Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 5 giờ 45 phút
2Brugse Meesters 2017 2 ngày 5 giờ
3West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 4 ngày 1 giờ
4West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 4 ngày 2 giờ
5Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 4 ngày 4 giờ
6OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 4 ngày 17 giờ
7Kersttoernooi 2016 Reeks A 21 ngày 1 giờ
8Kersttoernooi 2016 Reeks D 21 ngày 1 giờ
9Kersttoernooi 2016 Reeks B 21 ngày 1 giờ
10Kersttoernooi 2016 Reeks C 21 ngày 1 giờ
11Kersttoernooi 2016 Reeks E 21 ngày 2 giờ
12Kersttoernooi 2016 Reeks F 21 ngày 2 giờ
13Expertentoernooi Brugge 2016 2017 78 ngày 10 giờ
14Open La Tour Automne 2016 87 ngày 20 giờ
15Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 93 ngày 16 giờ
16Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 100 ngày 21 giờ
17Brugsemeesters 2016 153 ngày 5 giờ
18invidueel blitzkampioenschap W-vl. 154 ngày 10 giờ
19Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 196 ngày 17 giờ
20Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 196 ngày 17 giờ
21Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 197 ngày 3 giờ
22Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 197 ngày 3 giờ
23Lentetoenooi 2016 209 ngày 1 giờ
24Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 221 ngày 8 giờ
25West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 235 ngày
26Rapid Oostkamp 29-04 260 ngày 21 giờ
27Ligakampioenschap Antwerpen 275 ngày 21 giờ
28Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 275 ngày 21 giờ
29Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 612 ngày 2 giờ
30Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 612 ngày 2 giờ
31Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 962 ngày 4 giờ
32Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 962 ngày 4 giờ
33Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1282 ngày 4 giờ
34Belgisch Kampioenschap Open 2013 1284 ngày 3 giờ
35Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1285 ngày 19 giờ
36Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1704 ngày 2 giờ
37Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1704 ngày 3 giờ
Advertisement