Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1II Campeonato Abierto de Ajedrez 2017. 12 giờ 45 phút
2Campeonato Panamericano U20 Absoluto El Salvador 2017 1 ngày 6 giờ
3Campeonato Panamericano U20 Femenino El Salvador 2017 1 ngày 6 giờ
4Catorceavo Circuito Blitz 2017 25 ngày 2 giờ
5Treceavo Circuito Blitz 2017 25 ngày 12 giờ
6Torneo Activo 2017 26 ngày 6 giờ
7Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Convencional 40 ngày 4 giờ
8Doceavo Circuito Blitz 2017 60 ngày 10 giờ
9Onceavo Circuito Blitz 2017 60 ngày 12 giờ
10Decimo Circuito Blitz 2017 61 ngày 4 giờ
11Noveno Torneo Circuito Blitz 2017 61 ngày 4 giờ
12Octavo Torneo Circuito Blitz 2017 61 ngày 4 giờ
13Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Blitz 67 ngày 2 giờ
14Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 83 ngày
15Tercer Lugar - Todas las categorias 93 ngày 9 giờ
16Finales de Primera, Segunda y Tercera 93 ngày 10 giờ
17Final de Superior 93 ngày 10 giờ
18Cuartos de Final Tercera 93 ngày 11 giờ
19Semi Finales de Tercera 93 ngày 12 giờ
20Semi Finales de Segunda 93 ngày 12 giờ
21Semi Finales de Primera 93 ngày 12 giờ
22Finales de Primera, Segunda y Tercera 96 ngày 5 giờ
23Torneo Cerrado Femenino 2017 97 ngày 5 giờ
24Tercer Lugar - Todas las categorias 98 ngày 14 giờ
25Septimo Torneo Circuito Blitz 2017 100 ngày 6 giờ
26Torneo Cerrado Masculino 2017 102 ngày 8 giờ
27Semi Finales de Segunda 117 ngày 6 giờ
28Final de Superior 130 ngày 11 giờ
29Torneo Sub 12 Femenino 131 ngày 6 giờ
30Torneo Sub 12 Masculino 131 ngày 7 giờ
31Cuartos de Final Segunda 137 ngày 11 giờ
32Cuartos de Final Tercera 137 ngày 11 giờ
33Cuartos de Final Primera 137 ngày 12 giờ
34Torneo Zonal Absoluto Zona 2.3 El Salvador 2017 141 ngày 3 giờ
35Juegos Estudiantiles Nacionales U15 - 17 Masculino 2017 146 ngày 9 giờ
36Juegos Estudiantiles Nacionales U13 - 14 Femenino 2017 146 ngày 9 giờ
37Juegos Estudiantiles Nacionales U15 - 17 Femenino 2017 146 ngày 9 giờ
38Juegos Estudiantiles Nacionales U13 - 14 Masculino 2017 146 ngày 10 giờ
39Semifinales de Superior 151 ngày 10 giờ
40Campeonato Nacional Senior 158 ngày 10 giờ
41Campeonato Nacional Femenino 2017 158 ngày 10 giờ
42Torneo Estudiantil 2017, San Vicente, U14 femenino 163 ngày 8 giờ
43Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U15- 17 Femenino 163 ngày 8 giờ
44Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U15- 17 Masculino 163 ngày 8 giờ
45Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U13--14 Masculino 163 ngày 8 giờ
46Torneo Estudiantil 2017, San Vicente, U12 FEMENINO 163 ngày 8 giờ
47Torneo Estudiantil 2017, U12 MASCULINOSan Vicente 163 ngày 8 giờ
48Cuartos de Final Superior 166 ngày 5 giờ
49Juegos Estudiantiles Sub - 17 2017 - Oriente 177 ngày 8 giờ
50Juegos Estudiantiles Sub - 15 2017 - Oriente 177 ngày 8 giờ
Advertisement