Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
12017年白雪杯国际象棋公开赛 3 giờ 17 phút
22017"BAI XUE CUP" Chess Open 3 giờ 19 phút
3"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 棋协大师组 5 giờ 5 phút
4"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 一级棋士 女子组 5 giờ 8 phút
5"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 候补棋协大师 男子组 5 giờ 10 phút
6"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 一级棋士 男子组 5 giờ 17 phút
72017年白雪杯国际象棋公开赛 三四级棋士组 5 giờ 22 phút
82017年白雪杯国际象棋公开赛 七八级棋士组 5 giờ 24 phút
9"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 二级棋士 男子组 5 giờ 27 phút
102017年白雪杯国际象棋公开赛 二级棋士组 5 giờ 31 phút
112017年白雪杯国际象棋公开赛 一级棋士组 5 giờ 32 phút
12"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 二、三级棋士 女子并组 5 giờ 41 phút
13"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 四级棋士 女子组 5 giờ 43 phút
14"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 八级棋士 女子组 5 giờ 45 phút
15"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 七级棋士 男子组 5 giờ 46 phút
16"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 七级棋士 女子组 5 giờ 49 phút
17"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 十级棋士 女子组 5 giờ 51 phút
18"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 四级棋士 男子组 5 giờ 53 phút
19"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 三级棋士 男子组 5 giờ 54 phút
20"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 五级棋士 男子组 5 giờ 55 phút
212017年白雪杯国际象棋公开赛 候补大师组 5 giờ 56 phút
22"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 九级棋士 男子组 5 giờ 59 phút
232017年白雪杯国际象棋公开赛 五六级棋士组 6 giờ 1 phút
24"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 六级棋士 男子组 6 giờ 2 phút
25"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 九级棋士 女子组 6 giờ 4 phút
26"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 八级棋士 男子组 6 giờ 7 phút
27"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 定级 男子组 6 giờ 14 phút
28"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 十级棋士 男子组 6 giờ 21 phút
29"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 定级 女子组 6 giờ 24 phút
302017年白雪杯国际象棋公开赛 九十级棋士组 6 giờ 32 phút
312017年白雪杯国际象棋公开赛 定级组 6 giờ 41 phút
322017年春季深圳市国际象棋等级赛 D组 13 giờ 21 phút
332017年春季深圳市国际象棋等级赛 A组 14 giờ 7 phút
342017年春季深圳市国际象棋等级赛 B组 14 giờ 7 phút
352017年春季深圳市国际象棋等级赛 C组 14 giờ 8 phút
362017年春季深圳市国际象棋等级赛 E组 14 giờ 8 phút
372017年春季深圳市国际象棋等级赛 F组 14 giờ 9 phút
382017年春季深圳市国际象棋等级赛 G组 14 giờ 9 phút
392017年春季深圳市国际象棋等级赛 H1组-男子 14 giờ 9 phút
402017年春季深圳市国际象棋等级赛 H2组-男子 14 giờ 11 phút
412017年春季深圳市国际象棋等级赛 H组-女子 14 giờ 12 phút
42"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 成人组 16 giờ 14 phút
43"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 候补棋协大师 女子组 16 giờ 15 phút
442017Chinese chess championship (Women) 1 ngày 4 giờ
452017Chinese chess championship (Men) 1 ngày 4 giờ
46"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 五级棋士 女子组 1 ngày 11 giờ
47"遐棋弈族-天福棋钟杯"---2017年全国国际象棋棋协大师赛(厦门) 六级棋士 女子组 1 ngày 11 giờ
48 The 1st Edition of BRICS Chess Masters 3 ngày 5 giờ
49第十三届全国运动会群众国际象棋 中老年业余个人快棋赛 6 ngày
50第十三届全国运动会群众国际象棋 男子业余个人快棋赛 6 ngày
Advertisement