Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Challenge 2018 55 ngày 17 giờ
2Fynsmesterskabet 2018 77 ngày 20 giờ
3Kandidatklassen DM 2018 82 ngày 23 giờ
4G7 Gruppe 2 82 ngày 23 giờ
5Veteran 82 ngày 23 giờ
6G5 2 DM 2018 82 ngày 23 giờ
7G7 Gruppe 1 83 ngày 22 giờ
8Danish Championship 2018 84 ngày 16 giờ
9Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 84 ngày 16 giờ
10Kort Påske 2 DM 2018 84 ngày 17 giờ
11Kort Påske 2 DM 2018 84 ngày 18 giờ
12G5 1 87 ngày 19 giờ
13Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 89 ngày 16 giờ
14Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 89 ngày 17 giờ
15DM Hurtigskak 2017 Mester 273 ngày 18 giờ
16DM Hurtigskak 2017 Basis 273 ngày 18 giờ
17III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 292 ngày 10 giờ
18Xtracon Chess Open 2017 328 ngày 20 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 332 ngày 3 giờ
20Horsens Sommerlyn 380 ngày 14 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2017 405 ngày 17 giờ
22G7 Gruppe 2 DM 2017 432 ngày 23 giờ
23Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 432 ngày 23 giờ
24G7 Gruppe 3 DM 2017 432 ngày 23 giờ
25G7 Gruppe 1 DM 2017 432 ngày 23 giờ
26 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 432 ngày 23 giờ
27 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 433 ngày
28Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 434 ngày 16 giờ
29Fynsmesterskabet 2017 443 ngày 4 giờ
30Larsen Memorial 2016 610 ngày 20 giờ
31Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 621 ngày 18 giờ
32DM Hurtigskak 2016 636 ngày 18 giờ
33Xtracon Chess Open 2016 692 ngày 21 giờ
34Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 696 ngày 13 giờ
35Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 704 ngày 21 giờ
36Copenhagen Chess Challenge 2016 790 ngày 17 giờ
37Politiken Cup 2015 1055 ngày 19 giờ
38Politiken Cup Pair Blitz 2015 1058 ngày 19 giờ
39Copenhagen Chess Challenge 2015 1147 ngày 17 giờ
40Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1147 ngày 18 giờ
41Nordic Championship for Girls 2015 1147 ngày 18 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 1147 ngày 18 giờ
43Politiken Cup 2014 1424 ngày 22 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2014 1429 ngày 13 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2014 1497 ngày 17 giờ
46Copenhagen GM 2014 1546 ngày 14 giờ
47Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1588 ngày 18 giờ
48Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1588 ngày 18 giờ
49Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1588 ngày 18 giờ
50Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1588 ngày 18 giờ