Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga Mitte 2016/2017 29 ngày 11 giờ
22. Bundesliga West 2016/17 33 ngày 7 giờ
3Frauenbundesliga 2016/2017 42 ngày 21 giờ
42. Bundesliga Ost 2016/2017 43 ngày 12 giờ
5Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 69 ngày 16 giờ
6Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 78 ngày 12 giờ
7Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 79 ngày 7 giờ
8Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
9Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
10Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
11Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
12Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
13Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
14Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
15Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
16Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 99 ngày 17 giờ
17Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 9 giờ
18Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
19Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
20Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
21Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
22Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
23Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
24Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2016 100 ngày 12 giờ
25Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2016 101 ngày 11 giờ
261. Bundesliga 2016/2017 127 ngày 12 giờ
27Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü65 127 ngày 18 giờ
28Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü50 127 ngày 18 giờ
2939. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2016 128 ngày 8 giờ
30Österreichische Herren Staatsmeisterschaft 1963 150 ngày 16 giờ
31U14 14. European Union Youth Championship 200 ngày 15 giờ
32U12 14. European Union Youth Championship 200 ngày 15 giờ
33U08 14. European Union Youth Championship 200 ngày 16 giờ
34STAATSMEISTERSCHAFT 2016 FRAUEN 211 ngày 13 giờ
35STAATSMEISTERSCHAFT 2016 allgemeine Klasse 211 ngày 13 giờ
36Österreichische Meisterschaften Buben U10 274 ngày 18 giờ
37Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 274 ngày 18 giờ
38Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 274 ngày 18 giờ
39Österreichische Meisterschaften Buben U8 274 ngày 18 giờ
40Schach-Schülerliga 2016 Bundesfinale der Volksschulen 278 ngày 17 giờ
41Österreichische Meisterschaften Burschen U12 286 ngày 16 giờ
42Österreichische Meisterschaften Burschen U14 286 ngày 16 giờ
43Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 286 ngày 17 giờ
44Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 286 ngày 17 giờ
452. BUNDESLIGA MITTE 311 ngày 18 giờ
46Frauenbundesliga 2015/2016 314 ngày 5 giờ
471. Bundesliga 2015/2016 322 ngày 5 giờ
482. Bundesliga Ost 2015/2016 323 ngày 12 giờ
49Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016 330 ngày 15 giờ
50Österreichische Meisterschaften Burschen U18 340 ngày 15 giờ
Advertisement