Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1 1st tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 1 ngày
2IRQ Final FOR WOMEN 2018 5 ngày 1 giờ
3IRQ Final for Men 2018 12 ngày 8 giờ
4summer2 14 ngày 16 giờ
5 IRQ Final -first Stage for Women 2018 19 ngày 4 giờ
6Girls under 6 years 25 ngày 3 giờ
7Girls under 8 years 25 ngày 3 giờ
8Girls under 10 years 25 ngày 3 giờ
9Girls under 12 years 25 ngày 3 giờ
10Girls under 14 years 25 ngày 3 giờ
11Boys under 6 years 25 ngày 3 giờ
12Boys under 8 years 25 ngày 4 giờ
13Boys under 10 years 25 ngày 4 giờ
14Boys under 12 25 ngày 4 giờ
15بطولة العراق دون 14 سنة 25 ngày 4 giờ
16دوري اندية العراق للاشبال دون 14 سنة 26 ngày 23 giờ
17دوري اندية العراق للبراعم دون 10 سنوات 27 ngày 5 giờ
18بطولة العراق دون 14 سنة 29 ngày 5 giờ
19Boys under 8 years 29 ngày 17 giờ
20Boys under 6 years 29 ngày 18 giờ
214rd tournament of alhadaf chess club 31 ngày 22 giờ
2211th Khanzad Classic Chess Championship 48 ngày 16 giờ
23Khanzad Blitz 2018(Ramadhan) 50 ngày 3 giờ
24 8th Khanzad Rapid Chess Championship 50 ngày 4 giờ
251St communications club Championship (Rapid) 54 ngày 23 giờ
261St communications club Championship (Rapid) 55 ngày 22 giờ
27السيد محمد حمادي 71 ngày 20 giờ
28HARMONY ACADEMY CHAMPIONSHIP CHESS 2018 75 ngày 21 giờ
29khalid-khudier Tournament 84 ngày 20 giờ
3010th Khanzad Classic Chess Championship(2018) 86 ngày 20 giờ
31بطولة سوق الشيوخ للشطرن الخاطف 91 ngày 21 giờ
3230th IRAQI Clubs Championship 2018 119 ngày 16 giờ
3330th IRAQI Clubs Championship 2018 120 ngày
346th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018(Blitz) 121 ngày 18 giờ
356th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (OPEN) 121 ngày 19 giờ
36 بطولة جامعات العراق للطالبات 2018 123 ngày 20 giờ
37 بطولة الجامعات الطلاب 2018 123 ngày 20 giờ
383rd tournament of alhadaf chess club 148 ngày 4 giờ
399th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 148 ngày 4 giờ
403rd tournament of alhadaf chess club 154 ngày 22 giờ
41 IRQ Final for Men 2018 A 159 ngày 4 giờ
429th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 161 ngày 22 giờ
439th Khanzad Classic Chess Tournament-group-B- U14 161 ngày 22 giờ
44 6th Khanzad Chess Championship (Blitz) 2018 170 ngày 20 giờ
45Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 187 ngày
468th Khanzad Classic Chess Championship 2017 207 ngày 8 giờ
474th Duhok International Championship. 207 ngày 23 giờ
484th Duhok International 208 ngày 3 giờ
49 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 217 ngày 1 giờ
50Iraqi Final-First Stage for Men 2018 235 ngày 20 giờ