Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2017 1 ngày 3 giờ
2West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 4 ngày 21 giờ
3West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 5 ngày 1 giờ
4West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 5 ngày 1 giờ
5West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 6 ngày 9 giờ
6West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 6 ngày 11 giờ
7Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 12 ngày 2 giờ
8Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 12 ngày 2 giờ
9OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 19 ngày 20 giờ
10OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 19 ngày 20 giờ
11Expertentoernooi Brugge 2016 2017 38 ngày 22 giờ
12Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 67 ngày
13Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 67 ngày
14Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 68 ngày 2 giờ
15Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 68 ngày 2 giờ
16TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 75 ngày 4 giờ
17West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 131 ngày 3 giờ
18West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 131 ngày 3 giờ
19Kersttoernooi 2016 Reeks A 148 ngày 2 giờ
20Kersttoernooi 2016 Reeks D 148 ngày 2 giờ
21Kersttoernooi 2016 Reeks B 148 ngày 2 giờ
22Kersttoernooi 2016 Reeks C 148 ngày 2 giờ
23Kersttoernooi 2016 Reeks E 148 ngày 3 giờ
24Kersttoernooi 2016 Reeks F 148 ngày 3 giờ
25Open La Tour Automne 2016 214 ngày 22 giờ
26Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 220 ngày 17 giờ
27Brugsemeesters 2016 280 ngày 6 giờ
28invidueel blitzkampioenschap W-vl. 281 ngày 11 giờ
29Lentetoenooi 2016 336 ngày 2 giờ
30Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 348 ngày 9 giờ
31West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 362 ngày 1 giờ
32Rapid Oostkamp 29-04 387 ngày 22 giờ
33Ligakampioenschap Antwerpen 402 ngày 22 giờ
34Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 402 ngày 22 giờ
35Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 739 ngày 3 giờ
36Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 739 ngày 3 giờ
37Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1089 ngày 5 giờ
38Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1089 ngày 5 giờ
39Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1409 ngày 5 giờ
40Belgisch Kampioenschap Open 2013 1411 ngày 4 giờ
41Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1412 ngày 20 giờ
42Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1831 ngày 4 giờ
43Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1831 ngày 4 giờ
Advertisement