Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
1Campionat Absolut d'Andorra 2017 2 ngày 3 giờ
235 Open Internacional d'Andorra 78 ngày 22 giờ
3Festa Major d'Escaldes - Hotel Panorama 85 ngày 21 giờ
4Gran Prix d'Andorra 2017 88 ngày 5 giờ
5Fisher Random 2017 122 ngày
6Campionat Social GEVA-CEA 2017 124 ngày 5 giờ
7Tập huấn 2017 191 ngày 17 giờ
8Campionat Juvenil d'Andorra 2017 240 ngày 2 giờ
9Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 244 ngày 3 giờ
10Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 244 ngày 3 giờ
11Campionat Absolut d'Andorra 2016 340 ngày 7 giờ
1234 Andorra Open 434 ngày 6 giờ
13Gran Prix d'Andorra 2016 439 ngày 5 giờ
14Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 597 ngày 1 giờ
15Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 597 ngày 1 giờ
16Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 597 ngày 1 giờ
17Campionat Juvenil d'Andorra 2016 614 ngày 6 giờ
18Absolut d'Andorra 2015 732 ngày 7 giờ
19gggdvsv 732 ngày 13 giờ
2033 Open Andorra Hotel St.Gothard 816 ngày 6 giờ
21Gran Prix Andorra 2015 822 ngày 5 giờ
222n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 826 ngày 1 giờ
23Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 968 ngày 2 giờ
24Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 968 ngày 2 giờ
25Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 968 ngày 3 giờ
26Campionat Juvenil d'Andorra 2015 973 ngày 2 giờ
27Campionat Absolut d’Andorra 2014 1091 ngày 12 giờ
2832 Open Andorra Hotel St.Gothard 1180 ngày 4 giờ
29Gran Prix Andorra 2014 1186 ngày 3 giờ
30Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1324 ngày 2 giờ
31Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1331 ngày 8 giờ
32Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1331 ngày 8 giờ
33Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1334 ngày 13 giờ
34yener ak 1394 ngày
35VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1415 ngày 5 giờ
36Campionat Absolut d’Andorra 2013 1460 ngày 8 giờ
37XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1544 ngày 4 giờ
38Gran Prix Andorra 2013 1550 ngày 5 giờ
39Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1691 ngày 1 giờ
40Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1691 ngày 1 giờ
41Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1708 ngày 2 giờ
42Campionat de Nadal 2012 1769 ngày 2 giờ
43Campionat Absolut d’Andorra 2012 1797 ngày 11 giờ
44Pirineu 2012 1825 ngày 2 giờ
45Torneig festa Major Andorra la Vella 2012 1901 ngày 2 giờ
46XXX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 1908 ngày 6 giờ
47Gran Prix andorra 2012 1911 ngày 6 giờ
48Campionat SUB14 2012 - Zones Pirinenques 2064 ngày 2 giờ
49Campionat SUB12 2012 - Zones Pirinenques 2064 ngày 2 giờ
50Campionat SUB10 2012 - Zones Pirinenques 2064 ngày 3 giờ
Advertisement