Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
12017"Boyi Cup" China Youth Chess International Open Tournament 44 phút
2李老师VIP练习赛2 22 giờ 43 phút
32017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子候补大师组-决赛 1 ngày 2 giờ
42017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子定级组 1 ngày 2 giờ
52017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女十二级组 1 ngày 2 giờ
62017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子十一级组 1 ngày 2 giờ
72017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女四级组 1 ngày 2 giờ
82017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女三级组 1 ngày 2 giờ
92017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女九级组 1 ngày 3 giờ
102017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女十级组 1 ngày 3 giờ
112017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女七级组 1 ngày 3 giờ
122017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女八级组 1 ngày 3 giờ
132017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子候补大师组 1 ngày 3 giờ
142017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女六级组 1 ngày 3 giờ
152017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女五级组 1 ngày 3 giờ
162017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子一级组 1 ngày 3 giờ
172017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子定级组 1 ngày 3 giờ
182017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子二级组 1 ngày 3 giờ
192017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子二级组 1 ngày 3 giờ
202017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女十四级组 1 ngày 3 giờ
212017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女十三级组 1 ngày 3 giờ
222017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子十五级组 1 ngày 3 giờ
232017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子一级组 1 ngày 4 giờ
24无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 女子C组 1 ngày 22 giờ
25无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 女子D组 1 ngày 22 giờ
26无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子A组 1 ngày 22 giờ
27无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 公开组 1 ngày 22 giờ
28无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子B1组 1 ngày 22 giờ
29无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子C2组 1 ngày 22 giờ
30无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 女子A组 1 ngày 22 giờ
31无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子C1组 1 ngày 22 giờ
32无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 女子B组 1 ngày 22 giờ
33无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子B2组 1 ngày 22 giờ
34无锡市第六届“人才杯”国际象棋邀请赛 男子D组 1 ngày 22 giờ
352017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子候补大师组-预赛 1 ngày 23 giờ
36第七届丰台区国际象棋等级赛 男子乙组 1 ngày 23 giờ
37第七届丰台区国际象棋等级赛 男子精英组 2 ngày 23 giờ
38第七届丰台区国际象棋等级赛 女子精英组 2 ngày 23 giờ
39第七届丰台区国际象棋等级赛 男子甲组 2 ngày 23 giờ
40第七届丰台区国际象棋等级赛 女子乙组 2 ngày 23 giờ
41第七届丰台区国际象棋等级赛 女子甲组 2 ngày 23 giờ
42首届“津报棋院”杯国际象棋校园等级赛 甲组 3 ngày 6 giờ
432017年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子候补大师组-决赛B组 4 ngày 3 giờ
44李老师VIP练习赛 4 ngày 23 giờ
45李老师VIP班 5 ngày 23 giờ
46青伟国际象棋俱乐部‘第一个星期六’一月月赛 月赛丁组 10 ngày
472017年第六届“白雪杯”全国青少年国际象棋公开赛 成人组 14 ngày 1 giờ
482017年第六届“白雪杯”全国青少年国际象棋公开赛 女子一、二级棋士组 14 ngày 1 giờ
492017年第六届“白雪杯”全国青少年国际象棋公开赛 男子一、二级棋士组 14 ngày 1 giờ
502017年第六届“白雪杯”全国青少年国际象棋公开赛 男子三、四级棋士组 14 ngày 1 giờ
Advertisement