Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2018 1 giờ 38 phút
2Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 14 ngày 23 giờ
3Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 14 ngày 23 giờ
4Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 14 ngày 23 giờ
5Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 14 ngày 23 giờ
6Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 14 ngày 23 giờ
7Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 14 ngày 23 giờ
8Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 15 ngày 9 giờ
9Expertentornooi 2017-2018 30 ngày 20 giờ
10Lentetornooi 2018 VV 39 ngày 2 giờ
11Lentetoernooi 2018 48 ngày 9 giờ
12VBS De Vaart Moerbrugge 2018 50 ngày 23 giờ
13International Rapid Tournement Wetteren 63 ngày 23 giờ
14Clubkampioenschap 2017 reeks A 66 ngày 4 giờ
15Clubkampioenschap 2017 Reeks C 72 ngày 6 giờ
16Clubkampioenschap 2017 Reeks B 123 ngày 18 giờ
17Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 150 ngày 4 giờ
18Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 156 ngày 5 giờ
19Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 181 ngày 19 giờ
20Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 183 ngày
21Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 184 ngày
22Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 207 ngày
23Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 207 ngày
24Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 207 ngày
25Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 207 ngày
26Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 207 ngày
27Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 207 ngày
2864 landen toernooi Brugge 219 ngày
29DAS Open 2017 224 ngày 23 giờ
30Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 231 ngày 1 giờ
31West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 237 ngày 3 giờ
32West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 240 ngày
33West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 240 ngày 1 giờ
34Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 260 ngày 1 giờ
35Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 260 ngày 1 giờ
36HTP Oostkamp Rapid 03112017 261 ngày 18 giờ
37Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 267 ngày 2 giờ
38Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 267 ngày 2 giờ
39Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 267 ngày 2 giờ
40Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 310 ngày 18 giờ
41Brugse Meesters 2017 339 ngày 18 giờ
42West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 428 ngày 18 giờ
43West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 428 ngày 23 giờ
44West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 428 ngày 23 giờ
45Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 436 ngày
46Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 436 ngày
47OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 443 ngày 17 giờ
48OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 443 ngày 17 giờ
49Expertentoernooi Brugge 2016 2017 462 ngày 20 giờ
50Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 490 ngày 21 giờ