Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - GILRS 10 2 Horas 43 Min.
2ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - GILRS 08 2 Horas 47 Min.
3Giải Cờ vua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018 2 Horas 58 Min.
4ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - GILRS 20 2 Horas 59 Min.
5ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - GILRS 14 2 Horas 59 Min.
6ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 18-20 3 Horas
7ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 16 3 Horas 1 Min.
8ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 14 3 Horas 1 Min.
9ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 12 3 Horas 2 Min.
10ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 10 3 Horas 2 Min.
11ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 08 3 Horas 3 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 10 Horas 35 Min.
13Giải Vietchess Văn Quán tháng 12 năm 2018 12 Horas 17 Min.
14Giải cờ chớp lớp ĐTQ 3 ngày 17 tháng 12 năm 2018 1 Días 4 Horas
15ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 1 Días 5 Horas
16ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12-14 1 Días 5 Horas
17ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 1 Días 5 Horas
18ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 1 Días 5 Horas
19ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 1 Días 5 Horas
20ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 1 Días 5 Horas
21ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 1 Días 5 Horas
22ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 1 Días 6 Horas
23ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 1 Días 11 Horas
24ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 1 Días 12 Horas
25ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 18-20 1 Días 22 Horas
26ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 16 1 Días 22 Horas
27Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 2 Días 7 Horas
28Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 2 Días 7 Horas
29Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 2 Días 7 Horas
30Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 2 Días 7 Horas
31Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 2 Días 7 Horas
32Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 2 Días 7 Horas
33Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 2 Días 7 Horas
34Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 2 Días 7 Horas
35Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 2 Días 7 Horas
36Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 2 Días 7 Horas
37Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 2 Días 7 Horas
38Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 2 Días 7 Horas
39Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 2 Días 7 Horas
40U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 7 Horas
41Open + U12 Nhanh Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 7 Horas
42U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 8 Horas
43U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 8 Horas
44U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 8 Horas
45U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 8 Horas
46U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 8 Horas
47U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Días 9 Horas
48Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 2 Días 12 Horas
49Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 2 Días 12 Horas
50U10 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 3 Días 4 Horas