Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Sonargaon International FIDE Rating Chess Tournament-2018 14 giờ 22 phút
2 Elegant Uttara 2nd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 2 ngày 13 giờ
3BRAC-Intre University Chess Championship Spring-2018 3 ngày 16 giờ
4Morning Glory Open Fide Rapid Rating Tournament-2018 4 ngày
5Late Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 4 ngày 1 giờ
6Bangladesh Youth Games-2018 Rapid Team Girls 7 ngày 16 giờ
7Bangladesh Games-2018 Rapid Team Boys 7 ngày 16 giờ
8Bangladesh Youth Games-2018 Boys Under-17 8 ngày 17 giờ
9Bangladesh Youth Games-2018 Girls Under-17 8 ngày 17 giờ
10Bangladesh Youth Games-2018 Boys U-13 8 ngày 18 giờ
11Bangladesh Youth Games-2018 Girls U-13 8 ngày 18 giờ
12Shamsher Ali 3rd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 12 ngày 16 giờ
13CJKS-Kwality Ice Cream Inter School Team Chess Tournament-2018 19 ngày 21 giờ
14International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament - 2018 25 ngày 16 giờ
15Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Girls 25 ngày 20 giờ
16Sheikh Russel School Chess 2018 KG to V Boy 25 ngày 20 giờ
17Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Boys 25 ngày 20 giờ
18Sheikh Russel School Chess-2018 KG to V Girls 25 ngày 20 giờ
19Esoft Arena FIDE Rating Chess Tournament Below-2000 26 ngày 14 giờ
20Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2018 27 ngày 12 giờ
21Elegant Uttara 1st FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 30 ngày 15 giờ
22Chess Festival Blitz-2018 32 ngày 14 giờ
23 Begum Laila Alam 9th Open FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 41 ngày 15 giờ
24Elegant Uttara 3rd FIDE Rapid Chess Tournament-2018 44 ngày 19 giờ
25Elegant Uttara 2nd FIDE Rapid Chess Tournament-2018 50 ngày 17 giờ
26CJKS-Zahed Brothers Premier Division Chess League 2017-2018 50 ngày 17 giờ
27CJKS-Zahed Brothers First Division Chess League 2017-2018 51 ngày 16 giờ
28Happy New Year Rapid Rating Chess Tournament-2018 52 ngày 23 giờ
29EICA Monthly Chess Tournament 2017 55 ngày 13 giờ
30JU New Year Fide Rapid Rating Tournament 2018 59 ngày 15 giờ
31S Z Mansur Memorial Open Blitz Rating Chess Tournament - 2018 60 ngày 14 giờ
32 Rainbow Open Rapid Rating Chess Tournament 2018 60 ngày 15 giờ
33Elegant FIDE Rapid Chess January-2018 67 ngày 15 giờ
34Marcel 1st Division Chess League-2017 72 ngày 15 giờ
35CCPA BIJOY DIBOSH FIDE Rapid Rating Individual Chess Tournament-2017 81 ngày 13 giờ
36Victory Day International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 81 ngày 16 giờ
37 Dr. Mirza Akmal Hossain 2nd International Rating Women's Chess Tournament 81 ngày 17 giờ
38S. A. Group of Companies Ltd Premier Division Chess League-2017 91 ngày 13 giờ
39Uttara Central Chess Club Blitz Championship - 2017 101 ngày 21 giờ
40Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match of Blitaz for 7th and 8th 104 ngày 12 giờ
41Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off 7th 8th and 9th Position 104 ngày 12 giờ
42Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match for 10th and 11th Positions 104 ngày 16 giờ
43Omicon Group 43rd National 'A' Chess Play-Off Match for 12th and 13th Positions 104 ngày 16 giờ
44Omicon Group 43rd National A Play-Off for Championship 104 ngày 16 giờ
45Omicon Group 43rd National A Chess Championship-2017 104 ngày 18 giờ
46SAIF POWERTEC 43rd National B Chess Championship-2017 123 ngày 15 giờ
47BRAC Intre-University Chess Championship Fall 2017 123 ngày 18 giờ
48BRAC University Chess Tournament Fall 2017 130 ngày 18 giờ
49Metropolise FIDE Rating Chess Tournament-2017 Below 2100 135 ngày 15 giờ
50C J K S - BOROTAKIA Chittagong District Chess Championship -2017 140 ngày 22 giờ
Advertisement
Advertisement