Избор на федерация    ECU Logo

Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ТурнирПоследно обновяване
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 6 Часа 39 Мин.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 6 Часа 41 Мин.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 6 Часа 43 Мин.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 6 Часа 55 Мин.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 6 Часа 58 Мин.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 7 Часа
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 7 Часа 3 Мин.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 7 Часа 5 Мин.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 7 Часа 8 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 7 Часа 11 Мин.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 7 Часа 45 Мин.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 7 Часа 46 Мин.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 7 Часа 48 Мин.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 7 Часа 50 Мин.
15LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 7 Часа 52 Мин.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 7 Часа 54 Мин.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 7 Часа 56 Мин.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 7 Часа 58 Мин.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 8 Часа 9 Мин.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 8 Часа 9 Мин.
21GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 8 Часа 12 Мин.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 8 Часа 18 Мин.
23ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 1 Дни 9 Часа
24ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 1 Дни 9 Часа
25ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 1 Дни 9 Часа
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 1 Дни 9 Часа
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 1 Дни 9 Часа
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 1 Дни 9 Часа
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 1 Дни 9 Часа
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 1 Дни 9 Часа
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 1 Дни 14 Часа
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 1 Дни 14 Часа
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 1 Дни 14 Часа
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 1 Дни 14 Часа
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 1 Дни 14 Часа
36Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng Đội tuyển 1 Дни 16 Часа
37Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua Đội tuyển 1 Дни 16 Часа
38Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua Đội tuyển 1 Дни 16 Часа
39Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng 15 tuổi 1 Дни 16 Часа
40Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua 11 tuổi 1 Дни 16 Часа
41Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua 11 tuổi 1 Дни 16 Часа
42Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Tướng 15 tuổi 1 Дни 16 Часа
43GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U7 - U8 1 Дни 21 Часа
44GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U9 - U10 1 Дни 21 Часа
45GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U11 TRỞ LÊN 1 Дни 21 Часа
46SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN I 20.1.2019 1 Дни 21 Часа
47HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 1 Дни 22 Часа
48HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 1 Дни 22 Часа
49HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 1 Дни 22 Часа
50HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 1 Дни 22 Часа