Избор на федерация    ECU Logo

Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ТурнирПоследно обновяване
1Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U9 18 Минути
2Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam OPEN 40 Минути
3Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U11 41 Минути
4Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U8 43 Минути
5Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U7 44 Минути
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U7 45 Минути
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U6 46 Минути
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U6 47 Минути
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U5 48 Минути
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U5 49 Минути
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 4 Часа 47 Мин.
12Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 8 Часа 41 Мин.
13GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U10 NỮ 19 Часа 32 Мин.
14GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U8 NAM 19 Часа 33 Мин.
15GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U6 NAM 19 Часа 35 Мин.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 19 Часа 39 Мин.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT NĂM 2018 1 Дни 2 Часа
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 1 Дни 8 Часа
19GIẢI CỜ NHANH CLB KTTL 1 Дни 19 Часа
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 4 2 Дни 23 Часа
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 5 2 Дни 23 Часа
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 3 2 Дни 23 Часа
23Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 2 2 Дни 23 Часа
24Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 1 3 Дни
25Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 3 Дни
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NAM 3 Дни 1 Часа
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NỮ 3 Дни 1 Часа
28Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 1-2-3 4 Дни
29Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 4 4 Дни
30Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 5 4 Дни
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Дни 1 Часа
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Дни 1 Часа
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 4 Дни 1 Часа
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Дни 1 Часа
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (8-9) 4 Дни 1 Часа
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Дни 1 Часа
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Дни 1 Часа
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Дни 1 Часа
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Дни 1 Часа
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Дни 1 Часа
41Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 2 4 Дни 7 Часа
42Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 9 4 Дни 7 Часа
43Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 8 4 Дни 7 Часа
44Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 7 4 Дни 7 Часа
45Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 6 4 Дни 7 Часа
46Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 5 4 Дни 7 Часа
47Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 4 4 Дни 7 Часа
48Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 3 4 Дни 7 Часа
49Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 1 4 Дни 7 Часа
50Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 9 4 Дни 7 Часа