Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubkampioenschap 2017 Reeks C 1 ngày 2 giờ
2Expertentornooi 2017-2018 1 ngày 15 giờ
3Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 3 ngày 8 giờ
4Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 4 ngày 18 giờ
5Clubkampioenschap 2017 Reeks B 6 ngày 4 giờ
6DAS Open 2017 6 ngày 22 giờ
7Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 10 ngày 20 giờ
8Clubkampioenschap 2017 reeks A 12 ngày 21 giờ
9Eerste klasse. 23 ngày 5 giờ
10Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 32 ngày 20 giờ
11Brugse Meesters 2017 61 ngày 21 giờ
12West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 150 ngày 21 giờ
13West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 151 ngày 1 giờ
14West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 151 ngày 1 giờ
15West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 152 ngày 9 giờ
16West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 152 ngày 11 giờ
17Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 158 ngày 2 giờ
18Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 158 ngày 2 giờ
19OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 165 ngày 20 giờ
20OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 165 ngày 20 giờ
21Expertentoernooi Brugge 2016 2017 184 ngày 23 giờ
22Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 213 ngày
23Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 213 ngày
24Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 214 ngày 3 giờ
25Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 214 ngày 3 giờ
26TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 221 ngày 5 giờ
27West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 277 ngày 3 giờ
28West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 277 ngày 3 giờ
29Kersttoernooi 2016 Reeks A 294 ngày 3 giờ
30Kersttoernooi 2016 Reeks D 294 ngày 3 giờ
31Kersttoernooi 2016 Reeks B 294 ngày 3 giờ
32Kersttoernooi 2016 Reeks C 294 ngày 3 giờ
33Kersttoernooi 2016 Reeks E 294 ngày 3 giờ
34Kersttoernooi 2016 Reeks F 294 ngày 3 giờ
35Open La Tour Automne 2016 360 ngày 22 giờ
36Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 366 ngày 17 giờ
37Brugsemeesters 2016 426 ngày 6 giờ
38invidueel blitzkampioenschap W-vl. 427 ngày 11 giờ
39Lentetoenooi 2016 482 ngày 2 giờ
40Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 494 ngày 9 giờ
41West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 508 ngày 2 giờ
42Rapid Oostkamp 29-04 533 ngày 22 giờ
43Ligakampioenschap Antwerpen 548 ngày 22 giờ
44Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 548 ngày 22 giờ
45Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 885 ngày 3 giờ
46Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 885 ngày 3 giờ
47Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1235 ngày 5 giờ
48Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1235 ngày 5 giờ
49Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1555 ngày 6 giờ
50Belgisch Kampioenschap Open 2013 1557 ngày 4 giờ
Advertisement