Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bolivia (BOL)

Flag BOL
SốGiảiCập nhật
1IX Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" La Paz 2018 Fase Departamental - Nivel Secundario - Modalidad BLITZ - MIIXTO 1 ngày 15 giờ
2IRT IX CHAKANA GENERAL 1 ngày 19 giờ
3IX Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" La Paz 2018 Fase Departamental - Nivel Secundario - Categoria Damas 2 ngày 1 giờ
4IX Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" La Paz 2018 Fase Departamental - Nivel Secundario - Categoria Varones 2 ngày 1 giờ
5Fecha 11 del Torneo Clausura Blitz ANBA-CBBA. 2 ngày 19 giờ
6IRT V PUMAPUNKU MAGISTRAL 2 ngày 22 giờ
7IRT V PUMA PUNKU OPEN 3 ngày 2 giờ
8 VIII CAMPEONATO MAGISTERIO RURAL DE BOLIVIA-BLITS 3 ngày 15 giờ
9IRT TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA PRELIMINAR SERIE B SANTA CRUZ 3 ngày 15 giờ
10V Torneo Interprovincial de Ajedrez Categoría Sub 12 - Absoluto 3 ngày 16 giờ
11V Torneo Interprovincial de Ajedrez Categoría Sub 12 - Femenino 3 ngày 16 giờ
12V Torneo Interprovincial de Ajedrez Categoría Sub 8 - Absoluto 3 ngày 17 giờ
13IRT IX CHAKANA MAGISTRAL 4 ngày 20 giờ
14IRT IX CHAKANA PRINCIPAL 5 ngày 18 giờ
15VIII CAMPEONATO MAGISTERIO RURAL DE BOLIVIA-ABSOLUTO 8 ngày 18 giờ
16VIII CAMPEONATO MAGISTERIO RURAL DE BOLIVIA-DAMAS 8 ngày 19 giờ
17Torneo Infantil Promocional X Equipos 2018 (Cochabamba) 10 ngày 1 giờ
18II TORNEO PROMOCIONAL "FORMANDO CAMPEONES" 10 ngày 18 giờ
1910ma Fecha del Torneo Clausura Blitz ANBA-CBBA (08/09/2018) 10 ngày 18 giờ
201er Campeonato Inter-Municipios de Ajedrez 2018 10 ngày 21 giờ
212do Torneo mes de Septiembre Infantiles ANBA-CBBA (08/09/2018) 10 ngày 22 giờ
22JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2018 ABSOLUTO 13 ngày
23JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO BLITZ ABSOLUTO 13 ngày
24JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2018 DAMAS 13 ngày 19 giờ
25I Torneo de Ajedrez Clasico ART-ANBA-CBBA 14 ngày 17 giờ
26BLITZ IX JUEGOS PLURINACIONALES -2DA FASE DEPARTAMENTAL NIVEL SECUNDARIO 15 ngày 1 giờ
27IX JUEGOS PLURINACIONALES - SEGUNDA FASE DEPARTAMENTAL NIVEL SECUNDARIO FEMENINO 15 ngày 2 giờ
28IX JUEGOS PLURINACIONALES - SEGUNDA FASE DEPARTAMENTAL NIVEL SECUNDARIO ABSOLUTO 15 ngày 2 giờ
29Torneo Blitz - 31 de Agosto de 2018 - ADALP 16 ngày 4 giờ
30VII Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" 2018 Fase Departamental - Nivel Primario - Modalidad Blitz - Categoria Mixta 16 ngày 20 giờ
31VII Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" 2018 Fase Departamental - Nivel Primario - Categoria Varones 16 ngày 22 giờ
32VII Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" 2018 Fase Departamental - Nivel Primario - Categoria Damas 16 ngày 22 giờ
33Campeonato Nacional por Equipos 2018 17 ngày 1 giờ
349naFecha del Torneo Clausura Blitz ANBA-CBBA (01/09/2018) 17 ngày 19 giờ
351er Torneo mes de Septiembre Infantiles ANBA-CBBA (01/09/2018) 18 ngày 1 giờ
361RA FASE JUEGOS PLURINACIONALES SECUNDARIA C 22 FEMENINO 19 ngày 2 giờ
371RA FASE JUEGOS PLURINACIONALES SECUNDARIA C 21 FEMENINO 20 ngày 1 giờ
381RA FASE JUEGOS PLURINACIONALES SECUNDARIA C20 FEMENINO 21 ngày
398va Fecha del Torneo Clausura Blitz ANBA-CBBA (25/08/2018) 23 ngày
40II TORNEO IRT DE ALTO RENDIMIENTO 24 ngày
41Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-11 Absoluto 24 ngày 21 giờ
42Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-15 Absoluto 24 ngày 22 giờ
43Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-11 Femenino 24 ngày 22 giờ
44Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-15 Femenino 24 ngày 22 giờ
45Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-13 Absoluto 24 ngày 22 giờ
46Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-07 Femenino 24 ngày 22 giờ
47Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-07 Absoluto 24 ngày 22 giờ
48Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-09 Absoluto 24 ngày 22 giờ
49Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-09 Femenino 24 ngày 22 giờ
50Festival Departamental de Ajedrez 2018 Categoria Sub-17 Femenino 24 ngày 22 giờ