Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Albania (ALB)

Flag ALB
SốGiảiCập nhật
1Kampionati Kombetar me Grupmosha U-18 2 ngày 8 giờ
2Kampionati Kombetar me Grupmosha U-14 2 ngày 8 giờ
3Kampionati Kombetar me Grupmosha U-8 2 ngày 8 giờ
4Kampionati Kombetar me Grupmosha U-12 2 ngày 8 giờ
5Kampionati Kombetar me Grupmosha U-10 2 ngày 8 giờ
6Kampionati Kombetar me Grupmosha U-16 2 ngày 21 giờ
76° Rencontres Internationales des Echecs Francophones - Tirana 5 ngày 20 giờ
8Proba bre 22 ngày 21 giờ
9Kampionati Kombetar Individual Finale 2018 36 ngày 7 giờ
10Kampionati Kombetar Individual Femra Finale 2018 36 ngày 7 giờ
11World School Chess Championship 2018 - U17 57 ngày 4 giờ
12World School Chess Championship 2018 - G17 57 ngày 4 giờ
13World School Chess Championship 2018 - U11 57 ngày 4 giờ
14World School Chess Championship 2018 - G11 57 ngày 5 giờ
15World School Chess Championship 2018 - U15 57 ngày 5 giờ
16World School Chess Championship 2018 - U9 57 ngày 5 giờ
17World School Chess Championship 2018 - G13 57 ngày 6 giờ
18World School Chess Championship 2018 - U13 57 ngày 6 giờ
19World School Chess Championship 2018 - U7 57 ngày 6 giờ
20World School Chess Championship 2018 - G15 57 ngày 6 giờ
21World School Chess Championship 2018 - G9 57 ngày 6 giờ
22World School Chess Championship 2018 - G7 57 ngày 7 giờ
23Kampionati Kombetar Gjysem-Finalet 2018 85 ngày 4 giờ
24Kampionati Kombetar i Blitcit 2018 92 ngày 6 giờ
25KAMP.KOMB.ME SKUADRA 2017 242 ngày 2 giờ
26FINALET E K,K meshkuj 267 ngày 6 giờ
27FINALET E K.K femra 2017 267 ngày 6 giờ
28Kampionati Kombetar i Blicit 2017 449 ngày 6 giờ
29Kampionati Kombetare Gjysemfinalet 2017 450 ngày
30Kampionati Kombetar i Rapidit 2016 609 ngày 20 giờ
31Kampionati Kombëtar me skuadra 2016 615 ngày 20 giờ
32kampionati kombetar i blicit 2016 618 ngày 7 giờ
33FINALET E K.KOMBETAR 2016 MESHKUJ 779 ngày 23 giờ
34FINALET E K,KOMBETAR TE FEMRAVE 780 ngày 22 giờ
35Gjysem finale 2016 801 ngày 23 giờ
36KAMP.KOMBETAR ME SKUADRA 2015 956 ngày 21 giờ
37Kampionati Kombetar Individual Finale Meshkuj 2015 1019 ngày
38Kampionati Kombetar Individual Finale Femra 2015 1020 ngày
39Durres International Open 2014 1325 ngày 4 giờ
40International Open Tournament "Durres 2013" 1871 ngày 4 giờ
41kampionati lokal 2705 ngày
42Kupa Muhamet Gradeci 2716 ngày 21 giờ
43u20f 3617 ngày 22 giờ