Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 12 giờ 20 phút
2Dammam National Classic Chess tournament 2017 1 ngày 14 giờ
3Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 4 ngày 4 giờ
4Al Kifah Women Chess Tournament 2017 4 ngày 12 giờ
5Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 9 ngày 22 giờ
6ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 14 ngày 19 giờ
7PMU Chess Club Tournament 2017 17 ngày 20 giờ
8Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 11 Aug 2017 26 ngày 21 giờ
9Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 27 ngày 23 giờ
10AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 54 ngày 16 giờ
11Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 55 ngày 17 giờ
12Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 84 ngày 12 giờ
13The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 84 ngày 23 giờ
14Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 91 ngày 23 giờ
15Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 102 ngày 9 giờ
16Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 121 ngày 22 giờ
17RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 128 ngày 17 giờ
18Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 128 ngày 18 giờ
19Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 134 ngày 9 giờ
20Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 149 ngày 15 giờ
21Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 152 ngày 18 giờ
22Abha International Chase Open 2017 May 14 153 ngày 20 giờ
23Jizan Open Chess Tournament 2017 153 ngày 20 giờ
24Saudi Final 2017 169 ngày 19 giờ
25Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 172 ngày 11 giờ
26Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 178 ngày 12 giờ
27The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 179 ngày 15 giờ
28Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 182 ngày 22 giờ
29Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 205 ngày 21 giờ
30Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 205 ngày 22 giờ
312th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 207 ngày 13 giờ
32Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 208 ngày 11 giờ
33Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 219 ngày
34Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 219 ngày 5 giờ
35Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 221 ngày 13 giờ
362nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 225 ngày 14 giờ
37Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 225 ngày 22 giờ
38Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 262 ngày 15 giờ
39NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 274 ngày 15 giờ
40Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 301 ngày 22 giờ
41 Teacher Modern Education School CHess Tournament 301 ngày 22 giờ
42Riyadh Clubs Chess Championship 326 ngày 14 giờ
43PMU Students Chess Tournment fall 2016 by (PMU Chess Club) 330 ngày 15 giờ
442nd Round Tournament Fall 2016 337 ngày 20 giờ
45Al Hijaz Club VS. Al Fursan Club 14 Oct. 2016 340 ngày 11 giờ
46Tournament Holiday Inn Al-Khobar 3 Nov 2016 03 Nov 2016 348 ngày 10 giờ
47al andulos blitz tournament 375 ngày 11 giờ
484th Hijaz Club Chess Tournament 30 Sep 2016 377 ngày 15 giờ
49Al Andalus Championship 388 ngày 18 giờ
50Al Ahli Club Int Chess Championship2016 August 20-19 393 ngày 13 giờ
Advertisement