Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Open International "Youm El Ilm" 2017 plus de 1700 4 ngày 21 giờ
2Open International "Youm El Ilm" 2017 Moins de 1700 4 ngày 22 giờ
3Finale du Championnat National de la sureté nationale 2017 9 ngày 5 giờ
4Finale du Championnat National Feminin de la sureté nationale 2017 9 ngày 5 giờ
5Round Robbin "Youm El Ilm"Skikda 2017 11 ngày 8 giờ
6Open Youm El-Ilm - Alger 2017 11 ngày 23 giờ
7TOURNOI 08 MARS 18 ngày 5 giờ
8Tournoi sonelgaz 25 ngày 22 giờ
91/2 FINALE DU CHAMPIONNAT D ALGERIE INDIVIDUEL TOUTES CATEGORIES 26 ngày 1 giờ
10Demi finale du Champ.Nat.Iind.Féminin. 2017 26 ngày 7 giờ
11zonal jeunes "EST" U08 32 ngày 7 giờ
12zonal jeunes "EST" U16 32 ngày 7 giờ
13zonal jeunes"EST" U18 32 ngày 7 giờ
14Zonal jeunes "EST" U16f 32 ngày 7 giờ
15zonal jeunes "EST" U14f 32 ngày 7 giờ
16zonal jeunes "EST" U14 32 ngày 8 giờ
17zonal jeunes "EST" U12f 32 ngày 8 giờ
18zonal jeunes "EST" U12 32 ngày 17 giờ
19zonal jeunes "EST" U10f 32 ngày 17 giờ
20zonal jeunes "EST" U10 32 ngày 18 giờ
21zonal jeunes "EST" U08f 32 ngày 20 giờ
22Zonal Centre U8F 32 ngày 22 giờ
23Championnat régional U8Garçons 32 ngày 22 giờ
24Zonal Centre U10F 32 ngày 22 giờ
25Zonal Centre U10G 32 ngày 22 giờ
26Championnat régional U12 Filles 32 ngày 22 giờ
27Championnat régional U12 Garçons 32 ngày 22 giờ
28Zonal Centr U14F 32 ngày 22 giờ
29Championnat régional U14 G 32 ngày 22 giờ
30Championnat régional U16 Filles 32 ngày 22 giờ
31Zonal Centre U16G 32 ngày 22 giờ
32Championnat régional U18 Filles 32 ngày 22 giờ
33Zonal Centre U18G 32 ngày 22 giờ
34CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U08 Girls 33 ngày 9 giờ
35CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U08 BOYS 33 ngày 9 giờ
36CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U12 BOYS RR 33 ngày 9 giờ
37CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U14 Boys 33 ngày 9 giờ
38CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U18 Boys 33 ngày 9 giờ
39CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U16 Boys 33 ngày 9 giờ
40CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U14 Girls 33 ngày 9 giờ
41CHAMPIONAT REGIONAL OUEST DES JEUNES U10 BOYS 33 ngày 9 giờ
42CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U18 Garçons 33 ngày 13 giờ
43CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U16 Garçons 33 ngày 13 giờ
44CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U14 Garçons 33 ngày 13 giờ
45CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES BISKRA 2017 U14 FILLES 33 ngày 13 giờ
46CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U12 Garçons 33 ngày 13 giờ
47CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES BISKRA 2017 U12 FILLES 33 ngày 13 giờ
48CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U10 FILLES 33 ngày 13 giờ
49CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U8 Garçons 33 ngày 22 giờ
50CHAMPIONAT REGIONAL DES CATEGORIES JEUNES ZONE SUD - BISKRA 2017 U8 FILLES 33 ngày 22 giờ
Advertisement