Избор на федерация    ECU Logo

Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ТурнирПоследно обновяване
1Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 3 Минути
2Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 9 Минути
3Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u6 sinh năm 2011 22 Минути
4GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 2 Дни 6 Часа
5GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 2 Дни 10 Часа
6GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ THPT 3 Дни
7GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM THPT 3 Дни
8GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 8-9 3 Дни
9GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 8-9 3 Дни
10GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 6-7 3 Дни
11GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 6-7 3 Дни
12GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 4-5 3 Дни
13GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 4-5 3 Дни
14GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 1-3 3 Дни
15GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 1-3 3 Дни
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 3 Дни 6 Часа
17Giai co chop doi tuyen Ha noi 3 Дни 6 Часа
18GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 3 Дни 6 Часа
19GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 3 Дни 6 Часа
20GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 3 Дни 6 Часа
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 3 Дни 7 Часа
22GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 3 Дни 7 Часа
23GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 3 Дни 7 Часа
24GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 3 Дни 7 Часа
25GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 3 Дни 7 Часа
26GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 3 Дни 7 Часа
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 9 Дни 19 Часа
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 9 Дни 23 Часа
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 9 Дни 23 Часа
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 9 Дни 23 Часа
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 9 Дни 23 Часа
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 9 Дни 23 Часа
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 9 Дни 23 Часа
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 10 Дни
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 10 Дни
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 10 Дни
37Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 11 Дни 20 Часа
38Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 11 Дни 22 Часа
39GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 13 Дни 20 Часа
40Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 15 Дни 22 Часа
41Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 18 Дни 20 Часа
42GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 18 Дни 21 Часа
437th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 21 Дни 22 Часа
44GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 23 Дни 3 Часа
45GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 23 Дни 20 Часа
46GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 23 Дни 20 Часа
47GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 24 Дни 1 Часа
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 24 Дни 1 Часа
49GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 24 Дни 1 Часа
50GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 24 Дни 1 Часа
Advertisement