Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Closed Black Knights Championship 2018 1 giờ 3 phút
22018 African Youth Chess Championships - Under 12 Boys 2 giờ 7 phút
32018 African Youth Chess Championships - Under 10 Girls 2 giờ 17 phút
42018 African Youth Chess Championships - Under 12 Girls 2 giờ 28 phút
52018 African Youth Chess Championships - Under 8 Girls 2 giờ 31 phút
62018 African Youth Chess Championships - Under 8 Boys 2 giờ 36 phút
72018 African Youth Chess Championships - Under 10 Boys 9 giờ 10 phút
82018 African Youth Chess Championships - Under 16 Boys 9 giờ 12 phút
92018 African Youth Chess Championships - Under 18 Boys 9 giờ 39 phút
102018 African Youth Chess Championships - Under 14 Boys 9 giờ 43 phút
112018 African Youth Chess Championships - Under 16 Girls 9 giờ 50 phút
122018 African Youth Chess Championships - Under 14 Girls 9 giờ 52 phút
13Nairobi Open International Chess Championship 2018 Junior Section 1 ngày 7 giờ
14Kenya National Premier Chess League 2018 1 ngày 7 giờ
15Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U10 Girls 1 ngày 9 giờ
16Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U12 Girls 1 ngày 10 giờ
17All Saints Cathedral Primary School Junior Chess Tournament: Under 8 1 ngày 13 giờ
18All Saints Cathedral Primary School Junior Chess Tournament: Under 18 2 ngày 1 giờ
19All Saints Cathedral Primary School Junior Chess Tournament: Under 12 2 ngày 1 giờ
20All Saints Cathedral Primary School Junior Chess Tournament: Under 10 2 ngày 1 giờ
21All Saints Cathedral chess tournament Under 12 2 ngày 4 giờ
22All Saints Cathedral chess tournament Under 8 2 ngày 4 giờ
23All Saints Cathedral chess tournament Under 10 2 ngày 4 giờ
24Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U12 Boys 2 ngày 6 giờ
25Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U14 Boys 2 ngày 6 giờ
26Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U08 Boys 2 ngày 6 giờ
27Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U16 Girls 2 ngày 7 giờ
28Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U16 Boys 2 ngày 7 giờ
29Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U14 Girls 2 ngày 7 giờ
30Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U10 Boys 2 ngày 11 giờ
31Mukuru Junior Chess Championship 3rd Edition 2018 - U08 Girls 2 ngày 11 giờ
322018 African Youth Chess Championships - Under 18 Girls 3 ngày
33Lukenya Schools Open Chess Championship 4 ngày 6 giờ
34KAPSOYA CHESS TOURNAMENT JULY 2018 4 ngày 13 giờ
354TH WINKA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP-U7,U9 11 ngày 5 giờ
364TH WINKA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP- U11 11 ngày 5 giờ
374TH WINKA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP - U13,U15,U19 11 ngày 5 giờ
38Meru Open Chess Championship 2018 - Open Section 13 ngày 15 giờ
39Meru Open Chess Championship 2018 - Junior Section 15 ngày 14 giờ
40Statehouse Girls Junior Chess Tournament under 18 15 ngày 23 giờ
41Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 16 Girls 17 ngày 6 giờ
42Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 18 Girls 17 ngày 6 giờ
43Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 14 Girls 17 ngày 6 giờ
44Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 12 Girls 17 ngày 6 giờ
45Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 16 Boys 17 ngày 6 giờ
46Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 14 Boys 17 ngày 6 giờ
47Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 18 Boys 17 ngày 7 giờ
48Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 12 Boys 17 ngày 7 giờ
49Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 8 Boys + Girls 17 ngày 7 giờ
50Mt. Kenya Junior Chess Championship (38th Edition) - Under 10 Girls 17 ngày 7 giờ