Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1UCCC Week & Rapid Chess Tournament January 2017 19 giờ 23 phút
2MCC International Rapid Rating Chess Tournament-2017 7 ngày 17 giờ
3UCCC Tractice Tournament January 2017 8 ngày 19 giờ
4Victory Day Open Rating Chess Championship - 2016 23 ngày
51st Adv.Enayet Peer Khan Memorial International Rating Chess Tournament-2016 23 ngày 1 giờ
6Victory Day SGS FIDE Rapid Rating Chess Tournament 27 ngày 5 giờ
71st Dr. Akmol Hossain International Women Rating Chess Tournament-2016 28 ngày 18 giờ
8CJKS-Borotakia Chess League-2016-17 31 ngày 21 giờ
9WALTON Premier Division Chess League-2016 38 ngày 20 giờ
10Marcel 1st Division Chess League-2016 51 ngày 18 giờ
11Uttara Central Chess Club November 2016 Chess Championship 57 ngày 17 giờ
12OMICON 42nd National 'A' Chess Championship-2016 60 ngày 18 giờ
13WALTON 2nd Division Chess League-2016 73 ngày 18 giờ
14Olympic FIDE Rapid Rating Chess Tournament 81 ngày 19 giờ
15SAIF POWERTEC 42nd National B Chess Championship-2016 83 ngày 20 giờ
16WALTON National Chess Tournament 2016 for Visually Impaired Persons. 95 ngày 23 giờ
17Dhaka District Chess Championship-2016 97 ngày 18 giờ
18Talent Hunt Chess Tournament Girls 98 ngày 21 giờ
19Talent Hunt Chess Tournament Boys 98 ngày 21 giờ
20SAIF GLOBLA SPORTS 36th National Women Chess Championship-2016 99 ngày 23 giờ
21Uttara Central Chess Club Championship-2016 101 ngày 18 giờ
22Uttara Central Chess Club Championship-2016 101 ngày 19 giờ
23Uttara Central Chess Club Championship-2016 102 ngày
24NARAYANGONJ DISTRICT INTERNATIONAL RAPID RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2016 105 ngày 1 giờ
25Cox's Bazar Chess Players Association Rapid Chess Tournament-2016 112 ngày 17 giờ
26Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Boys 113 ngày 18 giờ
27Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Boys 113 ngày 19 giờ
28Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Girls 113 ngày 21 giờ
29Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Girls 113 ngày 21 giờ
30Elegant 36th National Women Chess Championship-2016, Preliminary Phase 115 ngày 19 giờ
31Aurangajeb & Shafiul Azam Memorial Invitation Chess Championship 2016 116 ngày 20 giờ
3236th National Junior (Under-20) Chess Championships-2016 138 ngày 1 giờ
3335th National Sub-Junior (Under-16) Chess Championship-2016 146 ngày 20 giờ
34C J K S Kwality Ice Cream District Chess Championship 2016 148 ngày 20 giờ
35Principal S M Shamsul Huda Fide Rapid Rating Chess Tournament-2016 158 ngày 16 giờ
36Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2016 Below 2100 160 ngày 18 giờ
37Chess Festival Blitz Event 176 ngày 19 giờ
38BRAC University Chess Tournament 183 ngày 23 giờ
39Prime Bank 19th International Rating Chess Tournament-2016 184 ngày 22 giờ
40SAIF POWERTEC International Rating Chesss Tournament-2016 194 ngày 16 giờ
41UK-Bangla Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2016 253 ngày 18 giờ
422nd Dr. Shahryar Memorial International Rapid Rating Chess Tournament-2016 263 ngày 20 giờ
43S.D Pinku Memorial Rapid Rating Chess Tournament 2016 267 ngày 1 giờ
442nd Mohammad Ali Abu Miah Memorial Rapid Rating Chess Tournament 2016 288 ngày 17 giờ
45AMIN MOHAMMAD GROUP & AST Beverage Ltd. International Rating Chess Tournament 293 ngày 20 giờ
46Sheikh Russel School Chess Tournament(Class VI-X)-2016 310 ngày 20 giờ
47Sheikh Russel School Chess Tournament(Class Kg -V)-2016 310 ngày 21 giờ
48Sadhinata Dibos Woman Fide Rapid Rating Chess Tournament-2016 321 ngày 22 giờ
49Sheikh Kamal International Rating Chess Tournament 325 ngày 23 giờ
50Latif Travels International Rating Chess Tournament 336 ngày 23 giờ
Advertisement