Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Banco Central Verano 2017 (15464) 21 giờ 13 phút
2II Sotanozo de TOUCH Blitz (155.827) 9 ngày 20 giờ
3Torneo Abierto San Carlos 2017 12 ngày 8 giờ
4Torneo Blitz UCR Febrero 2017 21 ngày 2 giờ
5Campeonato Nacional Cadete Sub16 2017 (152255) 26 ngày 2 giờ
6Campeonato Nacional Infantil Femenino Sub12 2017 (152252) 26 ngày 2 giờ
7Campeonato Nacional Infantil Sub14 2017 (152253) 26 ngày 4 giờ
8Campeonato Nacional Sub 20 Juvenil Sub20 2017 (152259) 26 ngày 4 giờ
9Campeonato Nacional Juvenil Sub18 2017 (152257) 26 ngày 5 giờ
10Campeonato Nacional Cadete Femenino Sub16 2017 (152256) 26 ngày 5 giờ
11Campeonato Nacional Infantil Femenino Sub14 2017 (152254) 26 ngày 5 giờ
12Campeonato Nacional Infantil Sub12 2017 ( 152251) 26 ngày 5 giờ
13Campeonato Nacional Infantil Sub10 2017 (152249) 26 ngày 6 giờ
14Campeonato Nacional Infantil Sub8 2017 (152247) 26 ngày 7 giờ
15Campeonato Nacional Infantil Femenino Sub 10 2017 (152250) 26 ngày 7 giờ
16Festival Nacional Categorias Menores (Preinscritos) 32 ngày 5 giờ
17Fase Final Campeonato Nacional Absoluto 2017 36 ngày 19 giờ
18VI Sotanozo de TOUCH Blitz 37 ngày 20 giờ
19Fase Final Campeonato Nacional Femenino 2017 39 ngày 22 giờ
20V Sotanozo de TOUCH Blitz (151865) 65 ngày 20 giờ
21IV Sotanozo de TOUCH Blitz (151675) 67 ngày 7 giờ
22Metropolitano 2016 OPEN 67 ngày 8 giờ
23Metropolitano 2016 U14 67 ngày 8 giờ
24Torneo Blitz UCR Diciembre 2016 79 ngày 5 giờ
25III Sotanozo de TOUCH Blitz 80 ngày 7 giờ
26I Edición Open INS - Touch Costa Rica 82 ngày 2 giờ
27I Edición Open INS - Touch Costa Rica Sub 14 82 ngày 5 giờ
28Torneo Semana del Colegiado - Cuadrangular CPCE 91 ngày 7 giờ
29Torneo Semana del Colegiado CPCE 91 ngày 7 giờ
30Torneo Blitz UCR Octubre 2016 94 ngày 18 giờ
31Torneo Blitz UCR Noviembre 2016 94 ngày 18 giờ
32Torneo Blitz UCR Setiembre 2016 94 ngày 18 giờ
33Torneo Blitz UCR Agosto 2016 94 ngày 18 giờ
34Torneo Clasificatorio al Nacional Femenino 2017 (147174) 96 ngày 3 giờ
35Final Campeonato Nacional Tercera Categoria 2016 (147849) 96 ngày 4 giờ
36Final Campeonato Nacional Segunda Categoria 2016 (147848) 96 ngày 4 giờ
37Torneo Clasificatorio al Nacional Absoluto 2017 (147176) 96 ngày 4 giờ
38Campeonato Por Grados (6 Grado) 110 ngày 3 giờ
39Campeonato Por Grados (7 Grado) 110 ngày 3 giờ
40Campeonato Por Grados (9 - 10 - 11 Grado) 110 ngày 3 giờ
41Campeonato Por Grados (8 Grado) 110 ngày 3 giờ
42Campeonato Por Grados (4 Grado) 110 ngày 3 giờ
43Campeonato Por Grados (2 Grado) 110 ngày 4 giờ
44Campeonato Por Grados (5 Grado) 110 ngày 4 giờ
45Campeonato Por Grados (3 Grado) 110 ngày 4 giờ
46Campeonato Por Grados (1 Grado) 110 ngày 4 giờ
47Campeonato Por Grados (Preparatoria) 110 ngày 4 giờ
48Campeonato Nacional por Equipos Juvenil Sub18 117 ngày 5 giờ
49Grand Prix de Ajedrez Individual Femenino A Tercera Etapa UCR 117 ngày 5 giờ
50Grand Prix de Ajedrez Por Equipos Masculino Tercera Etapa UCR 117 ngày 5 giờ
Advertisement