Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1V TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2018 - I 1 ngày 20 giờ
2TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2018 1 ngày 23 giờ
3Torneo de ajedrez VERANO 2018 Club CAISSA Guatemala 1 ngày 23 giờ
4V BLITZ ADAG 2018 5 ngày
5IV BLITZ FENAG 2018 6 ngày 22 giờ
6Chess Club Guatemala || BLITZ XIX 7 ngày 1 giờ
7Chess Club Guatemala || BLITZ XVIII 14 ngày 2 giờ
8IRT SERVICIOS CONTABLES CAISSA 19 ngày 17 giờ
9IV BLITZ ADAG 2018 20 ngày 19 giờ
10IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2017 - 2018 23 ngày 1 giờ
11IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2017 - 2018 23 ngày 1 giờ
12III BLITZ FENAG 2018 27 ngày 19 giờ
13III BLITZ ADAG 2018 34 ngày 19 giờ
14II BLITZ FENAG 2018 41 ngày 19 giờ
15II BLITZ ADAG 2018 48 ngày 19 giờ
16I BLITZ FENAG 2018 55 ngày 7 giờ
17I BLITZ ADAG 2018 62 ngày 19 giờ
18Chess Club Guatemala || Blitz XVII 70 ngày 1 giờ
19CAMPEONATO POR EQUIPOS FENAG 2017 93 ngày 2 giờ
20FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2017 95 ngày 19 giờ
21IV TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - III 96 ngày 16 giờ
22XXV BLITZ ADAG 2017 97 ngày 19 giờ
23Chess Club Guatemala || BLITZ XVI 98 ngày 2 giờ
24COPA CAISSA 2017 Club CAISSA Guatemala 110 ngày 15 giờ
25XXIV BLITZ ADAG 2017 111 ngày 19 giờ
26Chess Club Guatemala || BLITZ XV 112 ngày 2 giờ
27KENICHE HAMANNE 2017 LIBRE 112 ngày 22 giờ
28KENICHE HAMANNE 2017 SUB 17 112 ngày 22 giờ
29KENICHE HAMANNE 2017 SUB 12 112 ngày 22 giờ
30XXII BLITZ FENAG 2017 118 ngày 19 giờ
311er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 14 121 ngày 1 giờ
321er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 16 121 ngày 1 giờ
331er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA LIBRE ADAG 121 ngày 2 giờ
341er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 12 ADAG 121 ngày 2 giờ
351er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 8 ADAG 121 ngày 3 giờ
361er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 10 ADAG 121 ngày 3 giờ
37XXIII BLITZ ADAG 2017 125 ngày 19 giờ
38XXI BLITZ FENAG 2017 132 ngày 19 giờ
39Chess Club Guatemala || BLITZ XIV 133 ngày 2 giờ
40XXII BLITZ ADAG 2017 139 ngày 19 giờ
41CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CINCO 142 ngày 1 giờ
42CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CUATRO 142 ngày 1 giờ
43CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO TRES 142 ngày 1 giờ
44CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO DOS 142 ngày 1 giờ
45CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO UNO 142 ngày 1 giờ
46CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO CINCO 142 ngày 4 giờ
47CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO CUATRO 142 ngày 4 giờ
48CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO TRES 142 ngày 4 giờ
49CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO DOS 142 ngày 4 giờ
50CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO UNO 142 ngày 4 giờ
Advertisement
Advertisement