Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 41 ngày 11 giờ
2 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 42 ngày 9 giờ
3Al Kifah Women Chess Tournament 2017 42 ngày 11 giờ
4Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 51 ngày 10 giờ
5Dammam National Classic Chess tournament 2017 55 ngày 6 giờ
6Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 59 ngày 14 giờ
7ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 70 ngày 5 giờ
8PMU Chess Club Tournament 2017 73 ngày 6 giờ
9Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 83 ngày 9 giờ
10AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 110 ngày 2 giờ
11Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 111 ngày 3 giờ
12Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 139 ngày 22 giờ
13The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 140 ngày 9 giờ
14Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 147 ngày 9 giờ
15Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 157 ngày 19 giờ
16Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 177 ngày 8 giờ
17RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 184 ngày 3 giờ
18Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 184 ngày 4 giờ
19Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 189 ngày 19 giờ
20Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 205 ngày 1 giờ
21Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 208 ngày 4 giờ
22Abha International Chase Open 2017 May 14 209 ngày 6 giờ
23Jizan Open Chess Tournament 2017 209 ngày 6 giờ
24Saudi Final 2017 225 ngày 5 giờ
25Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 227 ngày 21 giờ
26Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 233 ngày 22 giờ
27The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 235 ngày 1 giờ
28Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 238 ngày 8 giờ
29Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 261 ngày 7 giờ
30Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 261 ngày 8 giờ
312th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 262 ngày 23 giờ
32Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 263 ngày 21 giờ
33Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 274 ngày 10 giờ
34Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 274 ngày 15 giờ
35Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 276 ngày 23 giờ
362nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 281 ngày
37Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 281 ngày 8 giờ
38Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 318 ngày 1 giờ
39NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 330 ngày 1 giờ
40Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 357 ngày 8 giờ
41 Teacher Modern Education School CHess Tournament 357 ngày 8 giờ
42Riyadh Clubs Chess Championship 382 ngày
43PMU Students Chess Tournment fall 2016 by (PMU Chess Club) 386 ngày 1 giờ
442nd Round Tournament Fall 2016 393 ngày 6 giờ
45Al Hijaz Club VS. Al Fursan Club 14 Oct. 2016 395 ngày 21 giờ
46Tournament Holiday Inn Al-Khobar 3 Nov 2016 03 Nov 2016 403 ngày 20 giờ
47al andulos blitz tournament 430 ngày 21 giờ
484th Hijaz Club Chess Tournament 30 Sep 2016 433 ngày 1 giờ
49Al Andalus Championship 444 ngày 4 giờ
50Al Ahli Club Int Chess Championship2016 August 20-19 448 ngày 23 giờ
Advertisement