Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 15 מרכז 19 phút
2Quarterfinal championship of Israel, Beer Sheva 3 giờ 28 phút
3Israel Rapid Championship 2017 17 giờ 26 phút
4מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 מרכז 22 giờ 10 phút
5מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 מרכז 22 giờ 19 phút
6מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 9 מרכז 23 giờ 43 phút
7מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 7 מרכז 23 giờ 43 phút
8אליפות מועדון ירושחמט עד מד כושר 2000 1 ngày 13 giờ
9Herzliya International GM 2017 2 ngày 1 giờ
10Nat. Ch. Quarterfinal 2017-18 Kiryat Ono 2 ngày 7 giờ
11Kiryat Ono Winter 2017-18 B 2 ngày 8 giờ
12Kfar Saba Autumn 2017 2 ngày 14 giờ
13 אליפות נוער מצטיין הרצליה 8.12.17 3 ngày 3 giờ
14רבע גמר אליפות ישראל, ירושחמט 3 ngày 13 giờ
15 אליפות החורף בכפר הירוק 2017 3 ngày 21 giờ
16Mark Center Autumn 2017 A 4 ngày 1 giờ
17תחרות החורף ימי א' ווסק - אשקלון - 2018 5 ngày 1 giờ
18תחרות החורף ימי ה' ווסק - אשקלון - 2018 5 ngày 1 giờ
19Shoham fall 2017 5 ngày 10 giờ
20רבע גמר אליפות ישראל בשוהם 5 ngày 10 giờ
21IM Ashkelon Closed Tournament 2017 6 ngày 5 giờ
22Ashdod chess shampionchip tournament 2017 8 ngày 10 giờ
23אליפות אלו"ט לחובבים - מוזיאון הטבע 2017 10 ngày 9 giờ
24אליפות אלו"ט מוזיאון הטבע מעל 1500 10 ngày 9 giờ
25אליפות אלו"ט 1350 עד 1500 - מוזיאון הטבע 2017 10 ngày 9 giờ
26Mark Center Autumn 2017 B 11 ngày 2 giờ
27Kfar Saba Rapid (A) shahar arad (over 1851) 12 ngày 8 giờ
28Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 B 14 ngày 1 giờ
29 Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 A 14 ngày 1 giờ
30Kfar Saba Rapid (B) shahar arad (under 1959) 15 ngày 2 giờ
31הכנה למוקדמות גיל 9 15 ngày 9 giờ
32הכנה למוקדמות גיל 11 16 ngày 8 giờ
33הכנה למוקדמות גיל 13-15 16 ngày 9 giờ
34הכנה למוקדמות גיל 7 16 ngày 11 giờ
35שמינית גמר אליפות ישראל לבוגרים 16 ngày 13 giờ
36Herzliya Blitz Championship 2017 18 ngày 2 giờ
37Kiryat Ono Autumn 2017 19 ngày
38Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono 19 ngày 2 giờ
39אליפות מוזיאון הטבע-בית הפרשים 2017 19 ngày 5 giờ
40אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכים 2017 19 ngày 5 giờ
41אליפות מוזיאון הטבע-בית הרצים 2017 19 ngày 5 giờ
42אליפות מוזיאון הטבע-בית הצריחים 2017 19 ngày 6 giờ
43אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכות 2017 19 ngày 6 giờ
44Nova chess tournament 2017 Group B 21 ngày
45Nova chess tournament 2017 Group A 21 ngày 14 giờ
46תחרות בשח-קלאסי עד 1700 לשנת 2017 24 ngày 6 giờ
47אליפות מוזיאון הטבע - בית החיילים 24 ngày 14 giờ
48אליפות מועדון ירושחמט מעל מד כושר 2000 27 ngày 15 giờ
49שמינית גמר אליפות ישראל 2017, ירושחמט 27 ngày 15 giờ
50אליפות ירושחמט פתיחת עד 1700 28 ngày 3 giờ
Advertisement