Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:

ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA CỜ TIÊU CHUẨN NAM

Cập nhật ngày: 16.12.2022 06:12:43, Người tạo/Tải lên sau cùng: Vietnamchess

Danh sách các nhóm xếp theo vần

SốTênIDFideIDRtQTTên
1Bach Ngoc Thuy Duong42164HCMNữ
2Bạch Ngọc Thùy Dương51994HCMNữ
3Bạch Ngọc Thùy Dương131862HCMNữ
4Banh Gia Huy132122HNOCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
5Bành Gia Huy291786HNOCờ chớp: Nam
6Bành Gia Huy311743HNOCờ nhanh: Nam
7Bao Quang82223DANCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
8Bảo Khoa150KGICờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
9Bảo Khoa170KGICờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
10Bảo Khoa230KGIAsean
11Bảo Quang580DANCờ nhanh: Nam
12Bảo Quang590DANCờ chớp: Nam
13Bui Kim Le10BDHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
14Bui Ngoc Anh Thi20BRVCờ tiêu chuẩn Đôi Nữ: Vòn
15Bui Trong Hao60CTHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam: Vò
16Bui Thi Diep Anh130QNICờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
17Bui Duc Huy171977BRVCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
18Bui Thi Ngoc Chi331369NBINữ
19Bùi Đức Huy10BRVCờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
20Bùi Ngọc Ánh Thi10BRVCờ chớp Đôi Nữ: Vòng loại
21Bùi Đức Huy10BRVCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
22Bùi Ngọc Ánh Thi20BRVCờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
23Bùi Kim Lê30BDHCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
24Bùi Huy Phước30BGICờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
25Bùi Huy Phước30BGICờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
26Bùi Kim Lê50BDHCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
27Bùi Trọng Hào80CTHCờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
28Bùi Trọng Hào100CTHCờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
29Bùi Thị Diệp Anh241669QNINữ
30Bùi Thị Diệp Anh251728QNINữ
31Bùi Thị Ngọc Chi411244NBINữ
32Bùi Thị Ngọc Chi431258NBINữ
33Bùi Thị Kim Khánh530QNINữ
34Bùi Thị Kim Khánh530QNINữ
35Cao Sang170LDOCờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
36Cao Minh Trang181776HPHNữ
37Cao Minh Trang180HPHCờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
38Cao Minh Trang190HPHCờ chớp Đôi Nữ: Vòng loại
39Cao Sang190LDOCờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
40Cao Sang290LDOAsean
41Cao Sang00LDOVòng Chung Kết
42Cao Sang00LDOVòng Chung Kết
43Đàm Quốc Bảo490HPHCờ chớp: Nam
44Đàm Quốc Bảo500HPHCờ nhanh: Nam
45Dang Hoang Quy Nhan20BDHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
46Dang Hoang Son32360HCMCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
47Dang Bich Ngoc90BDUCờ tiêu chuẩn Đôi Nữ: Vòn
48Dang Anh Minh122144HCMCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
49Đặng Hoàng Quý Nhân40BDHCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
50Đặng Bích Ngọc50BDUCờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
51Đặng Hoàng Sơn52252HCMCờ chớp: Nam
52Đặng Hoàng Quý Nhân60BDHCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
53Đặng Bích Ngọc70BDUCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
54Đặng Hoàng Sơn72169HCMCờ nhanh: Nam
55Đặng Ngọc Minh250BGIAsean
56Đặng Ngọc Minh361642BGICờ chớp: Nam
57Đặng Ngọc Minh381572BGICờ nhanh: Nam
58Đặng Minh Ngọc620HNONữ
59Đặng Minh Ngọc620HNONữ
60Dao Minh Nhat90HPHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
61Dao Thien Kim161807DTHNữ
62Dao Thien Hai190HCMCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
63Dao Thien Hai00HCMVòng Chung Kết
64Dao Minh Nhat00HPHVòng Chung Kết
65Đào Thiên Hải22487HCMCờ chớp: Nam
66Đào Minh Nhật130HPHCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
67Đào Thiên Kim151833DTHNữ
68Đào Minh Nhật150HPHCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
69Đào Thiên Kim211706DTHNữ
