Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
12018 Kingdom Tournament-Men- 9 ngày 7 giờ
22018 Kingdom Tournament-Men- 9 ngày 23 giờ
32018 Kingdom Tournament-women- 11 ngày
4Second Ramadan Blitz Tournament 2018-open 36 ngày 22 giờ
5First Ramadan Blitz Tournament 2018-Open- 44 ngày 19 giờ
6Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment Open 60 ngày 5 giờ
7Kingdom Individual Preliminary Stage Tournament - 2018 Open 64 ngày
8 AL-Qaed Championships 0pen 2018 88 ngày 1 giờ
9First Chess Tournament for Lowyers -2018 99 ngày 23 giờ
10First Classification Tournament-2018 Open 100 ngày 23 giờ
1116th Jordan Cup Championship-2017 120 ngày 2 giờ
12First Club Championship 2017 134 ngày 1 giờ
132017 Second Grade Clubs Championship 135 ngày 3 giờ
14First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 141 ngày 8 giờ
15First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 141 ngày 9 giờ
16First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 141 ngày 9 giờ
17Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 148 ngày 5 giờ
18First Zarqa Chess Tournament -2018 179 ngày 13 giờ
19Third rappid champion 2017 Open 198 ngày 1 giờ
203rd Classification Tournament-2017-Open 204 ngày
21Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 219 ngày 2 giờ
22بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 221 ngày 1 giờ
23First Rapid Chess Tournament-2017 Open 227 ngày 1 giờ
242nd Classification Tournament-2017 OPEN 238 ngày 23 giờ
2525th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 273 ngày 22 giờ
26Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 287 ngày 23 giờ
27Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 287 ngày 23 giờ
28Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 287 ngày 23 giờ
29Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 287 ngày 23 giờ
30Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 287 ngày 23 giờ
312017 Kingdom Tournament-women- 338 ngày 2 giờ
322017 Kingdom Tournament U20+18 - M 346 ngày
332017 Kingdom Tournament U10-M 346 ngày 10 giờ
342017 Kingdom Tournament U8-M 347 ngày
352017 Kingdom Tournament U14-M 347 ngày 1 giờ
362017 Kingdom Tournament U12-M 347 ngày 1 giờ
372017 Kingdom Tournament U10-F 347 ngày 2 giờ
382017 Kingdom Tournament U8-F 347 ngày 2 giờ
392017 Kingdom Tournament U16-M 348 ngày 6 giờ
402017 Kingdom Tournament U14-F 349 ngày 1 giờ
412017 Kingdom Tournament U12-F 349 ngày 2 giờ
422017 Kingdom Tournament U18-F 350 ngày
432017 Kingdom Tournament U16-F 350 ngày 1 giờ
442017Final Kingdom Tournament 353 ngày 23 giờ
452nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 394 ngày 20 giờ
46Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 401 ngày 20 giờ
47First Kingdom Tournament 2017-Open- 421 ngày
482017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 435 ngày 1 giờ
492017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 435 ngày 1 giờ
502017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 435 ngày 6 giờ