Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
14. Int. Bodensee-Seniorenopen 2018 7 giờ 16 phút
24. Int. Bodensee-OPEN 2018 7 giờ 17 phút
36. Rudolf Hollenstein - Gedenkturnier 2018 4 ngày 3 giờ
4Vorarlberg-Cup 2018 H 11 ngày 1 giờ
5Vorarlberg-Cup 2018 G 11 ngày 1 giờ
6Vorarlberg-Cup 2018 F 11 ngày 1 giờ
7Vorarlberg-Cup 2018 D 11 ngày 1 giờ
8Vorarlberg-Cup 2018 C 11 ngày 2 giờ
9Vorarlberg-Cup 2018 B 11 ngày 2 giờ
10Vorarlberg-Cup 2018 A 11 ngày 2 giờ
11Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Oberstufenbewerb - 2018 13 ngày 6 giờ
12Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Hauptbewerb - 2018 13 ngày 6 giờ
13Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Nachwuchsbewerb - 2018 13 ngày 6 giờ
14Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Volksschulbewerb - 2018 13 ngày 6 giờ
1525. Jusefiturnier 2018 - Kategorie Schüler 28 ngày 12 giờ
16Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2018 29 ngày
1725. Josefiturnier 2018 - Kategorie Jugend (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 29 ngày 13 giờ
1825. Josefiturnier 2018 - Kategorie Jugend (für Turnierschach-Elowtg.3.-5.Rd) 29 ngày 13 giờ
19Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 33 ngày 7 giờ
20Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, LIGA 34 ngày 8 giờ
21Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, A-Klasse 34 ngày 8 giờ
22Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, B-Unterland 34 ngày 8 giờ
23Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, B-Oberland 34 ngày 8 giờ
2425. Josefiturnier 2018 - Kategorie Unterstufe 38 ngày 6 giờ
2525. Josefiturnier 2018 - Kategorie Volksschule 38 ngày 7 giờ
26Vbg. Landeseinzelmeisterschaften Mädchen U10 - U14 39 ngày 3 giờ
27Vbg. Landesblitzmeisterschaften 2018 39 ngày 4 giờ
28Schachrallye Lustenau Jugend 2018 (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 51 ngày 2 giờ
29Vbg. Rallye in Bregenz 28.1.2018 Jugend (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 51 ngày 2 giờ
30Vbg. Rallye in Bregenz 28.1.2018 Jugend (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 51 ngày 2 giờ
31Schachrallye Lustenau Jugend 2018 (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 51 ngày 2 giờ
32Vorarlberger Einzelmeisterschaft U8 51 ngày 10 giờ
33Vorarlberger Schacholympiade 2018 U16 54 ngày 8 giờ
34Vorarlberger Schacholympiade 2018 U10 54 ngày 8 giờ
35Schachrallye Lustenau U8 54 ngày 9 giờ
36Schachrallye Lustenau Schüler 2018 58 ngày 13 giờ
37Schulschachturnier Lustenau Unterstufe 2018 58 ngày 13 giờ
38Schulschachturnier Lustenau Volksschule 2018 58 ngày 13 giờ
39Vbg. Landeseinzelmeisterschaft U12 78 ngày 6 giờ
40Vbg. Landeseinzelmeisterschaften U16 78 ngày 6 giờ
41Vbg. Landeseinzelmeisterschaften U18 + Mädchen U16/U18 79 ngày 3 giờ
42Vbg. Landeseinzelmeisterschaft 2018 U10 79 ngày 7 giờ
43Vbg. Landeseinzelmeisterschaft U14 79 ngày 7 giờ
44Vbg. Rallye in Bregenz - Schüler 84 ngày 1 giờ
45Rallyeturnier in Bludenz 2017, Jugend (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 84 ngày 11 giờ
46Rallyeturnier in Bludenz 2017, Jugend (1+2. Runde Schnellschachwertung) 84 ngày 11 giờ
47Lochauer Weihnachtsturnier 2017 103 ngày 2 giờ
4833. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz zugleich Vbg. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 109 ngày 4 giờ
4930. Vorarlberger Schacholympiade - UNTERSTUFE 111 ngày 7 giờ
5030. Vorarlberger Schacholympiade - VOLKSSCHULE 111 ngày 7 giờ