Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Rugeley Christmas Handicap Rapidplay 7 giờ 14 phút
2Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Challengers A 23 giờ 31 phút
3Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Amateurs A 1 ngày 22 giờ
4Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Amateurs B 1 ngày 22 giờ
5Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Challengers B 1 ngày 22 giờ
6Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Masters 2 ngày 2 giờ
79th CSC London Chess Classic Blitz Group O 3 ngày 1 giờ
8Hastings Masters 3 ngày 4 giờ
92nd Brainstormchess FIDE BLITZ Shakespeare Victoria 3m +2s per game 4 ngày
109th London Chess Classic 2017 4 ngày
119th London Chess Classic 2017 Blitz Playoff 4 ngày
129th London Chess Classic 2017 Rapid Playoff 4 ngày 1 giờ
13Alberto 4 ngày 6 giờ
14Twickenham Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 12 4 ngày 9 giờ
15Twickenham Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 10 4 ngày 12 giờ
16Twickenham Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 8 4 ngày 12 giờ
172nd Twickenham Junior Chess Congress Under 18 4 ngày 12 giờ
189th CSC London Chess Classic Blitz Knockout at www.bracketcloud.com/tournament/109468 5 ngày 3 giờ
199th CSC London Chess Classic Blitz Group V 5 ngày 5 giờ
209th CSC London Chess Classic Blitz Group T 5 ngày 6 giờ
219th CSC London Chess Classic Blitz Group I 5 ngày 6 giờ
229th CSC London Chess Classic Blitz Group H 5 ngày 6 giờ
239th CSC London Chess Classic Blitz Group U 5 ngày 6 giờ
249th CSC London Chess Classic Blitz Group L 5 ngày 6 giờ
259th CSC London Chess Classic Blitz Group K 5 ngày 6 giờ
269th CSC London Chess Classic Blitz Group J 5 ngày 6 giờ
279th CSC London Chess Classic Blitz Group Y 5 ngày 6 giờ
289th CSC London Chess Classic Blitz Group X 5 ngày 6 giờ
299th CSC London Chess Classic Blitz Group W 5 ngày 6 giờ
309th CSC London Chess Classic Blitz Group Z 5 ngày 6 giờ
319th CSC London Chess Classic Blitz Group AA 5 ngày 6 giờ
329th CSC London Chess Classic Blitz Group C 5 ngày 6 giờ
339th CSC London Chess Classic Blitz Group M 5 ngày 6 giờ
349th CSC London Chess Classic Blitz Group N 5 ngày 6 giờ
359th CSC London Chess Classic Blitz Group P 5 ngày 6 giờ
369th CSC London Chess Classic Blitz Group A 5 ngày 6 giờ
379th CSC London Chess Classic Blitz Group B 5 ngày 6 giờ
389th CSC London Chess Classic Blitz Group G 5 ngày 6 giờ
399th CSC London Chess Classic Blitz Group F 5 ngày 6 giờ
409th CSC London Chess Classic Blitz Group D 5 ngày 6 giờ
419th CSC London Chess Classic Blitz Group E 5 ngày 6 giờ
429th CSC London Chess Classic Blitz Group S 5 ngày 6 giờ
439th CSC London Chess Classic Blitz Group Q 5 ngày 6 giờ
449th CSC London Chess Classic Blitz Group R 5 ngày 7 giờ
459th CSC London Chess Classic FIDE Open 5 ngày 22 giờ
46U12U14 5 ngày 22 giờ
47Under 8 plus Under 10 5 ngày 22 giờ
48Cambridgeshire Chess Championship 2017-18 6 ngày 5 giờ
499th CSC London Chess Classic Rapid Open 6 ngày 5 giờ
509th CSC London Chess Classic Rapid U1825 6 ngày 5 giờ
Advertisement