Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
16th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (OPEN) 9 giờ 10 phút
26th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018(Blitz) 1 ngày 11 giờ
33rd tournament of alhadaf chess club 23 ngày 11 giờ
49th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 23 ngày 11 giờ
53rd tournament of alhadaf chess club 30 ngày 5 giờ
6 IRQ Final for Men 2018 A 34 ngày 11 giờ
79th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 37 ngày 5 giờ
89th Khanzad Classic Chess Tournament-group-B- U14 37 ngày 5 giờ
9 6th Khanzad Chess Championship (Blitz) 2018 46 ngày 3 giờ
10Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 62 ngày 7 giờ
118th Khanzad Classic Chess Championship 2017 82 ngày 14 giờ
124th Duhok International Championship. 83 ngày 5 giờ
134th Duhok International 83 ngày 9 giờ
14 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 92 ngày 7 giờ
15Iraqi Final-First Stage for Men 2018 111 ngày 3 giờ
16Iraqi Final-First Stage for Men 2018 111 ngày 12 giờ
172nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 118 ngày 22 giờ
18Thi-Qar Tournament 2017 124 ngày 12 giờ
192nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 132 ngày 8 giờ
20Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 171 ngày 4 giờ
21 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 182 ngày 23 giờ
22 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 184 ngày 7 giờ
23Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 205 ngày 5 giờ
24Iraq Cup for Clubs 2017 212 ngày 7 giờ
25 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 213 ngày 1 giờ
26IRQ Final for Women 2017 213 ngày 1 giờ
27IRQ Final for Men 2017 213 ngày 1 giờ
286 th Khanzad Blitz Chess Tournament 221 ngày 4 giờ
29 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 235 ngày 2 giờ
30Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 235 ngày 2 giờ
31IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 236 ngày 11 giờ
32under 14 open 239 ngày 8 giờ
33UNDER 14 GIRLS 239 ngày 8 giờ
34UNDER12 OPEN 239 ngày 8 giờ
35UNDER 8 GIRLS 240 ngày 4 giờ
36UNDER 10 GIRLS 240 ngày 5 giờ
37UNDER 10 BOYS 240 ngày 5 giờ
38UNDER 8 BOYS 240 ngày 5 giờ
39Under 14 Girls 248 ngày 2 giờ
40Under 14 248 ngày 2 giờ
41Under 10 Girls 248 ngày 2 giờ
421st Al hadf International Tornement (OPEN) 258 ngày 1 giờ
437th Khanzad Classis Chess tournament 269 ngày 22 giờ
44Clubs under 10 years 278 ngày 10 giờ
45Clubs under 14 years 278 ngày 10 giờ
46Under 10 Boys 280 ngày 5 giờ
47Under 12 Girls 280 ngày 5 giờ
48Under 12 280 ngày 5 giờ
49Under 8 Boys 281 ngày
50Under 6 boys and girls 281 ngày
Advertisement
Advertisement