Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
11er. Campeonato Centroamericano y del Caribe Honduras 2017 8 ngày 15 giờ
2Torneo Clasificatorio Seleccion Nacional 2017 19 ngày 13 giờ
3Campeonato Nacional U-20 2017 29 ngày 18 giờ
4Torneo de Ajedrez Semana de la Juventud UNITEC 2017 37 ngày 23 giờ
5Torneo Internacional "Prof. Luis Garcia" 2017 47 ngày 17 giờ
6Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Femenino 53 ngày 1 giờ
7Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Masculino 53 ngày 1 giờ
8Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Femenino 53 ngày 20 giờ
9Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Masculino 53 ngày 20 giờ
10Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Femenino 54 ngày
11Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Masculino 54 ngày
12Campeonato Nacional de Rapidas 2017 58 ngày 16 giờ
13Campeonato Nacional Por Equipos FENAH 2017 65 ngày 17 giờ
14Torneo de Ajedrez "Lic. Carlos Ustariz" 2017 71 ngày 12 giờ
15VI Torneo Promesas Licea 2017 - Rodolfo Vessely Garay 77 ngày 22 giờ
16Torneo de Liga Copaneca De Ajedrez 93 ngày 12 giờ
17Torneo de Ajedrez UNICAH - Facultad de Ingenieria Civil 94 ngày 15 giờ
18V Torneo Promesas LICEA 2017 U-14 "Tomas Lozano" 97 ngày 15 giờ
19V Torneo Promesas LICEA 2017U18 "Tomas Lozano" 97 ngày 15 giờ
20Torneo Rescate De Valores LALEC 105 ngày 13 giờ
21Toneo entreno Juliano 2017 107 ngày 12 giờ
22Torneo de ajedrez /Liga Copaneca de Ajedrez 107 ngày 18 giờ
23Campeonato Feria Juniana 2017 - Open 113 ngày 1 giờ
24TORNEO RAPIDAS LICEA - TOMAS LOZANO 114 ngày 16 giờ
25Torneo Promesas Tomas Lozano U14 114 ngày 20 giờ
26Campeonato Uniplaza Santa Rosa de Copan 119 ngày 1 giờ
27Torneo de Entrenamiento junio 2017 club Jurasico 127 ngày 17 giờ
28Torneo Promesas 134 ngày 3 giờ
29Liga Ceibeña de Ajedrez 138 ngày 16 giờ
30Campeonato de Liga Sampedrana 2017 141 ngày 19 giờ
31TORNEO PROMESAS DE LICEA HERNAN ARGUELLO 2017 CAT SUB18 142 ngày 17 giờ
32TORNEO "PROMESAS LICEA HERNAN ARGUELLO" LICEA SUB-14 142 ngày 18 giờ
33TORNEO BLITZ "GALERIAS DEL VALLE" 149 ngày 17 giờ
34TORNEO DE BLITZ ANIVERSARIO CLUB JURÁSICO 2017 162 ngày 11 giờ
35Campeonato Regional de Blitz Licoa 2017 162 ngày 17 giờ
36Torneo De Ajedrez Rapido LICOA 162 ngày 17 giờ
372do. Campeonato Gran Prix (SPS) 2017 168 ngày 19 giờ
38Torneo de Ajedrez LALEC 174 ngày 16 giờ
39Torneo Uniplaza abril 2017 176 ngày 1 giờ
40Torneo UCENM LALEC 176 ngày 1 giờ
41Torneo 4to. aniversario Club Jurasico, abril 2017 177 ngày 16 giờ
42Torneo Entrenamiento abril 2017 179 ngày 19 giờ
43I GRAND PRIX CLASIFICATORIO 2017 190 ngày 17 giờ
44Campeonato Nacional Femenino 2017 190 ngày 20 giờ
45Campeonato Nacional Femenino 2017 190 ngày 22 giờ
46Campeonato Nacional Femenino 2017 197 ngày 1 giờ
47Torneo de blitz Licoa abril 2017 198 ngày 14 giờ
48Campeonato Nacional Abierto 2017 199 ngày 11 giờ
49TORNEO SEMANA DEL DEPORTE WIS SCHOOL 202 ngày 15 giờ
50Torneo de Rapidas - Club JAQUE DOBLE 2017 Liga Ceibeña de Ajedrez 204 ngày 14 giờ
Advertisement