Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Beer Sheva Club Championship 2017 B 39 phút
2Green Village Blitz Championship 15 giờ 15 phút
3Kfar Saba Autumn 2017 1 ngày 7 giờ
4Kfar Saba autumn 1400 1 ngày 7 giờ
5שמינית גמר אליפות ישראל לבוגרים 1 ngày 11 giờ
6Ashdod chess shampionchip tournament 2017 1 ngày 11 giờ
7תחרות בשח-קלאסי עד 1700 לשנת 2017 1 ngày 11 giờ
8Kiryat Ono Autumn 2017 1 ngày 13 giờ
9Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono 2 ngày 9 giờ
10שמינית גמר אליפות ישראל 2017, ירושחמט 2 ngày 11 giờ
11אליפות ירושחמט פתיחת עד 1700 4 ngày 9 giờ
12Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 B 5 ngày
13אליפות מועדון ירושחמט מעל מד כושר 2000 5 ngày 12 giờ
14 Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 A 5 ngày 14 giờ
15Beer Sheva Club Championship 2017 A 6 ngày 23 giờ
16 2017 תחרות פתיחת עונה ווסק - אשקלון 7 ngày
17Herzliya Sukkkot Juniors Rapid 2017 8 ngày 5 giờ
18pokteam sun and moon tornument 9 ngày
19אליפות סוכות 2017 -בין 1300 ל1500 9 ngày 6 giờ
20אליפות סוכות 2017 כיתות ב וכיתות ג 9 ngày 7 giờ
21תחרות סוכות לנוער הרצליה כתות ד ומעלה 13.10.17 9 ngày 7 giờ
22תחרות סוכות ילדים גן-ג הרצליה 13.10.17 9 ngày 7 giờ
23תחרות בנות סוכות הרצליה 13.10.17 9 ngày 7 giờ
24אליפות סוכות 2017 -עד 1300 9 ngày 7 giờ
25אליפות סוכות 2017 -לחובבים וחובבות 9 ngày 14 giờ
26אליפות סוכות 2017 מעל 1500 9 ngày 14 giờ
27אליפות סוכות 2017 -כיתות ד ומעלה 10 ngày 17 giờ
28אליפות סוכות לנוער 2017 גן חובה וא 10 ngày 17 giờ
29תחרויות אקטיבי שמחת תורה 11.10.17 לזכר ארז לבנון בראשל"צ משנית ב 11 ngày 7 giờ
30תחרויות אקטיבי שמחת תורה 11.10.17 לזכר ארז לבנון בראשל"צ משנית א 11 ngày 7 giờ
31תחרויות אקטיבי שמחת תורה 11.10.17 לזכר ארז לבנון בראשל"צ ראשית 11 ngày 7 giờ
32Kiryat Ono Sukkot 2017 rapid 18 ngày 6 giờ
33סוכות 2000 18 ngày 7 giờ
34סוכות עד 1450 2017 18 ngày 7 giờ
35אליפות ראש השנה עד 1450 2017 30 ngày 12 giờ
36אליפות ראש השנה עד 2000 לשנת 2017 32 ngày 7 giờ
37אליפות ראש השנה עד 1600 ל2017 32 ngày 7 giờ
38תחרות ילדי כיתות ב-ג ראשון לציון 16.09.17 35 ngày 7 giờ
39תחרות ילדי גן-א ראשון לציון 16.09.17 35 ngày 7 giờ
40תחרות ילדים בעלי מד כושר 1200-1500 ראשון לציון 16.9.17 35 ngày 7 giờ
41Summer tournament of Kfar Saba 2017 36 ngày 12 giờ
423rd Avner Hadar Memorial Tel Aviv rapid championship 37 ngày 6 giờ
43Jeruchess Rapid september 2017 37 ngày 20 giờ
44אליפות המועדון פתיחת עונה מעל 2000 39 ngày 13 giờ
45Jeruchess Rapid september 2017 40 ngày 6 giờ
46שמינית גמר אליפות הארץ בשוהם 45 ngày 8 giờ
47אליפות פתיחת עונה בזק-ירושחמט ספטמבר 2017 48 ngày
48Herzliya Summer Festival 2017 Open A 54 ngày 20 giờ
49Herzliya Summer Festival 2017 Open B 54 ngày 20 giờ
50Herzliya Summer Festival 2017 Open C 54 ngày 20 giờ
Advertisement