Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 79 ngày 8 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 79 ngày 9 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 98 ngày
4Xtracon Chess Open 2017 134 ngày 11 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 137 ngày 17 giờ
6Horsens Sommerlyn 186 ngày 4 giờ
7Copenhagen Chess Challenge 2017 211 ngày 8 giờ
8G7 Gruppe 2 DM 2017 238 ngày 13 giờ
9Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 238 ngày 13 giờ
10G7 Gruppe 3 DM 2017 238 ngày 13 giờ
11G7 Gruppe 1 DM 2017 238 ngày 14 giờ
12 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 238 ngày 14 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 238 ngày 14 giờ
14Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 240 ngày 6 giờ
15Fynsmesterskabet 2017 248 ngày 18 giờ
16Larsen Memorial 2016 416 ngày 11 giờ
17Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 427 ngày 9 giờ
18DM Hurtigskak 2016 442 ngày 9 giờ
19Xtracon Chess Open 2016 498 ngày 11 giờ
20Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 502 ngày 3 giờ
21Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 510 ngày 11 giờ
22Copenhagen Chess Challenge 2016 596 ngày 7 giờ
23Politiken Cup 2015 861 ngày 10 giờ
24Politiken Cup Pair Blitz 2015 864 ngày 10 giờ
25Copenhagen Chess Challenge 2015 953 ngày 7 giờ
26Nordic Championship for Girls 2015 Group C 953 ngày 8 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 953 ngày 8 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 953 ngày 8 giờ
29Politiken Cup 2014 1230 ngày 13 giờ
30Politiken Cup Pair Blitz 2014 1235 ngày 3 giờ
31Copenhagen Chess Challenge 2014 1303 ngày 8 giờ
32Copenhagen GM 2014 1352 ngày 4 giờ
33Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1394 ngày 8 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1394 ngày 8 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1394 ngày 8 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1394 ngày 8 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1394 ngày 8 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1396 ngày 5 giờ
39DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1548 ngày 9 giờ
40DM Hurtigskak 2013 1548 ngày 9 giờ
41Senior hurtigskak DM 2013 1564 ngày 13 giờ
42Politiken Cup 2013 1590 ngày 11 giờ
43Politiken Cup Pair Blitz 2013 1595 ngày 4 giờ
44Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1674 ngày 6 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2013 1687 ngày 8 giờ
46DM SENIORER 2013 1702 ngày 11 giờ
47Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1715 ngày 8 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1715 ngày 8 giờ
49Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1715 ngày 12 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 2 1715 ngày 12 giờ
Advertisement