Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
1“映美杯”2017年中国国际象棋甲级联赛 第四站(无锡站) 6 giờ 30 phút
22017 Chinese Chess League Division A Round 12-15 6 giờ 30 phút
32017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 棋协大师组 8 giờ 32 phút
42017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 男子一级棋士组 8 giờ 41 phút
52017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 候补棋协大师组 8 giờ 41 phút
62017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 女子八级棋士组 8 giờ 49 phút
72017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 二级棋士组 8 giờ 51 phút
82017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 三级棋士组 8 giờ 52 phút
92017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 女子定级组 9 giờ 7 phút
102017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 男子定级组 9 giờ 9 phút
112017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 六级棋士组 9 giờ 11 phút
122017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 七级棋士组 9 giờ 11 phút
132017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 五级棋士组 9 giờ 16 phút
142017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 男子四级棋士组 9 giờ 17 phút
152017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 女子四级棋士组 9 giờ 18 phút
162017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 八级棋士组 9 giờ 18 phút
172017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 十级棋士组 9 giờ 30 phút
182017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 女子九级棋士组 9 giờ 31 phút
192017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 男子九级棋士组 9 giờ 38 phút
20浙江省第三届体育大会国际象棋比赛 青少年男子组 2 ngày 15 giờ
21浙江省第三届体育大会国际象棋比赛 成年男子组 2 ngày 16 giờ
22浙江省第三届体育大会国际象棋比赛 成年女子组 2 ngày 16 giờ
23浙江省第三届体育大会国际象棋比赛 青少年女子组 2 ngày 16 giờ
242017年全国国际象棋棋协大师赛(郑州) 女子七级棋士组 3 ngày 3 giờ
252017Women's world champion chess championship Zonal 3.5 5 ngày 13 giờ
26中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 女子甲组 9 ngày 15 giờ
27中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 男子甲组 9 ngày 16 giờ
28中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 女子乙组 9 ngày 16 giờ
29中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 男子丁组 9 ngày 16 giờ
30中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 女子丙组 9 ngày 16 giờ
31中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 女子丁组 9 ngày 17 giờ
32中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 女子戊组 9 ngày 17 giờ
33中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 男子乙组 10 ngày 8 giờ
34中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 男子丙组 10 ngày 8 giờ
35中国.温州第八届“棋城杯”国际象棋大奖赛 男子戊组 10 ngày 9 giờ
362017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 少年女子甲组 10 ngày 15 giờ
372017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 少年男子乙组 10 ngày 15 giờ
382017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 幼儿男子组 10 ngày 15 giờ
392017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 少年男子甲组 10 ngày 15 giờ
402017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 儿童女子甲组 10 ngày 15 giờ
412017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 儿童男子甲组 10 ngày 15 giờ
422017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 幼儿女子组 10 ngày 15 giờ
432017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 少年女子乙组 10 ngày 15 giờ
442017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 儿童女子乙组 10 ngày 15 giờ
452017年江苏省青少年国际象棋锦标赛 儿童男子乙组 10 ngày 15 giờ
46第三届“中孚杯”全国国际象棋棋协大师赛 女子候补大师组 11 ngày 9 giờ
472017年全国国际象棋学校锦标赛 女子组 11 ngày 16 giờ
482017年全国国际象棋学校锦标赛 男子组 11 ngày 16 giờ
492017年海峡两岸国际象棋棋王棋后赛 一、二级棋士 女子组 13 ngày 15 giờ
50第五届海峡两岸暨港澳地区国际象棋棋王棋后赛 候补棋协大师 女子组 A 13 ngày 15 giờ
Advertisement