Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Herzliya Championship 2018 B 1 ngày
2בזק ספטמבר 2018 1 ngày 19 giờ
3שח-סוכות ( 2.10.18 ) עד 1600 ועד גיל 12 ווסק-אשקלון 2018 3 ngày 7 giờ
4אליפות אשדוד בשח קלאסי עד 1900 4 ngày 22 giờ
5Kfar Saba Summer Open over 1700 5 ngày 22 giờ
6Herzliya Championship 2018 A 6 ngày 7 giờ
7Bat Yam Blitz Tournament - 6.9.2018 10 ngày 19 giờ
8Kfar Saba Summer Open to 1700 11 ngày 2 giờ
94th Avner Hadar Memorial 12 ngày
10בזק חוזירם לבית ספר מבוגרים 2018 15 ngày 18 giờ
11אקטיבי לזכר צליל 2018 ראשית מעל 1900 18 ngày
12שח קיט נתניה 2018 18 ngày 23 giờ
13אקטיבי לזכר צליל 2018 משנית א' 1600-2000 19 ngày
14Kiryat Ono End of Summer 2018 A 19 ngày 1 giờ
15Kiryat Ono End of Summer 2018 B 19 ngày 1 giờ
16Kiryat Ono End of Summer 2018 C 19 ngày 2 giờ
17אקטיבי לזכר צליל 2018 משנית ב 1200-1700 19 ngày 19 giờ
18בזק חוזירם לבית ספר מבוגרים 2018 21 ngày 19 giờ
19בזק חוזירם לבית ספר ילדים 2018 21 ngày 19 giờ
20Kiryat Ono 9th Chess Festival Blitz Marathon 31 ngày 18 giờ
21 Efraim (Felix) Sherf Memorial Rapid Herzliya 17.08.18 32 ngày
22אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 14 לשנת 2018 34 ngày 23 giờ
23אליפות ישראל לקבוצות לבזק עד גיל 14 לשנת 2018 36 ngày 7 giờ
24תחרות ימי שישי קיץ מספר 2 39 ngày 23 giờ
25אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2018 42 ngày 17 giờ
26אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2018 42 ngày 17 giờ
27אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2018 44 ngày 6 giờ
28אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- בזק לשנת 2018 44 ngày 17 giờ
29תחרות ימי שישי קיץ 46 ngày 22 giờ
30קיץ 3 כיתות ג-ד 18 47 ngày
31שח-אקטיבי עד גיל 18 47 ngày
32קיץ אקטיבי 3 2018 47 ngày
33Kiryat Ono 9th Summer Festival 2018 Blitz championship 47 ngày 1 giờ
34קיץ 3 עד כיתות ב2018 47 ngày 2 giờ
35אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2018 50 ngày 23 giờ
36Weekend Kfar - Saba (B) 2018 53 ngày
37Weekend Kfar - Saba (A) 2018 53 ngày
38תחרות אמצע החופש הגדול משנית 53 ngày 1 giờ
39תחרות אמצע החופש הגדול ראשית 53 ngày 1 giờ
40שח-קיץ 18. מד-כושר 54 ngày 1 giờ
41קיץ ה-ומעלה 2. 54 ngày 1 giờ
42קיץ גן-ב 2. 2018 54 ngày 1 giờ
43קיץ ג-ד 2. 2018 54 ngày 1 giờ
44Blitz Nazareth -Illit 2018 57 ngày 7 giờ
45Kiryat Ono 9th Summer Festival 2018 Open C 60 ngày 23 giờ
46Kiryat Ono 9th Summer Festival 2018 Open A 61 ngày 2 giờ
47Kiryat Ono 9th Summer Festival 2018 Open B 61 ngày 2 giờ
48Kiryat Ono 9th Summer Festival 2018 Morning Youth Event 62 ngày 5 giờ
49אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2018 63 ngày 7 giờ
50אליפות טבריה 2018 לאוכל את הכל קורס מדריכים 63 ngày 21 giờ