Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
1Tập huấn 2017 44 ngày 16 giờ
2Campionat Juvenil d'Andorra 2017 93 ngày 1 giờ
3Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 97 ngày 1 giờ
4Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 97 ngày 1 giờ
5Campionat Absolut d'Andorra 2016 193 ngày 6 giờ
634 Andorra Open 287 ngày 5 giờ
7Gran Prix d'Andorra 2016 292 ngày 4 giờ
8Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 449 ngày 23 giờ
9Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 450 ngày
10Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 450 ngày
11Campionat Juvenil d'Andorra 2016 467 ngày 4 giờ
12Absolut d'Andorra 2015 585 ngày 6 giờ
13gggdvsv 585 ngày 11 giờ
1433 Open Andorra Hotel St.Gothard 669 ngày 5 giờ
15Gran Prix Andorra 2015 675 ngày 4 giờ
162n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 679 ngày
17Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 821 ngày 1 giờ
18Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 821 ngày 1 giờ
19Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 821 ngày 1 giờ
20Campionat Juvenil d'Andorra 2015 826 ngày
21Campionat Absolut d’Andorra 2014 944 ngày 10 giờ
2232 Open Andorra Hotel St.Gothard 1033 ngày 2 giờ
23Gran Prix Andorra 2014 1039 ngày 1 giờ
24Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1177 ngày
25Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1184 ngày 6 giờ
26Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1184 ngày 6 giờ
27Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1187 ngày 11 giờ
28yener ak 1246 ngày 22 giờ
29VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1268 ngày 3 giờ
30Campionat Absolut d’Andorra 2013 1313 ngày 6 giờ
31XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1397 ngày 2 giờ
32Gran Prix Andorra 2013 1403 ngày 4 giờ
33Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1544 ngày
34Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1544 ngày
35Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1561 ngày
36Campionat de Nadal 2012 1622 ngày
37Campionat Absolut d’Andorra 2012 1650 ngày 9 giờ
38Pirineu 2012 1678 ngày
39Torneig festa Major Andorra la Vella 2012 1754 ngày 1 giờ
40XXX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 1761 ngày 5 giờ
41Gran Prix andorra 2012 1764 ngày 4 giờ
42Campionat SUB14 2012 - Zones Pirinenques 1917 ngày 1 giờ
43Campionat SUB12 2012 - Zones Pirinenques 1917 ngày 1 giờ
44Campionat SUB10 2012 - Zones Pirinenques 1917 ngày 1 giờ
45Campionat Juvenil d'Andorra 2012 1918 ngày 1 giờ
46Campionat SUB16 2012 - Zones Pirinenques 1924 ngày
47Campionat Absolut d'Andorra 2011 2013 ngày 23 giờ
48XXIX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 2132 ngày 5 giờ
49Campionat Juvenil d'Andorra 2011 2275 ngày
50Campionat SUB12 2011 - Zones Pirinenques 2281 ngày 1 giờ
Advertisement