Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Elegant Uttara 6th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 1 ngày 1 giờ
2 IUB Interational FIDE Rating Chess Tournament-2018 1 ngày 5 giờ
3UCCC Fide Blitz Rating Chess Tournament-2018 9 ngày 1 giờ
4Elegant Uttara 6th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 10 ngày 3 giờ
5WALTON Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2018 Below 2100 11 ngày 5 giờ
6Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 24 ngày 2 giờ
7Elegant Uttara 5th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 24 ngày 2 giờ
8Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 24 ngày 4 giờ
9Elegant Uttara 5th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 29 ngày 2 giờ
10WALTON International FIDE Rating Chess Tournament-2018 49 ngày 3 giờ
11CCPA FIDE OPEN RAPID RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 52 ngày 4 giờ
12Elegant Uttara 4th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 71 ngày
13SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 72 ngày 5 giờ
14SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 72 ngày 6 giờ
15First international rapid rating chess tournament 2018 72 ngày 22 giờ
16Rectangle FIDE Rapid Rating Chess Tournamet-2018 75 ngày 8 giờ
17LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 76 ngày 2 giờ
18SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Girls 80 ngày 2 giờ
19SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Open 80 ngày 2 giờ
201st HOLIDAY FIDE STANDARD RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 81 ngày 21 giờ
21ACPB Charity Rapid Rating Chess Tournament-2018 87 ngày 3 giờ
22Chittagong Distric Junior Girls Chess Chaimpionship -2018 88 ngày 23 giờ
23Chittagong Distric Sub-Junior Chess Chaimpionship-2018 88 ngày 23 giờ
24Chittagong Distric Junior Chess Chaimpionship-2018 88 ngày 23 giờ
25CCPA Charity Open Rapid Rating Chess Tournament-2018 93 ngày 8 giờ
26Naborsha Blitz Rating Chess Tournament - 1425 93 ngày 21 giờ
27 Elegant Uttara 4th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 94 ngày 2 giờ
28 Basumati FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 98 ngày 1 giờ
29 Elegant Uttara 3rd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 99 ngày 2 giờ
30ULAB 2nd Intra-University Chess Tournament-2018 102 ngày 5 giờ
311st Inter School Chess League Rajshahi-2018 106 ngày 8 giờ
32Intra IUB Chess Championship Spring 2018 114 ngày 3 giờ
33DPS STS SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 (GRADE 5 & 6) GIRLS 114 ngày 10 giờ
34Panjeree Chess Tournament 2018 "B" Group Class 7 to Class 10 Senior 115 ngày 2 giờ
35Panjeree Chess Tournament 2018 "A" Group Class 1 to Class 6 Junior 115 ngày 3 giờ
36DPS STS INTER SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 ( GRADE 3 & 4 ) BOYS 115 ngày 3 giờ
37BRAC University Chess Tournament-2018 Spring 115 ngày 6 giờ
38Indpendence Day FIDE Rapod Rating Chess Tournamet- 2018 119 ngày
39Sonargaon International FIDE Rating Chess Tournament-2018 121 ngày 3 giờ
40 Elegant Uttara 2nd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 127 ngày
41BRAC-Intre University Chess Championship Spring-2018 128 ngày 4 giờ
42Morning Glory Open Fide Rapid Rating Tournament-2018 128 ngày 11 giờ
43Late Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 128 ngày 13 giờ
44Bangladesh Youth Games-2018 Rapid Team Girls 132 ngày 4 giờ
45Bangladesh Games-2018 Rapid Team Boys 132 ngày 4 giờ
46Bangladesh Youth Games-2018 Boys Under-17 133 ngày 4 giờ
47Bangladesh Youth Games-2018 Girls Under-17 133 ngày 5 giờ
48Bangladesh Youth Games-2018 Boys U-13 133 ngày 5 giờ
49Bangladesh Youth Games-2018 Girls U-13 133 ngày 6 giờ
50Shamsher Ali 3rd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 137 ngày 4 giờ