44Emmanul Lasker - Group B 1327 ngày 16 giờ
45Emmanul Lasker - Group A 1327 ngày 16 giờ
4685th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1362 ngày 9 giờ
47Lebanese Clubs Blitz Championsip 1389 ngày 18 giờ
48Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1392 ngày 5 giờ
4920th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1417 ngày 4 giờ
5040th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1546 ngày 6 giờ