Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
1“海尔地产物业&向日葵来了”2018年青岛市国际象棋少年儿童冠军赛 男子组 3 phút
22018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 棋协大师组 4 phút
3“海尔地产物业&向日葵来了”2018年青岛市国际象棋少年儿童冠军赛 女子组 10 phút
42018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子一级棋士组 10 phút
52018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 棋协大师组 14 phút
62018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子候补棋协大师组 14 phút
72018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女二级组 17 phút
82018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 男子一级组 18 phút
92018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女四级组 19 phút
102018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女三级组 21 phút
112018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 候补大师组 26 phút
122018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子五级棋士组 28 phút
132018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子六级棋士组 30 phút
142018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子六级棋士组 34 phút
152018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子三级棋士组 39 phút
162018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 女子一级组 41 phút
172018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子五级棋士组 42 phút
182018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女六级组 44 phút
192018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子三级棋士组 44 phút
202018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男女五级组 46 phút
212018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 二级棋士组 46 phút
222018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 女子二级棋士组 52 phút
232018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子二级棋士组 59 phút
242018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 三级棋士组 59 phút
252018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 六级棋士组 1 giờ 8 phút
262018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 四级棋士组 1 giờ 12 phút
272018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 五级棋士组 1 giờ 25 phút
282018年全国国际象棋棋协大师赛(大同) 业余成人组 1 giờ 29 phút
292018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 棋协大师组 15 giờ 40 phút
302018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 成人组 15 giờ 50 phút
312018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子候补棋协大师组 15 giờ 54 phút
322018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子候补棋协大师组 15 giờ 58 phút
332018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子候补棋协大师组 16 giờ 5 phút
342018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 男子一级组 16 giờ 15 phút
352018年全国国际象棋棋协大师赛(深圳) 女子一级组 16 giờ 27 phút
362018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 男子一级棋士组 16 giờ 35 phút
372018年第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 四级棋士组 16 giờ 51 phút
382018年河北省国际象棋棋士赛 女子七级组 17 giờ 22 phút
392018年河北省国际象棋棋士赛 女子六级组 17 giờ 22 phút
402018年河北省国际象棋棋士赛 女子无级组 17 giờ 25 phút
412018年河北省国际象棋棋士赛 女子四级组 17 giờ 25 phút
422018年河北省国际象棋棋士赛 男子十五级、无级组 17 giờ 26 phút
432018年河北省国际象棋棋士赛 男、女二级组 17 giờ 35 phút
442018年河北省国际象棋棋士赛 男子六级组 17 giờ 40 phút
452018年河北省国际象棋棋士赛 男子三级组 17 giờ 43 phút
462018年河北省国际象棋棋士赛 男子七级组 17 giờ 44 phút
472018年河北省国际象棋棋士赛 男子五级组 17 giờ 49 phút
482018年河北省国际象棋棋士赛 女子三级组 17 giờ 52 phút
492018年河北省国际象棋棋士赛 成人组 17 giờ 53 phút
502018年河北省国际象棋棋士赛 女子五级组 17 giờ 54 phút