Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga Ost 2017/2018 23 giờ 27 phút
22. Bundesliga West 2017/18 3 ngày 2 giờ
340. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 4 ngày 8 giờ
4Frauenbundesliga 2017-2018 30 ngày 23 giờ
51. Bundesliga 2017/2018 33 ngày 21 giờ
62. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 36 ngày 22 giờ
7Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 59 ngày 4 giờ
8Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 59 ngày 5 giờ
9Österreichische Meisterschaften Buben U10 122 ngày 9 giờ
10Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 122 ngày 10 giờ
11Österreichische Meisterschaften Buben U8 122 ngày 10 giờ
12Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 122 ngày 11 giờ
13Österreichische Meisterschaften Burschen U12 134 ngày 8 giờ
14Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 134 ngày 8 giờ
15Österreichische Meisterschaften Burschen U14 134 ngày 8 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 134 ngày 8 giờ
17Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 178 ngày 6 giờ
18Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 178 ngày 8 giờ
191. Bundesliga 2016/2017 179 ngày 4 giờ
20Frauenbundesliga 2016/2017 179 ngày 4 giờ
21Österreichische Meisterschaften Burschen U16 188 ngày 8 giờ
22Österreichische Meisterschaften Burschen U18 188 ngày 8 giờ
23Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 188 ngày 8 giờ
242. Bundesliga Ost 2016/2017 199 ngày 4 giờ
252. Bundesliga Mitte 2016/2017 206 ngày 5 giờ
262. Bundesliga West 2016/17 227 ngày 5 giờ
27Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 302 ngày 8 giờ
28Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 311 ngày 4 giờ
29Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 311 ngày 23 giờ
30Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
31Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
32Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
33Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
34Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
35Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
36Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
37Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
38Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 332 ngày 9 giờ
39Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 2 giờ
40Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
41Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
42Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
43Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
44Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
45Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
46Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2016 333 ngày 4 giờ
47Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2016 334 ngày 3 giờ
48Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü65 360 ngày 10 giờ
49Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü50 360 ngày 10 giờ
5039. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2016 361 ngày 1 giờ
Advertisement