Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Nacional Pioneril 2018 14 giờ 7 phút
2Juegos Escolares Nacionales 2018 14 giờ 8 phút
3Nacional Juvenil 2018 (F) 30 ngày 7 giờ
4Nacional Juvenil 2018 (M) 30 ngày 7 giờ
5Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 50 ngày 10 giờ
6Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 50 ngày 10 giờ
7Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 50 ngày 10 giờ
8Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 50 ngày 10 giờ
9Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 50 ngày 12 giờ
10Rogelio Ortega in Memoriam 2018 Tablero 1 51 ngày 13 giờ
11LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 58 ngày 14 giờ
12Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 59 ngày 14 giờ
13LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 62 ngày 3 giờ
14LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 62 ngày 4 giờ
15LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 63 ngày 1 giờ
16LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 63 ngày 3 giờ
17LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 64 ngày 1 giờ
18XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 74 ngày 6 giờ
19XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 74 ngày 6 giờ
20XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 74 ngày 6 giờ
21XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 75 ngày 3 giờ
22XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 75 ngày 3 giờ
23XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 76 ngày 4 giờ
24XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 76 ngày 4 giờ
25XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 77 ngày 1 giờ
26XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 77 ngày 1 giờ
27XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 77 ngày 1 giờ
28Provincial Universitario Femenino 2018 78 ngày 3 giờ
29XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 78 ngày 6 giờ
30XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 78 ngày 6 giờ
31sub18 abrilCARNT 83 ngày 11 giờ
32sub18 abrilCARNT 83 ngày 12 giờ
33XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 104 ngày 9 giờ
34Final II Grand Prix Blitz 221 ngày 5 giờ
35Zonal Oriental 2017 (M) 244 ngày 15 giờ
36Zonal Central 2017 (M) 244 ngày 15 giờ
37Adelquis Remon 2017 (H) 248 ngày 15 giờ
38Adelquis Remon 2017 (G) 248 ngày 15 giờ
39Adelquis Remon 2017 (F) 248 ngày 15 giờ
40Adelquis Remon 2017 (E) 248 ngày 15 giờ
41Adelquis Remon 2017 (D) 248 ngày 15 giờ
42Adelquis Remon 2017 (C) 248 ngày 15 giờ
43Adelquis Remon 2017 (B) 248 ngày 15 giờ
44Adelquis Remon 2017 (A) 248 ngày 15 giờ
45Final Provincial de Artemisa 264 ngày
46Final Provincial VCL (Absoluta) 272 ngày 11 giờ
47Final Provincial VCL (Mixta) 272 ngày 11 giờ
48XV Torneo UCI 273 ngày 5 giờ
49II Grand Prix Blitz 2 287 ngày
50Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 292 ngày 4 giờ