Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1XV Torneo UCI 10 giờ 1 phút
2Final Provincial VCL (Absoluta) 1 ngày 9 giờ
3Final Provincial VCL (Mixta) 1 ngày 9 giờ
4XV Torneo UCI 2 ngày 6 giờ
5XV Torneo UCI 4 ngày 20 giờ
6XV Torneo UCI 6 ngày 6 giờ
7XV Torneo UCI 6 ngày 20 giờ
8II Grand Prix Blitz 2 12 ngày 5 giờ
9Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 17 ngày 9 giờ
10Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 17 ngày 9 giờ
11II Grand Prix Blitz 1 40 ngày 7 giờ
12Nacional Pioneril 2017 93 ngày 14 giờ
13Juegos Escolares Nacionales 2017 93 ngày 14 giờ
1452 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 127 ngày 15 giờ
15Final Grand Prix Blitz 131 ngày 6 giờ
16test 132 ngày 23 giờ
17LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 134 ngày 10 giờ
18LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 134 ngày 10 giờ
1951 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 140 ngày 15 giờ
20IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 143 ngày 6 giờ
21Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 146 ngày 10 giờ
22Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 146 ngày 10 giờ
23Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 146 ngày 10 giờ
24Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 146 ngày 10 giờ
25Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 159 ngày 6 giờ
26Grand Prix UCI Blitz 9 166 ngày 6 giờ
27Marcelo Salado 2017 (E) 171 ngày 16 giờ
28Marcelo Salado 2017 (D) 171 ngày 16 giờ
29Marcelo Salado 2017 (C) 171 ngày 16 giờ
30Marcelo Salado 2017 (B) 171 ngày 16 giờ
31Marcelo Salado 2017 (A) 171 ngày 16 giờ
32Memorial 9 de Abril 2017 (D) 178 ngày 16 giờ
33Memorial 9 de Abril 2017 (C) 178 ngày 16 giờ
34Memorial 9 de Abril 2017 (B) 178 ngày 16 giờ
35Memorial 9 de Abril 2017 (A) 178 ngày 16 giờ
36Villa Yayabo 3rd (E) 190 ngày 19 giờ
37Villa Yayabo 3rd (D) 190 ngày 19 giờ
38Villa Yayabo 3rd (C) 190 ngày 19 giờ
39Villa Yayabo 3rd (B) 190 ngày 19 giờ
40Villa Yayabo 3rd (A) 190 ngày 19 giờ
41Grand Prix UCI Blitz 8 193 ngày 17 giờ
42Grand Prix UCI Blitz 7 200 ngày 8 giờ
43X Torneo Universitario Remberto Fernandez Grupo 1 208 ngày 8 giờ
44X Torneo Universitario Remberto Fernandez Blitz 213 ngày 7 giờ
45Blitz Nacional Absoluto 2017 237 ngày 7 giờ
46Grand Prix Blitz 6 244 ngày 15 giờ
47Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto 250 ngày 10 giờ
48Camaguey 503 Aniversario (Cat. 13-15 Escolar) 251 ngày 20 giờ
49Camaguey 503 Aniversario (Juvenil) 251 ngày 20 giờ
50Camaguey 503 Aniversario (Elite) 251 ngày 20 giờ
Advertisement