Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
1Fisher Random 2017 7 ngày 5 giờ
2Campionat Social GEVA-CEA 2017 9 ngày 11 giờ
3Tập huấn 2017 76 ngày 23 giờ
4Campionat Juvenil d'Andorra 2017 125 ngày 8 giờ
5Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 129 ngày 8 giờ
6Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 129 ngày 8 giờ
7Campionat Absolut d'Andorra 2016 225 ngày 13 giờ
834 Andorra Open 319 ngày 12 giờ
9Gran Prix d'Andorra 2016 324 ngày 11 giờ
10Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 482 ngày 7 giờ
11Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 482 ngày 7 giờ
12Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 482 ngày 7 giờ
13Campionat Juvenil d'Andorra 2016 499 ngày 12 giờ
14Absolut d'Andorra 2015 617 ngày 13 giờ
15gggdvsv 617 ngày 18 giờ
1633 Open Andorra Hotel St.Gothard 701 ngày 12 giờ
17Gran Prix Andorra 2015 707 ngày 11 giờ
182n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 711 ngày 7 giờ
19Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 853 ngày 8 giờ
20Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 853 ngày 8 giờ
21Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 853 ngày 9 giờ
22Campionat Juvenil d'Andorra 2015 858 ngày 8 giờ
23Campionat Absolut d’Andorra 2014 976 ngày 17 giờ
2432 Open Andorra Hotel St.Gothard 1065 ngày 10 giờ
25Gran Prix Andorra 2014 1071 ngày 9 giờ
26Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1209 ngày 8 giờ
27Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1216 ngày 14 giờ
28Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1216 ngày 14 giờ
29Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1219 ngày 18 giờ
30yener ak 1279 ngày 6 giờ
31VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1300 ngày 11 giờ
32Campionat Absolut d’Andorra 2013 1345 ngày 14 giờ
33XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1429 ngày 10 giờ
34Gran Prix Andorra 2013 1435 ngày 11 giờ
35Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1576 ngày 7 giờ
36Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1576 ngày 7 giờ
37Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1593 ngày 8 giờ
38Campionat de Nadal 2012 1654 ngày 8 giờ
39Campionat Absolut d’Andorra 2012 1682 ngày 17 giờ
40Pirineu 2012 1710 ngày 8 giờ
41Torneig festa Major Andorra la Vella 2012 1786 ngày 8 giờ
42XXX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 1793 ngày 12 giờ
43Gran Prix andorra 2012 1796 ngày 11 giờ
44Campionat SUB14 2012 - Zones Pirinenques 1949 ngày 8 giờ
45Campionat SUB12 2012 - Zones Pirinenques 1949 ngày 8 giờ
46Campionat SUB10 2012 - Zones Pirinenques 1949 ngày 9 giờ
47Campionat Juvenil d'Andorra 2012 1950 ngày 8 giờ
48Campionat SUB16 2012 - Zones Pirinenques 1956 ngày 7 giờ
49Campionat Absolut d'Andorra 2011 2046 ngày 7 giờ
50XXIX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 2164 ngày 12 giờ
Advertisement