Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2017 8 giờ 22 phút
2Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 10 giờ 50 phút
3Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 4 ngày 5 giờ
4Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 5 ngày 14 giờ
5Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 7 ngày 14 giờ
6OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 17 ngày 2 giờ
7OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 17 ngày 2 giờ
8Expertentoernooi Brugge 2016 2017 30 ngày 10 giờ
9West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 44 ngày 11 giờ
10West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 44 ngày 11 giờ
11Kersttoernooi 2016 Reeks A 61 ngày 10 giờ
12Kersttoernooi 2016 Reeks D 61 ngày 10 giờ
13Kersttoernooi 2016 Reeks B 61 ngày 10 giờ
14Kersttoernooi 2016 Reeks C 61 ngày 10 giờ
15Kersttoernooi 2016 Reeks E 61 ngày 11 giờ
16Kersttoernooi 2016 Reeks F 61 ngày 11 giờ
17Open La Tour Automne 2016 128 ngày 6 giờ
18Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 134 ngày 1 giờ
19Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 141 ngày 7 giờ
20Brugsemeesters 2016 193 ngày 14 giờ
21invidueel blitzkampioenschap W-vl. 194 ngày 19 giờ
22Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 237 ngày 2 giờ
23Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 237 ngày 3 giờ
24Clubkampioenschap 2016-2017 klasse B 237 ngày 12 giờ
25Clubkampioenschap 2016-2017 klasse A 237 ngày 12 giờ
26Lentetoenooi 2016 249 ngày 10 giờ
27Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 261 ngày 17 giờ
28West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 275 ngày 9 giờ
29Rapid Oostkamp 29-04 301 ngày 6 giờ
30Ligakampioenschap Antwerpen 316 ngày 6 giờ
31Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 316 ngày 6 giờ
32Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 652 ngày 11 giờ
33Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 652 ngày 11 giờ
34Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1002 ngày 13 giờ
35Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1002 ngày 13 giờ
36Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1322 ngày 13 giờ
37Belgisch Kampioenschap Open 2013 1324 ngày 12 giờ
38Belgisch Kampioenschap blitz 2013 1326 ngày 4 giờ
39Vlaams Kampioenschap 2012 - Experten 1744 ngày 12 giờ
40Vlaams Kampioenschap 2012 - Open reeks 1744 ngày 12 giờ
Advertisement