Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournamentLast update
1LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 2 Hours 40 Min.
2Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 4 Hours
3Giải vô địch cờ vua tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Bảng Nữ 5 Hours 29 Min.
4Giải vô địch cờ vua tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Bảng Nam 5 Hours 32 Min.
59th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 7 Hours 9 Min.
6Giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXII năm 2019 9 Hours 24 Min.
7Giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXII năm 2019 9 Hours 26 Min.
8Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 lần 2 17 Hours 37 Min.
9Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 17 Hours 52 Min.
109th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 19 Hours 22 Min.
11GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 10 1 Days 4 Hours
12GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 8-9 1 Days 4 Hours
13GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 7 1 Days 4 Hours
14GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 5-6 1 Days 23 Hours
15Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 2 Days 21 Hours
16Giải đấu tập số 1 2 Days 22 Hours
17GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
18GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
19GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
21GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
22GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
23GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
24GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
25GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
26GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
27SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 3 Days 5 Hours
28GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
29SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 3 Days 5 Hours
30GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
31GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 3 Days 5 Hours
32GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 3 Days 5 Hours
33GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
34GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 3 Days 5 Hours
35GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 3 Days 5 Hours
36GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 3 Days 5 Hours
37GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 3 Days 5 Hours
38GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 3 Days 5 Hours
39GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 3 Days 5 Hours
40GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 3 Days 5 Hours
41GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 3 Days 5 Hours
42GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 3 Days 9 Hours
43GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 3 Days 18 Hours
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 3 Days 23 Hours
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 3 Days 23 Hours
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 3 Days 23 Hours
47GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 3 Days 23 Hours
48GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 3 Days 23 Hours
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 3 Days 23 Hours
50GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 3 Days 23 Hours