Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA ADAG 2018 2 ngày 16 giờ
2POR EQUIPOS CLUB CAISSA GUATEMALA 4 ngày 6 giờ
3XII BLITZ ADAG 2018 5 ngày 9 giờ
4XII BLITZ FENAG 2018 12 ngày 9 giờ
5Centroamericano y del Caribe U20 BLITZ 2018 "PAUL DOUGHERTY" 16 ngày 10 giờ
6Campeonato Centroamericano y del Caribe Sub-20 Femenino 2018 "DR. ABEL GIRON" 16 ngày 12 giờ
7Campeonato Centroamericano y del Caribe Sub-20 ABSOLUTO 2018 "PAUL DOUGHERTY" 16 ngày 12 giờ
8Chess Tournament Xerox || Grand Final TM-WTC 23 ngày 14 giờ
9Chess Tournament Xerox || WTC 24 ngày 15 giờ
10XI BLITZ ADAG 2018 26 ngày 9 giờ
11IRT - II TORNEO ABIERTO FIDE 2018 GRUPO A 26 ngày 19 giờ
12ADAG CLASIFICATORIO SUB 17 DIGEF 2018 28 ngày 17 giờ
13Chess Tournament Xerox || Torre Mundial 31 ngày 18 giờ
14IRT FUNDADORES 2018 CAISSA GUATEMALA 32 ngày 6 giờ
15XI BLITZ FENAG 2018 33 ngày 9 giờ
16IRT - II TORNEO ABIERTO FIDE 2018 GRUPO B 35 ngày 16 giờ
17X BLITZ ADAG 2018 40 ngày 9 giờ
18X BLITZ FENAG 2018 47 ngày 9 giờ
19CLASIFICATORIO CCA SUB20 ADAG 2018 49 ngày 16 giờ
20IX BLITZ ADAG 2018 54 ngày 9 giờ
21IX BLITZ FENAG 2018 61 ngày 9 giờ
22TRIATLON 5 MINUTOS FENAG 2018 Tercera Modalidad 63 ngày 15 giờ
23TRIATLON 15 MINUTOS FENAG 2018 Segunda Modalidad 63 ngày 15 giờ
24TRIATLON 30 MINUTOS FENAG 2018 Primera Modalidad 63 ngày 15 giờ
25VIII BLITZ ADAG 2018 68 ngày 9 giờ
26VIII BLITZ FENAG 2018 75 ngày 9 giờ
27IRT - I TORNEO ABIERTO FIDE 2018 GRUPO B 75 ngày 12 giờ
28IRT - I TORNEO ABIERTO FIDE 2018 GRUPO A 75 ngày 13 giờ
29TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2018 85 ngày 20 giờ
30Torneo de ajedrez VERANO 2018 Club CAISSA Guatemala 87 ngày 21 giờ
31VII BLITZ ADAG 2018 89 ngày 9 giờ
32V TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2018 - I 94 ngày 19 giờ
33VII BLITZ FENAG 2018 96 ngày 9 giờ
34Chess Club Guatemala || BLITZ XX 102 ngày 23 giờ
35VI BLITZ ADAG 2018 103 ngày 9 giờ
36VI BLITZ FENAG 2018 104 ngày 12 giờ
37V BLITZ FENAG 2018 106 ngày 12 giờ
38Chess Club Guatemala || Semana Santa Bullet 115 ngày 16 giờ
39Chess Club Guatemala || Semana Santa 115 ngày 17 giờ
40V BLITZ ADAG 2018 129 ngày 15 giờ
41IV BLITZ FENAG 2018 131 ngày 13 giờ
42Chess Club Guatemala || BLITZ XIX 131 ngày 17 giờ
43Chess Club Guatemala || BLITZ XVIII 138 ngày 17 giờ
44IRT SERVICIOS CONTABLES CAISSA 144 ngày 8 giờ
45IV BLITZ ADAG 2018 145 ngày 10 giờ
46IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2017 - 2018 147 ngày 16 giờ
47IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2017 - 2018 147 ngày 17 giờ
48III BLITZ FENAG 2018 152 ngày 10 giờ
49III BLITZ ADAG 2018 159 ngày 10 giờ
50II BLITZ FENAG 2018 166 ngày 10 giờ