Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Moin Uddin Chishti Memorial International Rating Rapid Chess Tournament 2017 3 ngày 8 giờ
2International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament-2017 6 ngày 7 giờ
3International Mother Language Day International Rating Chess Tournament-2017 9 ngày 7 giờ
4Happy New Year Rapid Rating Chess Tournament-2017 29 ngày 12 giờ
5UCCC Week & Rapid Chess Tournament January 2017 37 ngày 8 giờ
6MCC International Rapid Rating Chess Tournament-2017 44 ngày 6 giờ
7UCCC Tractice Tournament January 2017 45 ngày 8 giờ
8Victory Day Open Rating Chess Championship - 2016 59 ngày 12 giờ
91st Adv.Enayet Peer Khan Memorial International Rating Chess Tournament-2016 59 ngày 14 giờ
10Victory Day SGS FIDE Rapid Rating Chess Tournament 63 ngày 18 giờ
111st Dr. Akmol Hossain International Women Rating Chess Tournament-2016 65 ngày 7 giờ
12CJKS-Borotakia Chess League-2016-17 68 ngày 10 giờ
13WALTON Premier Division Chess League-2016 75 ngày 8 giờ
14Marcel 1st Division Chess League-2016 88 ngày 7 giờ
15Uttara Central Chess Club November 2016 Chess Championship 94 ngày 5 giờ
16OMICON 42nd National 'A' Chess Championship-2016 97 ngày 6 giờ
17WALTON 2nd Division Chess League-2016 110 ngày 7 giờ
18Olympic FIDE Rapid Rating Chess Tournament 118 ngày 8 giờ
19SAIF POWERTEC 42nd National B Chess Championship-2016 120 ngày 8 giờ
20WALTON National Chess Tournament 2016 for Visually Impaired Persons. 132 ngày 11 giờ
21Dhaka District Chess Championship-2016 134 ngày 7 giờ
22Talent Hunt Chess Tournament Girls 135 ngày 10 giờ
23Talent Hunt Chess Tournament Boys 135 ngày 10 giờ
24SAIF GLOBLA SPORTS 36th National Women Chess Championship-2016 136 ngày 12 giờ
25Uttara Central Chess Club Championship-2016 138 ngày 7 giờ
26NARAYANGONJ DISTRICT INTERNATIONAL RAPID RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2016 141 ngày 13 giờ
27Cox's Bazar Chess Players Association Rapid Chess Tournament-2016 149 ngày 6 giờ
28Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Boys 150 ngày 7 giờ
29Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Boys 150 ngày 8 giờ
30Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Girls 150 ngày 10 giờ
31Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Girls 150 ngày 10 giờ
32Elegant 36th National Women Chess Championship-2016, Preliminary Phase 152 ngày 8 giờ
33Aurangajeb & Shafiul Azam Memorial Invitation Chess Championship 2016 153 ngày 9 giờ
3436th National Junior (Under-20) Chess Championships-2016 174 ngày 13 giờ
3535th National Sub-Junior (Under-16) Chess Championship-2016 183 ngày 9 giờ
36C J K S Kwality Ice Cream District Chess Championship 2016 185 ngày 9 giờ
37Principal S M Shamsul Huda Fide Rapid Rating Chess Tournament-2016 195 ngày 5 giờ
38Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2016 Below 2100 197 ngày 7 giờ
39Chess Festival Blitz Event 213 ngày 8 giờ
40BRAC University Chess Tournament 220 ngày 11 giờ
41Prime Bank 19th International Rating Chess Tournament-2016 221 ngày 10 giờ
42SAIF POWERTEC International Rating Chesss Tournament-2016 231 ngày 5 giờ
43UK-Bangla Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2016 290 ngày 6 giờ
442nd Dr. Shahryar Memorial International Rapid Rating Chess Tournament-2016 300 ngày 8 giờ
45S.D Pinku Memorial Rapid Rating Chess Tournament 2016 303 ngày 14 giờ
462nd Mohammad Ali Abu Miah Memorial Rapid Rating Chess Tournament 2016 325 ngày 6 giờ
47AMIN MOHAMMAD GROUP & AST Beverage Ltd. International Rating Chess Tournament 330 ngày 8 giờ
48Sheikh Russel School Chess Tournament(Class VI-X)-2016 347 ngày 9 giờ
49Sheikh Russel School Chess Tournament(Class Kg -V)-2016 347 ngày 10 giờ
50Sadhinata Dibos Woman Fide Rapid Rating Chess Tournament-2016 358 ngày 10 giờ
Advertisement