Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Festival Nacional Categorias Menores (Preinscritos) 3 giờ 32 phút
2Fase Final Campeonato Nacional Absoluto 2017 3 ngày 22 giờ
3VI Sotanozo de TOUCH Blitz 4 ngày 23 giờ
4Banco Central Verano 2017 (15464) 6 ngày 10 giờ
5Fase Final Campeonato Nacional Femenino 2017 7 ngày 1 giờ
6V Sotanozo de TOUCH Blitz (151865) 32 ngày 22 giờ
7IV Sotanozo de TOUCH Blitz (151675) 34 ngày 9 giờ
8Metropolitano 2016 OPEN 34 ngày 11 giờ
9Metropolitano 2016 U14 34 ngày 11 giờ
10Torneo Blitz UCR Diciembre 2016 46 ngày 7 giờ
11III Sotanozo de TOUCH Blitz 47 ngày 9 giờ
12I Edición Open INS - Touch Costa Rica 49 ngày 5 giờ
13I Edición Open INS - Touch Costa Rica Sub 14 49 ngày 7 giờ
14Torneo Semana del Colegiado - Cuadrangular CPCE 58 ngày 9 giờ
15Torneo Semana del Colegiado CPCE 58 ngày 9 giờ
16Torneo Blitz UCR Octubre 2016 61 ngày 21 giờ
17Torneo Blitz UCR Noviembre 2016 61 ngày 21 giờ
18Torneo Blitz UCR Setiembre 2016 61 ngày 21 giờ
19Torneo Blitz UCR Agosto 2016 61 ngày 21 giờ
20Torneo Clasificatorio al Nacional Femenino 2017 (147174) 63 ngày 6 giờ
21Final Campeonato Nacional Tercera Categoria 2016 (147849) 63 ngày 6 giờ
22Final Campeonato Nacional Segunda Categoria 2016 (147848) 63 ngày 6 giờ
23Torneo Clasificatorio al Nacional Absoluto 2017 (147176) 63 ngày 6 giờ
24Torneo Clasificatorio al Nacional Femenino 2017 (147174) 72 ngày 7 giờ
25Final Campeonato Nacional Segunda Categoria 2016 (147848) 73 ngày 1 giờ
26Final Campeonato Nacional Tercera Categoria 2016 (147849) 73 ngày 1 giờ
27Torneo Clasificatorio al Nacional Absoluto 2017 (147176) 73 ngày 1 giờ
28Campeonato Por Grados (6 Grado) 77 ngày 6 giờ
29Campeonato Por Grados (7 Grado) 77 ngày 6 giờ
30Campeonato Por Grados (9 - 10 - 11 Grado) 77 ngày 6 giờ
31Campeonato Por Grados (8 Grado) 77 ngày 6 giờ
32Campeonato Por Grados (4 Grado) 77 ngày 6 giờ
33Campeonato Por Grados (2 Grado) 77 ngày 6 giờ
34Campeonato Por Grados (5 Grado) 77 ngày 6 giờ
35Campeonato Por Grados (3 Grado) 77 ngày 6 giờ
36Campeonato Por Grados (1 Grado) 77 ngày 6 giờ
37Campeonato Por Grados (Preparatoria) 77 ngày 6 giờ
38Campeonato Por Grados (Escolar y Colegial) Inscritos 79 ngày 6 giờ
39Campeonato Nacional por Equipos Juvenil Sub18 84 ngày 7 giờ
40Grand Prix de Ajedrez Individual Femenino A Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
41Grand Prix de Ajedrez Por Equipos Masculino Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
42Grand Prix de Ajedrez Por Equipos Masculino Segunda Etapa UTN 84 ngày 8 giờ
43Grand Prix de Ajedrez Por Equipos Femenino Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
44Grand Prix de Ajedrez Individual Femenino B Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
45Grand Prix de Ajedrez Individual Masculino A Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
46Grand Prix de Ajedrez Individual Masculino B Tercera Etapa UCR 84 ngày 8 giờ
47Campeonato Nacional Infantil por Equipos Sub 14 84 ngày 8 giờ
48Campeonato Nacional Infantil por Equipos Sub10 84 ngày 9 giờ
49Grand Prix de Ajedrez Individual Femenino A 86 ngày 5 giờ
50II Sotanozo de TOUCH Blitz 95 ngày 7 giờ
Advertisement