Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Clasificatorio Segunda Categoría Touch Costa Rica 2017 8 giờ 26 phút
2Clasificatorio Tercera Categoría Touch Costa Rica 2017 8 giờ 29 phút
328° Festival Panamericano de la Juventud (Preinscritos) 8 giờ 29 phút
4Clasificatorio Tercera División San Ramón 11 giờ 53 phút
5Torneo Individual Abierto CFIA 2017 1 ngày 12 giờ
6Blitz Touch (162302) 1 ngày 12 giờ
7Clasificatorio Nacional de Tercera División San Carlos 2017 1 ngày 14 giờ
8Campeonato Centroamericano de no videntes y baja visión de Ajedrez 1 ngày 17 giờ
9II Clasificatorio Segunda División Café Literario Uvieta 2017 3 ngày 20 giờ
10Clasificatorio Segunda Categoría III Mario Valverde in Memoriam 2017 4 ngày 12 giờ
11Torneo de Tercera División Cartago 2017 9 ngày 12 giờ
12TORNEO BLITZ UCR 2017 MAYO 12 ngày 12 giờ
13UCR TORNEO BLITZ JUNIO 2017 12 ngày 17 giờ
14Torneo Saint Jude Preparatoria 16 ngày 20 giờ
15Torneo Saint Jude II Ciclo 16 ngày 20 giờ
16Final Nacional JDE Por Equipos D Abierto 19 ngày 18 giờ
17Final Nacional JDE Por Equipos D Femenino 19 ngày 18 giờ
18Final Nacional JDE Por Equipos C Abierto 19 ngày 18 giờ
19Final Nacional JDE Individual C Femenino 19 ngày 18 giờ
20Final Nacional JDE Individual D Femenino 19 ngày 18 giờ
21Final Nacional JDE Por Equipos C Femenino 19 ngày 18 giờ
22Final Nacional JDE Individual D Abierto 19 ngày 18 giờ
23Final Nacional JDE Individual C Abierto 19 ngày 19 giờ
24Campeonato Nacional por Equipos 2017 22 ngày 11 giờ
25Torneo Saint Jude I Ciclo 23 ngày 17 giờ
26Torneo Saint Jude Colegial 23 ngày 17 giờ
27Torneo Saint Jude Preinscritos 23 ngày 23 giờ
28Desempate Campeonato Nacional No Videntes 2016 28 ngày 16 giờ
29I CLASIFICATORIO DE TERCERA DIVISION SANTA ANA 2017 29 ngày 18 giờ
30Final Nacional JDE Categoria B Individual Femenino 31 ngày 18 giờ
31Final Nacional JDE Categoría A Individual Femenino 31 ngày 18 giờ
32Final Nacional JDE Categoria B Equipos Abierto 31 ngày 18 giờ
33Final Nacional JDE Categoría A Equipos Abierto 31 ngày 18 giờ
34Final Nacional JDE Categoria B Individual ABIERTO 31 ngày 19 giờ
35Final Nacional JDE Categoría A Individual Abierto 31 ngày 19 giờ
36Final Nacional JDE Categoria B Por Equipos Femenino 31 ngày 20 giờ
37Final Nacional JDE Categoría A Equipos Femenino 31 ngày 20 giờ
38 IX Edicion Sotanazo Relampago (162301) 42 ngày 8 giờ
39I Clasificatorio Tercera División Café Literario Uvieta 2017 45 ngày 21 giờ
40I Clasificatorio Segunda División Café Literario Uvieta 2017 48 ngày 8 giờ
41Sotanozo de TOUCH Blitz 8 52 ngày 7 giờ
42Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos D Femenino 53 ngày 9 giờ
43Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos D Abierto 53 ngày 9 giờ
44Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos C Abierto 53 ngày 9 giờ
45Eliminatoria Interregional VII JDE Individual D Femenino 53 ngày 9 giờ
46Eliminatoria Interregional VII JDE Individual C Femenino 53 ngày 9 giờ
47Eliminatoria Interregional VII JDE Individual D Abierto 53 ngày 9 giờ
48Eliminatoria Interregional VII JDE Individual C Abierto 53 ngày 9 giờ
49ELIMINATORIA INTER-REGIONAL HEREDIA-SAN JOSE CATEGORIA D FEMENINO INDIVIDUAL 54 ngày 9 giờ
50ELIMINATORIA INTER-REGIONAL HEREDIA-SAN JOSE CATEGORIA D ABIERTO EQUIPOS 54 ngày 9 giờ
Advertisement