Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1KCB Kenya Open Chess Championship-Junior Section 1 giờ 41 phút
2KCB Kenya Open Chess Championship-Ladies Section 1 giờ 42 phút
3KCB Kenya Open Chess Championship-Prestige Section 1 giờ 43 phút
4KCB Kenya Open Chess Championship-Challengers Section 1 giờ 44 phút
5Kenya National Youth Chess Championships - Under 18 Girls 1 ngày 15 giờ
6Quickfire Blitz Tournament #02 2 ngày 12 giờ
7The University of Nairobi 2018 Chess League 2 ngày 16 giờ
82017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 2 ngày 19 giờ
9Kenya National Youth Chess Championships - Under 14 Boys 4 ngày 15 giờ
10Kenya National Youth Chess Championships - Under 14 Girls 4 ngày 15 giờ
11Kenya National Youth Chess Championships - Under 16 Boys 4 ngày 15 giờ
12Kenya National Youth Chess Championships - Under 16 Girls 4 ngày 15 giờ
13Kenya National Youth Chess Championships - Under 18 Boys 4 ngày 15 giờ
14Kenya National Youth Chess Championships - Under 12 Boys 4 ngày 15 giờ
15Kenya National Youth Chess Championships - Under 10 Boys 4 ngày 16 giờ
16Kenya National Youth Chess Championships - Under 12 Girls 4 ngày 16 giờ
17Kenya National Youth Chess Championships - Under 10 Girls 4 ngày 17 giờ
18Kenya National Youth Chess Championships - Under 8 Girls 4 ngày 17 giờ
19Kenya National Youth Chess Championships - Under 8 Boys 4 ngày 17 giờ
203RD TROJAN WARRIORS INTERNAL TOURNAMENT 4 ngày 23 giờ
21KENYA PREMIER CHESS LEAGUE 2018 8 ngày 9 giờ
22KENYA CHESS LEAGUE 2018 - DIVISION ONE 8 ngày 9 giờ
23HOTEL KUNSTE, NAKURU CHESS TOURNAMENT-OPEN SECTION 11 ngày 13 giờ
24Trans Nzoia Regional Qualifiers - U12 Boys & Girls 11 ngày 13 giờ
25HOTEL KUNSTE, NAKURU CHESS TOURNAMENT-LADIES SECTION 11 ngày 14 giờ
26KNYCC - North Rift Regional Qualifiers Under 18 11 ngày 14 giờ
27KNYCC - North Rift Regional Qualifiers Under 16 11 ngày 14 giờ
28KNYCC - North Rift Regional Qualifiers Under 14 11 ngày 14 giờ
29Trans Nzoia Regional Qualifiers - U16 Boys 11 ngày 16 giờ
30Trans Nzoia Regional Qualifiers - U16 Girls 11 ngày 16 giờ
31Trans Nzoia Regional Qualifiers - U18 Girls 11 ngày 16 giờ
32Trans Nzoia Regional Qualifiers - U18 Boys 11 ngày 16 giờ
33Trans Nzoia Regional Qualifiers - U8 Boys & Girls 11 ngày 16 giờ
34Trans Nzoia Regional Qualifiers - U14 Girls 11 ngày 16 giờ
35Trans Nzoia Regional Qualifiers - U10 Boys & Girls 11 ngày 16 giờ
36Trans Nzoia Regional Qualifiers - U14 Boys 11 ngày 16 giờ
37Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 18 Girls 12 ngày 10 giờ
38Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 18 Boys 12 ngày 10 giờ
39Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 16 Girls 12 ngày 10 giờ
40Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 16 Boys 12 ngày 10 giờ
41Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 14 Girls 12 ngày 10 giờ
42Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 14 Boys 12 ngày 10 giờ
43Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 12 Girls 12 ngày 10 giờ
44Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 12 Boys 12 ngày 10 giờ
45Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 10 Girls 12 ngày 10 giờ
46Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 10 Boys 12 ngày 10 giờ
47Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 8 Girls 12 ngày 10 giờ
48Mt. Kenya Junior Chess Championships (37th Edition) - Under 8 Boys 12 ngày 10 giờ
49KNYCC - Vihiga County Regional Qualifiers U14 12 ngày 12 giờ
50KNYCC - Vihiga County Regional Qualifiers U16 12 ngày 12 giờ
Advertisement