Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
12017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 5 ngày 4 giờ
2Harold Chan Open 2017 FIDE Section 27 ngày 3 giờ
3Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 27 ngày 7 giờ
4Harold Chan Open 2017 Amateur Section 29 ngày 2 giờ
5St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 47 ngày 3 giờ
6St. Jago Open 2017 Intermediate Section 47 ngày 3 giờ
7William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 62 ngày 7 giờ
8Enos Grant Memorial Blitz 2017 119 ngày 5 giờ
9Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 149 ngày 8 giờ
10Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 154 ngày 1 giờ
11Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 154 ngày 2 giờ
12Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 176 ngày 3 giờ
132017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 184 ngày 3 giờ
142017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 185 ngày 7 giờ
152017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 185 ngày 8 giờ
162017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 185 ngày 8 giờ
172017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 185 ngày 8 giờ
182017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 185 ngày 8 giờ
19President's Invitational 2017 195 ngày 11 giờ
20National Junior Ch. (Fem) 2017 210 ngày 4 giờ
21National Junior Ch. (Abs) 2017 210 ngày 5 giờ
22National Championship (Fem) 2017 - Playoff 211 ngày 5 giờ
23John Powell Memorial 2017 FIDE Section 245 ngày 2 giờ
24John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 245 ngày 3 giờ
25John Powell Memorial 2017 Amateur Section 245 ngày 5 giờ
2649th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 263 ngày 15 giờ
2735th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 263 ngày 15 giờ
28Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 315 ngày 2 giờ
29Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 315 ngày 3 giờ
30Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 316 ngày 4 giờ
31Harold Chan Open 2016 FIDE Section 356 ngày 7 giờ
32Harold Chan Open 2016 Intermediate Section 364 ngày 2 giờ
33Harold Chan Open 2016 Amateur Section 365 ngày 4 giờ
34William Roper Memorial 2016 National Veterans Championship 455 ngày 6 giờ
35St. Jago Open 2016 Prep & Primary 473 ngày 18 giờ
36St. Jago Open 2016 Intermediate < JCF 1600 473 ngày 18 giờ
37St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 473 ngày 19 giờ
38St. Jago Open 2016 Elite Section / FIDE 473 ngày 19 giờ
39Enos Grant Memorial Blitz 2016 482 ngày 19 giờ
40Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 516 ngày 6 giờ
41Robert Wheeler Open 2016 Intermediate Section 516 ngày 6 giờ
42Robert Wheeler Open 2016 Amateur Section 516 ngày 7 giờ
43John Powell Open 2016 Amateur Section 516 ngày 7 giờ
44Grace Kids Chess Club 2016 FIDE Section 523 ngày 9 giờ
45President's Invitational 2016 546 ngày 5 giờ
46National Junior Ch. (Abs) 2016 584 ngày 5 giờ
47National Junior Ch. (Fem) 2016 584 ngày 5 giờ
48High Schools Team Ch. Final 2015-16 594 ngày 5 giờ
49John Powell Open 2015 FIDE Section 603 ngày 15 giờ
50John Powell Open 2016 Intermediate Section 603 ngày 15 giờ
Advertisement