Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1ACC Summer in the City Masters 5 ngày 19 giờ
2ACC Summer in the City U2200 5 ngày 19 giờ
3ACC Summer in the City U1400 5 ngày 20 giờ
4ACC Summer in the City U1800 5 ngày 20 giờ
5Canadian Junior 2017 6 ngày 22 giờ
6Canadian Junior 2017 - U1600 7 ngày
7Ligue élite du dimanche - S7 - Saison régulière 15 ngày
8Chalenge Skype 2017 15 ngày 4 giờ
92017 Summer Classic Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Premier Section 17 ngày 14 giờ
102017 Summer Classic Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Amateur Section 17 ngày 14 giờ
11Test Single Swiss-System - no a real tournament 18 ngày 16 giờ
122017 Aurora Summer Open U900 20 ngày 7 giờ
13 Festival International d'échecs (section Mont-Royal) 20 ngày 9 giờ
142017 Aurora Summer Open Open 20 ngày 9 giờ
152017 Aurora Summer Open U1600 20 ngày 9 giờ
162017 Aurora Summer Open U1300 20 ngày 9 giờ
172017 Aurora Summer Open U2000 20 ngày 19 giờ
18Festival International d'échecs (section rue Sherbrooke) 21 ngày 1 giờ
19Rapide estival 2017 section IX 35 ngày 4 giờ
20Rapide estival 2017 section VIII 35 ngày 4 giờ
21Rapide estival 2017 section VII 35 ngày 5 giờ
22Rapide estival 2017 sectiom VI 35 ngày 5 giờ
23Rapide estival 2017 section V 35 ngày 7 giờ
24Rapide estival 2017 section IV 35 ngày 8 giờ
25Rapide estival 2017 section II 35 ngày 8 giờ
26Rapide estival 2017 section III 35 ngày 8 giờ
27Rapide Estval 2017 Section I 35 ngày 10 giờ
28ACC June Bug Swiss U1600 40 ngày 10 giờ
29ACC June Bug Swiss Masters 40 ngày 19 giờ
30ACC June Bug Swiss U2200 40 ngày 19 giờ
31Championnat invitation d'échecs du Canada 49 ngày 7 giờ
32Championnat invitation d'échecs du Canada - match Noritsyn-Sambuev_1 49 ngày 8 giờ
33Championnat invitation d'échecs du Canada - match Yu-Thavandiran 49 ngày 8 giờ
34Championnat invitation d'échecs du Canada - match Noritsyn-Sambuev_2 49 ngày 8 giờ
352017 GTCL Cup - Individual Results 54 ngày 20 giờ
36CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section ouverte) 55 ngày 21 giờ
37CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section B -1800) 55 ngày 21 giờ
38CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section C -1500) 55 ngày 21 giờ
39CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section D -1200 et sc) 55 ngày 21 giờ
40Hart House Club Championship 60 ngày 10 giờ
41GTCL Cup 2017 - Team Results 61 ngày 19 giờ
422017 GTCL Cup - Team Composition 61 ngày 20 giờ
43CIC Elite 2017 M1 66 ngày 8 giờ
44CIC Elite 2017 D1 66 ngày 9 giờ
45CIC Elite 2017 D2 66 ngày 9 giờ
46CIC Elite 2017 D3 66 ngày 9 giờ
47Toronto Closed Chess Championship 2017 68 ngày 19 giờ
48Toronto Closed Reserves 2017 68 ngày 19 giờ
49Championnat du club d'échecs de Montréal 2017 70 ngày
50May Shower Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Amateur Section 73 ngày 3 giờ
Advertisement