Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Dominican Republic (DOM)

Flag DOM
SốGiảiCập nhật
1Torneo Nacional Juvenil Masculino 2017 16 giờ 45 phút
2Torneo Nacional Juvenil Femenino 2017 17 giờ 8 phút
3Juegos Deportivos Inter-academicos 2017 ( Ajedrez ) 2 ngày 16 giờ
4Desempates 2 ngày 17 giờ
5TORNEO LAZAMIENTO CLUB ALMAH 3 ngày 6 giờ
6Torneo AAS Clase A 4 ngày 11 giờ
7Torneo Nacional De Ajedrez Universitario Masculino Por Equipo 2017 4 ngày 17 giờ
8Torneo Nacional De Ajedrez Universitario Femenino Por Equipos 2017 6 ngày 22 giờ
9Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Pibe. Femenino 7 ngày 19 giờ
10Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Mini Masculino 7 ngày 19 giờ
11Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Pibe. Masculino 7 ngày 19 giờ
12Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Mini Femenino 7 ngày 19 giờ
13Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Juvenil Masculino 7 ngày 19 giờ
14Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Juvenil Femenino 7 ngày 19 giờ
15Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Intermedio Masculino 7 ngày 19 giờ
16Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Intermedio Femenino 7 ngày 19 giờ
17Torneo Blitz Puerto Plata 2007 8 ngày 20 giờ
18Torneo Cerrado Agosto 2017 11 ngày 11 giờ
19Torneo Cerrado 11 ngày 12 giờ
20Torneo Blitz AAS 12 ngày 11 giờ
21Juegos Penitenciarios 2017 14 ngày 23 giờ
22Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-12 Masculino 16 ngày 13 giờ
23Torneo Municipal Por Equipos Santo Domingo Este 2017 20 ngày 11 giờ
24V Torneo Blitz Por Equipos 2017 27 ngày 22 giờ
25Torneo Ajedrez Por Equipos MERCASID 2017 30 ngày 17 giờ
26Torneo Provincial San Juan 2017 35 ngày 11 giờ
27Liga de Ajedrez PUCMM 49 ngày 19 giờ
28Torneo Nacional Por Equipos 2017 51 ngày 18 giờ
29Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo 58 ngày 2 giờ
30Campeonato Nacional Masculino 2013 62 ngày 5 giờ
31Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 64 ngày 20 giờ
32Blitz Apertura Local AAS 71 ngày 10 giờ
33Torneo Provincial De Puerto Plata 2017. 73 ngày 11 giờ
34Fundacion Union Medica 74 ngày 12 giờ
35XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO Femenino 79 ngày 19 giờ
36XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO MASCULINO 79 ngày 19 giờ
37Torneo Cerrado Clasico Altagraciano 2017 82 ngày 20 giờ
38Torneo 4ta Version Liga Por Equipos San Pedro De Macoris 2017 84 ngày 16 giờ
39Torneo Verano de Ajedrez por Equipo 2017 Barahona 85 ngày 20 giờ
40Torneo Cerrado Juan Sanchez Ramirez Julio 2017 85 ngày 23 giờ
41Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Femenino 2017 86 ngày 17 giờ
42Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-10 Masculino 86 ngày 18 giờ
43Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Femenino 2017 86 ngày 18 giờ
44Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-8 Maculino 86 ngày 18 giờ
45Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Femenino 2017 86 ngày 18 giờ
46Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Masculino 2017 86 ngày 23 giờ
47Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Masculino 2017 86 ngày 23 giờ
48Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Masculino 2017 86 ngày 23 giờ
49Torneo Rapido Bonao 2017 clase b 92 ngày 10 giờ
50Torneo Rapido Bonao 2017 clase A 92 ngày 10 giờ
Advertisement