Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
13rd Peter Le Pelley Cup 15 giờ 52 phút
2Lighthouse Eldoret Open Rapid Chess Tournament 21 giờ 37 phút
3NACHA Junior Chess Open U8 Section 1 ngày 16 giờ
4NACHA Junior Chess Open U18 Section 1 ngày 16 giờ
5NACHA Junior Chess Open U14 Section 1 ngày 16 giờ
6NACHA Junior Chess Open U12 Section 1 ngày 16 giờ
7NACHA Junior Chess Open U10 Section 1 ngày 16 giờ
8Second Phase Olympiad Qualifiers - Open Section 2 ngày 20 giờ
9Second Phase Olympiad Qualifiers - Ladies Section 2 ngày 21 giờ
10Kenya National Chess Championship 2017 - Ladies Section 14 ngày 15 giờ
11Kenya National Chess Championship 2017 - Open Section 14 ngày 21 giờ
12Lighthouse Junior Open Chess Tournament 2017 - Under 12 & 14 14 ngày 22 giờ
13Lighthouse Junior Open Chess Tournament 2017 - Under 16 & 18 14 ngày 22 giờ
14Jamhuri Cup Chess Tournament 26 ngày 2 giờ
15KUSA Games - Men's Section 26 ngày 3 giờ
16KUSA Games - Ladies Section 26 ngày 3 giờ
17Post KUSA Games Blitz 26 ngày 3 giờ
18TRIAL 27 ngày 6 giờ
19NACHA OPEN BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP 2017 44 ngày 20 giờ
20Lighthouse Junior Open Chess Tournament 2017 - Under 8 & 10 45 ngày
21Epitome Blitz Chess Tournament 2017 45 ngày 14 giờ
22Epitome Rapid Chess Tournament 2017 45 ngày 22 giờ
232017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 51 ngày 20 giờ
24VM GAME NIGHT 52 ngày 17 giờ
252017 Festival of Friendship Over 14 58 ngày 21 giờ
262017 Festival of Friendship Under 14 58 ngày 21 giờ
27CHESS INTERBANKS 2017 60 ngày 4 giờ
28Kim Bhari Sitting Room 60 ngày 21 giờ
29JAVA HOUSE AFRICA, ELDORET RUPA MALL CHESS RAPID TOURNAMENT 75 ngày 23 giờ
301st ANCC Junior Championship (FIDE rated) 88 ngày 11 giờ
31KTDA 2nd ANCC Closed Championship (FIDE rated) 88 ngày 11 giờ
32MCA Internal Tournament 88 ngày 22 giờ
33Juja St. Peter's Junior Chess Tournament U18,U16,U14 101 ngày 18 giờ
34Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 10 101 ngày 18 giờ
35Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 101 ngày 18 giờ
36Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 101 ngày 19 giờ
37Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 107 ngày 4 giờ
38Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 107 ngày 4 giờ
39lighthouse interschools chess tournament 108 ngày 1 giờ
40LIGHTHOUSE INTERSCHOOLS CHESS TOURNAMENT 108 ngày 2 giờ
411st ANCC Blitz Championship (FIDE rated) 108 ngày 14 giờ
4259th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 112 ngày 16 giờ
4359th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 112 ngày 16 giờ
44ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U14 114 ngày 20 giờ
45ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL TOURNAMENT 114 ngày 21 giờ
46ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U 16 OPEN 114 ngày 21 giờ
47Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 14 118 ngày 16 giờ
48Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 18 118 ngày 16 giờ
49Bhari 118 ngày 22 giờ
50Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 13 122 ngày 22 giờ