Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1European Individual Chess Championship 2018 7 giờ 1 phút
2Tb Ch U-10 Boys 11 giờ 49 phút
3Tb Ch U-10 Girls 11 giờ 58 phút
4European - ACP Women Blitz Championship 2018 4 ngày 4 giờ
5European - ACP Women Rapid Championship 2018 4 ngày 4 giờ
6საოჯახო ტურნირი 1 (Family Tournament) 4 ngày 10 giờ
7Tbilisi U-7 Open 5 ngày 13 giờ
8Open Rustavi Sunday (Blitz-71) 7 ngày 6 giờ
9Open Rustavi Sunday - 71 (B) 8 ngày 5 giờ
10Open Rustavi Sunday - 70 (B) 8 ngày 5 giờ
1110-11 მარტი (4-5 თანრიგი) 11 ngày 13 giờ
12GEO B-10 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 10 giờ
13GEO G-12 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 11 giờ
14GEO B-12 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 11 giờ
15GEO G-10 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 11 giờ
16GEO G-8 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 12 giờ
17GEO B-8 Ch (I League - East Zone) 2018 12 ngày 12 giờ
18საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 14 giờ
19საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლის გოგონათა შორის დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 15 giờ
20საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 15 giờ
21საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის გოგონათა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 15 giờ
22საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 15 giờ
23საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის გოგონათა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 12 ngày 16 giờ
2410-11 მარტი (2-3 თანრიგი) 12 ngày 17 giờ
2510-11 მარტი (4 თანრიგი) 12 ngày 17 giờ
26Open Rustavi Sunday (Blitz-70) 15 ngày 14 giờ
27საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 19 ngày 5 giờ
28Mothers' day Blitz Tournament 2018 19 ngày 15 giờ
29GEO Grand Prix (Blitz-1) 2018 20 ngày 10 giờ
30Geo Grand Prix (Rapid 1) 2018 21 ngày 10 giờ
31საჭადრაკო ფესტივალი "პაიკი-2018 21 ngày 16 giờ
32ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. ჭაბუკები 23 ngày 11 giờ
33ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. გოგონები 23 ngày 11 giờ
34ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლ. გოგოები და ჭაბუკები 23 ngày 11 giờ
35Tbilisi U16 Ch Open 24 ngày 15 giờ
36GEO Women 75th Ch 25 ngày 9 giờ
37Zugdidi U-20 ch (I League) 25 ngày 9 giờ
38Zugdidi U-14G ch (I League) 25 ngày 9 giờ
39Zugdidi U-12B ch (I League) 25 ngày 9 giờ
40Zugdidi U-8B ch (I League) 25 ngày 9 giờ
41Zugdidi U-8G ch (I League) 25 ngày 9 giờ
42Open Rustavi Sunday (Blitz-69) 25 ngày 10 giờ
43Open Rustavi Sunday - 69 (B) 25 ngày 10 giờ
44იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე გოგონათა შორის 25 ngày 10 giờ
45იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 25 ngày 10 giờ
465 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 25 ngày 13 giờ
474 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 25 ngày 13 giờ
48იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 25 ngày 13 giờ
49იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე გოგონათა შორის 25 ngày 14 giờ
502-3 თანრიგი 25 ngày 16 giờ
Advertisement