Federatie selectie    ECU Logo

Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 11 CN NAM U11 3 Uren 51 Min.
2Lớp đội tuyển U7-8-9-10 4 Uren 28 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018, Đ.Đ CV NỮ ĐỒNG ĐỘI NỮ 4 Uren 31 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018, Đ.Đ CV NAM ĐỒNG ĐỘI NAM 4 Uren 32 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018 ĐỒNG ĐỘI NAM 4 Uren 33 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 15 CN NỮ U15 4 Uren 33 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 12 CN NỮ U12 4 Uren 34 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 11 CN NỮ U11 4 Uren 35 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 15 CN NAM U15 4 Uren 35 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 12 CN NAM U12 4 Uren 36 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 15 CN CỜ TƯỚNG NAM U15 4 Uren 39 Min.
12Dau Vong Tron 24-06-2018 1 Dagen
13amateur 1 Dagen 8 Uren
1422-06-2018 3 Dagen 8 Uren
15GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 Dagen
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 7 Dagen 6 Uren
17GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 Dagen 12 Uren
18GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 5 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 8 Dagen 18 Uren
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 Dagen 2 Uren
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 10 Dagen 2 Uren
21GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 Dagen 2 Uren
22GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 Dagen 2 Uren
23GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 10 Dagen 2 Uren
24GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 10 Dagen 3 Uren
25GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 09 TUỔI 10 Dagen 3 Uren
26GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 09 TUỔI 10 Dagen 3 Uren
27GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
28GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
29GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
30GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
31GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
32GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
33GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
34GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 10 Dagen 8 Uren
35GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 4 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 10 Dagen 9 Uren
36Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
37Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
38Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
39Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
40Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
41Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 9 Uren
42Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
43Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
44Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
45Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
46Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
47Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
48GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
49Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren
50GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 10 Dagen 10 Uren