Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh phong trào 15 Std. 48 Min.
2Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp phong trào 15 Std. 49 Min.
3Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh nâng cao 15 Std. 49 Min.
4Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp nâng cao 15 Std. 50 Min.
5Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Thử Thách 2 Tage 18 Std.
6GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG B 3 Tage 16 Std.
7GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE MASTER CLB KỲ PHONG CÚP THIỆN TRÚC 2021 - BẢNG A 3 Tage 16 Std.
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 4 Tage 7 Std.
9GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T11 4 Tage 15 Std.
10Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 5 Tage 1 Std.
11Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 5 Tage 1 Std.
12Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 5 Tage 19 Std.
13Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 5 Tage 21 Std.
14Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 6 Tage 1 Std.
15Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 6 Tage 2 Std.
16Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 6 Tage 6 Std.
17Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 6 Tage 15 Std.
18ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 8 Tage 18 Std.
19ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 8 Tage 18 Std.
20ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 8 Tage 18 Std.
21ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 8 Tage 19 Std.
22ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Tage 19 Std.
23ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Tage 19 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 9 Tage 18 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 9 Tage 18 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Tage 18 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Tage 18 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 9 Tage 18 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Tage 18 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 9 Tage 18 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 12 Tage 15 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 12 Tage 15 Std.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 12 Tage 15 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 12 Tage 15 Std.
35HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 12 Tage 18 Std.
36Hội thao HMU Bảng Nữ 12 Tage 19 Std.
37Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 15 Tage 3 Std.
38Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 15 Tage 3 Std.
398x Vs 7x 16 Tage 8 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 16 Tage 12 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 16 Tage 12 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 16 Tage 12 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 16 Tage 12 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 16 Tage 12 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 16 Tage 12 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 16 Tage 12 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 16 Tage 12 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 16 Tage 12 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 16 Tage 12 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 16 Tage 13 Std.