Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1S. A. Group of Companies Ltd Premier Division Chess League-2017 29 phút
2Uttara Central Chess Club Blitz Championship - 2017 5 ngày 22 giờ
3Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match of Blitaz for 7th and 8th 8 ngày 13 giờ
4Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off 7th 8th and 9th Position 8 ngày 14 giờ
5Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match for 10th and 11th Positions 8 ngày 18 giờ
6Omicon Group 43rd National 'A' Chess Play-Off Match for 12th and 13th Positions 8 ngày 18 giờ
7Omicon Group 43rd National A Play-Off for Championship 8 ngày 18 giờ
8Omicon Group 43rd National A Chess Championship-2017 8 ngày 19 giờ
9SAIF POWERTEC 43rd National B Chess Championship-2017 27 ngày 17 giờ
10BRAC Intre-University Chess Championship Fall 2017 27 ngày 19 giờ
11BRAC University Chess Tournament Fall 2017 34 ngày 20 giờ
12Metropolise FIDE Rating Chess Tournament-2017 Below 2100 39 ngày 16 giờ
13C J K S - BOROTAKIA Chittagong District Chess Championship -2017 45 ngày
14WALTON 2nd Division Chess League-2017 46 ngày 19 giờ
1519th National Deaf Chess Championship-2017 49 ngày 16 giờ
16UCCC 14th Rapid Rating Chess Tournament-2017 55 ngày 9 giờ
17Narayangonj District Qualifing Rapid Rating Chess Tournament 2017 55 ngày 16 giờ
18WALTON Special National Chess Tournament-2017 Open 57 ngày 20 giờ
19WALTON Special National Chess Tournament-2017 Women 57 ngày 21 giờ
20WALTON 37th National Women's Chess Championship-2017 58 ngày 18 giờ
21Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Boys 60 ngày
22Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Girls 61 ngày 17 giờ
23Morning Glory Rapid Rating Chess Tournament 2017 69 ngày 15 giờ
24Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V 69 ngày 16 giờ
25Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2007 VI to X Boys 69 ngày 16 giờ
26Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 VI to X Girls 69 ngày 19 giờ
27Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V Girls 69 ngày 20 giờ
28BERGER 1st INTER UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP-2017 77 ngày 11 giờ
29UCCC Standard Rating Chess Tournament - 2017 82 ngày 9 giờ
30C C P A Fide Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 83 ngày
3112th Rapid Rating Chess Tournament-2017 90 ngày 1 giờ
32Rajshahi District Open FIDE Rating Chess Tournament 2017 95 ngày 13 giờ
33Kushtia District Chess Championship-2017 97 ngày 16 giờ
34Dawn Group International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 122 ngày 6 giờ
35Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category B 123 ngày 19 giờ
36Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category A 123 ngày 19 giờ
37Intra-University Chess Tournament 126 ngày 17 giờ
38Kwality Ice Cream International Rapid Rating Chess Tournament-2017 131 ngày 2 giờ
39Dishari Politecnical Institute 1st International Rapid Rating Tournament 2017 132 ngày 11 giờ
40Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 132 ngày 13 giờ
41Elegant Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 132 ngày 18 giờ
42Port Colony Sabuj Shangha Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 138 ngày 15 giờ
43SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category A 144 ngày 15 giờ
44SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category B 144 ngày 16 giờ
45Bengali New Year FIDE Rating Chess Tournament 2017 153 ngày 17 giờ
46BRAC University Women's Chess Tournament 153 ngày 20 giờ
47BRAC University Chess Tournament-2017 159 ngày 18 giờ
48Sheikh Russel Memorial Open Rapid Rating Chess Tournament-2017 159 ngày 21 giờ
493 Son's FIDE rating Chess Tournament (Below 2000) 163 ngày 17 giờ
50SGS Open FIDE Rating Chess Tournament 186 ngày 20 giờ
Advertisement