Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM HỌC 2020 - NAM MẦM NON 9 Std. 25 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH 9 Std. 38 Min.
3GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM HỌC 2020 - NAM KHỐI 4-5 12 Std. 37 Min.
4GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM HỌC 2020 - NAM KHỐI 1 12 Std. 37 Min.
5GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM HỌC 2020 - NAM KHỐI 3-4 12 Std. 38 Min.
6Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ chớp 13 Std. 47 Min.
7Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ nhanh 13 Std. 47 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2020 - CỜ CHẬM 16 Std. 28 Min.
9GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U11 NỮ 1 Tage 8 Std.
10GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U15 NỮ 1 Tage 8 Std.
11GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U15 NAM 1 Tage 8 Std.
12GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U13 NỮ 1 Tage 8 Std.
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U8 1 Tage 8 Std.
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U7 1 Tage 8 Std.
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U9 1 Tage 8 Std.
16GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U10 1 Tage 8 Std.
17GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U11 NAM 1 Tage 8 Std.
18GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U15 1 Tage 8 Std.
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U13 NAM 1 Tage 9 Std.
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U09 NỮ 1 Tage 9 Std.
21GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U09 NAM 1 Tage 9 Std.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - OPEN 1 Tage 9 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - U11 1 Tage 9 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - U9 1 Tage 9 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - U7 1 Tage 9 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - U6 1 Tage 9 Std.
27GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U6 1 Tage 9 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Tage 12 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Tage 13 Std.
30Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng Open 1 Tage 13 Std.
31Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U9 1 Tage 13 Std.
32Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U5 1 Tage 13 Std.
33Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U7 1 Tage 13 Std.
34Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U6 1 Tage 13 Std.
35GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U15 NAM 1 Tage 13 Std.
36GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U13 NỮ 1 Tage 13 Std.
37GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U09 NỮ 1 Tage 13 Std.
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U09 NAM 1 Tage 14 Std.
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U07 NAM 1 Tage 14 Std.
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U11 NAM 1 Tage 14 Std.
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U13 NAM 1 Tage 14 Std.
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U11 NỮ 1 Tage 14 Std.
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U07 NỮ 1 Tage 14 Std.
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U15 NỮ 1 Tage 14 Std.
45Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U11 1 Tage 14 Std.
46GIẢI ĐẤU TẬP NỘI BỘ "CHESS CLUB ENTERTAINMENT" NHA TRANG CITY LẦN THỨ I NĂM 2020 1 Tage 14 Std.
47GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 U6-7-8 1 Tage 14 Std.
48GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 U11-12 1 Tage 14 Std.
49GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 U9-10 1 Tage 14 Std.
50GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 U13-14 1 Tage 14 Std.