Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ Cờ nhanh - Bảng nữ U06

Last update 26.05.2024 06:24:20, Creator/Last Upload: GM.Bui Vinh- Kientuongtuonglai

Search for player Search

Starting rank

No.NameFideIDFEDGrClub/City
1Nguyễn Phạm Lam Thư12442658DONG06Đồng Nai
2Nguyễn Khánh An12471992BGIG06Bắc Giang
3Phạm Nguyễn Bảo An12472654HNOG06Hà Nội
4Hồ Khánh An12465496THOG06Thanh Hóa
5Phạm Phương Anh12469351HCMG06Tp Hồ Chí Minh
6Bùi Vân Anh12472255HNOG06Hà Nội
7Vũ Quỳnh Anh12473057LCIG06Lào Cai
8Đặng Kim Anh12474436NBIG06Ninh Bình
9Đinh Hoàng Chi Anh12466433DANG06Đà Nẵng
10Nguyễn Phùng Minh Châu12444790HCMG06Tp Hồ Chí Minh
11Phạm Minh Châu12466557THOG06Thanh Hóa
12Nguyễn Thuỳ Chi12473367HDUG06Hải Dương
13Trần Thị Ánh Dương12473014BGIG06Bắc Giang
14Nguyễn Hương Giang12471968HNOG06Hà Nội
15Nguyễn Xuân Thảo Hân12471550DONG06Đồng Nai
16Phan Gia Hân12473049LCIG06Lào Cai
17Hà Phương Hoa12473030LCIG06Lào Cai
18Nguyễn Hải Băng Khanh12468967HNOG06Hà Nội
19Võ Lan Khuê12453374DANG06Đà Nẵng
20Huỳnh Bảo Kim12446270HCMG06Tp Hồ Chí Minh
21Nguyễn Phương Tuệ Lâm12469173HNOG06Hà Nội
22Dương Gia Linh12472220BGIG06Bắc Giang
23Tống Gia Linh12469750TNGG06Thái Nguyên
24Nguyễn Đức Huyền My12471704HCMG06Tp Hồ Chí Minh
25Trịnh Lê Bảo Ngân12443638HCMG06Tp Hồ Chí Minh
26Nguyễn Phạm Bích Ngọc12471070DONG06Đồng Nai
27Lý Minh Nguyên12469432TNGG06Thái Nguyên
28Nguyễn Anh Tuệ Nhi12465607NANG06Nghệ An
29Bùi Nguyễn An Nhiên12460214CTHG06Cần Thơ
30Nguyễn Thanh Tâm12471690HCMG06Tp Hồ Chí Minh
31Nguyễn Đoàn Hạnh Thi12451657TNVG06Trung Tâm Tài Năng Việt
32Vũ Anh Thư12471810CVTG06Clb Cờ Vua Thông Minh
33Nguyễn Thị Bảo Trang12474410TRCG06Clb The Reed Chess
34Huỳnh Thanh Trúc12471275DONG06Đồng Nai
35Lê Ngọc Tú12469424HCMG06Tp Hồ Chí Minh
36Nguyễn Dương Nhã Uyên12458015HCMG06Tp Hồ Chí Minh
37Võ Hoàng Thanh Vy12470716HCMG06Tp Hồ Chí Minh