Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands Antilles (AHO)

Flag AHO
SốGiảiCập nhật
1Мемориал А. Ф. Ильина-Женевского 2016, посвященный 80-летию Куликова В. Г. Блиц- турнир 62 ngày 6 giờ
2PRUEBA2 127 ngày 7 giờ
3PRUEBA1 130 ngày 21 giờ
4Test Telepuzik Champ. 2016 204 ngày 15 giờ
5Torneo de Prueba 207 ngày 6 giờ
6Rockadens Öppna KM M2 Hösten 2015 406 ngày 3 giờ
7XIV OPEN DE XADREZ DO CCFC 688 ngày 3 giờ
8Wrong Entry.Please Delete 730 ngày 9 giờ
9xD 737 ngày 18 giờ
10Sivakasi FIDE Rated Chess Championship. 770 ngày 13 giờ
11UASS Aprilsnabben 2014 1009 ngày 19 giờ
12TEMPORAL 1202 ngày 6 giờ
13TEMPORAL 1241 ngày 18 giờ
1420FEM 1285 ngày 1 giờ
15TEMP 1326 ngày
16TEMP 1326 ngày 5 giờ
17AJEDREZ55 1618 ngày 15 giờ
18DEMO 1624 ngày 17 giờ
19DEMO 1630 ngày 3 giờ
20DEMO 1638 ngày 4 giờ
21PANAMERICANO AMATEUR ABSOLUTO(CARTAGENA-COL) 2012 1652 ngày 13 giờ
22MEN USA 1702 ngày 17 giờ
23news 2038 ngày 7 giờ
24preuba111 2069 ngày 21 giờ
25TEST20FEM 2123 ngày 17 giờ
26GP 2147 ngày 8 giờ
27OPEN NEWS 2194 ngày 4 giờ
28REGGIO 123 2205 ngày 4 giờ
29MAGISTRAL 2226 ngày 19 giờ
30IZTZCALCO 2232 ngày 19 giờ
31IZTACALCO 2233 ngày 22 giờ
32U20 2338 ngày 2 giờ
33U20 2340 ngày 19 giờ
34U20 2341 ngày 6 giờ
35sub18 2341 ngày 20 giờ
36U10 2354 ngày 21 giờ
37BLITZ123 2583 ngày 14 giờ
38BLITZ123 2618 ngày 3 giờ
39BLITZ123 2619 ngày 7 giờ
40Nacional Blitz 2649 ngày 8 giờ
41femenino 2655 ngày 6 giờ
42absoluto 2655 ngày 6 giờ
43Nacional de Blitz 2659 ngày 11 giờ
44blitz u18 2663 ngày 19 giờ
45u16 2663 ngày 19 giờ
46BLITZ 14 2663 ngày 19 giờ
47blitz 12 2663 ngày 19 giờ
48blitz 10 2663 ngày 19 giờ
49Blitz - U8 2663 ngày 19 giờ
50Torneo Internacional de Tlacoyalpan 2697 ngày 3 giờ
Advertisement