Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1Kỳ Đài Hồ Gươm lần thứ 66 2 Minute
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 7 Minute
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 40 Minute
4Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 16 Sati 31 Min.
5GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 5-6-7 18 Sati 35 Min.
6GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 10 18 Sati 38 Min.
7GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 8-9 18 Sati 38 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 1 Dani 12 Sati
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 1 Dani 12 Sati
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 1 Dani 12 Sati
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 1 Dani 12 Sati
122323 2 Dani 13 Sati
13GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 5 Dani 22 Sati
14GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 5 Dani 22 Sati
15GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 5 Dani 22 Sati
16GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 5 Dani 22 Sati
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 8 Dani 17 Sati
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 8 Dani 17 Sati
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 8 Dani 17 Sati
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 8 Dani 17 Sati
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 8 Dani 21 Sati
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 8 Dani 22 Sati
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 8 Dani 22 Sati
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 Dani 22 Sati
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 8 Dani 22 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 8 Dani 22 Sati
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 8 Dani 22 Sati
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 8 Dani 22 Sati
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 8 Dani 22 Sati
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 8 Dani 22 Sati
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 8 Dani 22 Sati
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 8 Dani 23 Sati
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 8 Dani 23 Sati
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 8 Dani 23 Sati
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 8 Dani 23 Sati
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 8 Dani 23 Sati
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 8 Dani 23 Sati
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 Dani 23 Sati
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 8 Dani 23 Sati
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 8 Dani 23 Sati
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 9 Dani
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 9 Dani
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 9 Dani
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 Dani
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 9 Dani
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 Dani
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 9 Dani
4812313 9 Dani 13 Sati
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 9 Dani 17 Sati
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 9 Dani 17 Sati