Odabir saveza    ECU Logo

Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1U11-14 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 25 Min.
2U5 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 34 Min.
3U10 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 41 Min.
4U8 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 42 Min.
5U9 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 42 Min.
6U7 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 43 Min.
7U6 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 7 Sati 44 Min.
8BẢNG NAM - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 9 Sati 35 Min.
9BẢNG NỮ - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 9 Sati 35 Min.
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U5 10 Sati 8 Min.
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 10 Sati 24 Min.
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U9 14 Sati 24 Min.
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam OPEN 14 Sati 46 Min.
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U11 14 Sati 47 Min.
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U8 14 Sati 49 Min.
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U7 14 Sati 50 Min.
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U7 14 Sati 51 Min.
18Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U6 14 Sati 52 Min.
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U6 14 Sati 53 Min.
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U5 14 Sati 54 Min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 18 Sati 53 Min.
22Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 22 Sati 47 Min.
23GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U10 NỮ 1 Dani 9 Sati
24GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U8 NAM 1 Dani 9 Sati
25GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U6 NAM 1 Dani 9 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT NĂM 2018 1 Dani 16 Sati
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 1 Dani 23 Sati
28GIẢI CỜ NHANH CLB KTTL 2 Dani 9 Sati
29Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 4 3 Dani 13 Sati
30Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 5 3 Dani 13 Sati
31Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 3 3 Dani 13 Sati
32Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 2 3 Dani 14 Sati
33Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 1 3 Dani 14 Sati
34Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 3 Dani 15 Sati
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NAM 3 Dani 15 Sati
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NỮ 3 Dani 15 Sati
37Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 1-2-3 4 Dani 14 Sati
38Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 4 4 Dani 14 Sati
39Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 5 4 Dani 14 Sati
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Dani 15 Sati
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Dani 15 Sati
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 4 Dani 15 Sati
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Dani 15 Sati
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (8-9) 4 Dani 15 Sati
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Dani 15 Sati
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Dani 15 Sati
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Dani 15 Sati
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Dani 15 Sati
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Dani 16 Sati
50Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 2 4 Dani 21 Sati