Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1HKCFL Summer Rapid 2018 5 phút
2Hong Kong Summer Swiss 2018 5 ngày 21 giờ
3The Chess Academy Activekidshk Summer Open 2018 (Standard Rated) 10 ngày 11 giờ
4橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 公開組 14 ngày 3 giờ
5橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 中學組 14 ngày 3 giờ
6橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 小學組 14 ngày 3 giờ
7第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 公開及大專組 28 ngày 4 giờ
8第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高中組 28 ngày 4 giờ
9第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初中組 28 ngày 4 giờ
10第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高小組 28 ngày 4 giờ
11第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初小組 28 ngày 4 giờ
12全港學界中國象棋賽 大專組及中學組 34 ngày 3 giờ
13全港學界中國象棋賽 高小組 34 ngày 4 giờ
14全港學界中國象棋賽 初小組 34 ngày 4 giờ
15Caissa End of the Month June 2018 35 ngày 3 giờ
16Scholastic Tournament 2018 Div IV 42 ngày 2 giờ
17Scholastic Tournament 2018 Div III 42 ngày 2 giờ
18Scholastic Tournament 2018 Div II 42 ngày 2 giờ
19Scholastic Tournament 2018 Div I 42 ngày 2 giờ
20Scholastic Tournament 2018 43 ngày 6 giờ
21The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Kindergarten 45 ngày 2 giờ
22The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Lower Primary 45 ngày 2 giờ
23The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Upper Primary 45 ngày 2 giờ
24Caissa Spring Friday League Open 50 ngày 21 giờ
25The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 51 ngày 9 giờ
26Caissa End of the Month May 2018 53 ngày 22 giờ
27The Chess Academy Activekids Spring Open 2018 (Standard Rated) 56 ngày 9 giờ
28棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高中組 61 ngày 3 giờ
29棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高小組 61 ngày 4 giờ
30棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初中組 61 ngày 4 giờ
31棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初小組 61 ngày 4 giờ
32Caissa Spring Open Blitz 2018 69 ngày 9 giờ
33第十一屆中學生中國象棋隊制賽 70 ngày 2 giờ
34HKCFL Spring Blitz 2018 75 ngày 22 giờ
35Caissa Labour Day Open 2018 82 ngày 3 giờ
36ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 UP Grade 4-6 84 ngày 3 giờ
37ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 SEC Grade 7-13 84 ngày 3 giờ
38ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 LP Grade 1-3 84 ngày 3 giờ
39Caissa End of the Month April 2018 84 ngày 20 giờ
40HKCFL Spring Rapid 2018 89 ngày 23 giờ
41第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽公開組 91 ngày 3 giờ
42HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 - Parents 91 ngày 3 giờ
43HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U11 91 ngày 3 giờ
44HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U9 91 ngày 3 giờ
45HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U18 91 ngày 4 giờ
46HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U13 91 ngày 4 giờ
47HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U7 91 ngày 4 giờ
48第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽高小組 91 ngày 4 giờ
49第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽初小組 91 ngày 4 giờ
50Beginner Tournament 2018 U12 + U18 Section 98 ngày 3 giờ