Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 3 Horas 49 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 5 Horas 12 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 5 Horas 28 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 5 Horas 31 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 5 Horas 32 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 5 Horas 34 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 5 Horas 37 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 5 Horas 38 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 5 Horas 39 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 5 Horas 40 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 5 Horas 42 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 6 Horas 5 Min.
13Giải Cờ Vua Richland mở rộng tháng 8 năm 2018 6 Horas 9 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 6 Horas 16 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 6 Horas 27 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 6 Horas 28 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 6 Horas 31 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 6 Horas 39 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 6 Horas 46 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 6 Horas 49 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 6 Horas 53 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 7 Horas 2 Min.
23GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 1 Días 18 Horas
24GIAỈ CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HƠN HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6, U7 NỮ 1 Días 20 Horas
25GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NỮ 1 Días 20 Horas
26GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U7 NAM 1 Días 20 Horas
27GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NỮ 1 Días 20 Horas
28GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6 NAM 1 Días 20 Horas
29GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NAM 1 Días 20 Horas
30GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NAM 1 Días 20 Horas
31GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 1 Días 20 Horas
32GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 1 Días 20 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 2 Días 5 Horas
34GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 2 Días 21 Horas
35GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 3 Días 4 Horas
36GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 3 Días 4 Horas
37GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 3 Días 4 Horas
38GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 3 Días 5 Horas
39Giải cờ vua tổ dân phố 13, phường Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L6-L9) 4 Días 21 Horas
40Giải cờ vua tổ dân phố 13, P. Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L1-L5) 4 Días 21 Horas
41Tổ dân phố 13 5 Días 17 Horas
42GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA PT 5 Días 23 Horas
43GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 5 Días 23 Horas
44GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 1-5 6 Días
45GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 6-9 6 Días
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 6 Días 4 Horas
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 6 Días 4 Horas
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11 6 Días 4 Horas
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 7 6 Días 4 Horas
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20 6 Días 4 Horas