Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Frauenbundesliga 2016/2017 2 ngày 12 giờ
22. Bundesliga Ost 2016/2017 3 ngày 3 giờ
32. Bundesliga West 2016/17 24 ngày 7 giờ
4Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 29 ngày 7 giờ
5Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 38 ngày 3 giờ
6Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 38 ngày 22 giờ
7Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
8Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
9Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
10Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
11Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
12Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
13Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
14Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
15Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2016 59 ngày 8 giờ
16Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày
17Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
18Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
19Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
20Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
21Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
22Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
23Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2016 60 ngày 3 giờ
24Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2016 61 ngày 1 giờ
252. Bundesliga Mitte 2016/2017 65 ngày 2 giờ
261. Bundesliga 2016/2017 87 ngày 3 giờ
27Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü65 87 ngày 9 giờ
28Offene Österreichische Seniorenmeisterschaft 2016 Spitz Ü50 87 ngày 9 giờ
2939. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2016 87 ngày 23 giờ
30Österreichische Herren Staatsmeisterschaft 1963 110 ngày 7 giờ
31U14 14. European Union Youth Championship 160 ngày 6 giờ
32U12 14. European Union Youth Championship 160 ngày 6 giờ
33U08 14. European Union Youth Championship 160 ngày 7 giờ
34STAATSMEISTERSCHAFT 2016 FRAUEN 171 ngày 4 giờ
35STAATSMEISTERSCHAFT 2016 allgemeine Klasse 171 ngày 4 giờ
36Österreichische Meisterschaften Buben U10 234 ngày 9 giờ
37Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 234 ngày 9 giờ
38Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 234 ngày 9 giờ
39Österreichische Meisterschaften Buben U8 234 ngày 9 giờ
40Schach-Schülerliga 2016 Bundesfinale der Volksschulen 238 ngày 8 giờ
41Österreichische Meisterschaften Burschen U12 246 ngày 7 giờ
42Österreichische Meisterschaften Burschen U14 246 ngày 7 giờ
43Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 246 ngày 7 giờ
44Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 246 ngày 7 giờ
452. BUNDESLIGA MITTE 271 ngày 9 giờ
46Frauenbundesliga 2015/2016 273 ngày 20 giờ
471. Bundesliga 2015/2016 281 ngày 20 giờ
482. Bundesliga Ost 2015/2016 283 ngày 3 giờ
49Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016 290 ngày 6 giờ
50Österreichische Meisterschaften Burschen U18 300 ngày 6 giờ
Advertisement