Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Catalonia (CAT)

Flag CAT
SốGiảiCập nhật
1Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2017 (Vallès Oriental-Osona-Maresme) Sub-10 1 giờ 33 phút
2Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2017 (Vallès Oriental-Osona-Maresme) Sub-12 1 giờ 34 phút
3Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2017 (Vallès Oriental-Osona-Maresme) Sub-14 1 giờ 34 phút
4Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2017 (Vallès Oriental-Osona-Maresme) Sub-16 1 giờ 34 phút
5CEEB Escolar d'escacs individual Sub-14 2 giờ 27 phút
6CEEB Escolar d'escacs individual Sub-12 2 giờ 28 phút
7CEEB Escolar d'escacs individual Sub-10 2 giờ 30 phút
8Fase prèvia del campionat d'edats del Baix llobregat Sub-8 2 giờ 32 phút
9CEEB Escolar d'escacs individual Sub-16 2 giờ 42 phút
10CEEB Escolar d'escacs individual Sub-18 2 giờ 42 phút
11PRIMER CAMPIONAT INFANTIL REINA ELISENSA CURS 2016-17 TOTS 4 giờ 28 phút
12SEGON CAMPIONAT COL·LEGI IPSI GRUP DIMARTS GRANS 2017 4 giờ 28 phút
13SEGON CAMPIONAT ESCOLAR ORLANDAI SISÉ CURS 2016-17 4 giờ 28 phút
14Campionat de Tarragona de Veterans 2017 6 giờ 9 phút
15SEGON CAMPIONAT ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA GRUP GRANS DILLUNS 2017 12 giờ 34 phút
16PRIMER CAMPIONAT ESCOLAR ORLANDAI TERCER CURS 2016-17 12 giờ 35 phút
17CAMPIONAT DE VETERANS TERRITORIAL DE GIRONA 2017 1 ngày
18Memorial Ramon Franch Guiral 1 ngày 2 giờ
19XII Obert Escacs d' Igualada i de l' Anoia 1 ngày 2 giờ
20Campionat de Catalunya d'Edats 2017 - Fase previa de Lleida - Sub-10 1 ngày 3 giờ
21Campionat de Catalunya d'Edats 2017 - Fase previa de Lleida - Sub-14 1 ngày 3 giờ
22Campionat de Catalunya d'Edats 2017 - Fase previa de Lleida - Sub-12 1 ngày 3 giờ
23Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 16 1 ngày 4 giờ
24Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 14 1 ngày 4 giờ
25Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 12 1 ngày 4 giờ
26Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 10 1 ngày 4 giờ
27Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 8 1 ngày 4 giờ
28LLIGA PINEDA 3er.Primària 2016-17 1 ngày 14 giờ
29FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS SUB16 AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2017 2 ngày 3 giờ
30FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS SUB14 AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2017 2 ngày 3 giờ
31FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS SUB12 AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2017 2 ngày 3 giờ
32FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS SUB10 AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2017 2 ngày 3 giờ
33FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS SUB8 AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2017 2 ngày 3 giờ
34Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-10 2 ngày 3 giờ
35Fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats 2017 de Girona sub 18 2 ngày 4 giờ
36Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-18 2 ngày 6 giờ
37Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-16 2 ngày 6 giờ
38Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-14 2 ngày 6 giờ
39Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-12 2 ngày 6 giờ
40Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats del 2017 Zona del Vallès Occidental Sub-8 2 ngày 6 giờ
413er Obert del formatge 3 ngày 3 giờ
42Campionat de Catalunya d'Edats 2017 - Fase previa de Lleida - Sub-18 3 ngày 4 giờ
43Campionat de Catalunya d'Edats 2017 - Fase previa de Lleida - Sub-16 3 ngày 4 giờ
44fase prêvia CAMP.CATALUNYA EDATS-CATEGORIA S.8 -CEEB -BARCELONES 3 ngày 4 giờ
45Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2017 (Vallès Oriental-Osona-Maresme) Sub-18 3 ngày 4 giờ
46Prèvies Campionats d'Edats 2017-Comarques d'Anoia, Bages i Berguedà- Sots 10 3 ngày 4 giờ
47Prèvies Campionats d'Edats 2017-Comarques d'Anoia, Bages i Berguedà- Sots 8 3 ngày 4 giờ
48Prèvies Campionats d'Edats 2017-Comarques d'Anoia, Bages i Berguedà- Sots 16 3 ngày 5 giờ
49Prèvies Campionats d'Edats 2017-Comarques d'Anoia, Bages i Berguedà- Sots 14 3 ngày 5 giờ
50Prèvies Campionats d'Edats 2017-Comarques d'Anoia, Bages i Berguedà- Sots 12 3 ngày 5 giờ
Advertisement