Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Championnat National Individuel Feminin 2017 8 giờ 58 phút
2Championnat National Individuel Toutes Catégories 8 giờ 59 phút
3Cirta Open Tournament 16 giờ 59 phút
4 TOURNOI DU 1ER NOVEMBRE -16 ANS SIDI BEL ABBES 2 ngày 11 giờ
5Cirta Open Tournament 3 ngày 8 giờ
62eme Open de vendredi d'Oran 2017 3 ngày 11 giờ
7Cirta Chess Tournament 3 ngày 17 giờ
8CNIJuniors garcons 2017 16 ngày 17 giờ
9CNIJuniors FILLES 2017 16 ngày 17 giờ
10TEST 22 ngày 10 giờ
1130th Agerian Team Chess Championship 2017 23 ngày 5 giờ
12TOURNOI DES DEBUTANTS 2017 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 24 ngày 12 giờ
13CHAMPIONNAT D'ALGERIE PAR EQUIPE DIVISION 2 31 ngày 11 giờ
14Championnat nationnal des jeunes U10 G 55 ngày 8 giờ
15Championnat nationnal des jeunes U08 F 56 ngày 9 giờ
16Championnat nationnal des jeunes U18 F 56 ngày 10 giờ
17Championnat nationnal des jeunes U12 F 56 ngày 11 giờ
18Championnat nationnal des jeunes U14 G 56 ngày 11 giờ
19Championnat nationnal des jeunes U14 F 56 ngày 11 giờ
20Championnat nationnal des jeunes U12 G 56 ngày 11 giờ
21Championnat nationnal des jeunes U16 G 56 ngày 12 giờ
22Championnat nationnal des jeunes U18 G 56 ngày 12 giờ
23Championnat nationnal des jeunes U16 F 56 ngày 12 giờ
24Championnat nationnal des jeunes U08 G 56 ngày 12 giờ
25Championnat nationnal des jeunes U10 F 56 ngày 12 giờ
26Championnat de wilaya- SKIKDA 2017 58 ngày 19 giờ
27Celebration du 20 Aout Skikda 2017 65 ngày 12 giờ
28Demi final cahampionnat des jeunes U16 G 75 ngày 11 giờ
29Demi final des jeunes catégories U14 Garçon 75 ngày 11 giờ
30DEMI FINAL U 14 FEMININ 2017 75 ngày 11 giờ
31Demi final des jeunes U18 garçon 75 ngày 11 giờ
32Demi-Finale du championnat d'algerie des jeunes U 08 ans Garçons 81 ngày 8 giờ
33demi-finale du championnat d'algerie U 12 Garçons 81 ngày 8 giờ
34demi-finale du championnat d'algerie U 10 Filles 81 ngày 8 giờ
35demi-finale du championnat d'algerie des U 10 Garçons 81 ngày 8 giờ
36demi-finale du championnat d'algerie U 08 Filles 81 ngày 8 giờ
37demi-finale du championnat d'algerie U 12 filles 81 ngày 8 giờ
38Open de l'independance Skikda 2017 92 ngày 5 giờ
392017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 99 ngày 11 giờ
402017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 99 ngày 11 giờ
412017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 99 ngày 12 giờ
422017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 103 ngày 17 giờ
432017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 103 ngày 17 giờ
442017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 105 ngày 10 giờ
45Championnat National Scolaire Juillet 2017 U17 G (2000/2001) 107 ngày 8 giờ
46Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U17 F (2000/2001) U 17F 107 ngày 8 giờ
47Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U15 F (2002/2003) 107 ngày 8 giờ
48Championnat National Scolaire Juillet 2017 U13 G (2004 et moin) 107 ngày 8 giờ
49Championnat Nationnal Scolaire U13 F (2004 et moin) 107 ngày 8 giờ
50championnat scolaire juillet 2017 U15 G (2002/2003) 108 ngày 7 giờ
Advertisement