Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh phong trào 14 Horas 17 Min.
2Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp phong trào 14 Horas 18 Min.
3Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh nâng cao 14 Horas 18 Min.
4Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp nâng cao 14 Horas 19 Min.
5Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Thử Thách 2 Días 16 Horas
6GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG B 3 Días 15 Horas
7GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG A 3 Días 15 Horas
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 4 Días 5 Horas
9GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T11 4 Días 13 Horas
10Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 5 Días
11Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 5 Días
12Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 5 Días 18 Horas
13Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 5 Días 20 Horas
14Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 6 Días
15Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 6 Días 1 Horas
16Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 6 Días 5 Horas
17Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 6 Días 14 Horas
18ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 8 Días 17 Horas
19ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 8 Días 17 Horas
20ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 8 Días 17 Horas
21ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 8 Días 17 Horas
22ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Días 17 Horas
23ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Días 17 Horas
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 9 Días 17 Horas
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 9 Días 17 Horas
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Días 17 Horas
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Días 17 Horas
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 9 Días 17 Horas
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Días 17 Horas
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 9 Días 17 Horas
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 12 Días 14 Horas
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 12 Días 14 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 12 Días 14 Horas
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 12 Días 14 Horas
35HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 12 Días 16 Horas
36Hội thao HMU Bảng Nữ 12 Días 17 Horas
37Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 15 Días 2 Horas
38Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 15 Días 2 Horas
398x Vs 7x 16 Días 7 Horas
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 16 Días 10 Horas
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 16 Días 10 Horas
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 16 Días 10 Horas
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 16 Días 10 Horas
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 16 Días 10 Horas
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 16 Días 10 Horas
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 16 Días 10 Horas
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 16 Días 11 Horas
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 16 Días 11 Horas
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 16 Días 11 Horas
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 16 Días 11 Horas