Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1John Powell Open 2018 FIDE Open Section 1 ngày 17 giờ
2John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 1 ngày 17 giờ
3John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 2 ngày 17 giờ
4Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 30 ngày 18 giờ
5Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 30 ngày 18 giờ
6Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 37 ngày 19 giờ
7DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 37 ngày 20 giờ
8DRP Ladies Rapid High School FIDE U1200 2017 52 ngày 18 giờ
9DRP Ladies Rapid U12 & U10 2017 52 ngày 18 giờ
10DRP Ladies Rapid U8 2017 52 ngày 18 giờ
11Ravensworth Rapid U-8 2017 57 ngày 18 giờ
12Ravensworth Rapid U-10 2017 57 ngày 18 giờ
13Ravensworth Rapid U-12 2017 57 ngày 18 giờ
14Ravensworth Rapid High School 2017 57 ngày 18 giờ
15Ravensworth Rapid High School 2017 57 ngày 18 giờ
16Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 57 ngày 19 giờ
17Ravensworth Rapid Beginners 2017 57 ngày 19 giờ
18National Junior Rapid Championship 2017 78 ngày 15 giờ
19National Rapid Championship 2017 78 ngày 15 giờ
20National Blitz Championship 2017 79 ngày 16 giờ
21National Junior Blitz Championship 2017 79 ngày 16 giờ
222017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 97 ngày 17 giờ
23Harold Chan Open 2017 FIDE Section 119 ngày 15 giờ
24Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 119 ngày 19 giờ
25Harold Chan Open 2017 Amateur Section 121 ngày 15 giờ
26St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 139 ngày 15 giờ
27St. Jago Open 2017 Intermediate Section 139 ngày 15 giờ
28William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 154 ngày 20 giờ
29Enos Grant Memorial Blitz 2017 211 ngày 18 giờ
30Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 241 ngày 21 giờ
31Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 246 ngày 13 giờ
32Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 246 ngày 14 giờ
33Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 268 ngày 16 giờ
342017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 276 ngày 15 giờ
352017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 277 ngày 20 giờ
362017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 277 ngày 20 giờ
372017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 277 ngày 20 giờ
382017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 277 ngày 20 giờ
392017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 277 ngày 20 giờ
40President's Invitational 2017 287 ngày 23 giờ
41National Junior Ch. (Fem) 2017 302 ngày 17 giờ
42National Junior Ch. (Abs) 2017 302 ngày 17 giờ
43National Championship (Fem) 2017 - Playoff 303 ngày 18 giờ
44John Powell Memorial 2017 FIDE Section 337 ngày 15 giờ
45John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 337 ngày 16 giờ
46John Powell Memorial 2017 Amateur Section 337 ngày 17 giờ
4749th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 356 ngày 4 giờ
4835th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 356 ngày 4 giờ
49Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 407 ngày 15 giờ
50Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 407 ngày 16 giờ