Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 25 ngày 14 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 25 ngày 14 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 44 ngày 5 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 80 ngày 16 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 83 ngày 23 giờ
6Xtracon Chess Open 2017 89 ngày 17 giờ
7Horsens Sommerlyn 132 ngày 10 giờ
8Copenhagen Chess Challenge 2017 157 ngày 13 giờ
9G7 Gruppe 2 DM 2017 184 ngày 19 giờ
10Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 184 ngày 19 giờ
11G7 Gruppe 3 DM 2017 184 ngày 19 giờ
12G7 Gruppe 1 DM 2017 184 ngày 19 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 184 ngày 19 giờ
14 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 184 ngày 20 giờ
15Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 186 ngày 11 giờ
16Fynsmesterskabet 2017 195 ngày
17Larsen Memorial 2016 362 ngày 16 giờ
18Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 373 ngày 14 giờ
19DM Hurtigskak 2016 388 ngày 14 giờ
20Xtracon Chess Open 2016 444 ngày 17 giờ
21Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 448 ngày 9 giờ
22Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 456 ngày 17 giờ
23Copenhagen Chess Challenge 2016 542 ngày 13 giờ
24Politiken Cup 2015 807 ngày 15 giờ
25Politiken Cup Pair Blitz 2015 810 ngày 15 giờ
26Copenhagen Chess Challenge 2015 899 ngày 13 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 Group C 899 ngày 14 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 899 ngày 14 giờ
29Nordic Championship for Girls 2015 899 ngày 14 giờ
30Politiken Cup 2014 1176 ngày 18 giờ
31Politiken Cup Pair Blitz 2014 1181 ngày 9 giờ
32Copenhagen Chess Challenge 2014 1249 ngày 13 giờ
33Copenhagen GM 2014 1298 ngày 9 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1340 ngày 14 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1340 ngày 14 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1340 ngày 14 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1340 ngày 14 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1340 ngày 14 giờ
39Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1342 ngày 11 giờ
40DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1494 ngày 15 giờ
41DM Hurtigskak 2013 1494 ngày 15 giờ
42Senior hurtigskak DM 2013 1510 ngày 18 giờ
43Politiken Cup 2013 1536 ngày 17 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2013 1541 ngày 9 giờ
45Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1620 ngày 12 giờ
46Copenhagen Chess Challenge 2013 1633 ngày 13 giờ
47DM SENIORER 2013 1648 ngày 17 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1661 ngày 13 giờ
49Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1661 ngày 13 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1661 ngày 18 giờ
Advertisement