Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Expertentornooi 2017-2018 2 ngày
2Brugse Meesters 2018 4 ngày 7 giờ
3DAS Open 2017 4 ngày 13 giờ
4Clubkampioenschap 2017 Reeks C 7 ngày 14 giờ
5Clubkampioenschap 2017 Reeks B 7 ngày 14 giờ
6Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 10 ngày 15 giờ
7Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 11 ngày 11 giờ
8Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 11 ngày 11 giờ
9Clubkampioenschap 2017 reeks A 14 ngày 13 giờ
10West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 16 ngày 17 giờ
11West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 19 ngày 14 giờ
12West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 19 ngày 14 giờ
13Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 39 ngày 15 giờ
14Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 39 ngày 15 giờ
15HTP Oostkamp Rapid 03112017 41 ngày 8 giờ
16Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 46 ngày 16 giờ
17Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 46 ngày 16 giờ
18Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 46 ngày 16 giờ
19Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 51 ngày 18 giờ
20Eerste klasse. 80 ngày 17 giờ
21Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 90 ngày 7 giờ
22Brugse Meesters 2017 119 ngày 8 giờ
23West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 208 ngày 8 giờ
24West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 208 ngày 12 giờ
25West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 208 ngày 12 giờ
26Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 215 ngày 14 giờ
27Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 215 ngày 14 giờ
28OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 223 ngày 7 giờ
29OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 223 ngày 7 giờ
30Expertentoernooi Brugge 2016 2017 242 ngày 10 giờ
31Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 270 ngày 11 giờ
32Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 270 ngày 11 giờ
33Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 271 ngày 14 giờ
34Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 271 ngày 14 giờ
35TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 278 ngày 16 giờ
36West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 334 ngày 14 giờ
37West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 334 ngày 14 giờ
38Kersttoernooi 2016 Reeks A 351 ngày 14 giờ
39Kersttoernooi 2016 Reeks D 351 ngày 14 giờ
40Kersttoernooi 2016 Reeks B 351 ngày 14 giờ
41Kersttoernooi 2016 Reeks C 351 ngày 14 giờ
42Kersttoernooi 2016 Reeks E 351 ngày 14 giờ
43Kersttoernooi 2016 Reeks F 351 ngày 15 giờ
44Open La Tour Automne 2016 418 ngày 9 giờ
45Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 424 ngày 4 giờ
46Brugsemeesters 2016 483 ngày 17 giờ
47invidueel blitzkampioenschap W-vl. 484 ngày 22 giờ
48Lentetoenooi 2016 539 ngày 13 giờ
49Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 551 ngày 21 giờ
50West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 565 ngày 13 giờ
Advertisement