Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:

ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA CỜ TIÊU CHUẨN NAM

Cập nhật ngày: 16.12.2022 06:12:43, Người tạo/Tải lên sau cùng: Vietnamchess

Tìm theo tên đấu thủ Tìm

Bảng điểm theo số hạt nhân

SốTênV1V2V3V4V5V6V7V8V9ĐiểmHạng HS1  HS2  HS3  HS4  HS5 
1Tran Tuan MinhHNO 18w1 10b1 6w1 5b0 12w+ 14w1 3b½ 4b0 9w16,531,535,55164
2Nguyen Huynh Minh HuyHCM 19b1 11w1 5b0 3w0 23b1 29w1 4w0 17b1 30w½5,57028,54854
3Dang Hoang SonHCM 20w1 14b½ 30w1 2b1 5w½ 9b1 1w½ 12b0 6w16,550,53550,554
4Pham ChuongHCM 21b1 15w1 9b0 29w1 10b1 5w½ 2b1 1w1 12w½72035,549,564
5Tran Minh ThangHNO 22w1 17b1 2w1 1w1 3b½ 4b½ 6w1 9b½ 14w17,51039,54964
6Tran Manh TienCTH 23b1 33w1 1b0 21w1 14b½ 12w½ 5b0 7w1 3b0510029,55145
7Pham Xuan DatHNO 24w1 30b½ 12w0 17b0 26w1 19b½ 28w1 6b0 11w½4,517023,54234
8Bao QuangDAN 25b½ 29w0 23b0 20w1 33b0 13w1 31b0 16w0 32w13,529015,53434
9Le Huu ThaiLDO 26w1 35b1 4w1 12b0 17w1 3w0 10b1 5w½ 1b05,5603346,554
10Tran Ngoc LanHNO 27b1 1w0 26b1 33w1 4w0 28b½ 9w0 18b1 23w½512026,54344
11Dang Anh MinhHCM 28w1 2b0 24w1 14b0 25w1 17b½ 30w0 33b½ 7b½4,516024,54335
12Banh Gia HuyHNO 29b½ 25w1 7b1 9w1 1b- 6b½ 33w1 3w1 4b½6,5413349,554
13Tran Duc TuDON 30w0 24b0 20w½ 26b½ 18w½ 8b0 27w0 32b1 15b02,5320113315
14Pham Tran Gia PhucHCM 31b1 3w½ 29b½ 11w1 6w½ 1b0 17w½ 23b1 5b0511028,54735
15Nguyen Van Toan ThanhQDO 32w1 4b0 28w½ 30b½ 27w1 33b0 23w0 24b0 13w1423021,53934
16Bui Duc HuyBRV 33b0 23w½ 25b½ 27w0 31b0 32w1 20b½ 8b1 19w½427015,534,525
17Dinh Nho KietHNO 34w+ 5w0 27b1 7w1 9b0 11w½ 14b½ 2w0 31b½4,5140264534
18Nguyen Khuong DuyBRV 1b0 26w0 31b1 25w0 13b½ 35w1 22b1 10w0 21b03,528016,534,535
19Tran Quoc PhuDAN 2w0 28b0 32w1 24b1 30w½ 7w½ 29b0 25w½ 16b½4250193824
20Luong Duy LocDAN 3b0 27w0 13b½ 8b0 32w1 26b½ 16w½ 22b0 35w13,53001329,525
21Nguyen Hoang Dang HuyCTH 4w0 32b1 35w1 6b0 28w0 30b0 26w1 27b½ 18w14,51902033,544
22Nguyen Nam KietHNO 5b0 31w1 33b0 35w1 29b0 25b½ 18w0 20w1 26b14,52001936,545
23Vo Huynh ThienCTH 6w0 16b½ 8w1 28b½ 2w0 27b1 15b1 14w0 10b½4,518021,54035
24Do An HoaNBI 7b0 13w1 11b0 19w0 35b1 31w½ 25b½ 15w1 28b1513019,532,545
25Nguyen Tran Duy AnhHNO 8w½ 12b0 16w½ 18b1 11b0 22w½ 24w½ 19b½ 27w½4240194014
26Lam Duc Hai NamDAN 9b0 18b1 10w0 13w½ 7b0 20w½ 21b0 35b1 22w03310153425
27Nguyen Truong An KhangHNO 10w0 20b1 17w0 16b1 15b0 23w0 13b1 21w½ 25b½426018,53635
28Doan Van DucQDO 11b0 19w1 15b½ 23w½ 21b1 10w½ 7b0 31w½ 24w0422022,540,524
29Nguyen Ha Thi HaiDAN 12w½ 8b1 14w½ 4b0 22w1 2b0 19w1 30b½ 33w04,51502547,534
30Nguyen Huynh Tuan HaiDTH 13b1 7w½ 3b0 15w½ 19b½ 21w1 11b1 29w½ 2b½5,5902740,535
31Phan Tran Bao KhangDAN 14w0 22b0 18w0 32b1 16w1 24b½ 8w1 28b½ 17w½4,521017,534,534
32Ho Phuoc TrungDAN 15b0 21w0 19b0 31w0 20b0 16b0 35w1 13w0 8b0133133115
33Nguyen Duc VietHNO 16w1 6b0 22w1 10b0 8w1 15w1 12b0 11w½ 29b15,580274254
34Nguyen Hoang VyDAN 17b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00350040,500
35Nguyen Van Nhat LinhBRV -1 9w0 21b0 22b0 24w0 18b0 32b0 26w0 20b0134093105

Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Hệ số phụ 2: Fide Tie-Break
Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Hệ số phụ 4: Greater number of victories/games variable
Hệ số phụ 5: Most black