Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1St. Andrew's Charity Classic 2017 21 ngày 18 giờ
2St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 21 ngày 18 giờ
3St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 21 ngày 18 giờ
4Irish 50+/65+ Championship 2018 22 ngày 17 giờ
5Irish New Year IM Norm Event 2018 22 ngày 20 giờ
6Irish New Year Norm Event 2018 22 ngày 20 giờ
7Irish Blitz Championship 2017 28 ngày 21 giờ
8Irish Rapid Championship 2017 28 ngày 22 giờ
9Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 39 ngày 12 giờ
10Elm Mount Club Championships Section D 39 ngày 12 giờ
11Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 40 ngày 12 giờ
12City Of Dublin Master 2017 42 ngày 4 giờ
13City of Dublin Championship 2017 42 ngày 4 giờ
14City of Dublin Major 2017 42 ngày 4 giờ
15City of Dublin Challenger 2017 42 ngày 4 giờ
16Dun Laoghaire Rapidplay 2017 56 ngày 18 giờ
17Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 56 ngày 20 giờ
18Elm Mount Chess Club Championships 2017 62 ngày 2 giờ
19Irish Championships 2017 Open Weekender 77 ngày 2 giờ
20The Irish Championships 2017 78 ngày 21 giờ
21Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 84 ngày 18 giờ
22Bray Rapid 2017 119 ngày 17 giờ
23Philip Hogarty Rising Stars 146 ngày 17 giờ
24O Connell Cup 147 ngày 18 giờ
25Irish UCD Blitz 2017 148 ngày 23 giờ
26Tralee Classic Section B 187 ngày 4 giờ
27Tralee Classic Section A 187 ngày 4 giờ
28Irish Junior Chess Championship 2017 U8 192 ngày 23 giờ
29Irish Junior Chess Championship 2017 U16 192 ngày 23 giờ
30Irish Junior Chess Championship 2017 U19 192 ngày 23 giờ
31Irish Junior Chess Championship 2017 U14 192 ngày 23 giờ
32Irish Junior Chess Championship 2017 U12 193 ngày
33Irish Junior Chess Championship 2017 U10 193 ngày
34Leinster versus Berlin 194 ngày 11 giờ
35Irish National Club Championships 2017 230 ngày 15 giờ
36Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 230 ngày 17 giờ
37Gonzaga Classic Masters 2017 266 ngày 15 giờ
38Irish Women's Chess championship 2016 371 ngày 16 giờ
39Irish Blitz Championships 2016 392 ngày 22 giờ
40Irish Rapid Championships 2016 393 ngày 17 giờ
41Elm Mount Club Championships Section B 2016 395 ngày 16 giờ
42Elm Mount Club Championships 2016 Section C 399 ngày 12 giờ
43City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 406 ngày 17 giờ
44Elm Mount Club Championships 2016 Section A 407 ngày 16 giờ
45Bray Open Chess Championship 2016 - Major 417 ngày 11 giờ
46Bray Chess Championship Minor 417 ngày 11 giờ
47Dun Laoghaire Rapidplay 2016 420 ngày 18 giờ
48Irish ZPR Senior invitational tournament 456 ngày 21 giờ
49Irish Championships Open Weekender 2016 469 ngày 18 giờ
50Irish Championship 2016 469 ngày 18 giờ
Advertisement