Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Jeddah chess Rapid Tournament 2 giờ 33 phút
2Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 12 giờ 38 phút
3Makkah Chess 2018 FEB 23 1 ngày 20 giờ
4Jeddah chess Rapid Tournament 3 ngày 3 giờ
5Makkah chess MAR 21 3 ngày 10 giờ
6Privet Tournemnt February 2018 22 ngày 20 giờ
7King Salman World Blitz Championship 2017 Open 56 ngày 23 giờ
8King Salman World Blitz Championship 2017 Women 56 ngày 23 giờ
9King Salman World Rapid Championship 2017 Open 58 ngày 9 giờ
10King Salman World Rapid Championship 2017 Women 58 ngày 22 giờ
11Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 116 ngày 9 giờ
12 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 117 ngày 7 giờ
13Al Kifah Women Chess Tournament 2017 117 ngày 9 giờ
14Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 126 ngày 8 giờ
15Dammam National Classic Chess tournament 2017 130 ngày 4 giờ
16Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 134 ngày 12 giờ
17ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 145 ngày 3 giờ
18PMU Chess Club Tournament 2017 148 ngày 4 giờ
19Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 158 ngày 7 giờ
20AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 185 ngày
21Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 186 ngày 1 giờ
22Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 214 ngày 20 giờ
23The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 215 ngày 7 giờ
24Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 222 ngày 7 giờ
25Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 232 ngày 17 giờ
26Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 252 ngày 6 giờ
27RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 259 ngày 1 giờ
28Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 259 ngày 2 giờ
29Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 264 ngày 16 giờ
30Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 279 ngày 23 giờ
31Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 283 ngày 2 giờ
32Abha International Chase Open 2017 May 14 284 ngày 4 giờ
33Jizan Open Chess Tournament 2017 284 ngày 4 giờ
34Saudi Final 2017 300 ngày 3 giờ
35Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 302 ngày 19 giờ
36Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 308 ngày 20 giờ
37The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 309 ngày 23 giờ
38Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 313 ngày 6 giờ
39Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 336 ngày 5 giờ
40Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 336 ngày 6 giờ
412th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 337 ngày 21 giờ
42Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 338 ngày 19 giờ
43Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 349 ngày 8 giờ
44Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 349 ngày 13 giờ
45Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 351 ngày 21 giờ
462nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 355 ngày 22 giờ
47Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 356 ngày 6 giờ
48Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 392 ngày 23 giờ
49NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 404 ngày 22 giờ
50Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 432 ngày 5 giờ
Advertisement