Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 17 ngày 20 giờ
2Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 19 ngày 21 giờ
3 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 29 ngày 15 giờ
4 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 30 ngày 23 giờ
5Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 51 ngày 21 giờ
6Iraq Cup for Clubs 2017 58 ngày 23 giờ
7 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 59 ngày 16 giờ
8IRQ Final for Women 2017 59 ngày 17 giờ
9IRQ Final for Men 2017 59 ngày 17 giờ
10Match 61 ngày 23 giờ
116 th Khanzad Blitz Chess Tournament 67 ngày 20 giờ
12 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 81 ngày 18 giờ
13Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 81 ngày 18 giờ
14IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 83 ngày 3 giờ
15under 14 open 86 ngày
16UNDER 14 GIRLS 86 ngày
17UNDER12 OPEN 86 ngày
18UNDER 8 GIRLS 86 ngày 20 giờ
19UNDER 10 GIRLS 86 ngày 21 giờ
20UNDER 10 BOYS 86 ngày 21 giờ
21UNDER 8 BOYS 86 ngày 21 giờ
22Sul Older than 32 years 89 ngày 2 giờ
23Under 14 Girls 94 ngày 18 giờ
24Under 14 94 ngày 18 giờ
25Under 10 Girls 94 ngày 18 giờ
261st Al hadf International Tornement (OPEN) 104 ngày 17 giờ
277th Khanzad Classis Chess tournament 116 ngày 14 giờ
28Clubs under 10 years 125 ngày 2 giờ
29Clubs under 14 years 125 ngày 2 giờ
30Under 10 Boys 126 ngày 21 giờ
31Under 12 Girls 126 ngày 21 giờ
32Under 12 126 ngày 21 giờ
33Under 8 Boys 127 ngày 16 giờ
34Under 6 boys and girls 127 ngày 16 giờ
35Under 8 Girls 127 ngày 16 giờ
36IRAQ CHESS UNDER 6 YEARS 128 ngày 17 giờ
37under 6 bouys and girl 128 ngày 21 giờ
385th Khanzad Championship(Blitz) 135 ngày 17 giờ
396th Khanzad Classis Chess tournament 164 ngày 23 giờ
40Peshmergah Championship Blitz Chess 2017 178 ngày 15 giờ
41Peshmergah Champion Chess 2017 178 ngày 15 giờ
42بطولة جامعات العراق للطالبات 181 ngày 3 giờ
43بطولة جامعات العراق للطلاب 181 ngày 3 giờ
4429th IRAQI Clubs Championship 2017 206 ngày
455Th Iraqi International Chess Championship (Blitz) 206 ngày 4 giờ
465th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2017 (OPEN) 210 ngày 3 giờ
47Al Qethara chess club tournmant 2017 225 ngày 22 giờ
484rd khanzad Chess Tournament 2017(Rapid) 227 ngày
49Al Qethara chess club tournmant 2017 231 ngày 20 giờ
50بطولة المرحوم شاكر رزيج فرجالدوليه للشطرنج السريع 235 ngày 1 giờ
Advertisement