Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Richmond Rapidplay 116 U120 Section 6 giờ 15 phút
2Richmond Rapidplays 116 Open Section 6 giờ 32 phút
3Scarborough Intermediate 7 giờ 9 phút
4Scarborough Minor 7 giờ 10 phút
5Scarborough Open 7 giờ 16 phút
6Richmond Rapidplays 116 U160 Section 7 giờ 18 phút
7Scarborough Foundation 7 giờ 22 phút
8Scarborough Major 7 giờ 33 phút
9Chipping Sodbury Rapidplay 28/10/2017 Minor 1 ngày 4 giờ
10Chipping Sodbury Rapidplay 28/10/2017 Major 1 ngày 4 giờ
11Chipping Sodbury Rapidplay 28/10/2017 Open 1 ngày 4 giờ
1252nd Dorset Chess Congress Minor 1 ngày 5 giờ
1352nd Dorset Chess Congress Intermediate 1 ngày 5 giờ
1452nd Dorset Chess Congress Major 1 ngày 5 giờ
1552nd Dorset Chess Congress Open 1 ngày 6 giờ
16Northumberland County Championship Gilroy 2017-18 2 ngày 20 giờ
17Northumberland County Championship Sell 2017-18 2 ngày 20 giờ
18Northumberland County Championship Zollner 2017-18 2 ngày 20 giờ
1923rd Birmingham Rapidplay Major 4 ngày 8 giờ
2023rd Birmingham Rapidplay Minor 4 ngày 10 giờ
2123rd Birmingham Rapidplay Inter 4 ngày 10 giờ
2223rd Birmingham Rapidplay Open 4 ngày 10 giờ
23Crewe Congress: Major 4 ngày 11 giờ
24Crewe Congress: Minor 4 ngày 11 giờ
25Crewe Congress: Intermediate 4 ngày 11 giờ
26Crewe Congress: Open 4 ngày 11 giờ
27Golders Green Rapidplay: FIDE Major Under 170 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 4 ngày 17 giờ
28Golders Green Rapidplay: FIDE Open Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 4 ngày 18 giờ
29Cambridgeshire Chess Championship 2017-18 5 ngày 3 giờ
30Poplar Rapid-Play Major - Under 171 5 ngày 6 giờ
31Golders Green Rapidplay: FIDE Minor Under 145 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 5 ngày 10 giờ
32Golders Green Rapidplay: FIDE Amateur Under 120 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 5 ngày 10 giờ
33Golders Green Rapidplay: "My First Tournament" / ECF Under 80 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 5 ngày 12 giờ
3455th Hampstead: Under 135 Section [GREEN NUMBERS] - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 6 ngày 12 giờ
3555th Hampstead: Under 1900 Section [BLUE NUMBERS] - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 6 ngày 12 giờ
3655th Hampstead: Under 2200 Section [BLACK NUMBERS] - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 6 ngày 12 giờ
37Hampton Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 8 8 ngày 23 giờ
38Hampton Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 10 10 ngày 13 giờ
394NCL Individual Rapidplay 11 ngày 11 giờ
402017 Coventry Junior Open Under 14 & 18 12 ngày 6 giờ
412017 Coventry Junior Open Under 11 Girls 12 ngày 6 giờ
422017 Coventry Junior Open Under 11 Boys 12 ngày 6 giờ
432017 Coventry Junior Open Under 9 Girls 12 ngày 6 giờ
442017 Coventry Junior Open Under 9 Boys 12 ngày 6 giờ
454NCL Team Rapidplay 12 ngày 8 giờ
46Hendon First Thursday Blitz - every month on the First Thursday! 14 ngày 6 giờ
47Bridge Trial 01 15 ngày 15 giờ
48Northumberland Open 18 ngày 6 giờ
49Hampton Qualifier for the London Junior Chess Championship Under 12 18 ngày 7 giờ
50Northumberland Minor 18 ngày 9 giờ
Advertisement