Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2017 3 ngày 1 giờ
2West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 92 ngày 1 giờ
3West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 92 ngày 6 giờ
4West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 92 ngày 6 giờ
5West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 93 ngày 13 giờ
6West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 93 ngày 16 giờ
7Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 99 ngày 7 giờ
8Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 99 ngày 7 giờ
9OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 107 ngày
10OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 107 ngày
11Expertentoernooi Brugge 2016 2017 126 ngày 3 giờ
12Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 154 ngày 4 giờ
13Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 154 ngày 5 giờ
14Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 155 ngày 7 giờ
15Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 155 ngày 7 giờ
16TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 162 ngày 9 giờ
17West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 218 ngày 7 giờ
18West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 218 ngày 7 giờ
19Kersttoernooi 2016 Reeks A 235 ngày 7 giờ
20Kersttoernooi 2016 Reeks D 235 ngày 7 giờ
21Kersttoernooi 2016 Reeks B 235 ngày 7 giờ
22Kersttoernooi 2016 Reeks C 235 ngày 7 giờ
23Kersttoernooi 2016 Reeks E 235 ngày 7 giờ
24Kersttoernooi 2016 Reeks F 235 ngày 8 giờ
25Open La Tour Automne 2016 302 ngày 2 giờ
26Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 307 ngày 21 giờ
27Brugsemeesters 2016 367 ngày 10 giờ
28invidueel blitzkampioenschap W-vl. 368 ngày 15 giờ
29Lentetoenooi 2016 423 ngày 7 giờ
30Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 435 ngày 14 giờ
31West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 449 ngày 6 giờ
32Rapid Oostkamp 29-04 475 ngày 2 giờ
33Ligakampioenschap Antwerpen 490 ngày 2 giờ
34Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 490 ngày 2 giờ
35Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 826 ngày 8 giờ
36Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 826 ngày 8 giờ
37Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1176 ngày 9 giờ
38Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1176 ngày 9 giờ
39Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1496 ngày 10 giờ
40Belgisch Kampioenschap Open 2013 1498 ngày 8 giờ
41Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1500 ngày 1 giờ
42Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1918 ngày 8 giờ
43Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1918 ngày 9 giờ
Advertisement