Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Smart Cup Bishkek 2017 1 ngày 14 giờ
2Golden autumn M 17 2 ngày 10 giờ
3Golden autumn M 13 2 ngày 16 giờ
4Golden autumn M 9 2 ngày 16 giờ
5Golden autumn G 9 2 ngày 16 giờ
6Golden autumn G 13 2 ngày 16 giờ
7Golden autumn G 17 2 ngày 18 giờ
8OSEN 2017 10 ngày 19 giờ
9Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 26 ngày 15 giờ
10Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 26 ngày 16 giờ
11Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 26 ngày 16 giờ
12Altyn - Kol 2017 36 ngày 15 giờ
13Altyn - Kol 2017 jn 36 ngày 15 giờ
14KGZ Senior's Cup 2017 36 ngày 15 giờ
15KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 36 ngày 15 giờ
16KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 36 ngày 15 giờ
17Derbishev Memorial 2017 ''A'' 42 ngày 16 giờ
18Derbishev Memorial 2017 U11 56 ngày 17 giờ
19Derbishev Memorial 2017 U7 56 ngày 17 giờ
20Derbishev Memorial 2017 U9 56 ngày 17 giờ
21Derbishev Memorial 2017 U13 56 ngày 17 giờ
22Derbishev Memorial 2017 U17 56 ngày 17 giờ
23Derbishev Memorial 2017 ''A'' 56 ngày 17 giờ
24Derbishev Memorial 2017 U17 62 ngày
25Иссык-куль 2017г до 17 лет 110 ngày 16 giờ
26Иссык-куль 2017г до 13 лет 110 ngày 16 giờ
27Иссык-куль 2017г до 11 лет 110 ngày 16 giờ
28Иссык-куль 2017г до 9 лет 110 ngày 16 giờ
29Иссык-куль 2017г до 7 лет 110 ngày 16 giờ
30Турнир А Иссык-куль 2017 110 ngày 16 giờ
31RSHKristall jn 125 ngày 12 giờ
32KGZ Schoolar's Championship 2017 M11 132 ngày 20 giờ
33Bishkek Club Rapid 8 227 ngày 4 giờ
34Bishkek Chess Club Rapid 7 227 ngày 4 giờ
35Kyrgyzstan Chess Championship 2017 (1 League) 242 ngày 5 giờ
36Dordoi Cup Rapid 2016 242 ngày 5 giờ
37Dordoi Cup Rapid 2016 242 ngày 5 giờ
38Bishkek Park Cup 2017 U11 Rapid 242 ngày 6 giờ
39Bishkek Park Cup 2017 U11 Girls 242 ngày 6 giờ
40Bishkek Park Cup 2017 U16 242 ngày 6 giờ
41Bishkek Park Cup 2017 U16 Girls 242 ngày 6 giờ
42Altyn Tuyun's Rapid Cup 2016 346 ngày 7 giờ
43Altyn Tuyun's Blitz Cup 2016 346 ngày 7 giờ
44Jalal Abad Rapid Championship 2016 371 ngày 22 giờ
45Issyk Kul Open 2016 468 ngày 7 giờ
46Kyrgyzstan_2016_men_Superfinal 530 ngày 23 giờ
47KGZ_2016_superfinal_wom 536 ngày 13 giờ
48Blitz_November 673 ngày 11 giờ
49Blitz_KGZ_11.2015 674 ngày 4 giờ
50Asian Juniors U20 Championship 2015 737 ngày 17 giờ
Advertisement