Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Blackthorne Irish Championship 2018 3 ngày 3 giờ
2The Blackthorne Irish Championship 2018 Second Sunday Blitz 3 ngày 3 giờ
3The Blackthorne Irish Championship 2018 Open Weekender 4 ngày 6 giờ
4The Blackthorne Irish Weekday Open Championship 2018 6 ngày 12 giờ
5The Irish Chess Championship 2018 Challenger 10 ngày 12 giờ
6The Blackthorne Irish Championship 2018 First Sunday Blitz 10 ngày 12 giờ
7The Irish Chess Championship 2018 Major 10 ngày 12 giờ
8Irish National Club Championships 2018 115 ngày 7 giờ
9Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 130 ngày 10 giờ
10The Balazs Invitational Grand Prix 2018 133 ngày 12 giờ
11Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 137 ngày 2 giờ
12Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 137 ngày 2 giờ
13ICU Easter Blitz 2018 137 ngày 2 giờ
14Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 137 ngày 8 giờ
15Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 137 ngày 8 giờ
16Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 137 ngày 8 giờ
17Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 137 ngày 8 giờ
18Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U15 151 ngày 4 giờ
19Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U12 151 ngày 4 giờ
20Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U10 151 ngày 4 giờ
21Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U8 151 ngày 4 giờ
22UCD Blitz 2018 151 ngày 8 giờ
23Irish New Year IM Norm Event 2018 154 ngày 11 giờ
24Irish New Year GM Norm Event 2018 154 ngày 11 giờ
25ICU Blitz Championship 2018 154 ngày 11 giờ
26Dublin Blitz Championship 2018 179 ngày 4 giờ
27Manorhamilton JCC February Tournament 189 ngày 4 giờ
28Irish 50+/65+ Championship 2018 220 ngày 14 giờ
29ICU Winter Blitz 2018 221 ngày 4 giờ
30Manorhamilton JCC Christmas Tournament 242 ngày 8 giờ
31Mick Germaine Cup 249 ngày 4 giờ
32Irish Women's Championship 2017 277 ngày 7 giờ
33Irish chess day charity blitz 2017 288 ngày 6 giờ
34St. Andrew's Charity Classic 2017 319 ngày 8 giờ
35St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 319 ngày 8 giờ
36St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 319 ngày 8 giờ
37Irish Blitz Championship 2017 326 ngày 11 giờ
38Irish Rapid Championship 2017 326 ngày 12 giờ
39Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 337 ngày 1 giờ
40Elm Mount Club Championships Section D 337 ngày 1 giờ
41Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 338 ngày 2 giờ
42City Of Dublin Master 2017 339 ngày 18 giờ
43City of Dublin Championship 2017 339 ngày 18 giờ
44City of Dublin Major 2017 339 ngày 18 giờ
45City of Dublin Challenger 2017 339 ngày 18 giờ
46Dun Laoghaire Rapidplay 2017 354 ngày 8 giờ
47Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 354 ngày 10 giờ
48Elm Mount Chess Club Championships 2017 359 ngày 16 giờ
49Irish Championships 2017 Open Weekender 374 ngày 16 giờ
50The Irish Championships 2017 376 ngày 11 giờ