Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 2 giờ 34 phút
2Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach 1 ngày 5 giờ
3Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 2 ngày 20 giờ
42. Bundesliga West 2018/19 17 ngày 3 giờ
51. Bundesliga 2018/2019 19 ngày 10 giờ
6Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 29 ngày 5 giờ
7Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 31 ngày 4 giờ
8POLGAR-OPEN 2018 Schüler-Schnellschach-Turnier 32 ngày 8 giờ
9Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 50 ngày 7 giờ
10Österreichische Meisterschaften Buben U10 50 ngày 7 giờ
11Österreichische Meisterschaften Buben U8 50 ngày 7 giờ
12Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 50 ngày 7 giờ
13Österreichische Meisterschaften Burschen U14 62 ngày 5 giờ
14Österreichische Meisterschaften Burschen U12 62 ngày 6 giờ
15Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 62 ngày 7 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 62 ngày 7 giờ
172. Bundesliga Ost 2018/2019 73 ngày 20 giờ
182. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 78 ngày 8 giờ
19Frauenbundesliga 2018/2019 81 ngày 19 giờ
20Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 85 ngày 2 giờ
21Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 85 ngày 2 giờ
22Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 99 ngày 22 giờ
232. Bundesliga Ost 2017/2018 100 ngày 8 giờ
24Frauenbundesliga 2017/2018 106 ngày 2 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 106 ngày 21 giờ
261. Bundesliga 2017/2018 106 ngày 23 giờ
27Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 116 ngày 6 giờ
28Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 116 ngày 6 giờ
29Österreichische Meisterschaften Burschen U18 116 ngày 6 giờ
30Österreichische Meisterschaften Burschen U16 116 ngày 6 giờ
312. Bundesliga West 2017/18 132 ngày 8 giờ
32Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 183 ngày 6 giờ
33Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 222 ngày 2 giờ
34Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 6 giờ
35Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 6 giờ
36Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 6 giờ
37Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
38Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
39Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
40Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
41Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
42Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 260 ngày 7 giờ
43Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
44Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
45Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
46Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
47Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
48Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
49Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 1 giờ
50Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 261 ngày 2 giờ