Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
15º European Small Nations Team Championship 29 ngày 9 giờ
2Blitz Tournament ESNA 2017 30 ngày 8 giờ
3Torneo de Ajedrez IRT Copa Icesi 2017 Blitz Absoluto 44 ngày 13 giờ
4Campionat Absolut d'Andorra 2017 61 ngày 9 giờ
535 Open Internacional d'Andorra 138 ngày 5 giờ
6Festa Major d'Escaldes - Hotel Panorama 145 ngày 4 giờ
7Gran Prix d'Andorra 2017 147 ngày 11 giờ
8Fisher Random 2017 181 ngày 6 giờ
9Campionat Social GEVA-CEA 2017 183 ngày 11 giờ
10Tập huấn 2017 251 ngày
11Campionat Juvenil d'Andorra 2017 299 ngày 9 giờ
12Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 303 ngày 9 giờ
13Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 303 ngày 9 giờ
14Campionat Absolut d'Andorra 2016 399 ngày 14 giờ
1534 Andorra Open 493 ngày 13 giờ
16Gran Prix d'Andorra 2016 498 ngày 12 giờ
17Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 656 ngày 8 giờ
18Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 656 ngày 8 giờ
19Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 656 ngày 8 giờ
20Campionat Juvenil d'Andorra 2016 673 ngày 13 giờ
21Absolut d'Andorra 2015 791 ngày 14 giờ
22gggdvsv 791 ngày 19 giờ
2333 Open Andorra Hotel St.Gothard 875 ngày 13 giờ
24Gran Prix Andorra 2015 881 ngày 12 giờ
252n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 885 ngày 8 giờ
26Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 1027 ngày 9 giờ
27Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 1027 ngày 9 giờ
28Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 1027 ngày 9 giờ
29Campionat Juvenil d'Andorra 2015 1032 ngày 8 giờ
30Campionat Absolut d’Andorra 2014 1150 ngày 18 giờ
3132 Open Andorra Hotel St.Gothard 1239 ngày 10 giờ
32Gran Prix Andorra 2014 1245 ngày 9 giờ
33Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1383 ngày 8 giờ
34Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1390 ngày 14 giờ
35Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1390 ngày 14 giờ
36Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1393 ngày 19 giờ
37yener ak 1453 ngày 6 giờ
38VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1474 ngày 11 giờ
39Campionat Absolut d’Andorra 2013 1519 ngày 14 giờ
40XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1603 ngày 11 giờ
41Gran Prix Andorra 2013 1609 ngày 12 giờ
42Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1750 ngày 8 giờ
43Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1750 ngày 8 giờ
44Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1767 ngày 8 giờ
45Campionat de Nadal 2012 1828 ngày 8 giờ
46Campionat Absolut d’Andorra 2012 1856 ngày 17 giờ
47Pirineu 2012 1884 ngày 9 giờ
48Torneig festa Major Andorra la Vella 2012 1960 ngày 9 giờ
49XXX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 1967 ngày 13 giờ
50Gran Prix andorra 2012 1970 ngày 12 giờ
Advertisement