Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 9 giờ 11 phút
2Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 9 giờ 50 phút
31. Bundesliga 2017/2018 8 ngày 6 giờ
4Frauenbundesliga 2017-2018 39 ngày 19 giờ
5Österreichische Meisterschaften Buben U10 63 ngày 14 giờ
6Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 63 ngày 14 giờ
7Österreichische Meisterschaften Buben U8 63 ngày 14 giờ
8Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 63 ngày 15 giờ
92. Bundesliga West 2017/18 73 ngày 10 giờ
10Österreichische Meisterschaften Burschen U12 75 ngày 13 giờ
11Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 75 ngày 13 giờ
12Österreichische Meisterschaften Burschen U14 75 ngày 13 giờ
13Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 75 ngày 13 giờ
142. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 86 ngày 15 giờ
152. Bundesliga Ost 2017/2018 103 ngày 3 giờ
16Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 119 ngày 10 giờ
17Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 119 ngày 12 giờ
181. Bundesliga 2016/2017 120 ngày 8 giờ
19Frauenbundesliga 2016/2017 120 ngày 8 giờ
20Österreichische Meisterschaften Burschen U16 129 ngày 13 giờ
21Österreichische Meisterschaften Burschen U18 129 ngày 13 giờ
22Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 129 ngày 13 giờ
232. Bundesliga Ost 2016/2017 140 ngày 9 giờ
242. Bundesliga Mitte 2016/2017 147 ngày 9 giờ
252. Bundesliga West 2016/17 168 ngày 9 giờ
26Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 243 ngày 13 giờ
27Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 252 ngày 8 giờ
28Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 253 ngày 4 giờ
29Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 13 giờ
30Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 13 giờ
31Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
32Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
33Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
34Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
35Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
36Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
37Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 273 ngày 14 giờ
38Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 6 giờ
39Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 8 giờ
40Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 8 giờ
41Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 9 giờ
42Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 9 giờ
43Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 9 giờ
44Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 9 giờ
45Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2016 274 ngày 9 giờ
46Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2016 275 ngày 7 giờ
47Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü65 301 ngày 14 giờ
48Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü50 301 ngày 14 giờ
4939. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2016 302 ngày 5 giờ
50Österreichische Herren Staatsmeisterschaft 1963 324 ngày 13 giờ
Advertisement