70Đào Nhật Minh580HPHNữ
71Đào Nhật Minh580HPHNữ
72Đào Lê Bảo Ngân590BTRNữ
73Đào Lê Bảo Ngân590BTRNữ
74Dau Khuong Duy70HNOCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
75Dau Khuong Duy00HNOVòng Chung Kết
76Đầu Khương Duy381600HNOCờ chớp: Nam
77Dinh Duc Trong10BRVCờ tiêu chuẩn Đôi Nam: Vò
78Dinh Nguyen Hien Anh140DONCờ tiêu chuẩn Đôi Nữ: Vòn
79Dinh Nho Kiet181977HNOCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
80Dinh Duc Trong00BRVVòng Chung Kết
81Đinh Đức Trọng10BRVCờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
82Đinh Đức Trọng20BRVCờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
83Đinh Nguyễn Hiền Anh120DONCờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
84Đinh Nguyễn Hiền Anh140DONCờ chớp Đôi Nữ: Vòng loại
85Đinh Nho Kiệt301774HNOCờ chớp: Nam
86Do An Hoa251600NBICờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
87Do Dinh Hong Chinh390DTHNữ
88Đỗ Hoàng Minh Thơ50BTRCờ chớp Đôi Nữ: Vòng loại
89Đỗ Hoàng Minh Thơ71970BTRNữ
90Đỗ Đinh Hồng Chinh201722DTHNữ
91Đỗ An Hòa391536NBICờ nhanh: Nam
92Đỗ An Hòa451421NBICờ chớp: Nam
93Đỗ Đinh Hồng Chinh480DTHNữ
94Đỗ Hoàng Minh Thơ00BTRVòng Chung Kết
95Doan Thi Van Anh91948BGINữ
96Doan Thi Hong Nhung100HPHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
97Doan Van Duc300QDOCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
98Doan Thi Hong Nhung00HPHVòng Chung Kết
99Đoàn Thị Vân Anh71996BGINữ
100Đoàn Thị Vân Anh81965BGINữ
101Đoàn Thị Hồng Nhung140HPHCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
102Đoàn Thị Hồng Nhung160HPHCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
103Đoàn Văn Đức191951QDOCờ nhanh: Nam
104Đoàn Văn Đức191943QDOCờ chớp: Nam
105Dong Khanh Linh210NBICờ tiêu chuẩn Đôi Nữ: Vòn
106Đồng Khánh Linh190NBICờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
107Đồng Khánh Linh220NBICờ chớp Đôi Nữ: Vòng loại
108Đồng Khánh Linh00NBIVòng Chung Kết
109Đồng Khánh Linh00NBIVòng Chung Kết
110Duong Thien Chuong30BDUCờ tiêu chuẩn Đôi Nam: Vò
111Dương Thế Anh30QDOAsean
112Dương Thiện Chương50BDUCờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
113Dương Thế Anh62186QDOCờ nhanh: Nam
114Dương Thiện Chương70BDUCờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
115Dương Thế Anh92176QDOCờ chớp: Nam
116Dương Thượng Công100QDOAsean
117Dương Thượng Công152065QDOCờ chớp: Nam
118Dương Thượng Công181970QDOCờ nhanh: Nam
119Ha Phuong Hoang Mai10TTHCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
120Hà Phương Hoàng Mai230TTHCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
121Hà Phương Hoàng Mai230TTHCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
122Ho Phuoc Trung340DANCờ tiêu chuẩn: Cá nhân Na
123Hồ Phước Trung461386DANCờ nhanh: Nam
124Hồ Phước Trung610DANCờ chớp: Nam
125Hoang Thi Bao Tram12283HCMNữ
126Hoang Canh Huan50DANCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
127Hoang Thi Hai Anh131866BGINữ
128Hoang Tan Duc160TNGCờ tiêu chuẩn Đôi Nam Nữ:
129Hoàng Thị Bảo Trâm12231HCMNữ
130Hoàng Thị Bảo Trâm22125HCMNữ
131Hoàng Thị Út32112BGINữ
132Hoàng Quốc Khánh40BGICờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
133Hoàng Quốc Khánh40BGICờ chớp Đôi Nam: Vòng loạ
134Hoàng Thị Út81987BGINữ
135Hoàng Cảnh Huấn90DANCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
136Hoàng Cảnh Huấn110DANCờ chớp Đôi Nam Nữ: Vòng
137Hoàng Thị Hải Anh121886BGINữ
138Hoàng Thị Hải Anh161824BGINữ
139Hoàng Quốc Khánh220BGIAsean
140Hoàng Tấn Đức220TNGCờ nhanh Đôi Nam Nữ: Vòng
141Hoàng Minh Hiếu331701HNOCờ chớp: Nam
142Hoàng Nam Thắng340DANAsean
143Hoàng Minh Hiếu361636HNOCờ nhanh: Nam
144Hoàng Cảnh Huấn00DANVòng Chung Kết
145Hoàng Tấn Đức00TNGVòng Chung Kết
146Huuỳnh Ngọc Thùy Linh260TTHCờ nhanh Đôi Nữ: Vòng loạ
147Huynh Ngoc Anh Thu261567DTHNữ
148Huỳnh Quốc An20BTRAsean
149Huỳnh Quốc An50BTRCờ nhanh Đôi Nam: Vòng lo
150Huỳnh Ngọc Anh Thư191804DTHNữ

Hiển thị toàn bộ