Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Irish New Year GM Norm Event 2018 10 ngày 9 giờ
2Irish New Year IM Norm Event 2018 10 ngày 9 giờ
3Irish 50+/65+ Championship 2018 10 ngày 14 giờ
4ICU Winter Blitz 2018 11 ngày 3 giờ
5Manorhamilton JCC Christmas Tournament 32 ngày 7 giờ
6Mick Germaine Cup 39 ngày 4 giờ
7Gonzaga Classic Masters 2018 48 ngày 15 giờ
8Irish Women's Championship 2017 67 ngày 7 giờ
9Irish chess day charity blitz 2017 78 ngày 6 giờ
10St. Andrew's Charity Classic 2017 109 ngày 7 giờ
11St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 109 ngày 7 giờ
12St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 109 ngày 8 giờ
13Irish Blitz Championship 2017 116 ngày 10 giờ
14Irish Rapid Championship 2017 116 ngày 11 giờ
15Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 127 ngày 1 giờ
16Elm Mount Club Championships Section D 127 ngày 1 giờ
17Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 128 ngày 1 giờ
18City Of Dublin Master 2017 129 ngày 18 giờ
19City of Dublin Championship 2017 129 ngày 18 giờ
20City of Dublin Major 2017 129 ngày 18 giờ
21City of Dublin Challenger 2017 129 ngày 18 giờ
22Dun Laoghaire Rapidplay 2017 144 ngày 8 giờ
23Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 144 ngày 9 giờ
24Elm Mount Chess Club Championships 2017 149 ngày 15 giờ
25Irish Championships 2017 Open Weekender 164 ngày 15 giờ
26The Irish Championships 2017 166 ngày 10 giờ
27Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 172 ngày 7 giờ
28Bray Rapid 2017 207 ngày 6 giờ
29Philip Hogarty Rising Stars 234 ngày 7 giờ
30O Connell Cup 235 ngày 8 giờ
31Irish UCD Blitz 2017 236 ngày 12 giờ
32Tralee Classic Section B 274 ngày 17 giờ
33Tralee Classic Section A 274 ngày 17 giờ
34Irish Junior Chess Championship 2017 U8 280 ngày 12 giờ
35Irish Junior Chess Championship 2017 U16 280 ngày 12 giờ
36Irish Junior Chess Championship 2017 U19 280 ngày 12 giờ
37Irish Junior Chess Championship 2017 U14 280 ngày 12 giờ
38Irish Junior Chess Championship 2017 U12 280 ngày 13 giờ
39Irish Junior Chess Championship 2017 U10 280 ngày 13 giờ
40Leinster versus Berlin 282 ngày
41Irish National Club Championships 2017 318 ngày 4 giờ
42Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 318 ngày 7 giờ
43Gonzaga Classic Masters 2017 354 ngày 4 giờ
44Irish Women's Chess championship 2016 459 ngày 6 giờ
45Irish Blitz Championships 2016 480 ngày 11 giờ
46Irish Rapid Championships 2016 481 ngày 6 giờ
47Elm Mount Club Championships Section B 2016 483 ngày 5 giờ
48Elm Mount Club Championships 2016 Section C 487 ngày 2 giờ
49City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 494 ngày 6 giờ
50Elm Mount Club Championships 2016 Section A 495 ngày 6 giờ