Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bolivia (BOL)

Flag BOL
SốGiảiCập nhật
1TORNEO DEPARTAMENTAL IRT SEGUNDA CATEGORIA SEGUNDA VERSION ADALP2017 4 ngày 10 giờ
2IRT ANBA - New Year 22 ngày 20 giờ
3TORNEO DEPARTAMENTAL CERRADO IRT "SEGUNDA CATEGORIA ADALP 2016" 24 ngày 8 giờ
4IRT FINAL DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 2016 24 ngày 11 giờ
5TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ "NAVIDEÑO ADALP 2016" 25 ngày 10 giờ
6FINAL DEPARTAMENTAL CBBA 2016 29 ngày 20 giờ
71 OPEN NAVIDAD EL ALTO 30 ngày 15 giờ
8IRT "Don Trebejo" 2016 31 ngày 15 giờ
92DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL POR EQUIPOS 36 ngày 11 giờ
10Final Campeonato Clausura Villa Montes - Bolivia 36 ngày 20 giờ
11Torneo Local Campeonato Clausura Villa Montes 26-11-16 36 ngày 23 giờ
12TORNEO DEPARTAMENTAL DE BLITZ "87 ANIVERSARIO ADALP 2016" 40 ngày 11 giờ
13TORNEO DEPARTAMENTAL 1RA CATEGORIA GESTION 2016 40 ngày 12 giờ
14Campeonato Nacional de Ajedrez Blitz 2016 42 ngày 20 giờ
15Campeonato Nacional de Ajedrez Activo 2016 43 ngày 12 giờ
16IRT DEPARTAMENTAL CLASIFICATORIO DE SANTA CRUZ 2016 46 ngày 10 giờ
17XV Torneo Internacional "Raices del Chaco" 2016 *** Promocional Sub-12 *** 49 ngày 20 giờ
18XV Torneo Internacional "Raíces del Chaco" 2016 *** Promocional Sub-10 *** 49 ngày 20 giờ
19XV Torneo Internacional "Raices del Chaco" 2016 *** Promocional Sub-08 *** 49 ngày 20 giờ
20XV Torneo Internacional "Raíces del Chaco" *** Libre (Abierto) *** 49 ngày 20 giờ
21XV Torneo Internacional "Raíces del Chaco" 2016-Blitz 50 ngày 10 giờ
221er IRT KARAPANZA Sucre-Bolivia 56 ngày 20 giờ
23Torneo Local Campeonato Clausura Villa Montes 26-11-16 57 ngày 21 giờ
24Campeonato Nacional De Ajedrez Por Equipos 2016 Cochabamba-Bolivia 63 ngày 20 giờ
25III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-18 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
26III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-16 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
27III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-14 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
28III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-14 y Sub-12 Femenino * 70 ngày 20 giờ
29III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-12 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
30III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-10 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
31III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-10 Femenino * 70 ngày 20 giờ
32III Olimpiada Nacional Intermunicipios 2016 * Sub-08 Absoluto * 70 ngày 20 giờ
33TORNEO DEPARTAMENTAL DE TERCERA CATEGORIA 2016 73 ngày 10 giờ
34VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES "PRESIDENTE EVO" FASE NACIONAL - NIVEL SECUNDARIO - CATEGORIA ABSOLUTO - MODALIDAD BLITZ - 2016 77 ngày 18 giờ
35VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES "PRESIDENTE EVO" FASE NACIONAL - NIVEL SECUNDARIO - CATEGORIA ABSOLUTO 2016 77 ngày 19 giờ
36VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES "PRESIDENTE EVO" FASE NACIONAL - NIVEL SECUNDARIO - CATEGORIA DAMAS 2016 77 ngày 19 giờ
37IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" 84 ngày 21 giờ
38IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" * Sub-12 * 84 ngày 21 giờ
39IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" * Sub-10 * 84 ngày 21 giờ
40IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" * Sub-08 * 84 ngày 21 giờ
41IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" * Sub-06 * 84 ngày 21 giờ
42IV Torneo Internacional "Fundación de Tarija" * Blitz * 84 ngày 21 giờ
43TORNEO DEPARTAMENTAL DE 4TA CATEGORIA SEGUNDA VERSION LA PAZ 2016 87 ngày 9 giờ
44III TORNEO INTERPROVINCIAL MAYORES ABSOLUTO 94 ngày 14 giờ
45III TORNEO INTERPROVINCIAL DE AJEDREZ - UMALA COMUNIDAD AJEDRECÍSTICA SUB 12 DAMAS 94 ngày 14 giờ
46TORNEO INTERPROVINCIAL DE AJEDREZ UMALA COMUNIDAD AJEDRECÍSTICA MAYORES DAMAS 94 ngày 14 giờ
47III TORNEO INTERPROVINCIAL DE AJEDREZ - UMALA COMUNIDAD AJEDRECÍSTICA SUB 12 ABSOLUTO 94 ngày 16 giờ
48TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ 4ta CATEGORIA 2016 96 ngày 13 giờ
49Clasificatorio Departamental Mayores Tarija 98 ngày 10 giờ
50Torneo Departamental por Equipos Cat. Sub-13 98 ngày 10 giờ
Advertisement