Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2017 1 ngày 5 giờ
2West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 37 ngày 4 giờ
3West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 37 ngày 8 giờ
4West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 37 ngày 8 giờ
5West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 38 ngày 16 giờ
6West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 38 ngày 18 giờ
7Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 44 ngày 10 giờ
8Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 44 ngày 10 giờ
9OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 52 ngày 3 giờ
10OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 52 ngày 3 giờ
11Expertentoernooi Brugge 2016 2017 71 ngày 6 giờ
12Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 99 ngày 7 giờ
13Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 99 ngày 8 giờ
14Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 100 ngày 10 giờ
15Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 100 ngày 10 giờ
16TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 107 ngày 12 giờ
17West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 163 ngày 10 giờ
18West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 163 ngày 10 giờ
19Kersttoernooi 2016 Reeks A 180 ngày 10 giờ
20Kersttoernooi 2016 Reeks D 180 ngày 10 giờ
21Kersttoernooi 2016 Reeks B 180 ngày 10 giờ
22Kersttoernooi 2016 Reeks C 180 ngày 10 giờ
23Kersttoernooi 2016 Reeks E 180 ngày 10 giờ
24Kersttoernooi 2016 Reeks F 180 ngày 11 giờ
25Open La Tour Automne 2016 247 ngày 5 giờ
26Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 253 ngày
27Brugsemeesters 2016 312 ngày 13 giờ
28invidueel blitzkampioenschap W-vl. 313 ngày 18 giờ
29Lentetoenooi 2016 368 ngày 9 giờ
30Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 380 ngày 17 giờ
31West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 394 ngày 9 giờ
32Rapid Oostkamp 29-04 420 ngày 5 giờ
33Ligakampioenschap Antwerpen 435 ngày 5 giờ
34Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 435 ngày 5 giờ
35Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 771 ngày 11 giờ
36Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 771 ngày 11 giờ
37Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1121 ngày 12 giờ
38Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1121 ngày 12 giờ
39Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1441 ngày 13 giờ
40Belgisch Kampioenschap Open 2013 1443 ngày 11 giờ
41Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1445 ngày 4 giờ
42Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1863 ngày 11 giờ
43Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1863 ngày 11 giờ
Advertisement