Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CINCO 20 giờ 17 phút
2CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CUATRO 20 giờ 17 phút
3CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO TRES 20 giờ 17 phút
4CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO DOS 20 giờ 18 phút
5CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO UNO 20 giờ 18 phút
6IV TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - III 1 ngày 8 giờ
7XIX BLITZ FENAG 2017 6 ngày 11 giờ
8Chess Club Guatemala || BLITZ XII 6 ngày 18 giờ
9TORNEO R&R Trading Company Club CAISSA Guatemala 12 ngày 7 giờ
10XX BLITZ ADAG 2017 13 ngày 11 giờ
11Chess Club Guatemala || BLITZ XI 13 ngày 18 giờ
12TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA 2017 15 ngày 15 giờ
13CAMPEONATO CLASIFICATORIO FEMENINO DEPARTAMENTAL 2017 15 ngày 17 giờ
14XVIII BLITZ FENAG 2017 20 ngày 11 giờ
15Chess Club Guatemala || BLITZ X 20 ngày 18 giờ
16III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Segunda Fuerza 22 ngày 15 giờ
17III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Tercera Fuerza 22 ngày 15 giờ
18III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 13 22 ngày 15 giờ
19III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 19 22 ngày 16 giờ
20III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 16 22 ngày 16 giờ
21IRT TORNEO VALLADOLID 2017 PRIMERA FUERZA 22 ngày 16 giờ
22III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 10 22 ngày 17 giờ
23III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 7 22 ngày 17 giờ
24XIX BLITZ ADAG 2017 27 ngày 11 giờ
25Chess Club Guatemala || BLITZ IX 27 ngày 17 giờ
26TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA LIBRE 28 ngày 8 giờ
27TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 16 28 ngày 8 giờ
28TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 28 ngày 8 giờ
29TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 28 ngày 8 giờ
30Chess Club Guatemala || BLITZ VIII 34 ngày
31XVII BLITZ FENAG 2017 34 ngày 11 giờ
32TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA 2017 36 ngày 15 giờ
33XXXIV BLITZ ADASM 2017 38 ngày 12 giờ
34Chess Club Guatemala || BLITZ VII 40 ngày 11 giờ
35XVIII BLITZ ADAG 2017 41 ngày 11 giờ
36XVI BLITZ FENAG 2017 48 ngày 11 giờ
37Chess Club Guatemala || BLITZ VI 48 ngày 18 giờ
38II TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2017 50 ngày 16 giờ
39Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 10 51 ngày 7 giờ
40Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Libre 51 ngày 9 giờ
41Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 17 51 ngày 9 giờ
42Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 14 51 ngày 9 giờ
43Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 12 51 ngày 9 giờ
44XVII BLITZ ADAG 2017 55 ngày 11 giờ
45Chess Club Guatemala || BLITZ V 55 ngày 18 giờ
46IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO B 57 ngày 17 giờ
47IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO A 57 ngày 17 giờ
48Chess Club Guatemala || BLITZ IV 62 ngày 18 giờ
49IRT JOACHIM DORNER IN MEMORIAM 68 ngày 8 giờ
50XVI BLITZ ADAG 2017 69 ngày 10 giờ
Advertisement