Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
116th Jordan Cup Championship-2017 5 ngày 23 giờ
2First Club Championship 2017 19 ngày 22 giờ
32017 Second Grade Clubs Championship 21 ngày 1 giờ
4First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 27 ngày 5 giờ
5First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 27 ngày 6 giờ
6First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 27 ngày 6 giờ
7Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 34 ngày 3 giờ
8First Zarqa Chess Tournament -2018 65 ngày 10 giờ
9Third rappid champion 2017 Open 83 ngày 23 giờ
103rd Classification Tournament-2017-Open 89 ngày 21 giờ
11Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 104 ngày 23 giờ
12بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 106 ngày 23 giờ
13First Rapid Chess Tournament-2017 Open 112 ngày 22 giờ
142nd Classification Tournament-2017 OPEN 124 ngày 21 giờ
1525th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 159 ngày 20 giờ
16Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 173 ngày 20 giờ
17Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 173 ngày 20 giờ
18Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 173 ngày 20 giờ
19Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 173 ngày 20 giờ
20Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 173 ngày 20 giờ
212017 Kingdom Tournament-women- 224 ngày
222017 Kingdom Tournament U20+18 - M 231 ngày 21 giờ
232017 Kingdom Tournament U10-M 232 ngày 8 giờ
242017 Kingdom Tournament U8-M 232 ngày 22 giờ
252017 Kingdom Tournament U14-M 232 ngày 22 giờ
262017 Kingdom Tournament U12-M 232 ngày 23 giờ
272017 Kingdom Tournament U10-F 232 ngày 23 giờ
282017 Kingdom Tournament U8-F 233 ngày
292017 Kingdom Tournament U16-M 234 ngày 3 giờ
302017 Kingdom Tournament U14-F 234 ngày 23 giờ
312017 Kingdom Tournament U12-F 234 ngày 23 giờ
322017 Kingdom Tournament U18-F 235 ngày 21 giờ
332017 Kingdom Tournament U16-F 235 ngày 23 giờ
342017Final Kingdom Tournament 239 ngày 21 giờ
352nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 280 ngày 17 giờ
36Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 287 ngày 17 giờ
37First Kingdom Tournament 2017-Open- 306 ngày 22 giờ
382017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 320 ngày 22 giờ
392017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 320 ngày 22 giờ
402017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 321 ngày 3 giờ
412017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 321 ngày 3 giờ
422017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 321 ngày 3 giờ
432017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 321 ngày 3 giờ
442017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 321 ngày 6 giờ
452017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 321 ngày 6 giờ
46First Classfication Tournament-2017- OPEN 355 ngày 23 giờ
47AL-Qaed 10th Championships open 2017 376 ngày 23 giờ
4815 Cup Jordan Championship-2016- 439 ngày 23 giờ
49Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 482 ngày 6 giờ
50Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 482 ngày 6 giờ
Advertisement