Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U6 Nam 28 Minutes
2Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - Nhóm Vô Địch 51 Minutes
3Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U13 Nữ 52 Minutes
4U7 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 1 Hours 8 Min.
5U10 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 1 Hours 8 Min.
6U8 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 1 Hours 9 Min.
7Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U11 Nữ 1 Hours 23 Min.
8Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U9 Nam 1 Hours 24 Min.
9Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U11 Nam 1 Hours 25 Min.
10Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U9 Nữ 1 Hours 47 Min.
11Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U13 Nam 1 Hours 55 Min.
12Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U7 Nam 2 Hours 6 Min.
13Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2016 3 Hours 6 Min.
14Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2015 3 Hours 8 Min.
15Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2014 3 Hours 8 Min.
16Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2013 3 Hours 9 Min.
17Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2012 3 Hours 10 Min.
18Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng Open 3 Hours 11 Min.
19ROYAL RATED CHESS 13TH 3 Hours 44 Min.
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 6 3 Hours 45 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 6 3 Hours 46 Min.
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 7 3 Hours 47 Min.
23GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 9 3 Hours 48 Min.
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 9 3 Hours 54 Min.
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 7 3 Hours 54 Min.
26Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U7 Nữ 4 Hours 17 Min.
27Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U6 Nữ 4 Hours 19 Min.
28GIẢI CỜ VUA NHANH MC CHESS - TRANH CUP LẦN IV BẢNG U8 5 Hours
29Đường đến đỉnh vinh quang lần 21 Danh sách tổng hợp 5 Hours 52 Min.
30GIẢI CỜ VUA GIAO LƯU CÁC CLB HẢI PHÒNG LẦN THỨ 2 - CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ 2022 - ALL 7 Hours 1 Min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SV,HS TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NAM SINH VIÊN 7 Hours 27 Min.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NAM THCS 7 Hours 38 Min.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NAM TIỂU HỌC 7 Hours 38 Min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SV,HS TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NỮ SINH VIÊN 7 Hours 39 Min.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NỮ THCS 7 Hours 45 Min.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NỮ TIỂU HỌC 7 Hours 49 Min.
37U12, OPEN GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 7 Hours 54 Min.
38U6 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 7 Hours 54 Min.
39U9 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 7 Hours 56 Min.
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 2 13 Hours 3 Min.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 8 13 Hours 4 Min.
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 8 13 Hours 4 Min.
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 6 13 Hours 4 Min.
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 7 13 Hours 4 Min.
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 8,9 13 Hours 4 Min.
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 6 13 Hours 5 Min.
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 7 13 Hours 5 Min.
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 8,9 13 Hours 5 Min.
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 1 13 Hours 5 Min.
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 3 13 Hours 5 Min.
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2022 Heinz Herzog, CMS-Version 01.12.2022 09:16
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use