Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Final II Grand Prix Blitz 95 ngày 13 giờ
2Zonal Oriental 2017 (M) 118 ngày 23 giờ
3Zonal Central 2017 (M) 118 ngày 23 giờ
4Adelquis Remon 2017 (H) 122 ngày 23 giờ
5Adelquis Remon 2017 (G) 122 ngày 23 giờ
6Adelquis Remon 2017 (F) 122 ngày 23 giờ
7Adelquis Remon 2017 (E) 122 ngày 23 giờ
8Adelquis Remon 2017 (D) 122 ngày 23 giờ
9Adelquis Remon 2017 (C) 122 ngày 23 giờ
10Adelquis Remon 2017 (B) 122 ngày 23 giờ
11Adelquis Remon 2017 (A) 122 ngày 23 giờ
12Final Provincial de Artemisa 138 ngày 7 giờ
13Final Provincial VCL (Absoluta) 146 ngày 18 giờ
14Final Provincial VCL (Mixta) 146 ngày 18 giờ
15XV Torneo UCI 147 ngày 13 giờ
16II Grand Prix Blitz 2 161 ngày 8 giờ
17Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 166 ngày 11 giờ
18Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 166 ngày 11 giờ
19II Grand Prix Blitz 1 189 ngày 9 giờ
20Nacional Pioneril 2017 242 ngày 17 giờ
21Juegos Escolares Nacionales 2017 242 ngày 17 giờ
2252 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 276 ngày 17 giờ
23Final Grand Prix Blitz 280 ngày 9 giờ
24LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 283 ngày 12 giờ
25LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 283 ngày 13 giờ
2651 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 289 ngày 18 giờ
27IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 292 ngày 9 giờ
28Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 295 ngày 12 giờ
29Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 295 ngày 12 giờ
30Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 295 ngày 12 giờ
31Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 295 ngày 12 giờ
32Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 308 ngày 8 giờ
33Grand Prix UCI Blitz 9 315 ngày 9 giờ
34Marcelo Salado 2017 (E) 320 ngày 19 giờ
35Marcelo Salado 2017 (D) 320 ngày 19 giờ
36Marcelo Salado 2017 (C) 320 ngày 19 giờ
37Marcelo Salado 2017 (B) 320 ngày 19 giờ
38Marcelo Salado 2017 (A) 320 ngày 19 giờ
39Memorial 9 de Abril 2017 (D) 327 ngày 18 giờ
40Memorial 9 de Abril 2017 (C) 327 ngày 18 giờ
41Memorial 9 de Abril 2017 (B) 327 ngày 18 giờ
42Memorial 9 de Abril 2017 (A) 327 ngày 18 giờ
43Villa Yayabo 3rd (E) 339 ngày 22 giờ
44Villa Yayabo 3rd (D) 339 ngày 22 giờ
45Villa Yayabo 3rd (C) 339 ngày 22 giờ
46Villa Yayabo 3rd (B) 339 ngày 22 giờ
47Villa Yayabo 3rd (A) 339 ngày 22 giờ
48Grand Prix UCI Blitz 8 342 ngày 19 giờ
49Grand Prix UCI Blitz 7 349 ngày 11 giờ
50X Torneo Universitario Remberto Fernandez Grupo 1 357 ngày 11 giờ
Advertisement
Advertisement