Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournamentLast update
1Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Thử Thách 6 Hours 29 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG B 1 Days 5 Hours
3GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG A 1 Days 5 Hours
4Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 1 Days 19 Hours
5GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T11 2 Days 3 Hours
6Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 2 Days 14 Hours
7Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 2 Days 14 Hours
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 3 Days 8 Hours
9Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 3 Days 10 Hours
10Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 3 Days 14 Hours
11Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 3 Days 15 Hours
12Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 3 Days 19 Hours
13Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 4 Days 4 Hours
14ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 6 Days 7 Hours
15ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 6 Days 7 Hours
16ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 6 Days 7 Hours
17ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 6 Days 7 Hours
18ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 6 Days 7 Hours
19ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 6 Days 7 Hours
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 7 Days 7 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 7 Days 7 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 7 Days 7 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 7 Days 7 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 7 Days 7 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 7 Days 7 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 7 Days 7 Hours
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 10 Days 4 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 10 Days 4 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 10 Days 4 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 10 Days 4 Hours
31HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 10 Days 6 Hours
32Hội thao HMU Bảng Nữ 10 Days 7 Hours
33Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 12 Days 16 Hours
34Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 12 Days 16 Hours
358x Vs 7x 13 Days 21 Hours
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 14 Days
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 14 Days
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 14 Days
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 14 Days
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 14 Days
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 14 Days
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 14 Days
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 14 Days 1 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 14 Days 1 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 14 Days 1 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 14 Days 1 Hours
47Hội thao Nữ test 14 Days 11 Hours
48giải hội thao 14 Days 11 Hours
49HỘI THAO 14 Days 11 Hours
50Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH 14 Days 14 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 28.09.2021 14:51
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use