Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 12 - 2022 Danh Sách Tạm Thời 1 Std. 13 Min.
2Đường đến đỉnh vinh quang lần 21 Danh sách tổng hợp 14 Std. 49 Min.
3Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh 14 Std. 53 Min.
4Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp 14 Std. 54 Min.
5Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U09 14 Std. 56 Min.
6Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U09 14 Std. 57 Min.
7Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam - Nữ Vô địch 15 Std. 4 Min.
8Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam U17 15 Std. 6 Min.
9Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam U07 15 Std. 9 Min.
10Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam Vô địch 15 Std. 10 Min.
11Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U11 15 Std. 12 Min.
12Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U07 15 Std. 14 Min.
13Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nữ U15 15 Std. 17 Min.
14Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nữ Vô địch 15 Std. 19 Min.
15Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nữ U17 15 Std. 21 Min.
16Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam Vô địch 15 Std. 25 Min.
17Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U17 15 Std. 27 Min.
18Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U07 15 Std. 29 Min.
19Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U11 15 Std. 31 Min.
20Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U07 15 Std. 34 Min.
21Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U15 15 Std. 36 Min.
22Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ Vô địch 15 Std. 39 Min.
23Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam Vô địch 15 Std. 40 Min.
24Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U17 16 Std. 20 Min.
25Giải Cờ vua Hải Dương mở rộng tranh Cúp ngói màu Katoco lần thứ II năm 2022 16 Std. 32 Min.
26danh sách tạm thời GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 17 Std. 20 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MC CHESS NĂM 2022 1 Tage 16 Std.
28GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- OPEN 1 Tage 21 Std.
29GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- U18 1 Tage 22 Std.
30Giải Cờ vua nhanh quận Gò Vấp mở rộng lần 1 năm 2022 Open 1 Tage 22 Std.
31Giải Cờ vua nhanh quận Gò Vấp mở rộng lần 1 năm 2022 Challengers 1 Tage 22 Std.
32Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U15 1 Tage 22 Std.
33Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U11 1 Tage 22 Std.
34Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U09 1 Tage 22 Std.
35Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ ASEAN 1 Tage 22 Std.
36Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U13 1 Tage 22 Std.
37Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U11 1 Tage 22 Std.
38Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U13 1 Tage 22 Std.
39GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- CỜ TƯỚNG 1 Tage 22 Std.
40Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U15 1 Tage 22 Std.
41Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U09 1 Tage 22 Std.
42Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U09 1 Tage 23 Std.
43Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U13 1 Tage 23 Std.
44Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U17 1 Tage 23 Std.
45Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U15 1 Tage 23 Std.
46Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U11 1 Tage 23 Std.
47Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U13 1 Tage 23 Std.
48Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U07 1 Tage 23 Std.
49Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U07 2 Tage
50GIẢI CỜ TƯỚNG TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH ẨM THỰC ĐỒNG NAI 2 Tage 3 Std.
Werbung