Tournament selection

Sort according to

Federation: Armenia (ARM)

Flag ARM
No.TournamentLast update
12-րդ կարգ Աջափնյակ 25.06.2018 1 Hours 4 Min.
2Արմավիր քաղաքի շախմատի դպրոցի առաջնություն 1 Hours 20 Min.
311th Annual K. Asrian Memorial 16 Hours 7 Min.
4Summer -2018/ Ch. H. 17 Hours 5 Min.
5ՀՀ կույր շախմատիստների 2018թ. առաջնության եզրափակիչ 20 Hours 30 Min.
6Կայծակնային մրցաշար - Ռաֆայել Վահանյանի մարզադպրոց 20 Hours 55 Min.
72-րդ կարգի որակավորման մրցաշար(12:00)-Նոր Նորք 22 Hours 17 Min.
84-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Մալաթիա 22 Hours 40 Min.
94-րդ կարգի որակավորման մրցաշար ք. Հրազդան 1 Days
10Վարկանիշային մրցաշար II փուլ 1 Days 20 Hours
114-րդ կարգ որակավորման մրցաշար. Արաբկիր 2-րդ խումբ 1 Days 20 Hours
124-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Արաբկիր ,1-ին խումբ 1 Days 20 Hours
133-րդ կարգի որակավորման մրցաշար - Կենտրոն 1 Days 21 Hours
14Մրցաշար 2-րդ կարգի համար/Հ.Գասպարյանի անվ.մարզադպրոց/ 1 Days 22 Hours
153-րդ կարգ Ռաֆայել Վահանյանի շախմատի մարզադպրոց 1 Days 22 Hours
16Չորրորդ կարգի մրցաշար/ Շ Տ 2 Days 19 Hours
173-րդ կարգ 15.06.2018թ 2 Days 20 Hours
18Vanadzori shaxmati dproci bac arajnutyun (tghaner) 2 Days 21 Hours
19Vanadzori shaxmati dproci bac arajnutyun (aghjikner) 2 Days 21 Hours
203-րդ կարգի որակավորման մրցաշար (11։00)-Քանաքեռ-Զեյթուն 2 Days 23 Hours
21Ամառային որակավորման մրցաշար 2018թ. 2 Days 23 Hours
22Ամառային որակավորման մրցաշար 2018թ. 3 Days 20 Hours
23Ամառային որակավորման մրցաշար 2018թ. 3 Days 20 Hours
24Կայծակնային մրցաշար - Ռաֆայել Վահանյանի մարզադպրոց 3 Days 21 Hours
254-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Մալաթիա 3 Days 23 Hours
264-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Կենտրոն ( 2-րդ խումբ-13:30) 4 Days 21 Hours
27I կարգի որակավորման մրցաշար ՀՇԱ 4 Days 22 Hours
28II կարգի որակավորման մրցաշար ՀՇԱ 4 Days 22 Hours
294-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Կենտրոն (1-ին խումբ-12:00) 4 Days 23 Hours
30Abovyan, Tournament in Honour of the 100th Anniversary of The First Republic 4 Days 23 Hours
31ՆՀՏ կիսաեզրափակիչ մրցաշար 6 Days
32Հ.Գասպարյանի անվ. Մարզադպրոցի 58-րդ Առաջնություն 6 Days 1 Hours
33Տ. Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված վետերանների արագ շախմատ 6 Days 20 Hours
34Սյունիքի մարզի արագ շախմատի 14-րդ առաջնություն 6 Days 23 Hours
35Գորիսի շախմատի դպրոցի տարեվերջյան մրցաշար 8 Days 15 Hours
36Վարկանիշային մրցաշար 9 Days 1 Hours
37Ankaxutyan 100 amyakin nvirvac mrcashar 9 Days 21 Hours
38Armenian Club Ch. 2018 10 Days 2 Hours
39Գեղարքունիք,Վարդենիկ,2-րդ կարգի մրցաշար 10 Days 20 Hours
40Երրորդ կարգի որակավորման մրցաշար / Շ.Տ. 10 Days 23 Hours
414-րդ կարգի որակավորման մրցաշար(12։30)-Քանաքեռ-Զեյթուն 11 Days 21 Hours
42Ավանի II կարգի որակավորման մրցաշար 11 Days 22 Hours
434-րդ կարգի որակավորման մրցաշար(11։00)-Քանաքեռ-Զեյթուն 11 Days 23 Hours
444-րդ կարգ Աջափնյակ 05.06.2018թ. 12 Days
45Մրցաշար 4-րդ կարգի համար-2 /Հ.Գասպարյանի անվ. մարզադպրոց/ 12 Days 1 Hours
46Մրցաշար 4-րդ կարգի համար-1 /Հ.Գասպարյանի անվ. մարզադպրոց/ 12 Days 22 Hours
47Կայծակնային մրցաշար 12 Days 22 Hours
484-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Էջմիածին 15 Days 2 Hours
492-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Նուբարաշեն ՇՄՄ 16 Days 20 Hours
50Որակավորման մրցաշար 2008 և փոքր Երկրորդ կարգի համար 16 Days 22 Hours