Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1Greater Toronto Chess League 2017 2 ngày 14 giờ
2ACC New Year Swiss Crown 3 ngày 13 giờ
3ACC New Year Swiss U1900 3 ngày 13 giờ
4ACC New Year Swiss U1500 3 ngày 13 giờ
5TOURNOI DU PÈRE NOEL 2016 (SECTION OUVERTE) 20 ngày 13 giờ
6TOURNOI DU PÈRE NOEL 2016 (SECTION B -1800) 20 ngày 13 giờ
7TOURNOI DU PÈRE NOEL 2016 (SECTION C -1500 et SC) 20 ngày 14 giờ
8ACC December Rapid Swiss 31 ngày 14 giờ
92016 Holidays Open U1600 32 ngày 17 giờ
102016 Holidays Open U1900 32 ngày 17 giờ
112016 Holidays Open Crown 32 ngày 17 giờ
122016 Holidays Open U2200 32 ngày 17 giờ
132016 Aurora Chess Club - Nearly Freezing-Top 36 ngày 14 giờ
142016 Aurora Chess Club - Nearly Freezing U1300 36 ngày 17 giờ
151er TOURNOI SEMI-RAPIDES DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 37 ngày 15 giờ
16Transcontinental «F» 2016 38 ngày 22 giờ
17transcontinental «E» 2016 38 ngày 22 giờ
18Transcontinental «D» 2016 38 ngày 22 giờ
19Transcontinental «C» 2016 38 ngày 22 giờ
20Transcontinental 2016 «B» 38 ngày 22 giờ
21Transcontinental 2016 «A» 38 ngày 22 giờ
22ACC Sub-Zero Swiss Crown 45 ngày 13 giờ
23ACC Sub-Zero Swiss U1500 45 ngày 13 giờ
24ACC Sub-Zero Swiss U1900 45 ngày 13 giờ
25Tournoi ouvert de Chambly (TOC) 2016 47 ngày 19 giờ
26CIC Dec2 PA Day S1 48 ngày 19 giờ
27CIC Dec2 PA Day S2 48 ngày 19 giờ
28CIC Dec2 PA Day S3 48 ngày 20 giờ
29CIC Dec2 PA Day S4 48 ngày 20 giờ
302e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION A 58 ngày 12 giờ
312e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION B 58 ngày 12 giờ
322e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION C 58 ngày 12 giờ
33CIC Nov18 PA Day Int2 62 ngày 1 giờ
34CIC Nov18 PA Day Adv 62 ngày 1 giờ
35CIC Nov18 PA Day Int1 62 ngày 1 giờ
362016 Toronto Senior Reserve 65 ngày 14 giờ
372016 Toronto Senior Championship 65 ngày 14 giờ
382016 Aurora Chess Club Fall 5 Weeker 72 ngày 15 giờ
392016 Aurora Chess Club Fall 5 Weeker 72 ngày 16 giờ
40Tournoi invitation Jean-Marie-Lebel (section A) 73 ngày 6 giờ
41Tournoi invitation Jean-Marie-Lebel (section B) 73 ngày 6 giờ
42ACC Halloween Rapid Swiss 80 ngày 15 giờ
43ACC Back to the Grind Swiss Crown 87 ngày 13 giờ
44ACC Back to the Grind Swiss U1900 87 ngày 13 giờ
45ACC Back to the Grind Swiss U1400 87 ngày 13 giờ
461er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION A 100 ngày 11 giờ
471er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION B 100 ngày 11 giờ
481er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2016-2017 SECTION C 100 ngày 11 giờ
499e CHAMPIONNAT D'ÉCHECS DE VARENNES SECTION A OUVERTE 102 ngày 14 giờ
509e CHAMPIONNAT D'ÉCHECS DE VARENNES SECTION B -2000 102 ngày 14 giờ
Advertisement