Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bolivia (BOL)

Flag BOL
SốGiảiCập nhật
1Serie IRT's Grand Prix Nº04/04 - 2017 21 giờ 51 phút
2Campeonato Blitz 17° Aniversario A.M.A.Y 3 ngày 7 giờ
3TORNEO BLITZ - Viernes 21 de Julio de 2017 ADALP 4 ngày 21 giờ
4XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-16 Femenino 10 ngày 8 giờ
5XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-14 Absoluto 10 ngày 8 giờ
6XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-12 Absoluto 10 ngày 8 giờ
7XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-18 Femenino 10 ngày 8 giờ
8XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-18 Absoluto 10 ngày 8 giờ
9XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-14 Femenino 10 ngày 8 giờ
10XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-12 Femenino 10 ngày 9 giờ
11XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-16 Absoluto 10 ngày 9 giờ
12XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-10 Femenino 10 ngày 9 giờ
13XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-08 Femenino 10 ngày 9 giờ
14XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-08 Absoluto 10 ngày 9 giờ
15XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-06 Femenino 10 ngày 9 giờ
16XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-06 Absoluto 10 ngày 9 giờ
17XI Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 Categoría Sub-10 Absoluto 10 ngày 10 giờ
18Campeonato Nacional de Ajedrez Blitz 2017 10 ngày 22 giờ
19TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ "REVOLUCION DE LA PAZ" 17 ngày 3 giờ
201er GRAN TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ AMALP 2017 17 ngày 11 giờ
21TORNEO BLITZ - Viernes 07 de Julio de 2017 ADALP 18 ngày 21 giờ
22IRT COCHABAMBA CIUDAD JARDIN 24 ngày 7 giờ
23V Torneo Blitz Confraternización - Yacuiba 25 ngày 2 giờ
24TORNEO BLITZ - Viernes 30 de Junio de 2017 ADALP 25 ngày 22 giờ
25TORNEO BLITZ - Viernes 23 de Junio de 2017 ADALP 26 ngày 1 giờ
26sub14 olimpiadas 30 ngày 15 giờ
27IV Torneo Blitz Confraternización - Yacuiba 32 ngày 2 giờ
28IRT - PUMA PUNKU OPEN III 32 ngày 2 giờ
29IRT - PUMA PUNKU MAGISTRAL III 32 ngày 2 giờ
30JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C8 DAMAS PRIMARIA FAS.MUN. FASE MUNICIPAL 33 ngày 7 giờ
31JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C8 ABSOLUTO PRIMARIA FASE MUNICIPAL 33 ngày 7 giờ
32JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C7 ABSOLUTO PRIMARIA FASE MUNICIPAL 33 ngày 7 giờ
33JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C7 DAMAS PRIMARIA FASE MUNICIPAL 33 ngày 7 giờ
342DO. TORNEO CERRADO "FUTUROS CAMPEONES" ADALP 2017 33 ngày 10 giờ
35Serie IRT's Grand Prix Nº03/04 - 2017 33 ngày 21 giờ
36JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C6 ABSOLUTO PRIMARIA FASE MUNICIPAL 34 ngày 6 giờ
37JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C6 DAMAS PRIMARIA FASE MUNICIPAL 34 ngày 6 giờ
38JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C9 ABSOLUTO PRIMARIA FASE MUNICIPAL 34 ngày 6 giờ
39JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES DAMAS C9 PRIMARIA FASE MUNICIPAL 34 ngày 6 giờ
40VIII Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Secundario - Blitz Mixto Secundaria - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
41VIII Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Secundario - Categoría Damas - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
42VIII Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Secundario - Categoría Varones - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
43VI Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Primario - Torneo Blitz Mixto - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
44VI Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Primario - Categoría Damas - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
45VI Juegos Estudiantiles Plurinacionales "Presidente Evo" Primera Fase - 2017 Nivel Primario - Categoría Varones - Circunscripción Nº10 de El Alto 34 ngày 14 giờ
46JUEGOS DEP. ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C7 SECUNDARIA ABSOLUTO FASE MUNICIPAL 36 ngày 7 giờ
47JUEGOS DEP. ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C8 SECUNDARIA ABSOLUTO 36 ngày 7 giờ
48JUEGOS DEP. ESTUDIANTILES PLURINACIONALES C8 SECUNDARIA DAMAS FASE MUNICIPAL 36 ngày 8 giờ
49TORNEO INTERCOLEGIAL GREGORIO REYNOLDS 2017 SECUNDARIA 36 ngày 10 giờ
50II TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ ANAPOL-IITCUP 2017 36 ngày 10 giờ
Advertisement