Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1Hart House Reading Week 2018 U1000 4 giờ 10 phút
2Hart House Reading Week 2018 Crown 4 giờ 10 phút
3Hart House Reading Week 2018 U2200 4 giờ 10 phút
4Hart House Reading Week 2018 U1300 4 giờ 12 phút
5Hart House Reading Week 2018 U1900 4 giờ 13 phút
6Hart House Reading Week 2018 U1600 4 giờ 14 phút
72018 Aurora Spring Open 11 giờ 26 phút
82018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U14 1 ngày 5 giờ
92018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U12 1 ngày 5 giờ
10Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Rapides) 1 ngày 7 giờ
11Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Lentes) 1 ngày 7 giờ
12Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Hors-concours - Lentes) 1 ngày 8 giờ
132018 Ontario Girls U19 Championship Qualifier for the Susan Polgar Foundation Girls Invitational 5 ngày 5 giờ
142018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U10 5 ngày 5 giờ
152018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U08 5 ngày 5 giờ
162018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U18 5 ngày 5 giờ
172018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U16 5 ngày 5 giờ
183e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION A 5 ngày 16 giờ
193e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION B 5 ngày 16 giờ
203e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION C 5 ngày 16 giờ
21Greater Toronto Chess League 2018 6 ngày 2 giờ
22ACC Club Ch Reserve 2018 7 ngày
23ACC Club Championship 2018 7 ngày 1 giờ
24Championnat junior féminin du Québec 2018 Qualifier for the Susan Polgar Foundation Girls Invitational 8 ngày 5 giờ
25Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Hors-concours - Rapides) 8 ngày 9 giờ
26Tournoi du Club jeunesse des Laurentides 9 ngày 8 giờ
27Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Blitz) 11 ngày 12 giờ
28Le Grand tour jeunesse du Québec (U-14) 13 ngày 3 giờ
292018 Oakville Winter Open - Open Section 15 ngày 3 giờ
302018 Oakville Winter Open - U2100 15 ngày 3 giờ
312018 Oakville Winter Open - U1800 15 ngày 4 giờ
322018 Oakville Winter Open - U1500 15 ngày 4 giờ
332018 Oakville Winter Open - U1200 15 ngày 4 giờ
342018 Oakville Winter Open - U900 15 ngày 6 giờ
35Le Grand tour jeunesse du Québec (U-8) 15 ngày 8 giờ
36Le Grand tour jeunesse du Québec (U-10) 15 ngày 8 giờ
37Le Grand tour jeunesse du Québec (U-12) 15 ngày 8 giờ
38Le Grand tour jeunesse du Québec (EXTRA) 15 ngày 8 giờ
392018 Ontario Junior Chess Championship U1300 22 ngày 1 giờ
402018 Ontario Junior Chess Championship U1800 22 ngày 2 giờ
41ACC Get Your Skates On Crown 28 ngày
42ACC Get Your Skates On U1800 28 ngày 1 giờ
43ACC Get Your Skates On U1400 28 ngày 1 giờ
44FQE classe «C&D» 29 ngày 7 giờ
45Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-18 33 ngày 12 giờ
46Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-16 33 ngày 12 giờ
47Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-14 33 ngày 12 giờ
48Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-12 33 ngày 12 giờ
49Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-10 33 ngày 12 giờ
50Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-8 33 ngày 12 giờ