Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2017 2 ngày 17 giờ
2OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 5 ngày 13 giờ
3OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 5 ngày 13 giờ
4Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 10 ngày 18 giờ
5Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 10 ngày 18 giờ
6Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 11 ngày 21 giờ
7Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 11 ngày 21 giờ
8TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 18 ngày 23 giờ
9Expertentoernooi Brugge 2016 2017 60 ngày 21 giờ
10West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 74 ngày 21 giờ
11West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 74 ngày 21 giờ
12Kersttoernooi 2016 Reeks A 91 ngày 21 giờ
13Kersttoernooi 2016 Reeks D 91 ngày 21 giờ
14Kersttoernooi 2016 Reeks B 91 ngày 21 giờ
15Kersttoernooi 2016 Reeks C 91 ngày 21 giờ
16Kersttoernooi 2016 Reeks E 91 ngày 21 giờ
17Kersttoernooi 2016 Reeks F 91 ngày 21 giờ
18Open La Tour Automne 2016 158 ngày 16 giờ
19Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 164 ngày 11 giờ
20Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 171 ngày 17 giờ
21Brugsemeesters 2016 224 ngày
22invidueel blitzkampioenschap W-vl. 225 ngày 5 giờ
23Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 267 ngày 12 giờ
24Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 267 ngày 13 giờ
25Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 267 ngày 22 giờ
26Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 267 ngày 22 giờ
27Lentetoenooi 2016 279 ngày 20 giờ
28Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 292 ngày 4 giờ
29West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 305 ngày 20 giờ
30Rapid Oostkamp 29-04 331 ngày 16 giờ
31Ligakampioenschap Antwerpen 346 ngày 16 giờ
32Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 346 ngày 16 giờ
33Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 682 ngày 21 giờ
34Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 682 ngày 21 giờ
35Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1032 ngày 23 giờ
36Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1032 ngày 23 giờ
37Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1353 ngày
38Belgisch Kampioenschap Open 2013 1354 ngày 22 giờ
39Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1356 ngày 14 giờ
40Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1774 ngày 22 giờ
41Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1774 ngày 22 giờ
Advertisement