Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournamentLast update
1Open Chớp Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 46 Min.
2U14 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 53 Min.
3U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 53 Min.
4U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 53 Min.
5U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 53 Min.
6U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Hours 53 Min.
7Open NhanhNâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Hours 6 Min.
8U12 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Hours 6 Min.
9U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Hours 7 Min.
10U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Hours 7 Min.
11U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Hours 7 Min.
12ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 9 Hours
13ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 9 Hours 3 Min.
14GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 16 Hours 22 Min.
15Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 17 Hours 4 Min.
16Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 17 Hours 5 Min.
17Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 17 Hours 7 Min.
18Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 17 Hours 9 Min.
19Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 17 Hours 11 Min.
20Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 17 Hours 12 Min.
21Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 17 Hours 14 Min.
22Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 17 Hours 17 Min.
23Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 17 Hours 19 Min.
24Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 17 Hours 22 Min.
25Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 17 Hours 26 Min.
26Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 17 Hours 28 Min.
27Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 17 Hours 32 Min.
28Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 17 Hours 34 Min.
29Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 17 Hours 38 Min.
30U12 Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 Hours 37 Min.
31U10 Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 Hours 38 Min.
32U8 Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 Hours 40 Min.
33U6 Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 Hours 43 Min.
34GIẢI CỜ VUA ARMYCHESS MỞ RỘNG LẦN 12 - DANH SÁCH TỔNG 22 Hours 2 Min.
35ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 1 Days 4 Hours
36ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 14 1 Days 4 Hours
37ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12 1 Days 4 Hours
38ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 1 Days 4 Hours
39ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 1 Days 4 Hours
40ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 1 Days 4 Hours
41ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 1 Days 4 Hours
42ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 1 Days 4 Hours
43ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 1 Days 4 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 2 Days 3 Hours
45Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm U5 sinh năm 2013 3 Days 23 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG CCB 2018 4 Days 5 Hours
47GIẢI CỜ VUA BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN 3 4 Days 22 Hours
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nữ lớp 6+7 4 Days 23 Hours
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nam lớp 8+9 4 Days 23 Hours
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nữ lớp 8+9 4 Days 23 Hours