Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Christmas Chess Party 2020 クリスマス

Last update 12.12.2020 11:41:45, Creator/Last Upload: NCS

Search for player Search

Starting rank

No.NameRtgNGr
1Katsuta Yuki1953
2Mitsui Ryoya1948
3Tomii Yoshikatsu1803
4Yamagami Hiroki1738
5Ishizuka Mirai1729
6Fukuda Toyoaki1693
7Ogasa Seiichi1685
8Yasuno Naoki1677
9Kimura Ryota1665
10Clark Domenic1658
11Cabrol Puig Eduard1563A
12Tomizawa Nozomu1532A
13Uehara Jun1529A
14Nakasa Yusuke1507A
15Okamoto Naoto1485A
16Hayashi Tadataka1436A
17Kojima Hideyuki1303A
18Suzuki Tomoji1303A
19Kanehara Hiromichi1302A
20Kuramochi Kosuke1299A
21Abe Taiki1264A
22Hayashi Nanoha1232A
23Matsumoto Shinji1176A
24Sakaue Kaoru1170A
25Nikitin Stepan1161A
26Tochikubo Jin1038A
27Takano Takeshi840A
28Boivineau Andre0
29Freitag Simon0
30Fujii Karen0
31Furuta Yuto0
32Kano Terumasa0
33Salzman Shoji Joseph0
34Shoji Mahoto0