Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Pre-inscritos Torneo Blitz Anexión de Guanacaste 5 giờ 21 phút
2Torneo Blitz CFIA 1 ngày 2 giờ
3I Cerrrado Banco Central 2018 5 ngày 19 giờ
4II Torneo Asdrubal Aguilar in Memoriam Grupo A 2018 6 ngày 21 giờ
5II Torneo Asdrubal Aguilar in Memoriam Grupo B 2018 6 ngày 21 giờ
6UCR Junio 2018 8 ngày 7 giờ
7Equipo Femenino U20 Final JDN 2018 12 ngày 3 giờ
8Equipo Femenino U16 Final JDN 2018 12 ngày 5 giờ
9Equipo Absoluto U20 Final JDN 2018 12 ngày 5 giờ
10Equipo Absoluto U16 Final JDN 2018 12 ngày 5 giờ
11Individual Absoluto U16 Final JDN 2018 12 ngày 6 giờ
12Individual Absoluto U20 Final JDN 2018 12 ngày 6 giờ
13Individual Femenino U16 Final JDN 2018 12 ngày 7 giờ
14Individual Femenino U20 Final JDN 2018 12 ngày 8 giờ
15Equipo Absoluto U16 Blitz Final JDN 2018 15 ngày 6 giờ
16Equipo Femenino U16 Blitz Final JDN 2018 B 15 ngày 11 giờ
17Equipo Absoluto U20 Blitz Final JDN 2018 16 ngày 2 giờ
18Equipo Femenino U20 Blitz Final JDN 2018 16 ngày 2 giờ
19Individual Femenino U20 Blitz Final JDN 16 ngày 3 giờ
20Individual Absoluto U20 Blitz Final JDN 16 ngày 3 giờ
21Individual Absoluto U16 Blitz Final JDN 2018 16 ngày 3 giờ
22Individual Femenino U16 Blitz Final JDN 16 ngày 3 giờ
23Torneo Abierto AI Luis Araya 2018 19 ngày 5 giờ
24X Clásico Cortázar Esperanzas 2018 20 ngày 8 giờ
25Torneo Internacional CCDR San Jose Grupo A 20 ngày 19 giờ
26I Cerrado Alajuela (191441) 22 ngày 8 giờ
27Campeonato Nacional Clasico de Ajedrez por Equipos FCA 2018 (188325) 24 ngày 6 giờ
28Clasificatorio Tercera Division San Ramon 2018 (189248) 26 ngày 3 giờ
29Torneo CCDR San José Grupo B 26 ngày 3 giờ
30II Torneo Blitz Curridabat Junio 2018 (191443) 26 ngày 6 giờ
31Torneo de Ajedrez INA 28 ngày 10 giờ
32IX Blitz Conejo Blanco (191648) 37 ngày 19 giờ
33II Fase Campeonato Nacional No Videntes 39 ngày 6 giờ
34Eliminatoria JDE Escolar Categoria B Absoluto Individual 42 ngày 7 giờ
35Eliminatoria JDE Escolar Categoria A Absoluto Individual 42 ngày 7 giờ
36Eliminatoria JDE Escolar Categoria B Femenino Individual 42 ngày 8 giờ
37I Blitz ARAJA San Ramon Alajuela (189247) 45 ngày 23 giờ
38Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Individual 52 ngày 1 giờ
39Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Individual BLITZ 52 ngày 1 giờ
40Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Individual 52 ngày 1 giờ
41Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Individual BLITZ 52 ngày 1 giờ
42Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Equipos 52 ngày 2 giờ
43Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Equipos BLITZ 52 ngày 3 giờ
44Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Equipos 52 ngày 3 giờ
45Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Equipos BLITZ 52 ngày 4 giờ
46Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Individual 52 ngày 5 giờ
47Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Individual BLITZ 52 ngày 5 giờ
48Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Individual 52 ngày 6 giờ
49Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Individual BLITZ 52 ngày 6 giờ
50Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Equipos 52 ngày 6 giờ