Federatie selectie    ECU Logo

Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 3 Uren 44 Min.
2Giải cờ tướng mừng Đảng mừng xuân Bính Thân 2016 9 Uren 2 Min.
3GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NỮ 14 Uren 21 Min.
4GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NỮ 14 Uren 21 Min.
5GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NỮ 14 Uren 22 Min.
6GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 14 Uren 23 Min.
7GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 14 Uren 25 Min.
8GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NỮ 14 Uren 26 Min.
9GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NAM 14 Uren 30 Min.
10GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM 14 Uren 31 Min.
11GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NAM 14 Uren 32 Min.
12GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM 14 Uren 35 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 16 Uren 28 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 17 Uren 24 Min.
15GIAIR CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 17 Uren 25 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 17 Uren 25 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 17 Uren 25 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 17 Uren 25 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 17 Uren 26 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 17 Uren 26 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 17 Uren 26 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỬA TUỔI 6 (LỚP 1) 17 Uren 26 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-PT 1 Dagen 7 Uren
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 1 Dagen 12 Uren
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 1 Dagen 12 Uren
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 1 Dagen 12 Uren
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 1 Dagen 12 Uren
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 1 Dagen 12 Uren
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 1 Dagen 12 Uren
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 1 Dagen 12 Uren
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-NC 1 Dagen 12 Uren
32Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 3 Dagen 14 Uren
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 4 Dagen 3 Uren
34GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 4 Dagen 3 Uren
35DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 4 Dagen 4 Uren
36OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 7 Uren
37U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 7 Uren
38U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
39U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
40U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 4 Dagen 8 Uren
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 4 Dagen 8 Uren
43Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 4 Dagen 8 Uren
44U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
45U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
46U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 4 Dagen 8 Uren
47Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 4 Dagen 8 Uren
48GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 4 Dagen 8 Uren
49GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 4 Dagen 8 Uren
50GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 4 Dagen 8 Uren
Advertisement