Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Independence Day FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2017 6 phút
2Rahima Afsar Memorial International Rapid Rating Chess Tournament-2017 2 ngày
3Rahima Afsar Memorial International Rapid Rating Chess Tournament-2017 2 ngày 13 giờ
4BRAC Intra-University Chess Tournament Spring 2017 7 ngày 18 giờ
5Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to X Boys 7 ngày 19 giờ
6Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 Class KG to X Girls 7 ngày 20 giờ
71st Independent day open Rapid Rating Chess Tournament 2017 8 ngày 16 giờ
8Shamsher Ali 2nd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2017 8 ngày 19 giờ
9Moin Uddin Chishti Memorial International Rating Rapid Chess Tournament 2017 29 ngày 18 giờ
10International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament-2017 32 ngày 17 giờ
11International Mother Language Day International Rating Chess Tournament-2017 35 ngày 17 giờ
12Happy New Year Rapid Rating Chess Tournament-2017 55 ngày 22 giờ
13UCCC Week & Rapid Chess Tournament January 2017 63 ngày 17 giờ
14MCC International Rapid Rating Chess Tournament-2017 70 ngày 15 giờ
15UCCC Tractice Tournament January 2017 71 ngày 17 giờ
16Victory Day Open Rating Chess Championship - 2016 85 ngày 22 giờ
171st Adv.Enayet Peer Khan Memorial International Rating Chess Tournament-2016 85 ngày 23 giờ
18Victory Day SGS FIDE Rapid Rating Chess Tournament 90 ngày 3 giờ
191st Dr. Akmol Hossain International Women Rating Chess Tournament-2016 91 ngày 17 giờ
20CJKS-Borotakia Chess League-2016-17 94 ngày 19 giờ
21WALTON Premier Division Chess League-2016 101 ngày 18 giờ
22Marcel 1st Division Chess League-2016 114 ngày 16 giờ
23Uttara Central Chess Club November 2016 Chess Championship 120 ngày 15 giờ
24OMICON 42nd National 'A' Chess Championship-2016 123 ngày 16 giờ
25WALTON 2nd Division Chess League-2016 136 ngày 16 giờ
26Olympic FIDE Rapid Rating Chess Tournament 144 ngày 18 giờ
27SAIF POWERTEC 42nd National B Chess Championship-2016 146 ngày 18 giờ
28WALTON National Chess Tournament 2016 for Visually Impaired Persons. 158 ngày 21 giờ
29Dhaka District Chess Championship-2016 160 ngày 17 giờ
30Talent Hunt Chess Tournament Girls 161 ngày 20 giờ
31Talent Hunt Chess Tournament Boys 161 ngày 20 giờ
32SAIF GLOBLA SPORTS 36th National Women Chess Championship-2016 162 ngày 21 giờ
33Uttara Central Chess Club Championship-2016 164 ngày 16 giờ
34NARAYANGONJ DISTRICT INTERNATIONAL RAPID RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2016 167 ngày 23 giờ
35Cox's Bazar Chess Players Association Rapid Chess Tournament-2016 175 ngày 16 giờ
36Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Boys 176 ngày 17 giờ
37Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Boys 176 ngày 18 giờ
38Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class KG to V Girls 176 ngày 19 giờ
39Sheikh Russel School Chess Tournament-2016 Class VI to X Girls 176 ngày 19 giờ
40Elegant 36th National Women Chess Championship-2016, Preliminary Phase 178 ngày 18 giờ
41Aurangajeb & Shafiul Azam Memorial Invitation Chess Championship 2016 179 ngày 18 giờ
4236th National Junior (Under-20) Chess Championships-2016 200 ngày 23 giờ
4335th National Sub-Junior (Under-16) Chess Championship-2016 209 ngày 18 giờ
44C J K S Kwality Ice Cream District Chess Championship 2016 211 ngày 18 giờ
45Principal S M Shamsul Huda Fide Rapid Rating Chess Tournament-2016 221 ngày 14 giờ
46Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2016 Below 2100 223 ngày 17 giờ
47Chess Festival Blitz Event 239 ngày 17 giờ
48BRAC University Chess Tournament 246 ngày 21 giờ
49Prime Bank 19th International Rating Chess Tournament-2016 247 ngày 20 giờ
50SAIF POWERTEC International Rating Chesss Tournament-2016 257 ngày 14 giờ
Advertisement