Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
12017 IMSA Elite Mind Games Women-rapid 18 giờ 49 phút
22017 IMSA Elite Mind Games Men-rapid 18 giờ 51 phút
32017 IMSA Elite Mind Games Men-Blitz 2 ngày 10 giờ
42017 IMSA Elite Mind Games Women-Blitz 2 ngày 10 giờ
52017 IMSA Elite Mind Games Women-basque 2 ngày 10 giờ
62017 IMSA Elite Mind Games Men-basque 2 ngày 10 giờ
7China Blitz Chess Championships 2017(Women) 3 ngày 2 giờ
8China Blitz Chess Championships 2017Open 3 ngày 2 giờ
9China Rapid Chess Championships 2017(Women) 3 ngày 21 giờ
102018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- DEC7TH 3 ngày 22 giờ
11China Rapid Chess Championships 2017Open 4 ngày
122017 Chinese Chess League Division A Round 19-22 6 ngày 19 giờ
13“映美杯”2017年中国国际象棋甲级联赛 第六站(三乡盛桐站) 6 ngày 19 giờ
14第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子五级组 8 ngày 19 giờ
15第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子五级组 8 ngày 20 giờ
16第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子三级组 8 ngày 20 giờ
172017年珠海市民健身运动会暨高新区国际象棋年度赛 男甲 8 ngày 20 giờ
18第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子三级组 8 ngày 20 giờ
192017年珠海市民健身运动会暨高新区国际象棋年度赛 女甲 8 ngày 20 giờ
20第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子二级组 8 ngày 20 giờ
21第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子二级组 8 ngày 20 giờ
22第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子定级组 8 ngày 20 giờ
232017年珠海市民健身运动会暨高新区国际象棋年度赛 女乙 8 ngày 20 giờ
242017年珠海市民健身运动会暨高新区国际象棋年度赛 女丙 8 ngày 20 giờ
25第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子定级组 8 ngày 20 giờ
26第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子六级组 8 ngày 20 giờ
27第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子六级组 8 ngày 20 giờ
28第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子四级组 8 ngày 20 giờ
29第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 棋王组 8 ngày 20 giờ
30第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 男子四级组 8 ngày 21 giờ
312017年珠海市民健身运动会暨高新区国际象棋年度赛 幼儿组 8 ngày 21 giờ
322018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 30th 10 ngày 20 giờ
33第五届江苏省“连元杯”少儿棋类公开赛 女子五级组 10 ngày 22 giờ
342018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 23th 17 ngày 23 giờ
35擂台赛 四年级男子组 19 ngày 21 giờ
362018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 16th 25 ngày 2 giờ
372018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 09th 25 ngày 21 giờ
382017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 男子丙组 36 ngày 19 giờ
392017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 女子丁组 36 ngày 20 giờ
402017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 男子丁组 36 ngày 20 giờ
41江苏省第四届全国智运会国际象棋青少年选拔集训 男子组 53 ngày 21 giờ
422017年全国国际象棋元老精英赛 54 ngày 23 giờ
43FRIENDLY TOURNAMENT- SUPER FINAL CELEBRATION OCT 12TH 59 ngày 18 giờ
442017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 候补棋协大师组-男 65 ngày 1 giờ
452017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 棋协大师组 65 ngày 1 giờ
462017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 男子候补棋协大师组 65 ngày 1 giờ
472017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 女子一级棋士组 65 ngày 1 giờ
482017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子一级组 65 ngày 1 giờ
492017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子一级组 65 ngày 1 giờ
502017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 棋协大师组 65 ngày 1 giờ
Advertisement