Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1May Shower Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Premier Section 4 giờ 58 phút
2May Shower Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Amateur Section 5 giờ 5 phút
35e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION C 3 ngày 14 giờ
45e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION B 3 ngày 14 giờ
55e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION A 3 ngày 14 giờ
6Championnat interclubs de la Montérégie et de l'Estrie 2017 3 ngày 16 giờ
7Hart House Club Championship 5 ngày 10 giờ
8ACC April Flurries Swiss Crown 9 ngày 14 giờ
9ACC April Flurries Swiss U1800 9 ngày 14 giờ
10ACC April Flurries Swiss U1400 9 ngày 14 giờ
11CMA Quebec Young Stars Closed # 01 11 ngày 4 giờ
12CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U-18) 12 ngày 18 giờ
13CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U-16) 12 ngày 18 giờ
14CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U-14) 12 ngày 18 giờ
15CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U-12) 12 ngày 18 giờ
16CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U-10) 12 ngày 18 giờ
17CHAMPIONNAT JEUNESSE RAPIDE D'ÉCHECS DU QUÉBEC 2017 (U8) 12 ngày 19 giờ
18TOURNOI D'ÉCHECS INVITATION CAECITAS POUR LES NON ET MALVOYANTS 17 ngày 22 giờ
19CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section D -1200 et sc) 18 ngày 2 giờ
20CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section C -1500) 18 ngày 2 giờ
21CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section B -1800) 18 ngày 2 giờ
22CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2017 (section ouverte) 18 ngày 2 giờ
23Championnat ouvert semi-rapide de McGill 2017 SECTION OUVERTE 25 ngày 20 giờ
24Championnat ouvert semi-rapide de McGill 2017 SECTION -1800 25 ngày 20 giờ
252017 Early Spring Chess Tournament - Premier Section @ Mississauga Chess Club 27 ngày 16 giờ
262017 Early Spring Chess Tournament - Amateur Section @ Mississauga Chess Club 27 ngày 16 giờ
27CHAMPIONNATS JR-SR DU QUÉBEC 2017 (Jr. Championnat) 31 ngày 16 giờ
28CHAMPIONNATS JR-SR DU QUÉBEC 2017 (Sr. Participation) 31 ngày 19 giờ
29CHAMPIONNATS JR-SR DU QUÉBEC 2017 (Sr. Championnat) 31 ngày 20 giờ
30CHAMPIONNATS JR-SR DU QUÉBEC 2017 (Jr. Participation) 31 ngày 20 giờ
31CHAMPIONNATS JR-SR DU QUÉBEC 2017 (Spécial) 33 ngày 4 giờ
32CMA Futurity # 02 Section C 38 ngày 17 giờ
33CMA Futurity # 02 Section D - Swiss 38 ngày 17 giờ
34CMA Futurity # 02 Section B 38 ngày 17 giờ
35CMA Futurity # 02 Section A 38 ngày 17 giờ
364e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION A 43 ngày
374e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION B 43 ngày
384e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION C 43 ngày
39Choc des générations 2017 45 ngày 8 giờ
40LE PERCE-NEIGE (<1300) 45 ngày 17 giờ
41LE PERCE-NEIGE (<1600) 45 ngày 17 giờ
42LE PERCE-NEIGE (<1900) 45 ngày 17 giờ
43LE PERCE-NEIGE (ouverte) 45 ngày 17 giờ
442017 Aurora Spring Open U2000 49 ngày 19 giờ
45ACC Club Championship - Reserve 51 ngày 14 giờ
46ACC Club Championship 51 ngày 14 giờ
472017 Aurora April Blitz 51 ngày 15 giờ
482017 Kingston Open - An EOCA Grand Prix Event 52 ngày 15 giờ
49Transcontinental Printanier «D» 2017 52 ngày 19 giờ
50transcontinental printanier «C» 2017 52 ngày 19 giờ
Advertisement