Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Kingsway Tyres 1st ANCC Rapid Championship (FIDE rated) 2 ngày 17 giờ
21st ANCC Junior Championship (FIDE rated) 2 ngày 17 giờ
3KTDA 2nd ANCC Closed Championship (FIDE rated) 2 ngày 17 giờ
4MCA Internal Tournament 3 ngày 5 giờ
52017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 15 ngày 1 giờ
6Juja St. Peter's Junior Chess Tournament U18,U16,U14 16 ngày 1 giờ
7Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 10 16 ngày 1 giờ
8Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 16 ngày 1 giờ
9Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 16 ngày 1 giờ
10Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 21 ngày 11 giờ
11Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 21 ngày 11 giờ
12lighthouse interschools chess tournament 22 ngày 8 giờ
13LIGHTHOUSE INTERSCHOOLS CHESS TOURNAMENT 22 ngày 8 giờ
141st ANCC Blitz Championship (FIDE rated) 22 ngày 21 giờ
1559th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 26 ngày 23 giờ
1659th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 26 ngày 23 giờ
17ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U14 29 ngày 3 giờ
18ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL TOURNAMENT 29 ngày 4 giờ
19ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U 16 OPEN 29 ngày 4 giờ
20Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 14 32 ngày 23 giờ
21Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 18 32 ngày 23 giờ
22Bhari 33 ngày 5 giờ
23Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 13 37 ngày 4 giờ
24Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 18 37 ngày 4 giờ
25Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 8 37 ngày 5 giờ
26Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 14 Boys 41 ngày 6 giờ
27All saints Cathedral chess Tournament- U12 -14 44 ngày 3 giờ
28All saints Cathedral chess Tournament- U10 44 ngày 3 giờ
29All saints Cathedral chess Tournament- U8 44 ngày 4 giờ
30All saints Cathedral chess Tournament- U10 45 ngày 6 giờ
31All saints Cathedral chess Tournament- U8 45 ngày 6 giờ
32The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - Open 58 ngày 3 giờ
33The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U8 58 ngày 4 giờ
34The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U10 58 ngày 4 giờ
35The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U12 58 ngày 4 giờ
36The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U16 58 ngày 6 giờ
37Membley Titans Chess Tournament 59 ngày 1 giờ
38UNPLUG AND PLAY 64 ngày 1 giờ
39Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 10 88 ngày 6 giờ
40Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 13 88 ngày 6 giờ
41Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 8 88 ngày 6 giờ
42Black Knights Closed Blitz Championship (FIDE rated) 91 ngày 20 giờ
432nd Utawala Rapid Chess Tournament 93 ngày 3 giờ
44KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 12 (FIDE Rated) 97 ngày 20 giờ
45KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 18 (FIDE Rated) 97 ngày 20 giờ
46VM Game Night 3: Blitz Tournament (FIDE rated) 97 ngày 20 giờ
47Som Chess Academy Nairobi (2nd Edition Mukuru Championship 2017) 98 ngày 7 giờ
48KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 8 (Unrated) 98 ngày 22 giờ
49Unplug & Play Blitz Championship 2 (FIDE rated) 98 ngày 23 giờ
502017 Ultimate Blitz Challenge 99 ngày 7 giờ
Advertisement