Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 1 ngày 16 giờ
22. Bundesliga West 2017/18 8 ngày 9 giờ
32. Bundesliga Ost 2017/2018 12 ngày 11 giờ
42. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 18 ngày 15 giờ
5Frauenbundesliga 2017-2018 18 ngày 16 giờ
61. Bundesliga 2017/2018 25 ngày 16 giờ
7Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
8Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
9Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
10Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
11Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
12Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
13Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
14Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 20 giờ
15Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 39 ngày 21 giờ
16Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
17Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
18Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
19Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
20Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
21Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
22Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
23Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 40 ngày 15 giờ
24Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 41 ngày 13 giờ
2540. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 61 ngày 19 giờ
26Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 116 ngày 15 giờ
27Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 116 ngày 16 giờ
28Österreichische Meisterschaften Buben U10 179 ngày 20 giờ
29Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 179 ngày 21 giờ
30Österreichische Meisterschaften Buben U8 179 ngày 21 giờ
31Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 179 ngày 22 giờ
32Österreichische Meisterschaften Burschen U12 191 ngày 19 giờ
33Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 191 ngày 19 giờ
34Österreichische Meisterschaften Burschen U14 191 ngày 19 giờ
35Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 191 ngày 20 giờ
36Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 235 ngày 17 giờ
37Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 235 ngày 19 giờ
381. Bundesliga 2016/2017 236 ngày 15 giờ
39Frauenbundesliga 2016/2017 236 ngày 15 giờ
40Österreichische Meisterschaften Burschen U16 245 ngày 19 giờ
41Österreichische Meisterschaften Burschen U18 245 ngày 19 giờ
42Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 245 ngày 19 giờ
432. Bundesliga Ost 2016/2017 256 ngày 16 giờ
442. Bundesliga Mitte 2016/2017 263 ngày 16 giờ
452. Bundesliga West 2016/17 284 ngày 16 giờ
46Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 359 ngày 20 giờ
47Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 368 ngày 15 giờ
48Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 369 ngày 10 giờ
49Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 389 ngày 20 giờ
50Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 389 ngày 20 giờ
Advertisement