Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1WALTON Special National Chess Tournament-2017 Open 9 giờ 50 phút
2WALTON Special National Chess Tournament-2017 Women 10 giờ 46 phút
3UCCC 14th Rapid Rating Chess Tournament-2017 (Date : 20-10-2017) 1 ngày
4WALTON 37th National Women's Chess Championship-2017 1 ngày 7 giờ
5Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Boys 2 ngày 13 giờ
6Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Girls 4 ngày 6 giờ
7Morning Glory Rapid Rating Chess Tournament 2017 12 ngày 4 giờ
8Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V 12 ngày 5 giờ
9Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2007 VI to X Boys 12 ngày 5 giờ
10Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 VI to X Girls 12 ngày 8 giờ
11Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V Girls 12 ngày 9 giờ
12BERGER 1st INTER UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP-2017 20 ngày
13UCCC Standard Rating Chess Tournament - 2017 24 ngày 22 giờ
14C C P A Fide Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 25 ngày 13 giờ
1512th Rapid Rating Chess Tournament-2017 32 ngày 14 giờ
16Rajshahi District Open FIDE Rating Chess Tournament 2017 38 ngày 2 giờ
17Kushtia District Chess Championship-2017 40 ngày 5 giờ
18Dawn Group International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 64 ngày 18 giờ
19Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category B 66 ngày 8 giờ
20Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category A 66 ngày 8 giờ
21Intra-University Chess Tournament 69 ngày 6 giờ
22Kwality Ice Cream International Rapid Rating Chess Tournament-2017 73 ngày 15 giờ
23Dishari Politecnical Institute 1st International Rapid Rating Tournament 2017 75 ngày
24Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 75 ngày 2 giờ
25Elegant Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 75 ngày 7 giờ
26Port Colony Sabuj Shangha Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 81 ngày 4 giờ
27SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category A 87 ngày 4 giờ
28SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category B 87 ngày 5 giờ
29Bengali New Year FIDE Rating Chess Tournament 2017 96 ngày 6 giờ
30BRAC University Women's Chess Tournament 96 ngày 9 giờ
31BRAC University Chess Tournament-2017 102 ngày 7 giờ
32Sheikh Russel Memorial Open Rapid Rating Chess Tournament-2017 102 ngày 10 giờ
333 Son's FIDE rating Chess Tournament (Below 2000) 106 ngày 6 giờ
34aaaaaa 110 ngày 5 giờ
35SGS Open FIDE Rating Chess Tournament 129 ngày 9 giờ
36mnk-,jkljç 143 ngày 2 giờ
3710th Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 145 ngày 4 giờ
38Morning Glory International Rating Chess Tournament-2017 151 ngày 5 giờ
39Elegant FIDE Rapid Rating Chess Tournament 151 ngày 5 giờ
4037th National Junior (Under-20) Chess Championships-2017 Open 160 ngày 8 giờ
41 37th National Junior (Under-20) Chess Championships-2017 Girls 160 ngày 8 giờ
421ST IWICA RAMADAN SCHOOL CHESS TOURNAMENT -2017 165 ngày 12 giờ
4311th Amrita Lal Dey International Rating Chess Tournament-2017 167 ngày 10 giờ
44May day Fide Rapid Rating Chess Tournament 169 ngày 5 giờ
45SGS 36th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2017 Girls 170 ngày 7 giờ
46SGS 36th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2017 Open 170 ngày 7 giờ
47Boishakhi Blitz Chess Tournament 2017 180 ngày 4 giờ
48Bangladesh University Games Chess Championship-2017 193 ngày 11 giờ
49Bangladesh University Games Chess Championship-2017 194 ngày 4 giờ
50Bangladesh University Games Chess Championship-2017 194 ngày 11 giờ
Advertisement