Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1championat de ramadn long 2017 d'Oran 4 ngày 11 giờ
2tournoi du ramadan moins de 20 ans sba 6 ngày 17 giờ
3Open Wilaya Blitz Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 7 ngày 8 giờ
4Open Wilaya Rapide Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 7 ngày 8 giờ
5Open Ramadan Medea 2017 8 ngày 17 giờ
6Open Ramadan Medea 2017 U14 8 ngày 17 giờ
75 eme Edition du tournoi des nuits de Cirta 9 ngày 11 giờ
8TOURNOI RAMADAN 10 ngày 19 giờ
9rapide ramadan 2017 SBA 15 ngày 14 giờ
10Open Ramadan Medea 2017 Blitz 15 ngày 20 giờ
11championnat de ramadan blitz 2017 Oran 18 ngày 11 giờ
12chempionnat de ramadan rapide 2017 oran 20 ngày
13tournoi du ramadan 2017 wilaya de sidi bel abbes 22 ngày 19 giờ
14blitz ramadan 2017 SBA 22 ngày 21 giờ
15TOURNOI INTERNE AIN TEDELES 39 ngày 3 giờ
162017 Zonal 4.1 Chess Championships Open Section 40 ngày
172017 Zonal 4.1 Chess Championships Women Section 40 ngày
18OPEN B "8 Mai 1945" Guelma 2017 51 ngày 12 giờ
19Open A "8Mai 1945" Guelma 2017 51 ngày 12 giờ
20Tournoi du 1 Mai INGESe 56 ngày 15 giờ
21Open International "Youm El Ilm" 2017 plus de 1700 65 ngày 14 giờ
22Open International "Youm El Ilm" 2017 Moins de 1700 65 ngày 16 giờ
23Finale du Championnat National de la sureté nationale 2017 69 ngày 23 giờ
24Finale du Championnat National Feminin de la sureté nationale 2017 69 ngày 23 giờ
25Round Robbin "Youm El Ilm"Skikda 2017 72 ngày 2 giờ
26Open Youm El-Ilm - Alger 2017 72 ngày 17 giờ
27TOURNOI 08 MARS 78 ngày 22 giờ
28Tournoi sonelgaz 86 ngày 16 giờ
291/2 FINALE DU CHAMPIONNAT D ALGERIE INDIVIDUEL TOUTES CATEGORIES 86 ngày 19 giờ
30Demi finale du Champ.Nat.Iind.Féminin. 2017 87 ngày 1 giờ
31zonal jeunes "EST" U08 93 ngày
32zonal jeunes "EST" U16 93 ngày
33zonal jeunes"EST" U18 93 ngày 1 giờ
34Zonal jeunes "EST" U16f 93 ngày 1 giờ
35zonal jeunes "EST" U14f 93 ngày 1 giờ
36zonal jeunes "EST" U14 93 ngày 1 giờ
37zonal jeunes "EST" U12f 93 ngày 2 giờ
38zonal jeunes "EST" U12 93 ngày 10 giờ
39zonal jeunes "EST" U10f 93 ngày 11 giờ
40zonal jeunes "EST" U10 93 ngày 12 giờ
41zonal jeunes "EST" U08f 93 ngày 14 giờ
42Zonal Centre U8F 93 ngày 15 giờ
43Championnat régional U8Garçons 93 ngày 15 giờ
44Zonal Centre U10F 93 ngày 15 giờ
45Zonal Centre U10G 93 ngày 15 giờ
46Championnat régional U12 Filles 93 ngày 15 giờ
47Championnat régional U12 Garçons 93 ngày 15 giờ
48Zonal Centr U14F 93 ngày 15 giờ
49Championnat régional U14 G 93 ngày 15 giờ
50Championnat régional U16 Filles 93 ngày 15 giờ
Advertisement