Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải cờ chớp lớp ĐTQ 3 ngày 17 tháng 12 năm 2018 10 Minuten
2ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 49 Minuten
3ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12-14 50 Minuten
4ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 56 Minuten
5ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 1 Std. 1 Min.
6ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 1 Std. 4 Min.
7ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 1 Std. 8 Min.
8ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 1 Std. 12 Min.
9ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 1 Std. 35 Min.
10ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 7 Std. 4 Min.
11ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 7 Std. 45 Min.
12ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 18-20 18 Std. 11 Min.
13ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 16 18 Std. 22 Min.
14ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 18-20 18 Std. 48 Min.
15ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 16 19 Std. 15 Min.
16ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 12 19 Std. 42 Min.
17ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 14 19 Std. 43 Min.
18Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 1 Tage 2 Std.
19Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 1 Tage 2 Std.
20Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 1 Tage 2 Std.
21Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 1 Tage 2 Std.
22Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 1 Tage 2 Std.
23Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 1 Tage 2 Std.
24Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 1 Tage 2 Std.
25Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 1 Tage 2 Std.
26Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 1 Tage 2 Std.
27Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 1 Tage 2 Std.
28Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 1 Tage 2 Std.
29Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 1 Tage 2 Std.
30Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 1 Tage 2 Std.
31U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 3 Std.
32Open + U12 Nhanh Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 3 Std.
33U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 3 Std.
34U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 4 Std.
35U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 4 Std.
36U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 4 Std.
37U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 4 Std.
38U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Tage 5 Std.
39Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 1 Tage 7 Std.
40Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 1 Tage 7 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 1 Tage 20 Std.
42U10 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Tage
43U8 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Tage
44Open + U12 Chớp Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Tage
45U6 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 2 Tage
46ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 18-20 2 Tage 7 Std.
47ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 14 2 Tage 7 Std.
48ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 10 2 Tage 8 Std.
49ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 08 2 Tage 8 Std.
50ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 14 2 Tage 8 Std.