Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
125th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 3 ngày 21 giờ
2Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 17 ngày 21 giờ
3Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 17 ngày 21 giờ
4Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 17 ngày 21 giờ
5Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 17 ngày 21 giờ
6Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 17 ngày 21 giờ
72017 Kingdom Tournament-women- 68 ngày
82017 Kingdom Tournament U20+18 - M 75 ngày 22 giờ
92017 Kingdom Tournament U10-M 76 ngày 8 giờ
102017 Kingdom Tournament U8-M 76 ngày 23 giờ
112017 Kingdom Tournament U14-M 76 ngày 23 giờ
122017 Kingdom Tournament U12-M 76 ngày 23 giờ
132017 Kingdom Tournament U10-F 77 ngày
142017 Kingdom Tournament U8-F 77 ngày
152017 Kingdom Tournament U16-M 78 ngày 4 giờ
162017 Kingdom Tournament U14-F 79 ngày
172017 Kingdom Tournament U12-F 79 ngày
182017 Kingdom Tournament U18-F 79 ngày 22 giờ
192017 Kingdom Tournament U16-F 79 ngày 23 giờ
202017 Kingdom Tournament U20-F 82 ngày 22 giờ
212017Final Kingdom Tournament 83 ngày 21 giờ
222nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 124 ngày 18 giờ
23Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 131 ngày 18 giờ
24First Kingdom Tournament 2017-Open- 150 ngày 23 giờ
252017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 164 ngày 23 giờ
262017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 164 ngày 23 giờ
272017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 165 ngày 4 giờ
282017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 165 ngày 4 giờ
292017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 165 ngày 4 giờ
302017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 165 ngày 4 giờ
312017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 165 ngày 7 giờ
322017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 165 ngày 7 giờ
33First Classfication Tournament-2017- OPEN 200 ngày
34AL-Qaed 10th Championships open 2017 221 ngày
3515 Cup Jordan Championship-2016- 284 ngày
36Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 326 ngày 7 giờ
37Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 326 ngày 7 giờ
38Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 326 ngày 7 giờ
39Bunat Alghad First Rapid Tournament- U13-M 326 ngày 7 giờ
40Bunat Alghad First Rapid Tournament- U15-M 326 ngày 7 giờ
41Bunat Alghad First Rapid Tournament- U6-M 326 ngày 7 giờ
4224th Prince Mohamed Tournament 2016 Open 347 ngày
43 Hawa Gharbi Restourant & Coffee Tournament-2 Blitz 404 ngày 4 giờ
44First Club Championship 2016 424 ngày
45Hawa Gharbi Restaurant& Coffee Tournament-Blitz- 425 ngày 4 giờ
46First Classic Championship 2016 427 ngày 4 giờ
47Second Club Championship-2016 430 ngày 20 giờ
482016 First Rapid Chess Tournament U-14 437 ngày 2 giờ
49بطولة الوفاء للاستاذ حمدان عليمات للشطرنج 448 ngày 19 giờ
50Second Royal Chess Rapid Tournament-2016-Open 473 ngày 2 giờ
Advertisement