Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ECU)

Flag ECU
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO NACIONAL U-20 MASCULINO 1 giờ 14 phút
2CAMPEONATO NACIONAL U-20 FEMENINO 1 giờ 14 phút
3XXX Torneo del Sabado Elite 4 ngày 2 giờ
4Torneo Blitz Josue Cajeca Ajedrez Serie A Escuela Nacional Ajedrez (Cesar Ruiz) 4 ngày 19 giờ
5C. QUITUMBE 2018 Absoluto 9 ngày 20 giờ
6C. QUITUMBE 2018 U10 U08 10 ngày 20 giờ
7C. QUITUMBE 2018 U12 U14 10 ngày 20 giờ
8Torneo Blitz "Mathias Guerrero" Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 11 ngày 18 giờ
9XXVIII Torneo del Sabado Elite 18 ngày 2 giờ
10SELECTIVO PROVINCIAL U20 GUAYAS CATEGORIA ABSOLUTA 18 ngày 18 giờ
11SELECTIVO PROVINCIAL U20 FEMENINO 18 ngày 18 giờ
12Torneo Blitz Ajedrez Serie "B" ENA 19 ngày 20 giờ
13SELECTIVO PROVINCIAL U20 GUAYAS CATEGORIA ABSOLUTA 22 ngày 20 giờ
14CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA CADETES OPEN 23 ngày 20 giờ
15CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA SUPERIOR VARONES 23 ngày 20 giờ
16CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA SUPERIOR DAMAS 23 ngày 20 giờ
17CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA INTERMEDIA DAMAS 23 ngày 20 giờ
18CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA INFERIOR DAMAS 23 ngày 20 giờ
19CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA INTERMEDIA VARONES 23 ngày 21 giờ
20CAMPEONATO COLEGIAL DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA INFERIOR VARONES 23 ngày 21 giờ
21Torneo Blitz 17 años Mishell 24 ngày 4 giờ
22TORNEO DEL SABADO ELITE XXVII 25 ngày 2 giờ
23TORNEO DEL SABADO INFANTIL XXVII 25 ngày 2 giờ
24Torneo Blitz Amigos Serie "B" ENA 26 ngày 19 giờ
25Torneo del Sabado XXVI 32 ngày 2 giờ
26Torneo Blitz Andres Ubilluz Serie "A" ENA 32 ngày 18 giờ
27Torneo Blitz Amistad Serie "B" ENA 33 ngày 19 giờ
28CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA PRE-MINI FEMENINA 37 ngày 22 giờ
29CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA MINI FEMENINA 37 ngày 22 giờ
30CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA PRE-MINI VARONES 37 ngày 22 giờ
31CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA MINI VARONES 37 ngày 22 giờ
32CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA MICRO FEMENINA 38 ngày 1 giờ
33CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA MICRO VARONES 38 ngày 1 giờ
34CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA PRE-MICRO FEMENINA 38 ngày 3 giờ
35CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ 2017 CATEGORIA PRE-MICRO VARONES 38 ngày 3 giờ
36Torneo Blitz Mishell Ruiz II Serie "A" ENA 39 ngày 18 giờ
37Torneo Cumpleañeros Serie "B" ENA 40 ngày 18 giờ
38Torneo del Sabado Infantil XXIV 46 ngày 2 giờ
39TORNEO DEL SÁBADO ELITE XXIV 46 ngày 2 giờ
40Torneo Blitz Mishell Ruiz Serie "A" ENA 46 ngày 19 giờ
41Torneo Blitz Mishell Ruiz serie "B" ENA 46 ngày 21 giờ
42CAMPEONATO INTERCOLEGIAL PASTAZA 2017 INFERIOR FEMENINO 64 ngày
43CAMPEONATO INTERCOLEGIAL PASTAZA 2017 INFERIOR MASCULINO 64 ngày
44CAMPEONATO INTERCOLEGIAL PASTAZA 2017 INTERMEDIA FEMENINO 64 ngày
45CAMPEONATO INTERCOLEGIAL PASTAZA 2017 ELITE 64 ngày
46CAMPEONATO INTERCOLEGIAL PASTAZA 2017 INTERMEDIA MASCULINO 64 ngày
47OPEN PASTAZA 2017 SUB 12 66 ngày
48OPEN PASTAZA 2017 SUB 8 66 ngày 1 giờ
49OPEN PASTAZA 2017 66 ngày 18 giờ
50XXIII Torneo del Sabado Elite 9-12-2017 74 ngày 2 giờ