Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
1Torneo Round Robind Licoa 6 ngày 1 giờ
2Torneo de Liga diciembre 2017 6 ngày 1 giờ
3Torneo de Ajedrez Good Future LALEC 11 ngày 15 giờ
4Torneo de Ajedrez Intercampus UNICAH 2017 26 ngày 11 giờ
5Torneo Ajedrez Blitz, Intercampus UNICAH 2017 26 ngày 11 giờ
6Torneo Jurasico SPS 2017 40 ngày 19 giờ
7Torneo Jurasico SPS Infantil 2017 40 ngày 22 giờ
8Torneo Celebracion Dia del Medico 2017 44 ngày 11 giờ
98o Torneo Promesas LICEA. Rodolfo Deras 48 ngày 18 giờ
101er. Campeonato Centroamericano y del Caribe Honduras 2017 68 ngày 12 giờ
11Torneo Clasificatorio Seleccion Nacional 2017 79 ngày 10 giờ
12Campeonato Nacional U-20 2017 89 ngày 15 giờ
13Torneo de Ajedrez Semana de la Juventud UNITEC 2017 97 ngày 20 giờ
14Torneo Internacional "Prof. Luis Garcia" 2017 107 ngày 14 giờ
15Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Femenino 112 ngày 22 giờ
16Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Masculino 112 ngày 22 giờ
17Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Femenino 113 ngày 17 giờ
18Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Masculino 113 ngày 17 giờ
19Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Femenino 113 ngày 21 giờ
20Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Masculino 113 ngày 21 giờ
21Campeonato Nacional de Rapidas 2017 118 ngày 13 giờ
22Torneo de Ajedrez "Lic. Carlos Ustariz" 2017 131 ngày 9 giờ
23VI Torneo Promesas Licea 2017 - Rodolfo Vessely Garay 137 ngày 19 giờ
24Torneo de Liga Copaneca De Ajedrez 153 ngày 9 giờ
25Torneo de Ajedrez UNICAH - Facultad de Ingenieria Civil 154 ngày 12 giờ
26V Torneo Promesas LICEA 2017 U-14 "Tomas Lozano" 157 ngày 12 giờ
27V Torneo Promesas LICEA 2017U18 "Tomas Lozano" 157 ngày 12 giờ
28Torneo Rescate De Valores LALEC 165 ngày 10 giờ
29Toneo entreno Juliano 2017 167 ngày 9 giờ
30Campeonato Feria Juniana 2017 - Open 172 ngày 22 giờ
31TORNEO RAPIDAS LICEA - TOMAS LOZANO 174 ngày 13 giờ
32Torneo Promesas Tomas Lozano U14 174 ngày 17 giờ
33Campeonato Uniplaza Santa Rosa de Copan 178 ngày 22 giờ
34Torneo de Entrenamiento junio 2017 club Jurasico 187 ngày 14 giờ
35Torneo Promesas 194 ngày
36Liga Ceibeña de Ajedrez 198 ngày 13 giờ
37Campeonato de Liga Sampedrana 2017 201 ngày 16 giờ
38TORNEO PROMESAS DE LICEA HERNAN ARGUELLO 2017 CAT SUB18 202 ngày 14 giờ
39TORNEO "PROMESAS LICEA HERNAN ARGUELLO" LICEA SUB-14 202 ngày 15 giờ
40TORNEO BLITZ "GALERIAS DEL VALLE" 209 ngày 14 giờ
41TORNEO DE BLITZ ANIVERSARIO CLUB JURÁSICO 2017 222 ngày 8 giờ
42Campeonato Regional de Blitz Licoa 2017 222 ngày 14 giờ
43Torneo De Ajedrez Rapido LICOA 222 ngày 14 giờ
442do. Campeonato Gran Prix (SPS) 2017 228 ngày 16 giờ
45Torneo de Ajedrez LALEC 234 ngày 13 giờ
46Torneo Uniplaza abril 2017 235 ngày 22 giờ
47Torneo UCENM LALEC 235 ngày 22 giờ
48Torneo 4to. aniversario Club Jurasico, abril 2017 237 ngày 14 giờ
49Torneo Entrenamiento abril 2017 239 ngày 16 giờ
50I GRAND PRIX CLASIFICATORIO 2017 250 ngày 14 giờ
Advertisement