Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 52 ngày 11 giờ
2Xtracon Chess Open 2018 54 ngày 12 giờ
3Xtracon Chess Open 2018 62 ngày 21 giờ
4Xtracon Chess Open 2018 63 ngày 13 giờ
5Copenhagen Chess Challenge 2018 145 ngày 13 giờ
6Fynsmesterskabet 2018 167 ngày 16 giờ
7Kandidatklassen DM 2018 172 ngày 19 giờ
8G7 Gruppe 2 172 ngày 19 giờ
9Veteran 172 ngày 19 giờ
10G5 2 DM 2018 172 ngày 19 giờ
11G7 Gruppe 1 173 ngày 18 giờ
12Danish Championship 2018 174 ngày 12 giờ
13Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 174 ngày 12 giờ
14Kort Påske 2 DM 2018 174 ngày 13 giờ
15Kort Påske 2 DM 2018 174 ngày 14 giờ
16G5 1 177 ngày 15 giờ
17Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 179 ngày 12 giờ
18Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 179 ngày 13 giờ
19DM Hurtigskak 2017 Mester 363 ngày 14 giờ
20DM Hurtigskak 2017 Basis 363 ngày 14 giờ
21III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 382 ngày 6 giờ
22Xtracon Chess Open 2017 418 ngày 16 giờ
23Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 421 ngày 23 giờ
24Horsens Sommerlyn 470 ngày 10 giờ
25Copenhagen Chess Challenge 2017 495 ngày 13 giờ
26G7 Gruppe 2 DM 2017 522 ngày 19 giờ
27Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 522 ngày 19 giờ
28G7 Gruppe 3 DM 2017 522 ngày 19 giờ
29G7 Gruppe 1 DM 2017 522 ngày 19 giờ
30 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 522 ngày 19 giờ
31 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 522 ngày 20 giờ
32Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 524 ngày 12 giờ
33Fynsmesterskabet 2017 533 ngày
34Larsen Memorial 2016 700 ngày 16 giờ
35Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 711 ngày 14 giờ
36DM Hurtigskak 2016 726 ngày 14 giờ
37Xtracon Chess Open 2016 782 ngày 17 giờ
38Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 786 ngày 9 giờ
39Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 794 ngày 17 giờ
40Copenhagen Chess Challenge 2016 880 ngày 13 giờ
41Politiken Cup 2015 1145 ngày 15 giờ
42Politiken Cup Pair Blitz 2015 1148 ngày 16 giờ
43Copenhagen Chess Challenge 2015 1237 ngày 13 giờ
44Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1237 ngày 14 giờ
45Nordic Championship for Girls 2015 1237 ngày 14 giờ
46Nordic Championship for Girls 2015 1237 ngày 14 giờ
47Politiken Cup 2014 1514 ngày 18 giờ
48Politiken Cup Pair Blitz 2014 1519 ngày 9 giờ
49Copenhagen Chess Challenge 2014 1587 ngày 14 giờ
50Copenhagen GM 2014 1636 ngày 10 giờ