Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - TERCERA 2018 FASE I 2 ngày 10 giờ
2TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEGUNDA 2018 FASE I 2 ngày 10 giờ
3TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - PRIMERA 2018 FASE I 2 ngày 10 giờ
4TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SUPERIOR 2018 FASE I 2 ngày 10 giờ
52do Torneo Blitz 2018 8 ngày 12 giờ
61er Torneo Blitz 2018 8 ngày 13 giờ
7Cuarto Torneo del Circuito Blitz 2018 9 ngày 10 giờ
8Tercer Torneo del Circuito Blitz 2018 9 ngày 12 giờ
9Campeonato Revision de Rating 2018 16 ngày 2 giờ
10IV TORNEO BLITZ POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS 37 ngày 6 giờ
11Campeonato Panamericano Escolar U7 Absoluto El Salvador 2017 55 ngày 12 giờ
12Blitz Panamericano El Salvador 2017 64 ngày 7 giờ
13Campeonato Panamericano Escolar U11 Absoluto El Salvador 2017 65 ngày 9 giờ
14Campeonato Panamericano Escolar U17 Absoluto El Salvador 2017 65 ngày 9 giờ
15Campeonato Panamericano Escolar U15 Absoluto El Salvador 2017 65 ngày 9 giờ
16Campeonato Panamericano Escolar U13 Femenino El Salvador 2017 65 ngày 9 giờ
17Campeonato Panamericano Escolar U13 Absoluto El Salvador 2017 65 ngày 10 giờ
18Campeonato Panamericano Escolar U9 Absoluto El Salvador 2017 65 ngày 11 giờ
19Final Circuito Blitz 2017 86 ngày 12 giờ
20Campeonato Nacional Senior 45 87 ngày 4 giờ
21Campeonato Infanto Juvenil Sub 16 87 ngày 4 giờ
22Campeonato Infanto Juvenil Sub 14 87 ngày 4 giờ
23Campeonato Infanto Juvenil Sub 12 87 ngày 4 giờ
24Campeonato Infanto Juvenil Sub 10 87 ngày 4 giờ
25Campeonato Infanto Juvenil Sub 10 femenino 87 ngày 4 giờ
26Campeonato Infanto Juvenil Sub 20 88 ngày 5 giờ
27Desempate Plaza al Mundial del Zonal Femenino Zona 2.3 90 ngày 4 giờ
28Zonal Femenino Zona 2.3 El Salvador 2017 Dedicado a Diputada Patty Valdivieso 90 ngày 7 giờ
29II Campeonato Abierto de Ajedrez 2017. 105 ngày 14 giờ
30Campeonato Panamericano U20 Absoluto El Salvador 2017 106 ngày 9 giờ
31Campeonato Panamericano U20 Femenino El Salvador 2017 106 ngày 9 giờ
32Catorceavo Circuito Blitz 2017 149 ngày 1 giờ
33Treceavo Circuito Blitz 2017 149 ngày 11 giờ
34Torneo Activo 2017 150 ngày 5 giờ
35Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Convencional 164 ngày 3 giờ
36Doceavo Circuito Blitz 2017 184 ngày 10 giờ
37Onceavo Circuito Blitz 2017 184 ngày 12 giờ
38Decimo Circuito Blitz 2017 185 ngày 4 giờ
39Noveno Torneo Circuito Blitz 2017 185 ngày 4 giờ
40Octavo Torneo Circuito Blitz 2017 185 ngày 4 giờ
41Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Blitz 191 ngày 1 giờ
42Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 206 ngày 23 giờ
43Tercer Lugar - Todas las categorias 217 ngày 8 giờ
44Finales de Primera, Segunda y Tercera 217 ngày 9 giờ
45Final de Superior 217 ngày 10 giờ
46Cuartos de Final Tercera 217 ngày 11 giờ
47Semi Finales de Tercera 217 ngày 11 giờ
48Semi Finales de Segunda 217 ngày 11 giờ
49Semi Finales de Primera 217 ngày 12 giờ
50Finales de Primera, Segunda y Tercera 220 ngày 5 giờ