Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Jeddah open international chess tournament 2018 AUG 11-10 38 ngày 18 giờ
2Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) --- 43 ngày 16 giờ
3Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) 44 ngày
4Jeddah international Tournament Round Roben 53 ngày 16 giờ
5The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 63 ngày 18 giờ
6Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 78 ngày 18 giờ
7Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 78 ngày 19 giờ
8Jeddah National Chess Classic Tournament 93 ngày 20 giờ
9Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 100 ngày 13 giờ
10Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 104 ngày 13 giờ
11Dammam National Chess Classic Tournament 106 ngày 16 giờ
12Riyadh National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 1 (women) 109 ngày 18 giờ
13 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 113 ngày 15 giờ
14Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 119 ngày 13 giờ
15Jeddah National Chess Classic Tournament 120 ngày 14 giờ
16Abha National Chess Classic Tournament 120 ngày 15 giờ
17Yanbu International Open Chess Championship 137 ngày 14 giờ
18K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 150 ngày 19 giờ
19K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 152 ngày 17 giờ
20Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 160 ngày 5 giờ
21Jeddah chess Rapid Tournament 200 ngày 17 giờ
22Makkah Chess 2018 FEB 23 205 ngày 20 giờ
23Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 206 ngày 10 giờ
24Privet Tournemnt February 2018 228 ngày 18 giờ
25King Salman World Blitz Championship 2017 Open 262 ngày 21 giờ
26King Salman World Blitz Championship 2017 Women 262 ngày 21 giờ
27King Salman World Rapid Championship 2017 Open 264 ngày 6 giờ
28King Salman World Rapid Championship 2017 Women 264 ngày 20 giờ
29Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 322 ngày 7 giờ
30 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 323 ngày 5 giờ
31Al Kifah Women Chess Tournament 2017 323 ngày 6 giờ
32Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 332 ngày 6 giờ
33Dammam National Classic Chess tournament 2017 336 ngày 2 giờ
34Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 340 ngày 9 giờ
35ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 351 ngày
36PMU Chess Club Tournament 2017 354 ngày 1 giờ
37Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 364 ngày 4 giờ
38AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 390 ngày 22 giờ
39Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 391 ngày 22 giờ
40Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 420 ngày 18 giờ
41The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 421 ngày 4 giờ
42Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 428 ngày 4 giờ
43Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 438 ngày 14 giờ
44Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 458 ngày 3 giờ
45RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 464 ngày 22 giờ
46Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 464 ngày 23 giờ
47Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 470 ngày 14 giờ
48Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 485 ngày 20 giờ
49Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 488 ngày 23 giờ
50Abha International Chase Open 2017 May 14 490 ngày 1 giờ