Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1William Roper Memorial 2018 National Senior Championship 22 giờ 33 phút
2Enos Grant Memorial Blitz 2018 6 ngày 19 giờ
32018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 49 ngày 21 giờ
42018 Subzonal 2.3.5 Female Section 49 ngày 21 giờ
5Robert Wheeler Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 64 ngày 18 giờ
6Robert Wheeler Open 2018 FIDE Open Section 85 ngày 19 giờ
7Robert Wheeler Open 2018 FIDE U-1600 Section 85 ngày 21 giờ
8President's Invitational 2018 92 ngày 20 giờ
9National Junior Ch. (Fem) 2018 141 ngày 4 giờ
10National Junior Ch. (Abs) 2018 141 ngày 4 giờ
11National Championship (Female) 2018 178 ngày 3 giờ
12National Championship (Absolute) 2018 178 ngày 3 giờ
13Humphrey Gayle Memorial Candidates 181 ngày 14 giờ
14John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 198 ngày 1 giờ
15John Powell Open 2018 FIDE Open Section 198 ngày 1 giờ
16John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 205 ngày 23 giờ
17Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 234 ngày
18Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 234 ngày
19Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 241 ngày 1 giờ
20DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 241 ngày 2 giờ
21Ravensworth Rapid U-8 2017 261 ngày
22Ravensworth Rapid U-10 2017 261 ngày
23Ravensworth Rapid U-12 2017 261 ngày
24Ravensworth Rapid High School 2017 261 ngày
25Ravensworth Rapid High School 2017 261 ngày
26Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 261 ngày 1 giờ
27Ravensworth Rapid Beginners 2017 261 ngày 1 giờ
28National Junior Rapid Championship 2017 281 ngày 21 giờ
29National Rapid Championship 2017 281 ngày 21 giờ
30National Blitz Championship 2017 282 ngày 22 giờ
31National Junior Blitz Championship 2017 282 ngày 22 giờ
322017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 300 ngày 23 giờ
33Harold Chan Open 2017 FIDE Section 322 ngày 21 giờ
34Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 323 ngày 1 giờ
35Harold Chan Open 2017 Amateur Section 324 ngày 21 giờ
36St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 342 ngày 21 giờ
37St. Jago Open 2017 Intermediate Section 342 ngày 21 giờ
38William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 358 ngày 2 giờ
39Enos Grant Memorial Blitz 2017 415 ngày
40Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 445 ngày 3 giờ
41Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 449 ngày 19 giờ
42Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 449 ngày 20 giờ
43Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 471 ngày 22 giờ
442017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 479 ngày 21 giờ
452017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 481 ngày 1 giờ
462017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 481 ngày 2 giờ
472017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 481 ngày 2 giờ
482017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 481 ngày 2 giờ
492017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 481 ngày 2 giờ
50President's Invitational 2017 491 ngày 5 giờ