Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Demi final cahampionnat des jeunes U16 G 8 ngày 3 giờ
2Demi final des jeunes catégories U14 Garçon 8 ngày 3 giờ
3DEMI FINAL U 14 FEMININ 2017 8 ngày 3 giờ
4Demi final des jeunes U18 garçon 8 ngày 3 giờ
5Demi-Finale du championnat d'algerie des jeunes U 08 ans Garçons 14 ngày
6demi-finale du championnat d'algerie U 12 Garçons 14 ngày
7demi-finale du championnat d'algerie U 10 Filles 14 ngày
8demi-finale du championnat d'algerie des U 10 Garçons 14 ngày
9demi-finale du championnat d'algerie U 08 Filles 14 ngày
10demi-finale du championnat d'algerie U 12 filles 14 ngày
11Open de l'independance Skikda 2017 24 ngày 20 giờ
122017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 32 ngày 3 giờ
132017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 32 ngày 3 giờ
142017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 32 ngày 3 giờ
152017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 36 ngày 8 giờ
162017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 36 ngày 9 giờ
172017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 38 ngày 2 giờ
18Championnat National Scolaire Juillet 2017 U17 G (2000/2001) 39 ngày 23 giờ
19Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U17 F (2000/2001) U 17F 39 ngày 23 giờ
20Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U15 F (2002/2003) 39 ngày 23 giờ
21Championnat National Scolaire Juillet 2017 U13 G (2004 et moin) 39 ngày 23 giờ
22Championnat Nationnal Scolaire U13 F (2004 et moin) 39 ngày 23 giờ
23championnat scolaire juillet 2017 U15 G (2002/2003) 40 ngày 22 giờ
2405 JUILLET 44 ngày 2 giờ
25TOURNOI DE 05 JUILLET 2017 51 ngày 1 giờ
26championat de ramadn long 2017 d'Oran 55 ngày 21 giờ
27tournoi du ramadan moins de 20 ans sba 58 ngày 2 giờ
28Open Wilaya Blitz Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 58 ngày 17 giờ
29Open Wilaya Rapide Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 58 ngày 17 giờ
30Open Ramadan Medea 2017 60 ngày 2 giờ
31Open Ramadan Medea 2017 U14 60 ngày 2 giờ
325 eme Edition du tournoi des nuits de Cirta 60 ngày 20 giờ
33TOURNOI RAMADAN 62 ngày 4 giờ
34rapide ramadan 2017 SBA 67 ngày
35Open Ramadan Medea 2017 Blitz 67 ngày 5 giờ
36championnat de ramadan blitz 2017 Oran 69 ngày 20 giờ
37chempionnat de ramadan rapide 2017 oran 71 ngày 9 giờ
38tournoi du ramadan 2017 wilaya de sidi bel abbes 74 ngày 4 giờ
39blitz ramadan 2017 SBA 74 ngày 6 giờ
40TOURNOI INTERNE AIN TEDELES 90 ngày 13 giờ
412017 Zonal 4.1 Chess Championships Open Section 91 ngày 9 giờ
422017 Zonal 4.1 Chess Championships Women Section 91 ngày 9 giờ
43OPEN B "8 Mai 1945" Guelma 2017 102 ngày 22 giờ
44Open A "8Mai 1945" Guelma 2017 102 ngày 22 giờ
45Tournoi du 1 Mai INGESe 108 ngày 1 giờ
46Open International "Youm El Ilm" 2017 plus de 1700 117 ngày
47Open International "Youm El Ilm" 2017 Moins de 1700 117 ngày 1 giờ
48Finale du Championnat National de la sureté nationale 2017 121 ngày 8 giờ
49Finale du Championnat National Feminin de la sureté nationale 2017 121 ngày 8 giờ
50Round Robbin "Youm El Ilm"Skikda 2017 123 ngày 11 giờ
Advertisement