Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
12'nd Smart Cup Bishkek 2017 7 ngày 7 giờ
2Bishkek Chess Club Rapid №30 11 ngày 10 giờ
3Bishkek Chess BALA Rapid №3 11 ngày 17 giờ
4Bishkek Chess CLUB BLITZ №3 12 ngày 9 giờ
5Bishkek Chess BALA BLITZ №2 12 ngày 9 giờ
6Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (deaf+physical) 14 ngày 19 giờ
7Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 14 ngày 19 giờ
8Bishkek Chess Club Rapid №29 18 ngày 10 giờ
9Bishkek Chess BALA Rapid №2 18 ngày 16 giờ
10Bishkek Chess CLUB BLITZ №2 19 ngày 12 giờ
11Bishkek Chess Club Rapid №28 23 ngày 22 giờ
12Bishkek Chess BALA Rapid №1 25 ngày 14 giờ
13Bishkek Chess CLUB BLITZ №1 26 ngày 8 giờ
14Bishkek Chess BALA BLITZ №1 26 ngày 13 giờ
15Bishkek Chess Club Rapid 27 32 ngày 8 giờ
16Altyn-Tuyun 2017 37 ngày 10 giờ
17Bilimkana Cup 2017 U12 41 ngày 15 giờ
18Bilimkana Cup 2017 G10 41 ngày 15 giờ
19Bilimkana Cup 2017 U10 41 ngày 15 giờ
20Bilimkana Cup 2017 U16 41 ngày 15 giờ
21Bilimkana Cup 2017 U8 41 ngày 18 giờ
22Bilimkana Cup 2017 G8 41 ngày 18 giờ
23Bilimkana Cup 2017 G6 41 ngày 18 giờ
24Bilimkana Cup 2017 U6 41 ngày 18 giờ
25Smart Cup Bishkek 2017 49 ngày 11 giờ
26Golden autumn G 17 49 ngày 12 giờ
27Golden autumn M 17 49 ngày 12 giờ
28Golden autumn G 13 49 ngày 12 giờ
29Golden autumn M 9 49 ngày 12 giờ
30Golden autumn M 13 49 ngày 12 giờ
31Golden autumn G 9 49 ngày 13 giờ
32OSEN 2017 68 ngày 17 giờ
33Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 84 ngày 13 giờ
34Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 84 ngày 14 giờ
35Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 84 ngày 14 giờ
36Altyn - Kol 2017 94 ngày 13 giờ
37Altyn - Kol 2017 jn 94 ngày 13 giờ
38KGZ Senior's Cup 2017 94 ngày 13 giờ
39KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 94 ngày 13 giờ
40KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 94 ngày 13 giờ
41Derbishev Memorial 2017 ''A'' 100 ngày 14 giờ
42Derbishev Memorial 2017 U11 114 ngày 15 giờ
43Derbishev Memorial 2017 U7 114 ngày 15 giờ
44Derbishev Memorial 2017 U9 114 ngày 15 giờ
45Derbishev Memorial 2017 U13 114 ngày 15 giờ
46Derbishev Memorial 2017 U17 114 ngày 15 giờ
47Derbishev Memorial 2017 ''A'' 114 ngày 15 giờ
48Иссык-куль 2017г до 17 лет 168 ngày 14 giờ
49Иссык-куль 2017г до 13 лет 168 ngày 14 giờ
50Иссык-куль 2017г до 11 лет 168 ngày 14 giờ
Advertisement