Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1Open Rustavi Sunday (Blitz-55) 23 giờ 20 phút
2აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV კატეგორიაზე (2017) II ეტაპი 1 ngày
3აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2017) II ეტაპი 1 ngày
4მარათონული ბლიც ტურნირი (30 ქულამდე) 1 ngày 6 giờ
5T.Lomaia mem - OPEN-B-G-14-16 4 ngày 23 giờ
6T.Lomaia mem -B-G-10 4 ngày 23 giờ
7T.Lomaia mem -B-G-12 5 ngày 1 giờ
8T.Lomaia mem -B-G-8 5 ngày 2 giờ
9აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III კატეგორიაზე (2017) 6 ngày 22 giờ
10აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV კატეგორიაზე (2017) 6 ngày 22 giờ
11Open Rustavi Sunday (Blitz-54) 7 ngày 21 giờ
12აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2017) 8 ngày
13"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - მამაკაცთა შორის 11 ngày 23 giờ
14"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - ქალთა შორის 11 ngày 23 giờ
15"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 11 ngày 23 giờ
16"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 11 ngày 23 giờ
17"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 11 ngày 23 giờ
18"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 8 წლამდე გოგონათა შორის 11 ngày 23 giờ
19Geo 77th Ch (Qualification) 13 ngày 1 giờ
20"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - მოსწავლეთა შორის 14 ngày 23 giờ
21საკვალიფიკაციო ტურნირი მე-3 და მე-4 კატეგორიებზე 22 ngày 1 giờ
22საკვალიფიკაციო ტურნირი მე-5 კატეგორიაზე 22 ngày 1 giờ
23GEO Women Grand Prix (Blitz-3) 2017 23 ngày 23 giờ
24GEO Women Grand Prix (Rapid-3) 2017 24 ngày 22 giờ
25XII Poti International Chess Festival Open A 39 ngày 16 giờ
26საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 14-16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 57 ngày 3 giờ
27საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 57 ngày 4 giờ
28საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 10 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 57 ngày 4 giờ
29საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 57 ngày 5 giờ
30International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U14 63 ngày 4 giờ
31International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U10 63 ngày 5 giờ
32International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U08 63 ngày 5 giờ
33International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U12 63 ngày 5 giờ
34''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - ქალთა და მამაკაცთა შორის 72 ngày
35''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 72 ngày 1 giờ
36''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 72 ngày 1 giờ
37''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 72 ngày 1 giờ
38''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 72 ngày 1 giờ
39Irakli Lolua Memorial 2017 Blitz Maraton (30 score) 72 ngày 17 giờ
40Irakli Lolua Memorial 2017 Rapid 73 ngày 17 giờ
41საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 78 ngày 4 giờ
42საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 78 ngày 4 giờ
43საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე გოგონათა შორის 78 ngày 5 giờ
44საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 78 ngày 5 giờ
45საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 78 ngày 5 giờ
46European Individual Chess Championship 2018 78 ngày 21 giờ
47International Festival "Batumi-2017" U14 87 ngày 4 giờ
48International Festival "Batumi-2017" U12 87 ngày 4 giờ
49International Festival "Batumi-2017" U10 87 ngày 4 giờ
50International Festival "Batumi-2017" U08 87 ngày 6 giờ
Advertisement