Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournamentLast update
1Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 11 năm 2018 18 Minutes
2Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Mầm non và lớp 1 9 Hours 15 Min.
3Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Nâng cao 1 và nâng cao 9 Hours 19 Min.
4Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Khối lớp Phong trào nhỏ 9 Hours 22 Min.
5Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 2 Days 9 Hours
6Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 2 Days 9 Hours
7Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 2 Days 9 Hours
8Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 2 Days 9 Hours
9Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 2 Days 9 Hours
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 3 Days 12 Hours
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 3 Days 12 Hours
12GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 3 Days 12 Hours
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 3 Days 12 Hours
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 3 Days 12 Hours
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 3 Days 12 Hours
16CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 4 Days 9 Hours
17GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 4 Days 12 Hours
18Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 5 Days 5 Hours
19Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 5 Days 5 Hours
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 5 Days 5 Hours
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 5 Days 5 Hours
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 5 Days 6 Hours
23GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 5 Days 7 Hours
24CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 5 Days 9 Hours
25Cờ vua 2018 5 Days 13 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 6 Days 7 Hours
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 6 Days 7 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 6 Days 7 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 6 Days 7 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 6 Days 7 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 6 Days 7 Hours
32Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 6 Days 8 Hours
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 7 Days 2 Hours
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 7 Days 4 Hours
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 7 Days 4 Hours
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 7 Days 4 Hours
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 7 Days 4 Hours
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 7 Days 4 Hours
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 7 Days 4 Hours
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 7 Days 5 Hours
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 7 Days 6 Hours
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 7 Days 6 Hours
43Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 7 Days 8 Hours
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 7 Days 10 Hours
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 7 Days 10 Hours
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 7 Days 10 Hours
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 7 Days 10 Hours
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 7 Days 10 Hours
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 7 Days 10 Hours
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 7 Days 10 Hours