Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1National Junior Ch. (Fem) 2018 30 ngày 13 giờ
2National Junior Ch. (Abs) 2018 30 ngày 13 giờ
3National Championship (Female) 2018 67 ngày 12 giờ
4National Championship (Absolute) 2018 67 ngày 12 giờ
5Humphrey Gayle Memorial Candidates 70 ngày 23 giờ
6John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 87 ngày 10 giờ
7John Powell Open 2018 FIDE Open Section 87 ngày 10 giờ
8John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 95 ngày 8 giờ
9Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 123 ngày 9 giờ
10Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 123 ngày 9 giờ
11Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 130 ngày 10 giờ
12DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 130 ngày 11 giờ
13Ravensworth Rapid U-8 2017 150 ngày 9 giờ
14Ravensworth Rapid U-10 2017 150 ngày 9 giờ
15Ravensworth Rapid U-12 2017 150 ngày 9 giờ
16Ravensworth Rapid High School 2017 150 ngày 9 giờ
17Ravensworth Rapid High School 2017 150 ngày 9 giờ
18Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 150 ngày 9 giờ
19Ravensworth Rapid Beginners 2017 150 ngày 10 giờ
20National Junior Rapid Championship 2017 171 ngày 6 giờ
21National Rapid Championship 2017 171 ngày 6 giờ
22National Blitz Championship 2017 172 ngày 7 giờ
23National Junior Blitz Championship 2017 172 ngày 7 giờ
242017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 190 ngày 8 giờ
25Harold Chan Open 2017 FIDE Section 212 ngày 6 giờ
26Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 212 ngày 10 giờ
27Harold Chan Open 2017 Amateur Section 214 ngày 6 giờ
28St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 232 ngày 6 giờ
29St. Jago Open 2017 Intermediate Section 232 ngày 6 giờ
30William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 247 ngày 11 giờ
31Enos Grant Memorial Blitz 2017 304 ngày 9 giờ
32Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 334 ngày 12 giờ
33Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 339 ngày 4 giờ
34Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 339 ngày 5 giờ
35Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 361 ngày 7 giờ
362017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 369 ngày 6 giờ
372017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 370 ngày 10 giờ
382017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 370 ngày 11 giờ
392017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 370 ngày 11 giờ
402017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 370 ngày 11 giờ
412017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 370 ngày 11 giờ
42President's Invitational 2017 380 ngày 14 giờ
43National Junior Ch. (Fem) 2017 395 ngày 8 giờ
44National Junior Ch. (Abs) 2017 395 ngày 8 giờ
45National Championship (Fem) 2017 - Playoff 396 ngày 9 giờ
46John Powell Memorial 2017 FIDE Section 430 ngày 6 giờ
47John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 430 ngày 6 giờ
48John Powell Memorial 2017 Amateur Section 430 ngày 8 giờ
4949th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 448 ngày 19 giờ
5035th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 448 ngày 19 giờ