Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
11/2 FINALE DU CHAMPIONNAT D ALGERIE TOUTES CATEGORIES 22 giờ 31 phút
2zonal jeunes "EST" U08 2 ngày 8 giờ
3zonal jeunes "EST" U16 2 ngày 8 giờ
4zonal jeunes"EST" U18 2 ngày 8 giờ
5Zonal jeunes "EST" U16f 2 ngày 8 giờ
6zonal jeunes "EST" U14f 2 ngày 8 giờ
7zonal jeunes "EST" U14 2 ngày 9 giờ
8zonal jeunes "EST" U12f 2 ngày 9 giờ
9zonal jeunes "EST" U12 2 ngày 18 giờ
10zonal jeunes "EST" U10f 2 ngày 18 giờ
11zonal jeunes "EST" U10 2 ngày 19 giờ
12zonal jeunes "EST" U08f 2 ngày 21 giờ
13Zonal Centre U8F 2 ngày 23 giờ
14Championnat régional U8Garçons 2 ngày 23 giờ
15Zonal Centre U10F 2 ngày 23 giờ
16Zonal Centre U10G 2 ngày 23 giờ
17Championnat régional U12 Filles 2 ngày 23 giờ
18Championnat régional U12 Garçons 2 ngày 23 giờ
19Zonal Centr U14F 2 ngày 23 giờ
20Championnat régional U14 G 2 ngày 23 giờ
21Championnat régional U16 Filles 2 ngày 23 giờ
22Zonal Centre U16G 2 ngày 23 giờ
23Championnat régional U18 Filles 2 ngày 23 giờ
24Zonal Centre U18G 2 ngày 23 giờ
25CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U08 Girls 3 ngày 10 giờ
26CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U08 BOYS 3 ngày 10 giờ
27CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U12 BOYS RR 3 ngày 10 giờ
28CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U14 Boys 3 ngày 10 giờ
29CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U18 Boys 3 ngày 10 giờ
30CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U16 Boys 3 ngày 10 giờ
31CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U14 Girls 3 ngày 10 giờ
32CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U10 BOYS 3 ngày 10 giờ
33CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U18 Garçons 3 ngày 14 giờ
34CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U16 Garçons 3 ngày 14 giờ
35CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U14 Garçons 3 ngày 14 giờ
36CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES BISKRA 2017 U14 FILLES 3 ngày 14 giờ
37CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U12 Garçons 3 ngày 14 giờ
38CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES BISKRA 2017 U12 FILLES 3 ngày 14 giờ
39CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U10 FILLES 3 ngày 14 giờ
40CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U8 Garçons 4 ngày
41CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U8 FILLES 4 ngày
42TOURNOI SONATRACH REGIONAL (ALGER) 21/03/2017 7 ngày
43Chempionnal regional individuel toutes categorie Ouest 10 ngày 2 giờ
44Championat National Toutes Catégories - ZONALE SUD 2017 10 ngày 4 giờ
45Championnat Régional toutes Catégories - Centre - 10 ngày 4 giờ
46Zonal EST du CNITC 2017 10 ngày 7 giờ
47Championnat de Wilaya des jeunes catégories - Tlemcen (U14 Filles) 11 ngày 18 giờ
48Championnat Scolaire de la Wilaya de Tlemcen Garçons 11 ngày 20 giờ
49Championnat scolaire de la Wilaya de Tlemcen - Féminin 11 ngày 21 giờ
50tournoi régional sud est de police 14 ngày 11 giờ
Advertisement