Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 2 Std. 56 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 2 Std. 56 Min.
3Giải cờ vua Ngành giáo giục 2019 . Khối tiểu học, nam 6 đến 9 tuổi( cờ nhanh) 3 Std. 58 Min.
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 BẢNG NAM KHỐI 23 5 Std. 53 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8 Std. 41 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8 Std. 42 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM THCS 12 Std. 9 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ THCS 12 Std. 9 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM TIỂU HỌC 12 Std. 9 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ TIỂU HỌC 12 Std. 9 Min.
11Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NAM LỚP 4+5 13 Std. 39 Min.
12Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 13 Std. 48 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 14 Std. 3 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 14 Std. 4 Min.
152019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 16 Std. 40 Min.
16Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NỮ LỚP 4+5 16 Std. 53 Min.
17Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NỮ LỚP 2+3 16 Std. 53 Min.
18Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NỮ LỚP 1 16 Std. 53 Min.
19Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NAM LỚP 2+3 16 Std. 54 Min.
20Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Quốc tế Alaska năm học 2019-2020 BẢNG NAM LỚP 1 16 Std. 54 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH GIỎI TDTT TRONG CHƯƠNG TRÌNH HKPĐ QUẬN NGÔ QUYỀN NĂM HỌC 2019 - 2020 BẢNG NAM LỚP 4+5 1 Tage 10 Std.
22Giai cờ vua nội bộ clb thần đồng Đà Nẵng bảng nâng cao 1 Tage 13 Std.
23Cúp Tăng Nguyên Giai – Chuanlican lần thứ X năm 2019 2 Tage 7 Std.
24DAU THU MANH 2019 L3 2 Tage 15 Std.
25Giải Quân Đội Tháng 11-U7 2 Tage 16 Std.
26Giài Quân Đội Tháng 11-U6 2 Tage 16 Std.
27Giài Quân Đội Tháng 11-U9 2 Tage 17 Std.
28Giải Quân Đội Tháng 11-Open 2 Tage 17 Std.
29Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess chiều thứ 7 3 Tage 10 Std.
30GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 8-9 3 Tage 13 Std.
31GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 4-5 3 Tage 13 Std.
32GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 1-3 3 Tage 13 Std.
33GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 11-12 3 Tage 13 Std.
34GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 10 3 Tage 13 Std.
35GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 8-9 3 Tage 13 Std.
36GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 6-7 3 Tage 13 Std.
37GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 4-5 3 Tage 14 Std.
38GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 1-3 3 Tage 14 Std.
39GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 11-12 3 Tage 14 Std.
40GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 10 3 Tage 14 Std.
41Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 5 Tage 6 Std.
42Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess tháng 11 năm 2019 5 Tage 8 Std.
43Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 6 Tage 6 Std.
44Giai co chop KTL 6 Tage 6 Std.
45GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10 6 Tage 12 Std.
46GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10 6 Tage 12 Std.
47GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 6 Tage 12 Std.
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8 6 Tage 12 Std.
49GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14 6 Tage 13 Std.
50GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14 6 Tage 13 Std.