Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 4 giờ 55 phút
2Sul R 2017 10 ngày
3Iraqi Final-First Stage for Men 2018 19 ngày
4Iraqi Final-First Stage for Men 2018 19 ngày 9 giờ
52nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 26 ngày 19 giờ
6new strang 29 ngày 20 giờ
7Thi-Qar Tournament 2017 32 ngày 10 giờ
8Thi-Qar Tournament 2017 35 ngày
92nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 40 ngày 5 giờ
10مفتوحة 41 ngày 22 giờ
11Al Basra tournament 2017 48 ngày 1 giờ
12Al Basra tournament 2017 49 ngày
13Al Basra tournament 2017 50 ngày 1 giờ
14Al Basra tournament 2017 51 ngày 1 giờ
15Al Basra tournament 2017 51 ngày 8 giờ
16Al Basra tournament 2017 51 ngày 12 giờ
17Al Basra tournament 2017 52 ngày 22 giờ
18Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 79 ngày 1 giờ
19Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 81 ngày 2 giờ
20 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 90 ngày 20 giờ
21 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 92 ngày 4 giờ
22Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 113 ngày 2 giờ
23Iraq Cup for Clubs 2017 120 ngày 4 giờ
24 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 120 ngày 22 giờ
25IRQ Final for Women 2017 120 ngày 22 giờ
26IRQ Final for Men 2017 120 ngày 22 giờ
276 th Khanzad Blitz Chess Tournament 129 ngày 1 giờ
28 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 142 ngày 23 giờ
29Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 142 ngày 23 giờ
30IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 144 ngày 8 giờ
31under 14 open 147 ngày 5 giờ
32UNDER 14 GIRLS 147 ngày 5 giờ
33UNDER12 OPEN 147 ngày 5 giờ
34UNDER 8 GIRLS 148 ngày 1 giờ
35UNDER 10 GIRLS 148 ngày 2 giờ
36UNDER 10 BOYS 148 ngày 2 giờ
37UNDER 8 BOYS 148 ngày 2 giờ
38Under 14 Girls 155 ngày 23 giờ
39Under 14 155 ngày 23 giờ
40Under 10 Girls 155 ngày 23 giờ
411st Al hadf International Tornement (OPEN) 165 ngày 22 giờ
427th Khanzad Classis Chess tournament 177 ngày 19 giờ
43Clubs under 10 years 186 ngày 7 giờ
44Clubs under 14 years 186 ngày 7 giờ
45Under 10 Boys 188 ngày 2 giờ
46Under 12 Girls 188 ngày 2 giờ
47Under 12 188 ngày 2 giờ
48Under 8 Boys 188 ngày 21 giờ
49Under 6 boys and girls 188 ngày 21 giờ
50Under 8 Girls 188 ngày 21 giờ
Advertisement