Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2018 1 ngày 3 giờ
2Lentetoernooi 2018 1 ngày 18 giờ
3Clubkampioenschap 2017 Reeks B 5 ngày 13 giờ
4Clubkampioenschap 2017 Reeks C 5 ngày 13 giờ
5Clubkampioenschap 2017 reeks A 5 ngày 13 giờ
6Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 25 ngày 16 giờ
7Expertentornooi 2017-2018 30 ngày
8Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 31 ngày 18 giờ
9Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 57 ngày 7 giờ
10Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 58 ngày 13 giờ
11Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 59 ngày 13 giờ
12Clubkampioenschap KBSK 2018 60 ngày 13 giờ
13Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 82 ngày 12 giờ
14Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 82 ngày 12 giờ
15Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 82 ngày 12 giờ
16Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 82 ngày 12 giờ
17Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 82 ngày 13 giờ
18Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 82 ngày 13 giờ
1964 landen toernooi Brugge 94 ngày 12 giờ
20DAS Open 2017 100 ngày 12 giờ
21Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 106 ngày 13 giờ
22West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 112 ngày 15 giờ
23West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 115 ngày 13 giờ
24West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 115 ngày 13 giờ
25Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 135 ngày 14 giờ
26Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 135 ngày 14 giờ
27HTP Oostkamp Rapid 03112017 137 ngày 7 giờ
28Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 142 ngày 14 giờ
29Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 142 ngày 14 giờ
30Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 142 ngày 15 giờ
31Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 186 ngày 6 giờ
32Brugse Meesters 2017 215 ngày 6 giờ
33West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 304 ngày 7 giờ
34West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 304 ngày 11 giờ
35West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 304 ngày 11 giờ
36Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 311 ngày 12 giờ
37Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 311 ngày 12 giờ
38OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 319 ngày 5 giờ
39OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 319 ngày 5 giờ
40Expertentoernooi Brugge 2016 2017 338 ngày 8 giờ
41Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 366 ngày 10 giờ
42Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 366 ngày 10 giờ
43Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 367 ngày 12 giờ
44Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 367 ngày 12 giờ
45TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 374 ngày 14 giờ
46West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 430 ngày 12 giờ
47West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 430 ngày 13 giờ
48Kersttoernooi 2016 Reeks A 447 ngày 12 giờ
49Kersttoernooi 2016 Reeks D 447 ngày 12 giờ
50Kersttoernooi 2016 Reeks B 447 ngày 12 giờ
Advertisement
Advertisement